DELEN
macron

Klimaathysterie kan in wezen een psychologisch fenomeen zijn, maar het is centraal komen te staan in de politiek in de westerse wereld. Elke politieke partij heeft een klimaatbeleid, hoe vaag ook, maar het wordt nú wel erg vurig verdedigd (niet zozeer vanwege het klimaat, maar meer voor de extra belastingopbrengsten en de belangen van politici, industrie en milieubewegingen).


Als politiek fenomeen kan klimaathysterie alleen politiek worden verslagen, en de tektonische platen van de publieke opinie over klimaatverandering bewegen zich langzaam maar onverbiddelijk. Het is van cruciaal belang om te weten waar burgers de grote aardbeving zullen laten plaatsvinden. Het kan in Australië, Californië of Duitsland zijn, maar op dit moment lijkt het alsof het in Frankrijk zal gebeuren.

De westerse mainstream media blijven vasthouden aan een merkwaardig gedempte berichtgeving betreffende de Franse Gele Hesjes-protesten. Een brandende barricade bij nacht met de kathedraal van Notre Dame op de achtergrond ziet er gedurende vijf seconden indrukwekkend uit tijdens het avondnieuws, maar – gewelddadige protesten in Frankrijk – ….dus?

Dat de opstandige beweging van de Gilets Jaunes het politieke landschap in Frankrijk grondig verandert, en daardoor (uit)eindelijk ook in de Europese Unie, is niet langer twijfelachtig. Hoe het de positie van het milieu, en dus van de orthodoxie van de klimaatverandering, beïnvloedt, is niet nog onduidelijk.

De beweging begon als een burgerprotest tegen een recente stijging van de prijs van benzine en een vrij grotere stijging van de prijs van diesel, gedeeltelijk als gevolg van verhogingen van de nieuwe pluk-de-burgers-maatregel: de koolstofbelasting. Maar het protest is veranderd in een algemene opstand waaraan de kosten van levensonderhoud en het verrijken van de rijken ten grondslag liggen. De Franse regering is vastgeroest in haar waandenkbeeld om de energietransitie door te voeren, zonder ooit precies te definiëren wat dat nu betekent. En niemand van de demonstranten betwijfelt nog het belang van “l’écologie” zonder ooit te definiëren wat dàt betekent.

Een demograaf heeft een zeer interessante verklaring gegeven voor de kracht van de beweging en legde de schuld bij INSEE, het Franse overheidsbureau voor statistiek, dat blijkbaar geconstateerd heeft dat 95% van de bevolking in stedelijke gebieden woont en slechts 5% in landelijke gebieden. Een kind, of een klimaatscepticus, zou onmiddellijk de tekortkoming in deze verklaring kunnen herkennen, maar niet een president, zijn regering of de hoogopgeleide elite die hen adviseert: het hangt er helemaal van af wat je bedoelt met stedelijk en landelijk. Dus: opeenvolgende regeringen hebben de dunbevolkte driekwart van het land genegeerd, waar de helft van de bevolking leeft, en vervolgens spoorwegen, ziekenhuizen en postkantoren gesloten, en de burgemeesters van kleine steden achtergelaten zonder enige industrie of handel die de moeite waard is om hun infrastructuur te financieren door lokale belastingen, met steeds minder hulp van de centrale overheid die elke verantwoordelijkheid van zich af schuift.
Het lijkt potdorie Nederland wel.

Het draait natuurlijk niet alleen om Frankrijk (of Nederland), maar allemaal om de Europese Unie en de in graniet gebeitelde regel om het begrotingstekort te verminderen. De druk op de lonen – uitgeoefend door twintig jaar bezuinigingen in opdracht van de niet-democratisch gekozen elite in Brussel – heeft laagbetaalde werknemers steeds verder uit de steden gedwongen in wat in Frankrijk plotseling is geïdentificeerd als de périphérie – niet de verachte banlieu (voorsteden) waar het lompenproletariaat (vaak arabisch) vegeteert in een permanente werkloosheid – maar de kleine steden en dorpen bewoond door de arbeidersklasse (of “classe moyenne” in het Frans) – degenen die Macron heeft beschreven als “de mensen die niets zijn.” En waar een fatsoenlijk leven alleen mogelijk is zolang men het zich kan veroorloven om naar het werk, naar school, naar het ziekenhuis of naar het winkelcentrum buiten de stad te rijden.

Maar hoe zit het dan met het milieu? Dat was toch de reden om de prijzen van benzine, diesel en verwarmingsbrandstof te verhogen, een beleid dat lauwe steun had van de hele politieke klasse, maar waarvan alleen Macron en uiterst links een centraal punt in hun campagnes hadden gemaakt?

De afwijzing door Trump van het klimaatakkoord in Parijs werd ervaren als een klap in het gezicht van de Franse trots en vandaar Macron’s oproep om “de planeet weer groot te maken.”

Macron’s vurige trouw aan de klimaatoorzaak bevestigt alles wat we al jaren zeggen – dat de milieubeweging zich mijlenver verwijderd bevindt van haar oorsprong: het is verworden tot een cultus is van babbelende klassen, bestaande uit bewoners van een coole stadswoning, linkse hipsters rond de eigenwijze beroepen: de mainstream media, snelle reclame- en marketingjongens en nerds uit de informatietechnologie: dat is Macron’s kring van “start-ups”, de sociale klasse die in het Frans bekendstaat als “les bo-bos”- de burgerlijke bohemiens.

Na de rampzalige scènes van geweld op de Champs Elysées op 24 november vorig jaar werd aangekondigd dat president Macron de week erna zijn autoriteit zou herbevestigen met een belangrijke toespraak waarin de vorming van de HCAC – de Hoge Raad voor het Klimaat – zou worden aangekondigd; de publicatie (tweemaal uitgesteld) van de PPE ofwel de “Pluriannuelle Programmation pour L’Enérgie;” en hij zou praten over de zorgen van de burgers, zoals zij die in de voorgaande drie weken op rotondes en afritten van snelwegen door het hele land hadden laten blijken.

De toespraak kwam. Macron sprak een halfuur over de energietransitie voordat hij tot het onderwerp van de oproer behandelde. Met geen woord werd er gesproken over de HCAC of de PPE, wat niet verwonderlijk is. De helft van het land vraagt zich af of ze komende zaterdag naar het winkelcentrum kunnen gaan, terwijl de andere helft de ingangen daarvan blokkeert.

Hij sprak dus een half uur vóórdat hij aankondigde dat hij niets te bieden had aan de mannen en vrouwen die twee weken lang dag en nacht  bij de kampvuren op afritten van snelwegen hadden gestaan…. en zo verschafte Macron de beste reden voor de Gele Hesjes beweging om hun activiteiten draaiende te houden – en uit te breiden.

Jupiter had twee manieren om deze zaak te benaderen, de technocratische en de emotionele. De eerste helft van zijn toespraak bevond hij zich in een technocratische modus, waarin hij excelleert…. inderdaad: Excel leert.

Wanneer zijn doordringende blauwe ogen in de camera staren, glanzend als de lampen van een paar politieauto’s weerspiegeld in de plassen achtergelaten door een waterkanon op de Champs Elysées, kun je praktisch de cirkeldiagrammen en gekleurde opsommingspunten zien die zijn energie-proefschrift verlichten en activeren.

Hij begon met aan te kondigen dat de geplande verhoging van de belasting op brandstof voor januari niet meer zal worden doorgevoerd. In plaats daarvan kondigde hij een verhoging aan van de uitgaven voor de energietransitie aan van vijf tot zeven à acht miljoen euro per jaar, de geleidelijke afschaffing van kolencentrales tegen 2022 en een vermindering van het gebruik van nucleaire energie tot 50% van de elektriciteitsproductie tegen 2035. Verder waren er vage vermeldingen over getijdenenergie, geothermische energie en waterkracht; en het aantal windturbines moet verdrievoudigen en het aantal zonne-energie-installaties worden vermenigvuldigd met vijf.

Daarna schakelde hij over op de zorgen van de burgers, de Gilets Jaunes, die toen al werden gesteund door 70% van de bevolking en die hem hebben geholpen om hem de meest impopulaire president te maken in dit stadium van het presidentschap in de geschiedenis.

Hij maakte duidelijk dat hij zich niet richtte tot de “opruiers”, de “populistische melaatsen”, de “bruine pest” (alle uitingen gebruikt door Macron of zijn ministers onlangs), die de Champs Elysées die zaterdag hadden vernield, maar de eerlijke burgers die hun gevoelens kwijt kunnen in demonstraties die de consumentenbestedingen in winkelcentra hebben verminderd met 30%, of, zo is bekend gemaakt, waardoor de groei dit jaar vermindert tot ongeveer 1%, waardoor het schier onmogelijk is voor Frankrijk te voldoen aan de criteria die de Europese Unie ten aanzien van het begrotingstekort had gesteld.

Hij herhaalde een formulering die werd gepopulariseerd door Nicolas Hulot, de voormalige minister van ecologie in een surrealistische trieste twee uur durende documentaire vorige week: “Sommige mensen maken zich zorgen over het einde van de maand. Ik maak me zorgen over het einde van de wereld”, eraan toevoegend dat hij zich zorgen maakte over beide.

Zijn toespraak zorgde er voor dat de steun van de bevolking aan de Gele Hesjes ineens steeg van 70% tot 85%.

Waarom we dit allemaal vertellen?

Omdat de mainstream media, eurofiel, francofiel en wat-dan-ook-fiel, er alles aan zullen doen om het werkelijke nieuws over de enorme sociale en politieke aardbeving die hier plaatsvindt, te onderdrukken en klein te maken. Vandaar dat wij vooral onze informatie vergaren uit de alternatieve media, maar wel volgens de methode check-check-double check.

Afgelopen zaterdag werd een gepensioneerde kampioen-bokser gefilmd die twee politieagenten met zijn blote vuisten sloeg, op een voetgangersbrug in Parijs. Hij volgde gewoon de Queensberry-regels terwijl zij waren bewapend met schilden, helmen en pantserbeklding van de Ninja Turtles. Hij en zijn vrouw waren net min of meer vergast in een legaal verklaard protest dat onverklaarbaar halverwege de mensenstroom door de politie werd gestopt. Hij is gearresteerd en hem staat waarschijnlijk drie jaar in de gevangenis te wachten.

Een andere videoclip die de afgelopen 48 uur non-stop op tv-nieuws is geweest, toont een man op een vorkheftruck die door de buitendeuren van een ministerie is gereden. De minister, die door de achterdeur in veiligheid werd gebracht; was degene die de demonstranten beschreef als “wiet rokende chauffeurs van dieselauto’s.”

Triviale gebeurtenissen, maar de bestorming van de Bastille was ook triviaal (die was bijna leeg, niemand was gewond of werd gearresteerd). Maar het zijn honderd kleine details zoals deze die verklaren waarom de beweging van de Gele Hesjes nog steeds de steun heeft van 55% van het volk, en waarom zij niet zal verdwijnen. Voor Kerstmis gooide Macron tien miljard euro naar de Gele Hesjes, gebruikmakend van de slechtste methoden van nep-socialisme (geen stijging van het minimumloon, zoals hij had aangekondigd, maar door de overheid gefinancierde salarisaanpassingen die alleen maar gierige werkgevers zouden subsidiëren) waardoor de EU-regels inzake begrotingstekorten met voeten werden getreden (en waarbij Brussel zweeg). Door zijn optreden werd zijn hoop om een ​​herenigd “gemoderniseerd” Europa te leiden, voorgoed door hemzelf de grond in geboord.

En nog steeds blijven de Gele Hesjes komen, zoals de deugmensen richting Kees van der Staaij.

Na deze nederlaag was Macron weer terug in een televisie-uitzending op oudejaarsavond, waarbij hij de “woordvoerders van een met haat vervulde menigte” hekelde.
President Onbenul is inmiddels politiek machteloos (oké, hij probeert met Merkel (ook aangeschoten wild) te doen net alsof er niets aan de hand is en zij samen de EU wel zullen hervormen, en hij kan de noodtoestand afroepen, maar verder …).

En dan lezen we vandaag over de laatste zet van de Franse regering, een officiële verklaring van de premier, dat ze aanstaande zaterdag weer met méér versterkingen van de politie en nieuwe wapens (onbekend is welke) aanwezig zullen zijn, terwijl er nieuwe wetten in de maak zijn, waardoor het illegaal is om een demonstratie te houden die geen voorafgaande goedkeuring heeft gekregen, alsmede dat er een lijst met verboden demonstranten gemaakt is, net zoals eentje die bestaat van gevaarlijke islamitische militanten.

U lees het goed: in Frankrijk is inmiddels ook de democratie per decreet afgeschaft – net als in ons land, waar de dienstbare politie willekeurig mensen in gele hesjes oppakt zonder dat zij enig strafbaar feit hebben gepleegd. Alles om te voorkómen dat die protestbeweging in ons land óók voet aan de grond krijgt en te groot wordt. Zie hier de donkere kant van het kabinet Rutte III.

De Franse premier wijdde een tien minuten durende interview geheel aan repressiemaatregelen. Er werd geen woord gesproken over het grote nationale debat dat over een week begint en dat bedoeld is om de crisis op te lossen. Commentatoren waren achteraf meer dan gewoonlijk nuchter. De directeur van de Communistische krant l’Humanité, en een ex-minister in twee eerdere conservatieve regeringen (die een strafblad heeft voor “medeplichtigheid aan acties van gewapend geweld” begaan door leden van een extreem-rechtse groep die hij had gesticht) waren het erover eens dat de overheid blind op weg naar de revolutie marcheert, en omdat ze verstandige mensen waren van uiterst links en uiterst rechts, waren ze daar niet blij mee.

Nu even over het klimaat. We hebben een artikel gelezen in de Wall Street Journal van Emmanuel Macron en de premier van Jamaica, Andrew Holness, van 2 december vorig jaar. De Gele Hesjes hadden toen al de koolstofbelasting afgeschaft gekregen, maar had ex-bankier Macron nog een verrassing voor hen in petto. Het gehele artikel(achter de pay-wall):

 

frankrijk

We hebben het volledige artikel weergegeven om het in zijn geheel te kunnen behandelen, maar we hebben de stukjes die we interessant vonden onderstreept omdat het nepnieuws was, òf omdat ze maar al te waar zijn, dus als u wilt kunt u de rest overslaan.

We nemen eerst de volgende twee stellingen:

“Climate change may be even worse than we thought.”

De oplossing kan zijn: stop er maar eens mee om er over na te denken. Het is net als de paradox van Zeno. Zolang je bent gevangen in wiskundige oneindige reeksen, zoals de pijl van Zeno, dan kom je nooit ergens. Integratie is de oplossing, zoals Leibnitz zei. De groene pseudo-linkse betweters hebben de integratie nooit onder de knie gekregen. Alleen de “sneeuwvlokjes” vrezen een temperatuurstijging van een twintigste graad per jaar.

“The planet is on track to heat up 1.5 degrees Celsius by 2050. This could raise sea levels by more than a meter.”
Dat is 0,5 ° Celsius per decennium en 30 mm per jaar, respectievelijk drie keer en tien keer hoger dan de hoogste stijging ooit opgetekend. Macron en Holness voorspellen hockeysticks zoals die nooit zijn gemaakt in de geschiedenis van exponentiële bangmakerij.

Kingston, Jamaica ondervindt geen hinder, omdat het op 9 meter boven zeeniveau ligt, hoewel vorig jaar volgens Al Jazeera ernstige overstromingen in Jamaica plaatsvonden, waarbij Kingston Airport op één dag 185 mm regen rapporteerde, terwijl volgens Wikipedia de overstromingen van 1986 in Jamaica zo’n 50 mensen in het land hebben gedood, vergelijkbaar met overstromingen die plaatsvonden in juni 1979. Dus eigenlijk is niemand veilig, vooral niet toen ze in de vorige eeuw leeefden.

Frankrijk loopt meer gevaar. De buitenwijken van Parijs zijn vorig jaar en het jaar daarvoor onder water gekomen en zullen waarschijnlijk dit jaar weer blank komen te staan (figuurlijk gesproken, natuurlijk). Maar dat komt door een gebrek aan reservoirs in de loop van de rivier en het zou een miljard kosten om een nieuw reservoir te bouwen.

Nu naar de (vermoedelijk) wàre zaken:

“U.N. Secretary-General António Guterres gave our two countries a mandate to accelerate “climate finance”—investments that will promote green energy, mitigate the impact of climate change, and help the most vulnerable countries adapt.”

Waarom slechts twee landen benoemen, die respectievelijk 2% en 0,02% van het wereldwijde bbp vertegenwoordigen? Vermoedelijk omdat zij de enigen waren die de VN-secretaris-generaal zegende met zijn mandaat. Vermoedelijk omdat Frankrijk de enige ontwikkelde (annex 1) natie was die zich wilde aanmelden en zich waarschijnlijk verlegen voelde om andere belangrijke niet-ontwikkelde (niet-annex 1) landen te vragen om mede te ondertekenen – landen zoals China, India, Zuid-Korea of Saoedi-Arabië – die zijn maar al te graag benieuwd zijn naar de kleur van de biljoen dollar per tien jaar die hen in het akkoord van Parijs is beloofd.

Beter is het om mee te doen met Jamaica, wat eigenlijk een steile en zonnige blauwe berg is die omhoog steekt uit de altijd opkomende zee, met een bbp van een honderdste deel van dat van Frankrijk, zodat hun klimaatmitigatie niet te veel zal kosten om te financieren. Het is ook de buurman is van vier Franse eilandjes die onverklaarbaar deel blijven uitmaken van Frankrijk in een postkoloniale wereld.
Om nog maar te zwijgen van Franstalig Haïti, wiens inwoners doorgaan met het betalen van schadevergoedingen aan Frankrijk voor de criminele rebellie van hun tot slaaf gemaakt bet-over-over-over-over-grootouders in 1781, tot in de twintigste eeuw. Een paar miljoen euro voor het meest invloedrijke land in het Engels sprekende Caribisch gebied zou de relaties in de regio kunnen verbeteren, vooral als het gaat om het voorkómen van bleken van koraal en het tegenhouden van oprukkende orkanen.

De rest van de “waarheid” spreekt voor zich, maar we vestigen graag uw aandacht op de verklaringen dat “70% van de wereldwijde economische activiteit in de privésector plaatsvindt” en het gedeelte over “zes van ‘s werelds grootste activabezitters, die meer dan 3% vertegenwoordigen van financiële markten, publiceerden een reeks principes die zij gebruiken om klimaatkwesties mee te nemen in hun investeringsbeslissingen.”

Maar de linkse pers, en mogelijk de linkse politici, beginnen de risico’s te zien. Aangezien het vrijwel onmogelijk is om aan de vraag naar een substantiële loonsverhoging of belastingverlaging te voldoen zònder de overheidsuitgaven te verminderen of Brussel te trotseren, zal links de noodzaak van de energietransitie moeten gaan verklaren.

Libération, het equivalent van de Guardian, is al begonnen met een gedetailleerde aanval op het argument dat hernieuwbare energie niet in staat is de energie te leveren die nodig is voor een moderne staat, een argument waarvan ze het bestaan ​​nooit eerder had erkend. Honderdduizend lezers die eerder de klimatologen-apekool kritiekloos hadden geslikt, kregen plotsklaps argumenten om de bezwaren van de krant te weerleggen over zaken waar ze nooit over na hadden gedacht. Alternatieve energievormen? De zon schijnt niet altijd, en de wind waait niet altijd, en het aantal dempbare valleien in de Alpen is beperkt.

Wie had dat nu gedacht? Zeker niet de goed geïnformeerde hoogopgeleide elite, totdat een paar duizend bejaarde, slechtbetaalde werknemers de op- en afritten van snelwegen begonnen te blokkeren.

Macron kan dan wel niet de geschikte persoon zijn om de gebeurtenissen te beïnvloeden in het land waar hij door de elite is neergezet om te regeren, maar hij is (nog steeds) staatshoofd van de vijfde economische macht ter wereld en een permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Om die redenen is hij goed geplaatst om als gelijkwaardig behandeld te worden (min of meer) door de zes mensen van wie de gecombineerde economische macht, volgens Macron, driemaal zo groot is als die van Frankrijk (economische bedrijvigheid in de particuliere sector is twee keer zo groot als die van regeringen, weet u nog wel?)

En die zes mensen hoeven niets te doen (of rekening te houden) met kiezers, de Europese Commissie, een psychopatische Frau Merkel, of de politieke gevolgen van een bokser en vader van drie, die Frankrijks beste politieagenten op Youtube een pak slaag geeft en wordt bedreigd met een lange gevangenisstraf.
De wereld is een stuk ingewikkelder geworden sinds de Flintstones.

En dan nu de Wereldbank waar, volgens Zerohedge:

Jim Yong Kim, the president of the World Bank, abruptly announced that he will be leaving his post on February 1, more than three years ahead of the end of his term..

“It has been a great honour to serve as President of this remarkable institution..” Kim said in a statement on Monday. “The work of the World Bank Group is more important now than ever as …problems like climate change, pandemics, famine and refugees continue to grow in both their scale and complexity,” he added.


In an email to employees of the bank, Kim said he’ll join a private firm focused on infrastructure investments in developing countries.

“The opportunity to join the private sector was unexpected, but I’ve concluded that this is the path through which I will be able to make the largest impact on major global issues like climate change..” Kim said.

Met zes mensen die samen meer dan 3% van de financiële markten ter wereld vertegenwoordigen en belangrijke beslissingen nemen over een klimaatinvestering van een biljoen per decennium, gegarandeerd door de Verklaring van Parijs, is het logisch dat de president van de Wereldbank beseft dat er elders groenere weiden zijn. Hoe lang duurt het voordat president Macron dezelfde beslissing neemt?

De Gele Hesjes hebben één verenigende slogan: “Macron, neem ontslag!”

De Franse politiek en mainstream media verwerpen deze eis als absurd omdat zij, achter hun oogkleppen, zien dat het nergens anders heen kan gaan, omdat niemand sterker is dan hun Franse president. Toch geeft Macron zelf in een artikel in de Wall Street Journal aan dat er veel meer machtige posities voor het oprapen liggen.

Terwijl de Gele Hesjes zich voorbereiden om de poorten van het Elysée paleis af te breken, heeft Macron misschien al zijn ontsnappingsroute vastgelegd……

PS.

Het is een slecht karma voor klimaatsceptici als wij om voorspellingen te doen, maar op basis van de huidige gebeurtenissen en zelfs als de Gele Hesjes-beweging morgen wordt opgedoekt (wat uitermate onwaarschijnlijk is), is het absoluut duidelijk dat geen enkele Franse regering ooit weer een koolstofbelasting zal kunnen opleggen aan een bevolking die net het minimumloon haalt, in een land waar de werkloosheid niet daalt onder de 8%. De groene droom is in Frankrijk dood. Nederland volgt..

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.