Gaat Mark Rutte onze ziel verkopen: De strijd om het Avondland is nog maar net begonnen

VN-migratiepact

Europa moet van de VN zijn ziel verkopen en zijn diversiteit, die in meer dan twee millennia is gegroeid, opgeven voor een ideologische denkfout. De Verenigde Naties willen ons dwingen bij te dragen aan een hervestigingsprogramma voor economische vluchtelingen, dat op een louter humanitaire basis is opgesteld. Migratie naar welk land dan ook zou een mensenrecht moeten worden.

Toegang tot sociale systemen moet mogelijk zijn, maar integratie in de cultuur van de immigratielanden is niet expliciet vereist. Europa moet nu klaar zijn om zichzelf te verdedigen.

De sociale systemen zullen de geplande aanval niet kunnen weerstaan en zullen onvermijdelijk instorten, waarbij onze verworven welvaart ook snel verloren zal gaan, Het Migratiepact zal Afrika niet redden, maar Europa is sneltreinvaart ten gronde richten.

Op slechts 32 pagina’s bevat het pact een lange reeks eisen voor maatregelen, voordelen, faciliteiten en rechten voor migranten. Het brengt een veelvoud aan verwachtingen naar de ondertekenende staten om het pact snel en met toewijding uit te voeren. Er wordt veel gesproken over rechten voor migranten, maar over plichten voor migranten geen woord, en over de rechten van mensen in de landen van bestemming maakt men ook geen woorden vuil.

De Verenigde Naties roepen op tot “versterkte samenwerking op het gebied van internationale migratie in al zijn dimensies .. en een veilige, ordentelijke en regelmatige migratie …” die “in onze geglobaliseerde wereld een bron van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling vertegenwoordigt en waarvan de positieve impact kan worden geoptimaliseerd door een beter beheerd migratiebeleid.”

Politici van landen die met het pact instemmen hebben niets geleerd van het verleden…. en méér van het slechte moet de oplossing zijn. Zo wordt er geëist dat:

“… de risico’s en onzekere situaties waarmee migranten in verschillende stadia van migratie worden geconfronteerd, verminderen, waarbij hun mensenrechten worden gerespecteerd, beschermd en gewaarborgd en zij worden voorzien van zorg en ondersteuning…”

“… gunstige voorwaarden worden geschapen die alle migranten in staat stet onze samenlevingen te verrijken door hun menselijke, economische en sociale capaciteiten te verrijken…”

Ook wensen de Verenigde Naties hoe dan ook dat er “toegang aan migranten tot basisdiensten wordt geleverd… We verplichten ons er voor te zorgen dat alle migranten, ongeacht hun migratiestatus, hun mensenrechten kunnen uitoefenen door veilige toegang tot basisdiensten.”

Inderdaad, moslimlanden en Afrikaanse staten profiteren, christelijke Europese staten zijn de grote verliezers.

Natuurlijk is dit bevel om alle migratiestromen te “bevorderen, faciliteren en legaliseren” erg handig voor de leiders en inwoners van de Afrikaanse en islamitische landen. Maar voor die samenlevingen waarvan de veiligheid en kwaliteit van leven in het gedrang zijn als gevolg van massale immigratie, evenals de continuïteit van hun cultuur, hun religie, hun taal en hun hele etnische groep, betekent dit al spoedig een dodelijke genadeklap.

Integriteit van lijf en leden is natuurlijk een mensenrecht – maar dat zou ook van toepassing moeten zijn op de mensen in de landen die geacht worden migranten met open armen te ontvangen! Het is begrijpelijk dat alle 55 Afrikaanse landen, en met name de islamitische ondertekenende staten, dit pact als heilzaam beschouwen. Afrika profiteert van de subsidies die economische migranten die hun droombestemming hebben bereikt, aan hun families thuis moeten geven. Misschien komt er zelfs wel iemand na een paar jaar terug met taal- en andere kennis en is hij behulpzaam in zijn thuisland.

Maar de Verenigde Naties verwachten van ons dat we de “heilige oorlog” met een geboorten-jihad tegen onze eigen landen actief ondersteunen.

In ieder geval dient de emigratie van moslims naar het Westen voor de verovering van wat onze voorouders al eeuwenlang in de Koran hadden gelezen, en met succes verdedigd hebben: het Avondland. En ook verzet tegen de massale verspreiding van de islam.

In 47 van de ondertekenende staten is meer dan 50% van de bevolking moslim, en de jaarlijkse toename ligt ver boven die van leden van andere religies. Volgens statistieken heeft ten minste 50% van de kinderen onder de vijf jaar in de grote Duitse steden (met dank aan Merkel!) een migratieachtergrond.

merkel
Duitse Kanselier Angela Merkel (links) heeft de kritiek op haar keuze van vorig jaar om meer dan een miljoen – voornamelijk islamitische – migranten Duitsland binnen te laten afgewezen. “We kunnen onze historische taak aan… we kunnen het aan. … “Angst en vrees mogen geen leidraad zijn voor onze politieke besluiten” zei ze tijdens een persconferentie op 28 juli, en voegde hier later aan toe: “Ik kan jullie niet beloven dat we nooit meer nog een vluchtelingengolf zullen moeten ontvangen.”

De verovering van Europa vindt al tijden plaats, van binnenuit door onvoorwaardelijke migratie, aangemoedig door politici en gefinancierd door belastingbetalers. Wat begon als een vluchtelingentsunami is sinds alweer langere tijd bij politici en mainstream media een onvoorwaardelijke acceptatie geworden van over landen uitgesmeerde migratie, onder meer in de sociale systemen van Europa. Het asielrecht is een mensenrecht, maar een identificatie moet verplicht zijn. En de rechtsstaat moet de rechtsstaat blijven.

In de tussentijd wordt echter, ongeacht persoon en herkomst, blindelings genereus asiel of het verblijfsrecht verleend. In ruil daarvoor heeft Justitia haar blinddoek af gedaan en de rechterlijke macht maakt wel degelijk verschil, afhankelijk van huidskleur, afkomst en religie. De autochtone bevolkingen kunnen achter aansluiten.

Voor westerlingen is racisme verboden, ook wat betreft ons eigen ras, behalve als migranten zich eraan bezondigen… want die komen uit een andere cultuur.

Migranten zijn bijna heilig verklaard – terwijl de rechtsstaat bij de geringste overtreding zijn eigen burgers strafrechtelijk aanpakt en hen verantwoordelijk stelt. In de tussentijd worden overvallen bij winkeliers niet eens meer bij de politie aangegeven, omdat het aangeven van de daders geen gevolgen heeft, of het zou het verspillen van de tijd van het slachtoffer en de politie moeten zijn.

Dit bespaart het bureaucratische apparaat veel rompslomp en bijkomend voordeel is dat de misdaadstatistieken er wat beter uit blijven zien – het begin van een vicieuze cirkel. Deze omstandigheid creëert ook een aanzuigend effect voor diegenen wiens doel het niet is om het gastland te verrijken, maar eerder zichzelf en de familie te bevoordelen. Zelfs Afrikaanse dictators (Gadaffi, bijvoorbeeld) hebben Europa al gewaarschuwd dat als eerste hun criminelen naar Europa komen.

Mensenrechten, die bij “misstanden” per definitie van stal worden gehaald, zijn pervers door een eenzijdige benadering van migranten. De mensen van de migratielanden hebben óók het recht om rekening te houden met hun streven naar veiligheid, een leefbare toekomst en bovenal de garantie van hun integriteit van lijf en leden. Het is de Staat die zowel burgers als grenzen moet beschermen tegen aanvallen.

Dit pact betekent een duurzamere vernietiging van Europa, meer nog dan de Tweede Wereldoorlog want de schade is dit keer onherstelbaar en onomkeerbaar. “We moeten mensenlevens redden en migranten beschermen tegen gevaren. We moeten hen in staat stellen volwaardige leden van onze samenlevingen te worden, hun positieve bijdragen te benadrukken en inclusie en sociale cohesie te bevorderen…”. Over de negatieve aspecten en nadelen wordt in het hele document met geen woord gerept.

Een leger van helpers moedigt de integratie van migranten aan, maar het betreft mensen die niet van plan zijn dit zelf te doen.

Burgers in het gastland streven naar integratie door ontelbare vrijwilligers, vluchtelingenwerkers, maatschappelijk werkers, psychologen, tolken, taaldocenten, rechters en vele anderen. De staat betaalt voor huisvesting, gezondheidszorg, kleding, voedsel, taalcursussen, onderwijs en geld. En ook de vergoedingen voor een leger van ambtenaren, advocaten en rechters, om tegemoet te komen aan de volkomen overdreven verzoeken eisen van de gasten, die voor altijd willen blijven. Helaas is het resultaat hiervan voorspelbaar: groeiende parallelle samenlevingen, toenemende criminaliteit en zeer binnenkort ook sociale onrust.

Om hetzelfde te doen en verschillende resultaten te verwachten, is een teken van gekte.

Evenzo is het een teken van gekte om te verwachten dat een toenemend aantal migranten uit verschillende culturen de gewenste toename van geschoolde arbeid of de gefantaseerde verrijking van onze samenleving zou brengen. De nadelen zullen toenemen, de sociale rust zal in gevaar komen en de afwijzing van “zwarte mensen” zal in dezelfde mate stijgen als de acceptatie van rechtse partijen. Veel mensen hopen dat patriotten, die zo gevreesd worden door de mainstream media en politieke elites, beseffen dat zij de meerderheid zijn en zullen ingrijpen (de door ons genoemde sociale onrust), echter voor het zover is kan het te laat zijn voor een ommekeer. Als het aandeel moslims in een samenleving meer dan 16% is, is islamisering van de maatschappij (en cultuur en rechtspraak) onvermijdelijk vanwege het vruchtbaarheidscijfer.

De Verenigde Naties hebben bijgedragen tot de oorzaak van de massale migratie richting Europa en promoot nu migratie ten gunste van een “Nieuwe Wereldorde” – een onderwerp waar we vaker over geschreven hebben.

Al deze processen zijn noch het lot noch het toeval. Ondanks de geconcentreerde macht die de 193 lidstaten zouden moeten geven aan de VN, heeft het de oorlogszuchtige interventies van de VS over de hele wereld niet kunnen stoppen. Hypocriet werd en wordt er nog steeds hun bezorgdheid uitgesproken, of een bepaalde afkeuring en worden er acties “geëist”. Niets anders dan holle frasen om de critici gerust te stellen. De Verenigde Naties is gewoon een groot theater op het wereldtoneel.

De heersende krachten achter de schermen blijven echter het doel nastreven van een “Nieuwe Wereldorde” met de hulp van hun marionetten op het politieke toneel. Een gemengd ras van de wereld, één religie, één leger (ein Volk, ein Reich….), bestaande uit cultureel ontwortelde mensen die naar believen tegen elkaar kunnen worden opgezet, uitgespeeld en uitgebuit kunnen worden.

“Individuele monoculturele staten uitroeien ten gunste van een gemengde supercultuur tot in de laatste hoek van de planeet.”

Dat zijn de woorden van Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie.

vluchtelingen

Als u ons niet gelooft: het is te lezen op de site van Contra Magazin (link hier).
Hieronder kunt u zien hoe “onze Frans” denkt over de Europese waarden, onze cultuur, onze burgers….

Vergeet ook niet dat voormalig president van Frankrijk, Sarkozy, ook al zei dat Europa niets anders te wachten staat dan rassenvermenging… het is gewoon EU-beleid door de jren heen:

De baas van Timmermans, Jean-Claude-Ischias Juncker zei het lang geleden al, hoe in de zogenaamd democratische EU de politiek te werk gaat: “We beslissen iets, maken het dan openbaar en wachten even, wat er gebeurt. Als er geen groot geschreeuw en geen rellen zijn, omdat de meesten niet eens begrijpen wat er is besloten, dan gaan we verder – stap voor stap, totdat er geen weg meer terug is.”

Een onberispelijk plan dat vele malen heeft gewerkt. U ziet: dictators zijn er niet alleen buiten de EU.

Van de gevestigde media hoeven we geen kritiek of protesten te verwachten. Alles wordt onder het tapijt geveegd, of zo snel mogelijk doorgespoeld.

Wat met twee wereldoorlogen niet is gelukt, slaagt nu door een gedwongen migratie van volkeren – om Europa op de middellange termijn te vernietigen.

Het migratiepact is slechts één schakel in een lange reeks van strategieën van de heersende elite in de wereld, een bijna onzichtbaar netwerk van ondermeer financials, royalty’s en het militair industrieel complex (en niet te vergeten: het Vaticaan). Hun werktuigen zijn ondermeer de VN, de Federal Reserve, de Bank for International Settlements, de NAVO. De gigantische pr-bureaus die tot hun beschikking staan omvatten media als CNN, de Washington Post en de New York Times.

Voor u zegt dat wij een “alu-hoedje” op hebben, wij praten hier over de “Deep State“, waarvan Donald Trump gezegd heeft er korte metten mee te willen maken. Onderdelen van zijn politiek, deze “Mission Impossible“, zou dan het niet tekenen van het Klimaatverdrag moeten zijn, het uitstappen bij de Verenigde Naties, het stoppen met het grootschalig financieren van de NAVO en de diverse handelsovereenkomsten, en niet te vergeten: de strijd tegen de elite: elementen van de CIA en de FBI en het zo vaak genoemde “Fake News”. Daarom wordt hij ook onophoudelijk en van alle kanten aangevallen.

Maar om weer terug te komen op de kern van het artikel: het migratiepact. Het document is met opzet wollig geschreven, dus slecht te lezen en nog slechter te begrijpen. De rode draad is echter: migratie is goed. Altijd en zonder beperking. De reden waarom? Staat er niet in.

De hele tekststijl laat geen twijfel bestaan over waar het pact over gaat: migranten moeten al geïnformeerd en geadviseerd worden over de mogelijkheden van migratie in het land van herkomst. Degene die op pad gaat, wordt vanaf de eerste stap aan de hand genomen en wordt voortdurend begeleid, beschermd, verzorgd. Zodat niemand verloren gaat en mogelijk niet het land van bestemming bereikt. Langs de weg van alle denkbare migratieroutes over de hele wereld zouden ondersteuningscentra voor de verzorging, begeleiding, promotie en bescherming van migranten moeten worden opgezet om dit doel te bereiken.

We werken nog aan een uiteenzetting voor onze abonnee’s waarin we uitvoerig ingaan op de gehele tekst van het document.

Politici blijven maar zeggen dat het slechts een intentieverklaring is, niet juridisch bindend. Kan formeel waar zijn, maar in feite schept het wel zeker verplichtingen. Politiek en moreel. En dat heeft beslist een juridisch effect hebben.

Iedereen kan een beroep doen op het pact en naar de rechter stappen. Welke rechter doet dan een uitspraak tegen de overeenkomst? Die komt toch van de Verenigde Naties? Hoewel het pact benadrukt dat het nationale recht in aanmerking wordt genomen, is het onvermijdelijk dat ook dit recht in overeenstemming met dat van de VN moet worden aangepast.

En dan is er nog dat ding over de informatie. Er moet een op feiten gebaseerde discussie worden gevoerd. De vraag is hoe dat kan, als het eindresultaat immers al bekend is. Het moet allemaal realistischer, menselijker en constructiever zijn… de perceptie.

Media moeten worden geïntegreerd in het beheer van migratie. En zij die niet meespelen, mogen geen financiële steun krijgen. Staat ook in het pact. Laat dat even op u inwerken.

Eén ding is echter niet duidelijk: als migratie zo goed is, waarom heeft het dan gerichte informatie nodig en waarom eigenlijk zo’n pact…. geheel onverplicht….. tekenen?

De situatie is ernstig, maar nog niet hopeloos. Hongarije, Oostenrijk, Kroatië en Tsjechië hebben zich bij de Verenigde Staten gevoegd en weigeren het migratiepact te tekenen. Italië en Zwitserland denken er nog over na. De Poolse premier laat weten niet-ondertekening waarschijnlijk te achten. Juist deze landen kunnen de geschiedenis ingaan als de ware redders van Europa en zijn onvergelijkbare, eeuwenoude en echte diversiteit. Maar alleen als andere staten dit heroïsche voorbeeld volgen door op 11 december 2018, de geplande datum van ondertekening van dit pact, niet te verschijnen op de VN- top in Marrakech.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.