Functioneel is de overheid de enige overgebleven werkgever in de ‘westerse’ wereld. 

cia

Niet alleen in Europa, dat de naam heeft door haar omvangrijke bureaucratie, te beginnen bij ‘Brussel‘ en ‘Straatsburg‘, maar ook in de Verenigde Staten, waar ‘Washington‘ zich het schompes koopt aan dingen die ‘BOEM!‘ zeggen, en met miljarden tegelijk ‘investeert‘ in onderzoek waarvan Amerikaanse bedrijven profiteren, waar dat in een ‘vrije markt‘ typisch een functie is van de ‘vrije onderneming‘. Ook bij dat onderzoek ligt het zwaartepunt op dingen die ‘BOEM!‘ zeggen, automatisering, waardoor mensen overbodig worden, en technieken om mensen ‘24/7‘ in de gaten te houden, en te controleren, met inbegrip van ‘medicatie‘.

Zoals ik in mijn bijdrage van gisteren trachtte duidelijk te maken, wordt dat hele proces onderschreven door een doelgerichte, gedwongen ‘vertrutting‘ van de samenleving. Daarmee neem ik geen stelling tegen emancipatie als een streven naar gelijkberechtiging, en identieke kansen, ongeacht sekse, huidskleur, ras of religie. Integendeel! ‘Vertrutting‘ is een proces dat afhankelijk maakt, en slaven maakt van de burger, die als ‘was‘ is in de handen van mensen met macht. Het omgekeerde van emancipatie.

Hoe verleidelijk het ook is om daar een ‘Groot Complot‘ in te zien, met cynische ‘Russen‘ die ons in de val lokken, is het niet ‘Macho Poetin‘ die hier aan de touwtjes trekt. Noch één van de ‘flitsmiljardairs‘ in eigen gelederen. De Bezos en Zuckerbergs profiteren wel, zolang het ‘goed‘ gaat, en ze gaan er zeker niet vóór liggen, omdat het voor hen de kip is die de gouden eieren legt, maar ik zie ze niet als cynische manipulatoren met een ingenieus plan. Wat we wel mogen verwachten, is dat ze ons laten vallen als een baksteen als het fout gaat, en dan zonder begin van gêne overstappen op de ‘bootjes‘ die zijn blijven drijven. Ook als die onder Russische of Chinese vlag varen.

In mijn beleving is het eerder een soort ‘aandoening‘. In de basis geen nieuwe ‘aandoening‘, maar de laatste variant van het ‘Sociaal Darwinisme‘ dat al anderhalve eeuw voor erg veel ellende zorgt. Dat ‘God dood‘ is, geeft ons de illusie dat zijn zetel vacant is als ‘Schepper‘. En het is ons niet aan het verstand te peuteren dat het complete ‘organisme‘ van de natuur, waar wij een onderdeel van zijn, zó complex is, dat we er goed aan doen het met respect te benaderen. Dat totale systeem staat niet afwijzend tegenover veranderingen, maar de betere manier is om het te ‘ondervragen‘ door een ‘markt‘ op te zetten, en ‘Darwin‘ (de evolutionaire selectie) zijn werk te laten doen, terwijl we onze vleugels uitslaan, en op verkenning gaan in de rest van het universum.

Maar nee. Die ‘aandoening‘ instrueert ons dat wij het centrum van het universum zijn, niet veel anders dan tijdens de vroege Middeleeuwen, toen iedereen ‘wist‘ dat de zon om de aarde draaide, en niet andersom. ‘God’s Uitverkoren Volk‘ zo u wilt. ‘Exceptionele‘ mensen. Het ‘Herrenvolk‘. Of de ‘Elite‘, die tot taak heeft het ‘Domme Klootjesvolk‘, de ‘Deplorables‘, de weg te wijzen. Nog even dat ‘Glazen Plafond‘ slopen, en het Walhalla ligt aan onze voeten……..

Hoe lastig dat ook is, maar ook degenen die per saldo onwaarschijnlijk veel schade toebrengen aan onze kansen om als mensheid te overleven, en die volledig zijn losgeweekt van de realiteit, en hun eigen beperkingen, zijn er in bijna alle gevallen voor zichzelf van overtuigd dat ze echt het beste met ons voor hebben. Het grootste probleem is vooral dat iedereen, met die goede bedoelingen gewapend, in zijn medemens de grootste bedreiging ziet.

Bij de uitvaart van John McCain zat het complete kunstwerk dat ‘Washington‘ heeft voortgebracht op de eerste rij. George Bush gaf Michelle Obama een snoepje. Eén grote familie. Maar allemaal hebben ze hun geheimen. Hun plannen, waar hun ‘vrienden‘ niet in passen.

Het ‘Mainstream‘-blad ‘Newsweek‘ besteedt nu aandacht aan de vraag waarom er na ‘9/11‘ geen volledige opening van zaken werd gegeven. Qua ‘onthulling‘ in lijn met het artikel in NRC over die ‘Novichok‘ waar ik hiervoor over schreef. Mosterd na de maaltijd. En onvolledig. Voor het gros van de ‘deplorables‘ geen onthulling, omdat die hun informatie niet uitsluitend uit de ‘Mainstream Media‘ halen. En ook niet voldoende om ‘momentum‘ te creëren, omdat het een gepasseerd station is. Geschiedenis.

De strekking van het ‘Newsweek-artikel‘ is dat de Saoedi’s met de CIA samenwerkten om binnenskamers te houden dat ‘men‘ vóór ‘9/11‘ al wist dat er een groep (merendeels Saoedische) Salafisten in de Verenigde Staten verbleef, waarvan bekend was dat zij tot Al Qaida behoorden. Dat is een open deur. Niemand die serieus de ontwikkelingen rond ‘9/11‘ heeft bestudeerd schrikt daarvan. De enige vraag is eigenlijk in hoeverre de CIA en de Saoedi’s vooraf op de hoogte waren van wat er stond te gebeuren. En wie er nog meer bekend waren met het ‘draaiboek‘ voor die dag. En of degenen die zich dat realiseerden het slechts hebben laten gebeuren, omdat het hen ‘leverage‘ gaf om orde op zaken te stellen in de wereld? Of dat ze zelfs ‘meeschreven‘ aan dat scenario?

Dat gefrustreerde FBI-ers nu de CIA te drogen hangen, heeft mogelijk mede te maken met het gegeven dat ‘belanghebbenden‘ in ‘Washington‘ (voorste rij bij de uitvaart van McCain), er minder problemen mee hebben dat de CIA onder de bus verdwijnt, dan dat hun ‘spits‘ Mueller, die het onderzoek naar de ‘Deplorables‘ leidt, beschadigd raakt. Mueller was destijds het hoofd van de FBI.

Wat ik met deze zijstap probeer duidelijk te maken, is dat er wel complotten worden gesmeed om de ‘Schepper‘ beter uit de verf te laten komen, maar al doende scheppen ze met elke nieuwe strategische zet alleen maar méér chaos. Zoals elke leugenaar uiteindelijk verstrikt raakt in het web dat hij zelf heeft gesponnen, omdat zijn ‘database‘ ontoereikend is om het overzicht te bewaren.

Wat we nodig hebben, zijn mensen met visie. Niet mensen met plannen.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.