FISA-memo

FISA-memo: Het grootste politieke schandaal uit de Amerikaanse geschiedenis

We hebben al een paar dagen geschreven over de Nunes Memo, en hebben besloten er een afzonderlijk dossier van te maken omdat we de komende tijd nog veel meer onthullingen verwachten. Vandaar dit “eerste” verhaal in een nieuwe reeks.

Vandaag een artikel over hoe de contraspionagedivisie van de FBI en de nationale veiligheidsdivisie van het Amerikaanse ministerie van justitie te werk gingen. Het is het verhaal van Devin Nunes en is samengesteld op basis van wat wij als reëel en waarschijnlijk achten… op basis van onze research.

De links georiënteerde “journalisten” in ons land zijn niet geïnteresseerd in wat het grootste politieke schandaal uit de Amerikaanse geschiedenis lijkt te worden.

Het verhaal over hoe een paar mensen de Verenigde Staten als constitutionele republiek van de ondergsng redden…

Om dit verhaal goed te kunnen begrijpen – en we gaan behoorlijk de diepte in bij de Amerikaanse inlichtingendiensten – moeten we er eerst even een afkorting tegenaan gooien: “SCIF” ofwel een Sensitive Compartmented Information Facility.

We gaan het woord “compartmented” even verduidelijken – om het grote plaatje beter te kunnen begrijpen.

De compartimenten van de Amerikaanse inlichtingendiensten

Informatie van inlichtingendiensten is in de VS ondergebracht in compartimenten binnen het grotere netwerk van de inlichtingengemeenschap. Elke inlichtingen-eenheid bevat verkregen informatie die uniek is voor dat compartiment en taak. De FBI-contraspionage-eenheid bevat informatie die specifiek is voor haar taak of opdracht; de Nationale Veiligheidsdivisie van het ministerie van justitie (DOJ) heeft zo ook haar eigen gecompartimenteerde informatie afgeschermd; nogmaals, specifiek voor haar taak en doelstellingen. Datzelfde geldt ook voor het ministerie van defensie (DoD – inclusief Pentagon), en bijvoorbeeld de CIA.

Deze structuur van compartimenten, waarbij ieder zijn eigen informatie heeft afgeschermd voor derden, heeft geleid tot het Office of the Director of National Intelligence, kortweg ODNI. Dat is in het leven geroepen door de 911-commissie, die voorstelde het bureau een coördinerende rol te geven, waardoor het mogelijk zou moeten zijn inlichtingeninformatie te delen; de bedoeling was dus dat inlichtingeninformatie niet met opzet zou worden achtergehouden als andere compartimenten die informatie nodig hadden.

In 2016 was het hoofd van ODNI (voor president Obama) James Clapper – over hem later meer.

Het lijkt vrijwel zeker dat de 911-commissie nooit gedacht heeft dat inlichtingeninformatie ook misbruikt zou kunnen worden als politiek wapen. De DNI is een politiek instituut, een kabinetslid, van de president. Als de uitvoerende macht, de president, de informatie van inlichtingendiensten als een politiek wapen wilde gebruiken dan zou hij/zij controle hebben over een dergelijke bewapening als een uitkomst van politieke aangestelden binnen de: FBI (Comey, McCabe), DOJ (Lynch/Yates), CIA (Brennan), DNI (Clapper), ohf het DoD (Ash Carter), etc.

Het civiele (representatieve) toezicht over de “compartmented intelligence” berust bij een groep uitverkorenen, beter bekend als de Bende van Acht (van de inlichtingendiensten).

Vier Republikeinen en vier Democaten (vier politieke kopstukken van beide partijen) maken samen acht. Vier van het Huis van Afgevaardigden en vier van de Senaat.  De Bende van Acht kan, als ze dat willen, communiceren met het intelligentieproduct binnen hetzelfde beveiligingsniveau als het compartiment dat wordt beoordeeld. Alleen deze acht personen kunnen dat, en het zorgt ervoor dat zij het toezicht goed kunnen uitvoeren.

Het is belangrijk het verschil te begrijpen tussen het House Intelligence Committee, het Senate Intelligence Committee en de Bende van Acht. Alleen twee leden van het House Intelligence Committee (voorzitter en minderheid), en twee leden van het Senate Intelligence Committee (voorzitter en vice-voorzitter) zijn deelnemers. De andere vier zijn Speaker of the House, de leider van de minderheid in het Huis van Afgevaardigden, de leider van de Senaat en de leider van de minderheid in de Senaat. Deze laatste vier maken geen deel uit van welk ander inlichtingencomité dan ook.

Op 20 maart 2017 vroeg het Congres aan James Comey waarom de directeur van de FBI het Congresoverleg over de contraspionagedienst, dat in juli 2016 was begonnen, niet had geïnformeerd. FBI directeur Comey zei dat hij daarover geen informatie had verstrekt (dus over een onderzoek naar Donald Trump) omdat de directeur van de contraspionagedienst had voorgesteld dat niet te doen.

Dit is een erg belangrijk detail dat we even moeten onthouden.

Opvallend is dat Comey niet de werkelijke naam van de directeur van de FBI contraspionagedienst, W.H. “Bill” Priestap, gebruikte, maar het over zijn functie en titel heeft. Kijk even naar de eerste drie minuten:

FBI-directeur James Comey was volledig verrast door de vraag, gedurende die eerste drie minuten van die ondervraging. Hij had het gewoon niet verwacht.

Het toezichtsprotocol schrijft voor dat de FBI-directeur de congresinformatie “Bende van Acht” vertelt over eventuele contraspionageoperaties. De Bende van Acht voert toezicht uit op deze operaties op het hoogste niveau van classificatie. In juli 2016, de tijd dat de operatie begon, was het toezicht de verantwoordelijkheid van deze groep, de Bende van Acht:

fbi

Het is duidelijk dat, op basis van wat we sinds maart 2017 hebben geleerd en wat er recentelijk is opgedoken, we allemaal kunnen zien waarom de FBI het geheim wilde houden, nl. dat ze contraspionage-activiteiten tegen een presidentskandidaat voerden. Immers, zoals FBI-agent Peter Strzok het in zijn sms-berichten zei, het was een “verzekeringspolis”.

Belangrijk om te onthouden – FBI agent Strzok vertelt tegen FBI advocaat Page:

fbi

Het agentschap van de oorspronkelijke inlichtingendienst, in deze voorbeelden de nationale veiligheidsdivisie van het ministerie van justitie (DoJ) en / of de FBI contraspionagedienst, houdt de zelf verkregen informatie die zij in hun SCIF creëren. Ze ontvangen mogelijk ook geheime producten die voor hen zijn gemaakt en die ze ook zullen beheren in hun unieke SCIF. Dus: de inlichtingeninformatie is in compartimenten verdeeld.

In 2015 blokkeerde Sally Yates elk toezicht van de inspecteur-generaal van de nationale veiligheidsdivisie van het ministerie van justitie. Het kantoor van inspecteur-generaal, Michael Horowitz, vroeg om toezicht op de nationale veiligheidsafdeling van het DOJ en het was Sally Yates die reageerde met een lange juridische verklaring van 58 bladzijden, wat in wezen neerkwam op “nee – niet toegestaan”. (PDF hier)

Alles van het DOJ is onderworpen aan toezicht, behalve de NSD.

Het Witte Huis – de uitvoerende macht – is ook een plek voor informatie van inlichtingendiensten en dus heeft het Witte Huis óók een eigen SCIF, waarin opgenomen inlichtingenproducten die zij zelf maakt (wat niet veel is), of inlichtingenproducten die voor haar gemaakt zijn (wat het merendeel is).

Een voorbeeld van een product dat voor de uitvoerende macht gemaakt is, is de dagelijkse briefing voor de president, de President’s Daily Briefing (PDB).

De PDB als geheel zou alleen moeten bestaan in het SCIF van het Witte Huis. Onderdelen van de PDB moeten dan worden beheerd door de betreffende deelnemers, bijvoorbeeld de NSA, FBI, DOJ, DoD, CIAl, etc., maar alleen het Witte Huis heeft de beschikking over het totale (gecombineerde) product, het is tenslotte gemaakt voor uitsluitend de president.

Als je de “toezicht” -structuur voegt bij het begrip “Compartmented intelligence security” dan moet het zo zijn dat slechts een klein aantal mensen toegang heeft tot het volledige PDB. Maar onder president Obama werd de President’s Daily Brief toegankelijk gemaakt voor bijna iedereen op de hoogste niveau’s binnen de administratie.

Voor wat betreft de Obama PDB:

[…] But while through most of its history the document has been marked “For the President’s Eyes Only,” the PDB has never gone to the president alone. The most restricted dissemination was in the early 1970s, when the book went only to President Richard Nixon and Henry Kissinger, who was dual-hatted as national security adviser and secretary of state.

In other administrations, the circle of readers has also included the vice president, the secretary of defense and the chairman of the Joint Chiefs of Staff, along with additional White House staffers.

By 2013, Obama’s PDB was making its way to more than 30 recipients, including the president’s top strategic communications aide and speechwriter, and deputy secretaries of national security departments.

Let op die laatste alinea. Volgens de Washington Post ging Obama’s PDB’s naar meer dan 30 ontvangers inclusief “plaatsvervangende secretarissen van nationale veiligheidsdiensten”.

Tijdens een interview voor MSNBC over het ontmaskeren van Amerikaanse burgers in veiligheidsrapporten, verklaarde de Nationale Veiligheidsadviseur van president Obama, Susan Rice, in april 2017 dat de nationale veiligheidsafdelingen van Obama ook “Binnenlandse Zaken” en “Defensie” (Pentagon incl.NSA) en “CIA”  omvatten…..

Dus onder president Obama’s regime hadden de plaatsvervangende assistent-secretarissen van Defensie ook dagelijks toegang tot de PDB. Een voorbeeld van een plaatsvervangende assistent-secretaris van was Evelyn Farkas, van Defensie. Straks meer over haar.

Met tientallen mensen die toegang hebben tot het PDB van president Obama heeft Rice door het onthullen van namen binnen het inlichtingenproduct tientallen mensen rechtstreeks toegang verleend tot informatie van inlichtingendiensten – inclusief Obama-functionarissen die het PDB waarschijnlijk konden gebruiken voor specifieke en opzettelijke politieke doeleinden. Deze politieke uitkomst werd hoofdzakelijk bevestigd door Evelyn Farkas die een van de ontvangers was van deze informatie.

Als het House Intelligence Committee, of het Senate Intelligence Committee, als geheel – de dagelijkse briefing van de president wilden zien, dan zouden zij de individuele onderdelen van de individuele inlichtingendiensten moeten hebben, omdat de PDB niet voor hen was gemaakt; het was puur gemaakt voor het Office of The President.

Alleen de voorzitter en de leider van de minderheid van elk Intel-comité zouden naar het Witte Huis kunnen gaan om het eindproduct van de PDB in te zien. Weet u nog dat zij lid zijn van de Bende van Acht?

Dit is de reden dat Devin Nunes, die een lid is van de Bende van Acht, de inlichtingendienst-informatie moet opvragen van elk departement (NSA, DOJ, FBI etc.) teneinde het te kunnen delen met leden van het toezichthoudend comité. Nunes kan het “executive SCIF product” beoordelen, maar hij kan geen informatie im- of exporteren wat hij niet zelf gemaakt heeft.

Het Congressional SCIF (Sensitive Compartmented Information Facility) zou dan de “compartmented” informatie houden, na het verstrekken ervan aan de leden van het comité, om het onder strenge voorwaarden in te zien. De informatie wordt verwijderd/gewist nadat het is bekeken. Er zijn geen systemen aan verbonden – dus stand alone.

De luis in de Obama-pels: Devin Nunes

Uit onderzoek is gebleken dat in februari en maart 2017 voorzitter Devin Nunes, lid van de Bende van Acht, rapporrten met informatie van inlichtingendiensten heeft bekeken (waarschijnlijk PDB’s) die exclusief voor de voormalige president (Obama) waren samengesteld. Dat is dan ook de reden dat hij naar het Eisenhower Executive Office Building (EEOB) is gegaan om de Information Facility te bekijken.

De informatie zou geleverd worden aan daat SCIF systeem, om door hem te worden beoordeeld, of hoogst waarschijnlijk door de ODNI (Dan Coats) of de NSA (Mike Rogers). Nadat Nunes het zou hebben beoordeeld zou de informatie uit het SCIF systeem moeten worden verwijderd, (nogmaals: het is een stand alone systeem). Het is ook van belang te weten dat president Trump senator Dan Coats tot ODNI had benoemd op 5 januari 2017 – maar Democraten hebben die nominatie tegengehouden tot 16 maart  2017.

Het is dan ook geen toeval dat onmiddelijk nadat DNI Dan Coat die informatie had opgelepeld voorzitter Devin Nunes voor het eerst zijn zorgen bekendmaakte. Nadat Devin Nunes de informatie op 22 maart 2017 had bekeken, meldde hij dat de informatie (van inlichtingendiensten) die hij had gezien  “niet gerelateerd was aan Rusland, noch aan het onderzoek door de FBI naar Russische contraspionage-activiteiten”.

De vooorzitter van het House Intelligence Committee Devin Nunes hield toen een korte persconferentie en verklaarde dat hij rapporten had gemaakt over informatie van inlichtingendiensten, die hem door niet met name genoemde bronnen waren verstrekt. Daartussen bevond zich ook “belangrijke informatie” over president-elect Trump en zijn transitie-team.

Kijk eens naar de volgende video:

1.) …”On numerous occasions the [Obama] intelligence community incidentally collected information about U.S. citizens involved in the Trump transition.”
2.) “Details about U.S. persons associated with the incoming administration; details with little or no apparent foreign intelligence value were widely disseminated in intelligence community reporting.”
3.) “Third, I have confirmed that additional names of Trump transition members were unmasked.”
4.) “Fourth and finally, I want to be clear; none of this surveillance was related to Russia, or the investigation of Russian activities.

“The House Intelligence Committee will thoroughly investigate surveillance and its subsequent dissemination, to determine a few things here that I want to read off:”
•“Who was aware of it?”
•“Why it was not disclosed to congress?”
•“Who requested and authorized the additional unmasking?”
•“Whether anyone directed the intelligence community to focus on Trump associates?”
•“And whether any laws, regulations or procedures were violated?”
“I have asked the Directors of the FBI, NSA and CIA to expeditiously comply with my March 15th (2017) letter -that you all received a couple of weeks ago- and to provide a full account of these surveillance activities.”

Nogmaals: dit is de reden waarom die informatierapporten waarschijnlijk politieke research van de oppositie zijn geweest – het was deel van Obama’s PDB– tenzij het een afzonderlijk “inlichtingendienstenproduct”was, los van de PDB, dat gemaakt was voor het Office of the President.

Hier worden alle losse eindjes aan elkaar verbonden:

FISA-memo

We spoelen snel door naar 2018 – afgezien van het grotere Russische complot-verhaal, is het controversiële mediaverhaal tot nu toe gegaan over de oorsprong van de FISA-dagvaarding(en) van 2016.

Zoals al eerder was gemeld was er een aanvraag van juni 2016 door het FISA afgewezen, en een aanvraag van oktober 2016 werd toegekend. De huidige lijn van het congresonderzoek gaat over de onderliggende inhoud van de gevraagde FISA-dagvaarding en of het berust op fraude en gemanipuleerde inhoud (het “Steele Dossier”), zoals gepresenteerd aan de FISA-rechtbank (FISC).

Onlangs werkten de mainstream media in de VS hectisch om de oorsprong van de contra-inlichtingenoperatie van de FBI uit het dossier te verwijderen. Dat gebeurde nadat een heel jaar lang steun werd gegeven aan het Steele Dossier.

De reden waarom komen we te weten door het grotere onderliggende verhaal.

Toen Devin Nunes zijn zorgen kenbaar maakte in maart 2017 (van wat hij uit een review over informatie van inlichtendiensten uit 2016 te zien had gekregen), was niet bekend welke zaken precies hem verontrustten. Destijds gingen de krantenkoppen vooral over het eisen van een speciale aanklager en het uitdragen van het complot over de zogenaamde Russische samenzwering.

Ze zeggen wel eens: achteraf is het mooi wonen, maar met informatie uit onze verzamelde tijdlijnen van 2016 tot het heden, kunnen we nu die bezorgdheid van voorzitter Nunes opnieuw bekijken met veel meer perspectief en informatie.

De held van het verhaal: admiraal Rogers

In onze eerdere artikelen over dit onderwerp hadden we gemeld dat meteen na de presidentsverkiezing in de VS in 2016 NSA directeur admiraal Mike Rogers naar de Trump Tower was afgereisd voor een ontmoeting met (toen nog) president-elect Donald Trump. De dag NA het bezoek van Rogers verhuisde Trump zijn transitie-team van de Trump Tower naar Bedminister New Jersey.

Onze Amerikaanse collega’s spraken toen al het vermoeden uit dat Rogers aan president-elect Trump schokkende informatie moet hebben verstrekt.

Later, gedurende het Russische samenzweringscomplot in de periode december 2016 t/m april 2017, toen de hele inlichtingendiensten-gemeenschap collectief informatie aan het lekken waren (tegen de belangen van Trump in), werden die vermoedens alleen maar aangewakkerd. Admiraal Mike Rogers was NSA directeur geworden in april 2014.

Begin 2016 werd admiraal Rogers geïnformeerd over “doorlopende” en “doelbewuste” overtredingen van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), Sectie 702 “surveillance”. In het bijzonder gaat hem om item #17 waarin gesproken wordt over het niet-geauthoriseerd verzamelen van gegevens van Amerikaanse personen, binnen de NSA surveillancetaken.

Sectie 702 – Item #17 “About Queries” gaat specifiek over het verzamelen van emails, en het aftappen van telefoongesprekken van Amerikaanse burgers.

Het publiek weet niets van deze zaak, noch de actie van NSA directeur Rogers, tot mei 2017 wanneer bekend wordt dat Rogers aan de FISA-rechtbank had verklaard dat hem bekend  was dat er onwettige surveillance-praktijken plaatsvonden, alsmede het verzamelen van gegevens over Amerikaanse personen. Om het in de juiste context te plaatsen met het achtergrondverhaal: het blijkt dat de surveillance in 2016 de politieke surveillance is waarover we nu lezen in de Amerikaanse media; de zaken waar Nunes zijn vraagtekens bij zet.

De data waarop het een en ander is gebeurd, zijn ook belangrijk om het verhaal te kunnen vertellen.

Omdat Rogers vermoedde dat de surveillance-activiteiten [FISA 702 (#17 – email en telefoongesprekken)] om onwettige redenen plaatsvonden, liet hij medio 2016 door de compliance officer van de nSA een volledige audit uitoefenen op die 702 NSA compliance.

Nog even ter herinnering: onderdeel 702 is in feite het effectieve bespioneren van het Amerikaanse volk. Onderdeel 17 is “About Queries“, dat gaat om het invoeren van zoektermen voor het napluizen in email- of telefoongegevens.

De NSA compliance officer ontdekte dat een aantal merkwaardige 702 “About Queries” was uitgevoerd. Deze activiteiten betekenden een overtreding van het Vierde Amendement (zoeken en in beslagnemen), in dit geval het onwettig zoeken naar en verzamelen van gegevens. Admiraal Rogers werd hierover geïnformeerd door de compliance officer op 20 oktober 2016.

Admiraal Mike Rogers gaf toen de opdracht de “About Query” activiteiten te beëindigen, meldde deze activiteiten aan het DOJ, en ging vervolgens naar de FISA-rechtbank. Op 26 oktober 2016 ging hij persoonlijk bij dit gerechtshof de 702(17) overtredingen toelichten.

[Zaken om te onthouden:

♦ Let op de (datum)volgorde;
♦ Rogers komt uit het leger, en heeft er de pikorde opgevolgd;
♦ Let op de datums zoals ze overeenkomen met de Trump FISA-applicatie van de FBI en DOJ-NSD (d.w.z.begin oktober 2016);
♦ en noteer te midden van deze reeks / tijdlijn het hoofd van DOJ-nationale veiligheidsdivisie – John P Carlin neemt ontslag.]

Belangrijk – kijk naar de eerste 2,5 minuten van deze video:

De nationale veiligheidsdivisie van het ministerie van justitie heeft geprobeerd admiraal Mike Rogers de schuld te geven van hun mislukte operatie. Ze hebben Rogers in de wielen gereden door een melding bij het FISA-hof in te dienen op 26 september 2016 (PDF hier). Het hoofd van deze divisie, John P. Carlin, probeerde Rogers als zondebok te framen, terwijl hij wist dat de NSA FISA compliance officer op dat moment nog hun gedrag aan het controleren was. Carlin zou het gerechtshof niet op de hoogte brengen, tenzij hij iets probeerde te verbergen. Carlin kondigde vervolgens zijn ontslag aan. De compliance officer van de NSA heeft admiraal Rogers niet eerder dan 20 oktober 2016 uitsluitsel van zijn onderzoek gegeven. Admiraal Rogers heeft de FISC op 26 oktober 2016 op de hoogte gesteld van de misstanden.

Oktober 2016

Oktober 2016 is een erg belangrijke maand, om de volgende redenen:
♦ De plaatsvervangend procureur van het ministerie van justieie Bruce Ohr werd “gedegradeerd” in de zomer van 2017 nadat de inspecteur-generaal niet-gemelde contacten in  2016 had ontdekt, tussen Ohr en de schrijver van het Rusland-dossier, ex-MI6 agent Christopher Steele, en ook contact met Fusion GPS oprichter Glenn Simpson, in oktober 2016.
♦ Wat ook in oktober 2016 plaatsvond: de advocaten van het ministerie van justitie hadden de FBI-informatie verwerkt tot de Trump FISA aanvraag; het hoofd van de veiligheidsdienst Carlin, stopte met zijn werk. Het zou juist de verantwoordelijkheid van John Carlin zijn geweest om te zorgen voor een geldige juridische basis voor de FISA-aanvraag die werd ingediend bij de Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC).
♦ In oktober 2016 voltooide de NSA compliance officer zijn onderzoek en licht Rogers ikn over de FISA(17) overtredingen, het verzamelen van emails en het afluisteren van telefoongesprekken. Rogers informeert vervolgens FISC – [FISA Court Ruling link]

Nu even uw aandacht voor het volgende – oktober 2016: op vrijdag 18 november 2016, meldt de Washington Post over een aanbeveling van “oktober” dat Mike Rogers van zijn NSA-plek moet worden afgehaald:

The heads of the Pentagon and the nation’s intelligence community have recommended to President Obama that the director of the National Security Agency, Adm. Michael S. Rogers, be removed.

The recommendation, delivered to the White House last month, was made by Defense Secretary Ashton B. Carter and Director of National Intelligence James R. Clapper Jr., according to several U.S. officials familiar with the matter.

[…] In a move apparently unprecedented for a military officer, Rogers, without notifying superiors, traveled to New York to meet with Trump on Thursday at Trump Tower. That caused consternation at senior levels of the administration, according to the officials, who spoke on the condition of anonymity to discuss internal personnel matters.

fisa

Ter herinnering: in 2015 blokkeerde Sally Yates elk toezicht van de inspecteur-generaal van de nationale veiligheidsdivisie van het ministerie van justitie (PDF hier). De OIG, Michael Horowitz, wilde toezicht en het was Sally Yates die reageerde met een maar liefst 58-pagina lange verklaring waarin zij, in feite, zei “nee, niet toegestaan”. Alle onderdelen van het ministerie van justitie zijn onderworpen aan toezicht, behalve de nationale veiligheidsdienst NSD.

De gebeurtenissen beginnen al aardig duidelijk te worden.

Obama’s politieke agenten in het DOJ-NSD gebruikten FISA 702 (17) surveillance conform “About Inqueries”, wat e-mails en telefooncommunicatiegegevens zouden opleveren over Amerikanen (Trump-campagne). De NSD-eenheid werkte in coördinatie met de contraspionage-eenheid van de FBI (Peter Strzok, enz.). In een poging om de activiteit te stoppen heeft NSA-directeur Mike Rogers een volledige 702-nalevingsbeoordeling geïnitieerd. Voordat de beoordeling voltooid was, beschikte de DOJ-NSD over voldoende informatie voor hun onwettige FISA-bevelschrift, dat met terugwerkende kracht inging om de voorafgaande FBI-bewaking (begonnen in juli ’16 op last van  James Comey) en waarvoor geen toestemming was gegeven, alsnog rechtmatig te maken.

Rogers stopte het onderzoek op 26 oktober 2016. Als gevolg van het feit dat hij het spelletje niet meespeelde, werd Rogers een risico; Clapper eiste dat hij zou worden ontslagen.

♦ Tien dagen na de verkiezingen, 17 november 2016, reist admiraal Rogers naar Trump Tower (link hier) zonder ODNI-hoofd James Clapper daarover te informeren. Rogers vertelt president-elect Trump waarschijnlijk van de eerdere activiteiten door de FBI en DOJ, inclusief de kans dat alle e-mails en telefooncommunicatie-gegevens van Trump Tower (nog steeds) worden verzameld.

♦ Op 18 november 2016 meldt het Trump Transition Team dat het alle overgangsactiviteiten verhuist naar de Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey (link hier). Daar vonden interviews plaats over de invulling van de meest gevoelige posities bij o.a. Defensie, Binnenlandse Zaken, CIA, en ODNI.

Is het raar dat Donald Trump via zijn tweet (hieronder) reageert zoals hij gedaan heeft?

fisa

De flapuit: Evelyn Farkas

Eerder deze maand gaf de voormalige afgevaardigde van defensie van president Obama, Evelyn Farkas, toe geheime informatie te hebben gedeeld, die verzameld was tijdens een door Obama geautoriseerde spionageoperatie tegen het Trump Transition Team.
De redenering die ze gaf was:

[…] the Trump folks – if they found out HOW we knew what we knew about their, the Trump staff, – that they would try to compromise those sources and methods; meaning we no longer have access to that intelligence.

We vinden het een schit-te-ren-de video. Het lijkt erop of mw. Farkas zó in de ban was van de discussie dat zij niet in de gaten had wat voor bekentenis ze aan het afgeven was, over de Obama-adninistratie die Donald Trump’s team (en hemzelf) bespioneerde, en die vertrouwelijke informatie van inlichtingendiensten doorgaf aan haarzelf (en anderen) om ze te verspreiden onder politici op Capitol Hill.

MSNBC’s interviewster Mika Brzezinski merkt echter wel de “oh-verdomme” uitspraken en probeerde de aandacht af te leiden….. maar toen was het onheil al geschied.
Deze vrouw geeft openlijk toe, op live-televisie, dat zij al haar Democratische collega’s heeft aangemoedigd hun eed van veiligheid te schenden door het kopiëren en wijd verspreiden van belastende documenten van inlichtingendiensten, vervolgens doorgaat met het “lekken” van de inhoud van de documenten in een poging een samenzweringstheorie te maken…. Vervolgens was ze ook nog bang dat er met de informatie niets gedaan zou worden en niet gebruikt zou gaan worden om de aanstaande president te belasten…..

Ze vreesde ook dat het verzamelen van dergelijke informatie, en de methoden daarvoor, of de identiteit van bronnen, mogelijk onder ongewenste controle zouden vallen, waardoor de toegang voor haar en haar collega’s tot toekomstige informatie uit die bronnen zou worden komen te vervallen…..

Maar we zijn er nog niet, er is nog meer! Het wordt nog slechter – of beter, afhankelijk van hoe je het bekijkt.

Met de hulp van MSNBC, gelijktijdig met haar bekentenis, zegt Evelyn Farkasdat zij zelf de belangrijkste bron was van een New York Times-rapport waarin functionarissen van president Obama geheime informatie lekten naar de mainstream media.
Maar de New York Times probeerde Evelyn Farkas nog wel te beschermen als de bron van hun rapportage door te verklaren:.

More than a half-dozen current and former officials described various aspects of the effort to preserve and distribute the intelligence, and some said they were speaking to draw attention to the material and ensure proper investigation by Congress. All spoke on the condition of anonymity because they were discussing classified information, nearly all of which remains secret.

Zelf heeft ze ook nog geprobeerd er een andere draai aan te geven, waarbij zij uiteindelijk vertelde slachtoffer te zijn van nep-nieuws, misschien wel afkomstig van…. de Russen:

Maar wacht eens even….. nu we het toch over Farkas hebben, die naam doet bij ons een belletje rinkelen.
Zij is ook een senior fellow van de Atlantic Council, die deels gefinancierd wordt door het Amerikaanse State Department, de NAVO, de regeringen van Letland en Litouwen, het Oekraïense EWereld Congres, en de Oekraïense oligarch Victor Pinchuk.
De Atlantic Council is één van de grootste schreeuwers om een Koude Oorlog te voeren tegen Rusland.
En raadt eens wie er ook een senior fellow is van de Atlantic Council? Dimitri Alperovitch – de oprichter en CTO van CrowdStrike!
Alperovitch is hoofd management van Atlantic Council’s “Cyber Statecraft Initiative”. (CrowdStrike, ofwel Dimitri Alperovitch, was dw organsiatie die het eerst beweerde dat zij bewijs hadden dat de Trump-organisatie banden had met de Russen.

Combineer alle feiten en dan blijkt dat Evelyn Farkas deel uitmaakte van een disinformatie campagne door Obama insiders die een nep, door het DNC, verhaal hadden gemaakt gebaseerd op onjuiste informatie. Farkas heeft echter niet alleen het onjuiste verhaal van Trump, de Russische samenzwering, doorgeduwd, zij was ook op de hoogte van de uitkomst van het oorspronkelijke “pushen” van het verhaal, wat leidde tot daadwerkelijke bewaking van het Trump-team.

Dit alles versterkt de informatie die Devin Nunes al heeft gepresenteerd, dat een volledig onafhankelijk surveillancenetwerk, los van het Russische complotverhaal, zich rechtstreeks richtte op de kandidatuur van Trump en de post-verkiezingsbewaking van de president-elect en het Trump-transitieteam.

Verder:

We kunnen met grote zekerheid stellen dat Obama’s directeur van de nationale veiligheidsdienst, James Clapper, tot over zijn oren in deze zaak is verwikkeld, hoewel hij ontkent medeschuldig te zijn. De FBI contraspionage-eenheid onderzocht Trump middels FISA 702(17) op basis van informatie die verzameld was door een nationale veiligheidsdienst van het ministerie van justitie, die geen toezichthoudende rol had.
De informatie die de FBI had verzameld plus het gegevens van Fusion GPS die gemaakt was met behulp van Christopher Steele, werd gebruikt om het Russische samenzweringsverhaal te maken, en ook om de FISC-rechtbank te manipuleren door hen een FISA-bevelschrift te verlenen, de (weet u nog) “verzekeringspolis”.

Uiteindelijk kwam Devin Nunes aan alle informatie over de “ingewijden”, o.a. door het onderzoek naar de “verzoeken” als gevolg van FISA 702(17)-surveillances naar het Team Trump. Dat is de informatie waar Devin Nunes van achterover sloeg, in februari en maart 2017.

Dat is ook de reden dat Devin Nunes nu nog meer bewijs verzamelt.

fisa

Veel Amerikanen hebben gebeld met hun congresleden en hebben er op aangedrongen het 4-pagina’s grote document vrij te geven. Dat kan, als we onderstaande tweet lezen, nog wel even duren:

De laatste ontwikkelingen

Fox News’ Sean Hannity heeft vannacht op “Hannity” gezegd dat het Amerikaanse ministerie van justitie erin geslaagd is een (deel) van de 50.000 tekstberichten tussen FBI-ambtenaren Peter Strzok en Lisa Page te achterhalen.

♦ Het ministerie van justitie en de FBI willen toegang tot de memo van Nunes, maar gaan uit van de verkeerde veronderstellingen.

Spoiler Alert: kijk goed hoe het DOJ/FBI het over de memo van Nunes hebben vanuit het perspectief waarvan zij weten dat wat de onderliggende documenten zijn:
fisa

Hebt u alle inherente aannames in de brief gezien? Aannames trekken we altijd in twijfel en zoeken we uit.

♦ Veronderstelling # 1 – De DOJ stuurt deze brief aan Devin Nunes vanuit de aanname dat de zijn memo wordt onderbouwd door bewijsstukken die ze hebben verstrekt. De DOJ heeft FISA-documenten en onderzoeksdocumenten van de FBI verstrekt, en zij gaan ervan uit dat dat het onderliggende materiaal is.

♦ Veronderstelling # 2 – Het DOJ presenteert deze brief, en het wordt door bijna iedereen geïnterpreteerd, inclusief de mainstream media, als dat het gaat om de memo van Nunes inclusief  FISA-documenten.

Er is niets dat erop wijst dat een van deze aannames correct is. In feite is er voldoende bewijs om aan te geven dat niets over die veronderstellingen juist is – er kan immers veel méér, ander bewijsmateriaal verkregen zijn. Verder: hoe kun je een weerleggende brief  schrijven over de memo van Nunes zonder enige kennis van het onderliggende bewijsmateriaal waar Nunes zegt over te beschikken?

Tenslotte (althans voorlopig…)

Nog even over de memo van Nunes.
Wat is nu precies de “Nunes Memo”?  Van wat we allemaal aan informatie hebben binnengekregen is het een verslag geschreven door hooggeplaatste ambtenaren van het senior intelligence committee, en waarvoor Devin Nunes de meeste input heeft gegeven, waarin hij het heeft over bewijsstukken, mensen en gebeurtenissen over een samenzwering die teruggaat tot in de jaren 2016 en 2017.
In feite is het een samenvatting van feiten, waarvan voorzitter Nunes het bestaan weet.
Niemand weet wat het onderliggende materiaal is, omdat niemand, anders dan Devin Nunes, het complete materiaal heeft gezien. Daarom zijn er nogal wat mensen die “conclusies trekken” gebaseerd op hun eigen referentiekaders.

Men gaat ervan uit dat de memo vooral gaat om de FISA-702 issues en documenten (FISA-aanvraag, Steele Dossier, het af;uisteren van telefoongesprekken, surveillance, onderschepping van berichten etc.), maar niemand weet waarop de memo berust, anders dan Devin Nunes.

Een vraag die gesteld kan worden is of bijvoorbeeld de Democraat Adam Schiff (tevens een lid van de Bende van Acht) ook dezelfde informatie had kunnen verzamelen als Nunes heeft geaan? Ja, dat had gekund, maar gezien vanuit politiek standpunt: waarom zou hij dat doen?

Als hij namelijk dezelfde informatie onder ogen kreeg die Nunes ook verzameld heeft, dan kon hij onmogelijk een valse verontwaardiging veinzen (zoals hij nu doet). Op dit moment kan Schiff er over zeggen wat hij wil, omdat hij het niet heeft gezien. Als Schiff daadwerkelijk de informatie had die Nunes heeft, dan verliest hij dat vermogen. Hij zou ook het vermogen verliezen om Devin Nunes te bekritiseren, te bespotten en/of te marginaliseren.
In maart en april 2017 was het beter voor de Democraat Adam Schiff om juist niet kennis te nemen van informatie die samengesteld was door Dan Coats van ODNI Dan Coats (die dat aan Devin Nunes verstrekte).
Door onwetend te zijn over het onderliggende bewijsmateriaal kon Adam Schiff zeggen wat hij wou over Nunes en proberen hem te isoleren. Van de andere kant: omdat de informatie strikt vertrouwelijk was kon Nunes er nooit iets over vertellen of zichzelf verdedigen. Nunes zat dus vast in zijn “compartmented intelligence box”.

Schiff gebruikte juist zijn eigen “compartmented intelligence box”, wetende dat Nunes zichzelf niet kon verdedigen, en eiste dat Nunes geen bemoeienis meer mocht hebben met het House Intelligence “Rusland onderzoek”. Dat lukte.

Maar tot aan de dag van vandaag weet niemand behalve Devin Nunes (en misschien Dan Coats) wat Nunes werkelijk overkwam in maart 2017. Op basis van zijn verklaringen hebben we echter het verhaal zo exact mogelijk gereconstrueerd. Een gegeven is dat de informatie die hij in zijn bezit heeft, geen enkele relatie heeft met Rusland, of met het Russische contraspionage-onderzoek van de FBI.

Wordt (uiteraard) vervolgd.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.