Clinton

Het onderzoek naar Hillary Clinton’s email gebruik en de sexting-zaak van Weiner (en Abedin) – zie ons artikel van gisteren – vordert gestaag, en elke dag komen er nieuwe feiten aan het licht. Dat allemaal dankzij de laptop van Weiner. Wat velen niet weten, en wat zéker Hillary Clinton en Huma Abedin niet wisten, en trouwens iedereen die hen hielpen bij hun criminele activiteiten, is dat toen het Amerikaans Congres Clinton had opgedragen alle geheime emails aan hen te overhandigen, Clinton op haar beurt de opdracht gaf de emails te vernietigen door ze te “bleken” (met een computerprogramma dat hard drives vernietigt). Dat gebeurde echter offline, waardoor haar computer niet in staat was middels een “backtrack” óók de backup-emails op de laptop van Abedin-Weiner laptop te vernietigen. Vandaar dat de FBI nu beschikt over alle door Clinton gewiste emails. Een verbazingwekkende update.

Detectives van het New York Police Department werken aan een minderjarigen-sexting zaak tegen voormalig congreslid Anthony Weiner. Volgens bronnen binnen het NYPD hebben de onderzoekers op Weiner’s laptop (die hij deelde met zijn (ex)vrouw Huma Abedin genoeg bewijs aangetroffen om “Hillary (Clinton) en haar team levenslang op te sluiten”. Op de laptop van Weiner troffen zij 662.871 emails aan, waarvan er 11.112 van Huma Abedin waren.

Een behoorlijk aantal van de Huma Abedin emails gaat over het “pay-to-play” concept van de Clintons. Hierbij ging het er om dat iemand, een bedrijf of organisatie, of zelfs een buitenlandse regering, die iets van Clinton gedaan wilde krijgen toen zij nog minister van Buitenlandse Zaken was, eerst een “donatie” moest doen aan ofwel de Clinton Foundation (CF) ofwel aan het Clinton Global Initiative (CGI). Doodgewone omkoprij, dus!
De aangetroffen emails bewijzen dat Huma Abedin de persoon was die Hillary gebruikte om met buitenlandse leiders of regeringen te communiceren over vertrouwelijke informatie of om deals te sluiten.

Uit onderzoek van de aangetroffen emails van Abedin en Clinton blijkt dat ze allebei op hun persoonlijke email-accounts duizenden vertrouwelijke en geheime, zelfs top secret documenten hebben verzonden en ontvangen, inclusief Weiner’s onbeveiligde campagne website die werd onderhouden door aan de Democratische partij gelieerde politieke consultants in Washington D.C.

Weiner hield er minder bekende email accounts op na die het echtpaar deelde met de website Anthonyweiner.com. Weiner gebruikte dat domein voornamelijk om campagne te voeren voor het Congres en voor zijn mislukte poging om burgemeester van New York City te worden. Volgens de FBI werden op enig moment vertrouwelijke en top secret documenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken opgeslagen in Weiner’s email account.

Uit documenten blijkt dat Weiner meer dan $92.000 betaalde voor zijn campagne voor het Congres aan Anne Lewis Strategies LLC, zodat deze onderneming zijn email en website kon beheren. De FBI verklaart dat dit in Washington D.C. gevestigde politieke consultancybedrijf werkte als officiële administrator voor het Anthonyweiner.com domein sinds het jaar 2010, dezelfde periode dat Abedin werkte voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit betekent in feite dat de emails van Weiner en Abedin, inclusief de top secret emails van het ministerie van Buitenlandse Zaken, konden worden gelezen, geprint, gelekt, doorgestuurd of bediscussieerd door een onbekend aantal personeelsleden van het bedrijf Anne Lewis consultancy omdat zij het beheer over de website en de emails hadden.
Het door de FBI heropende onderzoek naar het gebruik door Hillary Clinton van haar server (en emails) terwijl zij minister van Buitenlandse Zaken was, heeft zich inmiddels uitgebreid. Gekeken wordt o.a. ook naar de volgende zaken:

– Abedin heeft vertrouwelijke en top secret emails van het ministerie van Buitenlandse Zaken doorgezonden naar Weiner’s email-account.
– Abedin heeft emails opgeslagen, waarin o.a. geheimen van de regeringen stonden vermeld, in een aparte folder die zij met Weiner deelde. In die folder waren meer dan 500.000 emails van het ministerie van Buitenlandse Zaken gearchiveerd.
– Weiner had toegang tot al deze documenten zonder dat hij toestemming had die in te zien.
– Abedin gebruikte ook een persoonlijk Yahoo-adres en haar Clintonemail.com adres om vertrouwelijke en top-secret documenten te versturen, ontvangen en op te slaan.
– Een particuliere consultant beheerde Weiner’s website voor de laatste zes jaar, inclusief drie jaar toen Clinton minister van Buitenlandse Zaken was, en hij had dus volledig toegang tot alle emails omdat hij als registrant en administrator voor het domein geregistreerd stond.

Omdat Weiner’s campagne website gerund werd en wordt door “derden” hebben FBI agenten er een hele kluif aan er precies achter te komen hoeveel mensen er daadwerkelijk toegang hadden tot Weiner’s server en emails en wie het waren. Of erger: dat de server ooit door hackers is bezocht, of anderen.

Abedin vertelde in april dit jaar tegen FBI agenten dat zij niet wist hoe zij documenten of emails van haar systeem van Buitenlandse Zaken moest printen. Om die reden, vertelde ze, heeft ze alle gevoelige emails doorgestuurd naar haar Yahoo, Clintonemail.com en email-adres dat aan Weiner was gekoppeld. Vervolgens kon zij, blijkt uit FBI documenten, die email accounts via webmail benaderen op een onbekend computersysteem bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, om documenten vervolgens te printen vanuit voornamelijk onbeveiligde webmail portals.

Clinton had geen computer in haar kantoor aan Mahogany Row op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij was dus nooit in staat tijdgevoelige informatie in te zien, tenzij het voor haar werd uitgeprint, zei Abedin. Ook zei Abedin dat Hillary Clinton de beveiligde faxmachine van het ministerie, die bij haar thuis was geïnstalleerd, zonder hulp niet kon bedienen.

Wat alarmerend is, is dat volgens FBI’s 302 Report waarin de details van het interview met Abedin zijn opgenomen, niemand van de aanwezige FBI agenten en mensen van het ministerie van Justitie (die dus het interview hielden) druk hebben uitgeoefend op Abedin om méér informatie te verstrekken over het email-adres dat gekoppeld was aan Weiner. Er is nooit een follow-up geweest, blijkt uit het rapport.

Nu is dat allemaal veranderd, omdat de FBI het onderzoek tegen Clinton heropend heeft en het echtpaar Weiner-Abedin hoopt op immuniteit in een deal waarbij zij tegen Clinton en andere betrokken verklaringen afleggen over de inhoud van de emails op de laptop.

Gebaseerd op wat de onderzoekers gevonden hebben aan nieuwe emails (op Weiner’s laptop) denken juristen nu genoeg bewijzen in handen te hebben om aan te kunnen tonen dat de Clinton Foundation één grote farce was, uitsluitend opgezet om via “pay-to-play” de Clintons zelf te verrijken. In de emails worden de landen genoemd waarmee Hillary Clinton via “pay-to-play” zaken deed, waaronder Saudi Arabië, Israël, Turkije, Qatar, Kazachstan en Oekraïne. Het geld uit Qatar is bijzonder interessant omdat het lijkt te bewijzen dat Hillary Clinton een miljoen dollar ontving uit dat land, nadat de Syrische president Bashar Assad weigerde toe te staan dat Qatar een gaspijpleiding door Syrië kon laten lopen om Europa van haar gas te kunnen voorzien.
In ons artikel “Slagveld voor grote mogendheden” [1] gingen wij uitvoerig in op de werkelijke reden waarom het Westen Assad weg wil hebben.

Kort nadat die miljoen dollar was overgemaakt werden zeven ervaren specialisten van de CIA naar Syrië gestuurd, in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waar Hillary Clinton de baas was. Die 7 CIA-mensen zorgden voor de oprichting van het Vrije Syrische Leger, dat al snel pogingen ondernam om president Assad van de troon te stoten. De CIA huurde ook jihadi’s en anderen in en begonnen in het land aan terroristische aanvallen met het doel de regering omver te werpen, terwijl het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de mainstream media bewerkte om president Assad standaard als een “brute dictator” neer te zetten, die “zijn eigen bevolking martelde” enzovoort enzovoort.

olie
Hierdoor zien we nu een “burgeroorlog” in Syrië die alweer vijf jaar duurt.

Het plan van Qatar was om een pijplijn naar Europa aan te leggen – zie afbeelding hierboven -, dóór Syrië, maar zoals gezegd weigerde president Bashar Assad hier aan mee te werken. Vervolgens “doneerde” Qatar aan de Clinton Foundation, en “zuiver toevallig” gaf het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de CIA opdracht om specialisten in Syrië het Vrije Syrische Leger op te richten om Assad uit de weg te ruimen!

Naar verluidt is de NYPD van mening dat het geld dat door Qatar aan de Clinton Foundation is gegeven, smeergeld was teneinde geregeld te krijgen dat de Syrische regering zou vallen. Als gevolg van deze actie zijn ontelbaar veel onschuldige mannen, vrouwen en kinderen in Syrië gedood, en is een groot deel van dat land in puin veranderd. Aanklagers in New York City hebben verklaard dat “voorzien kon worden dat als gevolg van de ontketende situatie veel mensen zouden worden omgebracht” en “dat daardoor de acties van Hillary Clinton haar schuldig maken aan een zogenaamd “Second Degree Depraved Indifference Murder”, volgens het wetboek van de Staat van New York”.
Het feit dat het geld van Qatar naar de Clinton Foundation in New York is overgemaakt, en dat Hillary Clinton inwoonster is van New York, geeft de Staat New York de rechtsbevoegdheid Hillary Clinton aan te klagen voor massamoord – het vermoorden van alle onschuldige mensen in Syrië.

Bronnen bij de NYPD zeggen dat ook nog niet met name genoemde leden van het Congres deel uitmaakten van Clinton’s “team”, alsmede een aantal rechters, gekozen staatsambtenaren en behoorlijk wat stafleden, en dan natuurlijk ook nog haar assistenten en insiders. De NYPD heeft alle namen!

De NYPD heeft de computer van Weiner in haar bezit gekregen door het afgeven van een huiszoekingsbevel, en de detectives ontdekten een schat aan emails van en naar Hillary Clinton, Abedin en andere ingewijden tijdens haar termijn van minister van Buitenlandse Zaken. Het is juist die inhoud die de FBI er toe zette haar email-zaak tegen Hillary Clinton weer te heropenen (hoewel die naar onze mening nooit effectief werd afgesloten).

De nieuwe onthullingen van bestanden op de laptop geven aan dat er veel ernstiger misdaden zijn begaan dan waar het de FBI in eerste instantie om ging: het onjuist omgaan van Hillary met haar private server, waardoor óók geheime informatie in handen van derden kon belanden. Bronnen bij de NYPD zeggen dat de nieuwe emails (en andere bewijzen) Hillary Clinton en vertrouwelingen linken aan: het witwassen van geld, kinderexploitatie, sexueel geweld bij minderjarigen (kinderen), meineed, “pay to play” door middel van de Clinton Foundation, het verhinderen van de rechtsgang en andere bijkomende misdaden.
Detectives van de NYPD en een hoofd van de NYPD, de hoogste in rang onder de commissaris, heeft openlijk gezegd dat

if the FBI and Justice Department fail to garner timely indictments against Clinton and co-conspirators, NYPD will go public with the damaging emails now in the hands of FBI Director James Comey and many FBI field offices.

De verdorvenheid van wat er is gevonden leidt ertoe dat de chef van de NYPD ook verklaart:

What’s in the emails is staggering and as a father, it turned my stomach. There is not going to be any Houdini-like escape from what we found. We have copies of everything. We will ship them to Wikileaks or I will personally hold my own press conference if it comes to that.

FBI-topman Comey heeft de alarmerende inhoud van de emails óók gezien, waardoor hij gedwongen werd de zaak tegen Hillary Clinton te heropenen. Ondertussen melden bronnen bij de FBI dat Abedin en Weiner medewerking verlenen aan het federale onderzoek. De FBI heeft alle zaken die niets te maken hebben met het sexting-onderzoek van de NYPD overgenomen. Het echtpaar dat zo close was met Hillary Clinton probern – elk afzonderlijk – hierdoor een zekere immuniteit te krijgen voor vervolging. Hen is meegedeeld dat als zij dat niet doen zij flinke straffen tegemoet kunnen zien.

Volgens de NYPD hebben Weiner en/of Abedin alle emails op de laptop gestopt in het programma Microsoft Outlook, waarvan een groot deel in de folder “Levensverzekering”. De emails betrekken ook huidige en vroegere leden van het Congres bij deze zaak en zelfs een hooggeplaatst democratisch senator zal de rechtsgang niet ontlopen.

Aanklagers van de afdeling van US Attorney Preet Bharara hebben inmiddels dagvaardingen doen uitgaan voor Weiner’s telefoons en smartphones, alsmede reisgegevens van hem. De NYPD wil hetzelfde doen bij Clinton en Abedin, echter de FBI zei dat zij al bezig zijn die zaken in haar bezit te krijgen. De onderzoekers zijn vooral geïnteresseerd in de gsm- en reisactiviteiten naar de Bahama’s, de Maagdeneilanden en andere locaties die men niet met name wil noemen.

De nieuwe emails bevatten gegevens over reisdocumenten en bestemmingen die erop wijzen dat Hillary Clinton, (ex-)president Bill Clinton, Weiner en veel leden van het Congres (en andere regeringsbeambten) de veroordeelde pedofiele miljardair Jeffrey Epstein op zijn Boeing 727 (bekend als “The Lolita Express”) hebben begeleid naar zijn privé-eiland in de Maagdenelanden. Epstein’s eiland had de doopnaam “Orgy Island” of ook wel “Sex Slave Island” gekregen, waar Epstein naar verluidt minderjarige jongens en meisjes aanbood aan (nationale en internationale) prominenten.

Zowel de NYPD als de FBI bevestigen, met de nieuwe emails in de hand, dat Hillary Clinton minstens zesmaal gast was van Epstein, en waarschijnlijk vaker – als alle bewijzen zijn doorgespit. Bill Clinton, en dat is rijkelijk gedocumenteerd over de afgelopen jaren, is in ieder geval 26 keer met Epstein meegevolgen naar zijn eiland.

Wat de zaak nog erger maakt is dat deze kindersex-activiteiten tot op de dag van vandaag gewoon doorgaan. En het gaat hier niet alleen over mensen binnen de Clinton Campaign, het gaat ook over mensen in het Congres, senatoren, rechters, stafleden, wetgevers, ceo’s, Hollywood stars, zangers, en . . . . hoe kan het ook anders . . . . . mensen die werken bij de nieuwsredacties van de mainstream media! TV en krantenmensen om precies te zijn! Dáárom is er ook zoveel “steun” voor Hillary van het “establishment” . . . omdat er zóveel aan mee doen in het kindersex-netwerk…. ze weten dat als Hillary Clinton de verkiezingen verliest, ze allemaal de bak ingaan als er een éérlijke president gekozen wordt (hoewel wij persoonlijk denken dat Trump óók niet van alle smetten vrij is)!

De bewijzen – die in aantallen met de dag toenemen – zijn zó sterk, dat bij de onderzoekers de angst bestaat dat de hoofdrolspelers in deze zaak een echte oorlog willen beginnen om de aandacht van het grote publiek af te leiden van wat er werkelijk gaande is. Het is geen toeval dat er al enige tijd een forse verplaatsing geschiedt van oorlogsvliegtuigen, inclusief B-52’s, B-1b Lancers, B-2 Stealth Bombers, en enorme aantallen gevechtsvliegtuigen. Veel ervan zijn gelegerd op de Amerikaanse basis bij Diego Garcia in de Indische Oceaan. Er bevinden zich daar zóveel vliegtuigen dat de commandant van de basis begonnen is gevechtsvliegtuigen naast de (voor het publiek toegankelijke) snelweg, die langs de basis loopt, te parkeren! De beveiliging van de luchtmachtbasis is opgedragen het hele gebied te bewaken om ervan verzekerd te zijn dat de vliegtuigen – die bewapend zijn – in veiligheid zijn. En dan hebben we het ook nog niet eens over de 30 oorlogsschepen die in de buurt gestationneerd zijn.

Diego Garcia is de perfecte uitvalsbasis voor het geval de Verenide Staten een oorlog (tegen Rusland) willen starten in Syrië. En, zoals de meeste lezers inmiddels wel weten, is de verstandhouding tussen de VS en Rusland vandaag de dag nu niet bepaald om over naar huis te schrijven. Op alle vlakken worden elke dag weer verwijten richting Moskou gesmeten, en omdat de VS het wil hebben de marionetten in de EU inmiddels ook NAVO-troepen vlakbij de Russische grens gestationneerd (zogenaamd omdat de Russen zich in westelijke richting bewegen – LOL). Westerse troepen, tanks en vliegtuigen staan spreekwoordelijk al op de stoep bij Poetin.

poetin

Het heeft er alle schijn van dat de VS een rechtstreekse aanval zal gaan uitvoeren op de Syrische regering, en het directe gevolg daarvan is oorlog met Rusland. Een rechtstreekse oorlog met Rusland is nu net precies dàtgene dat de aandacht van iedereen afleidt van het kindersex- en pedofilienetwerk, de omkooppraktijken en de moorden die door de NYPD en de FBI zijn ontdekt. Dat geeft de machthebbers in de VS de tijd om “schoon schip” te maken bij de FBI en de NYPD.

We kunnen er op wachten . . . . een excuus om op oorlogspad te gaan – en laat u niet voor de gek houden als dat begint. De mensen in de VS die de touwtjes in handen hebben wacht een levenslange gevangenisstraf voor wat zij hebben gedaan en nog steeds doen. Die zijn tot àlles in staat om dat te voorkómen . . . . zelfs het voeren van een oorlog waarbij veel dodelijke slachtoffers vallen.
Of wat te denken van een “false-flag” terroristische aanval [2]- een mooie reden overigens om de verkiezingen uit te stellen – of aanvallen zoals gedaan zijn tijdens 9-11, maar misschien dit keer uitgevoerd in diverse Amerikaanse en/of Europese steden. Nogmaals, het kan zomaar ineens gebeuren . . . en de reden is bekend.

Zojuist werd bekend dat Backwater oprichter en gepensioneerd Navy SEAL Erik Prince aan Breitbart News Daily [3] heeft verteld dat volgens één van zijn “well-placed sources” bij het New York Police Department de NYPD een persconferentie wilde houden, waarin zij aanhoudingen en additionele arrestaties in het kader van het Anthony Weiner onderzoek wilde aankondigen, maar “enorme druk” ondervonden van het ministerie van Justitie om dat niet te doen.

De Amerikanen hebben op 8 november de keus. Als Hillary Clinton de nieuwe president wordt, kan zij zichzelf en haar vrienden gratie verlenen. En mocht Barack Obama vóór het verlaten van het Witte Huis haar gratie verlenen – dan maakt óók hij deel uit van het netwerk.

N.B. dagelijks informeren wij onze abonnee’s over de ontwikkelingen in de Amerikaanse verkiezingsstrijd. De feiten in dit artikel worden door ons zoveel mogelijk gedubbelcheckt. Zaken waar ons dat niet gelukt is, hebben wij niet in onze berichtgeving meegenomen.

 

 

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.