Clinton

FBI bijt zich vast in Clinton-zaak

n de strijd tussen presidentskandidate Hillary Clinton en de FBI om het aangekondigde onderzoek naar e-mails uit de omgeving van de Democrate, blijft het Witte Huis zich (voorlopig, naar buiten) neutraal opstellen. Partijgenoten van de president eisen intussen het hoofd van FBI-topman Comey. Is FBI-directeur James Comey buiten zijn boekje gegaan door aan te kondigen dat er nieuwe e-mails van Clinton zijn gevonden? Een achtergrond artikel over wat zich allemaal in deze zaak afspeelt.

Huidige en voormalige FBI agenten hebben een media-tegenoffensief geopend om de strijd aan te gaan met de Clinton-mediamachine die probeert FBI-baas Comey in een kwaad daglicht te stellen. Daarbij gaat de FBI óók de strijd aan met baas Loretta Lynch van het ministerie van Justitie die niets ziet in de onderzoeken naar het Pay-to-play-netwerk van de Clintons.

Afgelopen weekend heeft voormalig FBI Assistant Director en huidig CNN Senior Law Enforcement Analyst Tom Fuentes zijn kijkers verteld dat “the FBI has an intensive investigation ongoing into the Clinton Foundation.” Hij zei informatie te hebben gekregen van “senior officials” bij de FBI, “several of them, in and out of the Bureau.”

Die informatie werd ondersteund door een diepgaand artikel in de Wall Street Journal van de hand van Devlin Barrett [1]. Volgens Barrett begon de “probe of the foundation more than a year ago to determine whether financial crimes or influence peddling occurred related to the charity.” Barrett’s artikel spreekt het vermoeden uit dat het ministerie van Justitie, de “baas” van de FBI, heeft geprobeerd het onderzoek te misleiden.

Uit nieuwe onthullingen blijkt dat de eerder genoemde Amerikaanse Attorney General Loretta Lynch in de fout is gegaan met haar “geheime” ontmoeting met Bill Clinton in haar vliegtuig op het Phoenix Sky Harbor International Airport op de avond van 28 juni van dit jaar. Niet alleen was Bill Clinton’s vrouw onderwerp van een lopend FBI onderzoek naar haar gebruik van een private email server in de kelder van haar huis in New York (via hetwelk Top Secret materiaal was verzonden terwijl zij Secretary of State was), óók haar eigen “liefdadigheidsfonds” werd onderzocht – een feit dat destijds nog niet bekend was bij het grote publiek en de mainstream media.

De rapporten die door mensen bij de FBI afgelopen weekend naar buiten zijn gelekt, zijn het gevolg van het optreden van FBI-directeur James Comey, afgelopen vrijdag, die toen bekend had gemaakt dat hij een brief naar leden van het Congres had gezonden waarin gemeld werd dat het onderzoek naar de email server van Hillary Clinton niet was afgesloten, zoals hij eerder had verklaard aan het Congres, maar dat het heropend was doordat er emails die op het eerdere onderzoek betrekking hadden, waren opgedoken. Zie ons artikel “FBI-baas kondigt hernieuwd onderzoek Clinton aan” [2]
Volgens diverse media waren die emails gevonden op de laptop van Anthony Weiner, echtgenoot van Hillary Clinton’s jarenlange rechterhand Huma Abedin.

Weiner was in 2011 gedwongen ontslag te nemen bij het Congres naar aanleiding van een sexting schandaal (en meerdere die nog zouden volgen) [3]. Over de escapades van Weiner werd toen in de pers uitvoerig bericht, zelfs in de New York Times [4].

Eerder deze maand, op 3 oktober, drong de FBI het appartment van Weiner in New York binnen met een opsporingsbevel, en de FBI nam toen diverse elektronische apparaten in beslag. In ieder geval één van die apparaten was gebruikt door zowel Weiner als Abedin om emailberichten te verzenden. Dat opsporingsbevel had de FBI gekregen naar aanleiding van een artikel in de Britse Daily Mail van 21 september [5], waarin sprake was van smerige, sexuele emails die Weiner kennelijk had gestuurd naar een 15-jaar oud meisje in North Carolina. Volgens de inhoud van de gepubliceerde emails wist Weiner dat het meisje minderjarig was.

Toen medewerkers van de FBI de harddrive van een laptop van Weiner onderzochten stuitten zij op metadata die duizenden emails lieten zien die waren uitgewisseld tussen de private server die in Hillary Clinton’s kelder in Chappaqua, New York stond en Weiner’s laptop. Aangezien de FBI alleen een opsporingsbevel in handen had voor onderzoek naar de emails en documenten die betrekking hadden op de Weiner-zaak, mochten de onderzoekers de andere emails niet lezen. Wel konden zij de emails linken aan de metadata van de private server in Chappaqua om te kijken hoeveel potentieel nieuwe emails zich konden bevinden op de laptop.

(Het is ook mogelijk dat de FBI agenten een programma hebben gebruikt om de onderwerpen van de emails te vergeijken met die, die eerder door Abedin aan hen waren overhandigd. Op deze manier zou kunnen worden vastgesteld of Abedin meineed heeft gepleegd toen zij ten overstaan van de FBI verklaarde dat zij al haar werkgerelateerde emails aan hen had overhandigd, toen zij nog Deputy Chief of Staff for Operations was bij Hillary Clinton, toen die de functie van Secretary of State bekleedde.

Agenten van de FBI lichtten hun directeur James Comey vorige week donderdag in over de nieuw aangetroffen emails en deze zocht de publiciteit met zijn brief naar het Congres, de dag erop. Dat heeft het Clinton-kamp gemobiliseerd waardoor de mainstream media nu proberen Comey in een kwaad daglicht te stellen door zijn motieven in twijfel te trekken. Daarnaast wordt de gebruikelijke bagger over concurrent Trump uitgestort, alleen al om de aandacht van Hillary Clinton af te leiden.

En of dit over de afgelopen dagen nog niet genoeg is, heeft eergistermorgen James Kallstrom, voormalig Assistant Director in Charge van FBI’s New York Divisie en al 25 jaar werkzaam bij de FBI, in een radioprogramma van John Catsimatidis de Clintons een “crime family” genoemd. De Daily News citeerde Kallstrom als volgt:

‘This investigation was never a real investigation, they never had grand jury empaneled…This investigation was without the ability to serve subpoenas, serve search warrants, and obtain evidence … It was just ludicrous.’

Vorige week doensdag, slechts twee dagen vóórdat FBI directeur Comey zijn brief aan het Congres stuurde, publiceerde WikiLeaks een vernietigende memo van Douglas Band, destijds een belangrijk figuur bij de Clinton Foundation en president van zijn eigen consultancybedrijf, Teneo. In de memo waren suggesties over pay-to-play en persoonlijke verrijkingsplannen bij de Clinton Foundation schering en inslag. Dezelfde dag kwam de Washington Post met haar verhaal, inclusief de volgende details:

The memo, made public Wednesday by the anti-secrecy group WikiLeaks, lays out the aggressive strategy behind lining up the consulting contracts and paid speaking engagements for Bill Clinton that added tens of millions of dollars to the family’s fortune, including during the years that Hillary Clinton led the State Department. It describes how Band helped run what he called ‘Bill Clinton Inc.,’ obtaining ‘in-kind services for the President and his family — for personal travel, hospitality, vacation and the like.’… Band wrote that Teneo partners had raised in excess of $8 million for the foundation and $3 million in paid speaking fees for Bill Clinton. He said he had secured contracts for the former president that would pay out $66 million over the subsequent nine years if the deals remained in place.

De memo was waarschijnlijk de druppel die de emmer bij de FBI deed overlopen, en ambtenaren van de FBI gingen – hoewel nog steeds gedwarsboomd door het ministerie van Justitie – over tot een meer agressieve benadering van het onderzoek naar de Clinton Foundation, daarbij gebruikmakend van het hele arsenaal wat haar tot beschikking staat: dagvaardingen, getuigenverhoren en het afluisteren van telefoongesprekken. Op basis van wat er in het weekend gelekt is ziet het er naar uit dat de FBI begrijpt dat de enige manier waarop een onderzoek de waarheid aan het licht brengt is aan te tonen hoe Loretta Lynch’s ministerie van Justitie de politieke machthebbers rugdekking geeft.

Democraten zijn des duivels over het tijdstip waarop Comey met zijn nieuws naar buiten kwam en sommigen beweren zefs dat hij de Hatch Act overtrad. Voor de goede orde: Comey beloofde eerder, onder ede, toekomstige ontwikkelingen over de email-zaak te melden bij het Congres. Dat werd hem geadviseerd op de dag voorafgaande aan die vroegere melding aan het Congres. Hij kon dus niet anders dan het Congres informeren over de ontwikkelingen van het onderzoek, alsmede het verdacht van de FBI dat er een aantal personen meineed heeft gepleegd. Het vervelende voor Comey is dat hij eerder in verband is gebracht met Clinton-gerelateerde campagnes-donaties aan een familielid!

Maar waarom kwam Comey pas in actie, weken nadat agenten van de FBI de nieuwe emails hadden gevonden?

Nu wordt het interessant: volgens de Wall Street Journal hebben de onderzoekers in New York de Deputy Director van de FBI, Andrew McCabe, op 3 oktober op de hoogte gesteld van hun bevindingen. Zoals we eerder vertelden mochten zij zich geen toegang verschaffen tot de inhoud van de emails, omdat hun “warrant” dat niet toestond (die gold alleen voor emails van Weiner naar aanleiding van de sexting-zaak).

De onderzoekers hadden dus een nieuwe warrant nodig. Wat deed McCabe dus? Helemaal niets, behalve uit het raam staren. McCabe was bij de FBI de verantwoordelijke man voor het eerste Clinton email onderzoek.

Recentelijk is hij onder vuur komen te liggen omdat zijn vrouw $500.000 ontving voor haar race voor een senaatszetel in de staat Virginia. Dat geld ontving zij van het political action committee (PAC) van de jarenlange bondgenoot van Clinton en de huidige gouverneur van Virginia, Terry McAullife.

Clinton leidde zelf nog een belangrijke fundraiser-actie voor hetzelfde PAC kort voordat de groep het geld overmaakte naar McCabe’s echtgenoot.

Samenvattend: mevrouw McCabe ontving veel geld van een nauwe bondgenoot van Hillary Clinton, in dezelfde periode dat Hillary onderwerp was van een onderzoek dat geleid werd door meneer McCabe.
Geen wonder dat McCabe geen haast had om een nieuwe warrant (voor toegang tot emails die de ambities van Clinton vóór de verkiezingsdag konden dwarsbomen) aan te vragen.

Volgens de Wall Street Journal is de enige reden waarom uiteindelijk wèl een nieuwe warrant werd aangevraagd, de wens geweest van een “member of the [Justice] department’s senior national-security staff” die een update wenste over Weiner’s laptop. Op dat moment bemerkte men dat niemand een eerste stap had gezet om een nieuwe warrant aan te vragen.

Comey hoorde – volgens de Washington Post – pas afgelopen donderdag over de nieuw aangetroffen emails. Daarnaast heeft hij waarschijnlijk af geweten van de situatie van McCabe (om de situatie tot over de verkiezingsdag heen te tillen). Hij maakte natuurlijk ook de inschatting dat als hij niets (aan het Congres) zou vertellen over de nieuwe emails en het uiteindelijk beschadigend zou zijn voor Hillary Clinton, hij de hele Republikeinse partij over zich heen zou krijgen – en misschien wel de mainstream media erbij. Men zou hem voor de voeten kunnen gooien dat hij deel uitmaakte van een samenzwering. Hij deed dus wat elke bureaucraat zou doen: het Congres (en het volk) informeren.

Comey heeft zichzelf door zijn actie – politiek gezien – erg kwetsbaar gemaakt. Door de situatie bij de FBI en bij hem thuis – zijn vrouw was woedend toen hij eerder aangaf geen aanklacht tegen Hillary Clinton in te dienen, ondanks de bezwarende feiten – heeft hem hier ongetwijfeld toe doen besluiten. Ook speelt ook mee dat de informatie waarover hij vorige week de beschikking over kreeg, van dermate groot belang moet zijn geweest dat ook dat een reden was om naar buiten te komen. Naar onze mening ging het hierbij niet alleen om informatie over Weiner of Huma, maar wel degelijk ook over Hillary Clinton. Wij denken dat er zùlke belastende feiten over Hillary Clinton boven tafel kwamen dat Comey gedacht moet hebben dat hijzelf het onverantwoord zou vinden als zij de macht over het land (vanuit het Witte Huis) in handen zou krijgen.

Er doen nogal wat geruchten de ronde over wat de FBI aangetroffen heeft. Tussen die 650.000 emails kunnen gemakkelijk alle emails zitten die Hillary en haar staf “gebleekt” hebben. En als daar ook maar ééntje van wijst op een misdrijf van de kant van Hillary Clinton, of het nu het dwarsbomen is van de onderzoekers of het vernietigen van bewijs, dus het verdoezelen van een misdrijf, dan is het voor haar over en uit.

En zouden Weiner (en/of Huma) alle emails van Clinton (als een soort verzekering) hebben “bewaard” om haar in de toekomst naar hun hand te kunnen zetten? En wat is er waar van geruchten dat Huma (en/of Hillary) veel informatie heeft doorgesluisd naar buitenlandse mogendheden?

clinton

Wij vermoeden dat er zùlke belastende feiten zijn opgedoken dat James Comey dus besloot dat te doen wat hij heeft gedaan, ongeacht wat de gevolgen voor hem, zijn baan en misschien zelfs wel zijn leven zijn. Alleen het feit al dat er in het weekend een rechter gevraagd is een “warrant” te verstrekken waarmee de onderzoekers aan de slag kunnen – en men dus niet wachtte tot de eerste normale werkdag – geeft aan dat de FBI haast wil maken met het onderzoek.

Tot slot nog even een voorbeeld van hoe verweven (en door-en-door corrupt) de politiek in de VS is: onderstaand één van de brieven die door Peter J. Kadzik namens het ministerie van Justitie gezonden werden aan leden van het Congres.

Peter Kadzik is een oude schoolvriend van….. John Podesta, waarvan de emails door WikiLeaks worden gepubliceerd.

clinton

Kadzik wist John Podesta destijds óók nog uit de wind te houden tijdens de Monica Lewinsky-zaak, een zaak waarin Podesta meieed pleegde. Hij is nu verantwoordelijk voor het onderzoek naar de Huma Abedin emails [6]. Dan weten we zéker dat de waarheid boven tafel komt…. toch?

Verrassend mag trouwens de steun van het Witte Huis voor Comey worden genoemd [7]. Zouden de ratten het zinkende schip dan eindelijk verlaten?

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.