DELEN
juncker

De benoeming van Martin ‘het monster’ Selmayr tot hoogste ambtenaar van de Europese Commissie is voer voor een machtsstrijd in Brussel. Met een overvaltechniek zou hij zichzelf omhoog hebben gewerkt. De affairedoet afbreuk aan het toch al niet florissante beeld dat veel burgers hebben van de Europese Unie. Een verhaal met een verborgen agenda.

We lezen op de site van het Financieele Dagblad het volgende:

De Europese ombudsman heeft ongemeen hard uitgehaald naar de procedure voor de benoeming van een nieuwe secretaris-generaal bij de Europese Commissie. De bemiddelaar tussen burgers en EU-instellingen stelde dinsdag dat er sprake was van ‘wanbestuur’, toen Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ruim een halfjaar geleden zijn Duitse kabinetschef Martin Selmayr promoveerde naar die post.

Selmayr werd in februari dit jaar plotseling door Juncker benoemd als opvolger van Alexander Italianer, de Nederlandse topambtenaar die tweeënhalf jaar leiding had gegeven aan het ambtenarenapparaat van de Europese Commissie.

Critici spraken toen van vriendjespolitiek. In het Europees Parlement werd fel gereageerd, maar Selmayr mocht blijven zitten op zijn nieuwe plek op de Brusselse apenrots.

O’Reilly concludeert ook dat de Commissie eerst alleen maar een benoemingsprocedure is begonnen voor de post van plaatsvervangend secretaris-generaal om Selmayr geschikt te maken voor het hoogste ambt. Selmayr kreeg eerst die post en werd vervolgens razendsnel de nieuwe secretaris-generaal, een stapje hoger dus.

De EU-ombudsvrouw laat geen spaan heel van de controversiële Blitzoverval-promotie van de Duitse advocaat M. Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. Alle regels werden genegeerd, het tijdschema was gemanipuleerd.

De ombudsvrouw stelt ook dat deze spoedeisende situatie “kunstmatig was gecreëerd” om het feit dat er geen sollicitateronde werd uitgeschreven, te kunnen rechtvaardigen. Bovendien is de truc vanJuncker georganiseerd om Selmayr snel in twee stappen secretaris-generaal te laten worden. In de praktijk duurde dit slechts een paar minuten – en niet weken, zoals gewoonlijk.

In feite zien we hier het uitvoeren van een coup – ook al zegt O’Reilly dat niet zo openlijk. Van “coup-achtige processen” was eerder in het Europees nepparlement ook al sprake. Daarna heeft de Duitse EU-commissaris Oettinger alles goedgepraat. Maar zijn woorden konden de ombudsvrouw niet overtuigen. Over legitieme zorgen en bedenkingen van diverse zijden heeft de Europese Commissie – in casu: Oettinger – “defensief, ontwijkend en soms zelfs agressief gereageerd,” bekritiseerde ze hem.

Alles bij elkaar genomen kan dit een reden zijn om het vertrouwen van het publiek in gevaar te brengen, concludeerde O’Reilly. De vraag blijft: welk vertrouwen? In werkelijkheid ging het maar om één ding: de macht … … en dan ook nog over de termijn van Juncker heen. Want Selmayr, van wie gezegd wordt dat hij een directe lijn heeft met de Berlijnse kanselarij, is nu een ambtenaar – en kan in principe voor altijd op deze plek blijven zitten.

juncker

Maar er is hier veel meer aan de hand. Er wordt een smerig spelletje gespeeld.

We hebben gezien dat toen dit onderwerp in het Europees nepparlement besproken werd, er een spervuur afkomstig was van afgevaardigden van de Duitse CDU en CSU. De leider van de EPP / EPP, Weber (CSU), stond vóór de hoorzitting al achter Juncker. De Luxemburger heeft natuurlijk het recht om “zijn” secretaris-generaal te kiezen, was zijn mening.

Juncker’s politieke “adviseur” voor de betrekkingen met de VS, de CDU-veteraan E. Brok, vuurde tegelijkertijd journalistieke kreten af naar al diegenen die zijn protégé uit de tijd van Bertelsmann – het bedrijf dat tijdens de Tweede Wereldoorlog goed fout is geweest -, Selmayr, durfden aan te vallen. Ze waren “anti-Duits”. Zo lopen de hazen in Brussel dan ook wel weer….. we komen er zo op terug.

En vergeet niet de rol van Juncker’s oude vrienden van de Bertelsmann Foundation (“Unsere Partner sind Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, öffentliche und wissenschaftliche Institutionen oder andere Stiftungen”) en de Berlijnse kanselarij. Ze staan ook achter “hun” Commissieleider. Bondskanselier Merkel prees Selmayr’s “efficiëntie” zelfs op de EU-top; kritiek kwam toen niet over haar lippen.

Selmayr, steeds maar weer die Selmayr. Maar “Juncker’s Monster” is slechts het topje van de ijsberg. We hebben door deze affaire inmiddels weer veel geleerd.

– Juncker kan of wil de Europese Commissie niet leiden zonder Selmayr. “Zonder Selmayr is hij hulpeloos”, zei EU-commissaris Oettinger immers. Het blijft onduidelijk of dit een fysiek of psychologisch probleem is (of beide).

– Oettinger is in feite omhooggeklommen tot de rechterhand van Juncker. Zelfs als de persdienst van de Commissie dit voortdurend ontkent: bij de marionet van Merkel in Brussel komen alle (Duitse) lijntjes bij elkaar.

– Selmayr en Oettinger zijn vier handen op één buik. Zo hebben ze gezamenlijk de antwoorden op de vragen van het Europees nepparlement geformuleerd en Selmayr heeft voor Oettinger de kolen uit het vuur gehaald. Wie is er eigenlijk de baas bij de Europese Commissie?

– Selmayr is niet alleen de nieuwe directeur-generaal van de EU-Commissie, maar de facto blijft de kabinetchef van Juncker en zijn sherpa ook de baas over EU-toppen en andere belangrijke evenementen.

– Behalve Juncker heeft ook Oettinger een geloofwaardigheidsprobleem. De afgevaardigden van het Europees nepparlement beschuldigen hem van het achterhouden van documenten. Datzelfde Europees nepparlement is een tandeloze tijger: de leden zijn te bang om het systeem van Juncker openlijk ter discussie te stellen. Niemand eiste Selmayr’s ontslag – waarschijnlijk uit angst dat het hele House of Cards zou instorten.

– Wat begon als een “politieke commissie” op basis van een meerderheid in het Europees nepparlement (en een door hen gekozen liegende alcoholist topkandidaat – Juncker) is politiek nauwelijks controleerbaar.

– Des te kwetsbaarder is het “Juncker-systeem” voor externe invloeden, vooral uit Berlijn. Vooral de Duitse federale overheid en haar gelieerde adviseurs en lobbyisten hebben de grootste invloed in de Brusselse slangenkuil.

Al met al zien we hier dus een netwerk van CDU, CSU, Bertelsmann en de federale overheid (dwz voornamelijk Duitse belanghebbenden) aan het werk, die het “Juncker-systeem” ondersteunen en hem van gunsten voorzien.

Van mediamoloch Bertelsmann is de groei van het concern mede gestoeld op nauwe contacten met het nazi-regime in de Tweede Wereldoorlog. Die contacten, zo meldde The Wall Street Journal in 2002, maakten het mogelijk voor de Mohn-familie om het bedrijf om te vormen van een obscure uitgever van religieuze publicaties tot de belangrijkste leverancier van literatuur voor Hitlers oorlogsmachine (20 miljoen stuks drukwerk alleen al voor de Wehrmacht).

Indirect gebruikte het bedrijf in Letland en Litouwen joden als slavenarbeiders. Eigenaar Heinrich Mohn was lid van de SS. Reinhard Mohn, ook SS en ex-Luftwaffe, was enige tijd Amerikaans krijgsgevangene, maar werd in 1946 (!) vrijgelaten en nam de leiding van het bedrijf over. In 1947 kreeg het bedrijf een kans opnieuw te starten onder leiding van de voormalige nazifamilie waarvan de nazaten tot vandaag de controle over het bedrijf uitoefenen.

Het is één van de bewijzen dat (ook) de Amerikanen flink hebben geprofiteerd van de Tweede Wereldoorlog.

Later groeide Bertelsmann uit tot de grootste boekenuitgever ter wereld, met tentakels in tv en tijdschriften. Het heeft het uitgeven van propaganda nooit verleerd…..

Zoals wellicht bekend steunt de heersende elite vooral op drie pijlers: de mainstream media, de farmaceutische- en olieindustrie en de financiële sector. Bertelsmann is een heeele grote pijler. Lezers van de Da Vinci Code, RTL4-kijkers, fans van Robbie Williams of Coldplay – ze weten vermoedelijk niet dat ze producten afnemen van een steenrijke familie uit Gütersloh. Vanuit dit Duitse stadje overziet Reinhard Mohn met zijn vrouw Liz het media-imperium.

Ondertussen ziet het er elders in de EU niet zo goed uit. De Britten zeggen eruit te stappen, Polen en Hongarije moeten niets van Brussel weten en Italië heeft Juncker inmiddels ook al de vinger getoond. Zelfs in zijn thuisland Luxemburg wil men niets weten van de voormalige criminele premier en zijn vriendjes.

Wat we hier zien is dat de Europese Unie al in een vergevorderd stadium is te transformeren in het Vierde Rijk. De benoeming van Selmayr is al de derde aanstelling van een Duitser in een paar maanden. Vorig jaar werd de CDU-politicus G. Oettinger de budgettaire commissaris en de feitelijke vice-president van de Commissie. In september benoemde Juncker CDU-lid E. Brok tot speciaal vertegenwoordiger voor de Verenigde Staten. Brok beschermt Selmayr al jaren en heeft hem bij Juncker naar voren geschoven voor de Europese verkiezingen in 2014.

De drie Duitsers vallen niet alleen op door hun succes bij Juncker, maar ook door hun betrokkenheid bij de Bertelsmann Foundation en bondskanselier Merkel. Het is een christen-democratische machtskliek bij uitstek. Als Angela Merkel daar komend jaar als president van de Europese Commissie aan wordt toegevoegd, is de totale overgave van Europa voltooid.

In feite zin de nazi’s nooit weggeweest en hebben ze nog altijd de macht: over politici, regeringen, de industrie, olie (energie), mainstream media en vooral geld.

Zelfs ten koste van de eigen burgers breiden ze hun macht uit, waarbij ze als perfecte nazi’s mensen onderdrukken, voorliegen, beroven, ziek maken en zonder scrupules vermoorden als het nodig is. Deja vu?

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.