30 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Exposed: Corona-crisis dient als voorwendsel voor het afschaffen van contant geld

schulden

De corona-pandemie en beleidsmaatregelen om de pest tegen te gaan, hebben de apologeten een nieuwe impuls gegeven voor de afschaffing van contant geld. Omdat sinds het begin van de crisis steeds meer consumenten elektronisch betalen. De belangrijkste reden voor deze ontwikkeling is de sterke toename van online bestellingen, die zowel het gevolg is van de blokkering als de angst dat veel mensen besmet raken met het virus wanneer ze ter plaatse winkelen. Daarom is het beter om online te bestellen en de goederen bij u thuis te laten bezorgen. Echter, elektronische betaalmethoden zoals EC-kaarten, creditcards en apps voor mobiele telefoons worden ook steeds vaker gebruikt in de stationaire detailhandel. Vaak worden klanten, zelfs in de winkel, gevraagd om contantloze betalingen te doen bij het afrekenen om het risico op infectie te verminderen, om bankbiljetten en munten te vermijden. Corona heeft er de afgelopen weken aan bijgedragen dat contant geld minder populair is geworden bij consumenten.

Deze ontwikkeling speelt in de handen van de elites, die al jaren achter de schermen werken om geld uit het bedrijfsleven te bannen. De belangrijkste spelers in Europa zijn de commerciële banken, de Europese Centrale Bank ( ECB ) en de regeringen van de landen van de eurozone, zij het om verschillende redenen. Commerciële banken hebben enorm te lijden van het expansieve monetaire beleid van de ECB en vooral van lage rentetarieven, die leiden tot dalende marges in de kredietverlening.

Tegelijkertijd moeten banken een negatieve deposito van 0,4 procent betalen voor hun overtollige liquiditeit, die ze bij de centrale bank parkeren, waardoor de kostendruk toeneemt (deze maatregel is bedoeld om banken ertoe aan te zetten meer geld over te maken naar andere kredietinstellingen of consumenten en bedrijven in de vorm van leningen, die in de praktijk echter niet werken vanwege de hoge risicoaversie als gevolg van de crisis), dus elders moet worden bespaard.

Als er geen contant geld meer zou zijn, zouden de banken kunnen afzien van dure geldautomaten, kassa’s en hedgingtransacties, wat hun kosten aanzienlijk zou verlagen. De volledige overstap op elektronische betalingen zou ook gunstig zijn voor de ECB. De centrale bank bereidt zich al lang voor op het verder verlagen van de basisrente (rentevoet waartegen de ECB geld leent aan commerciële banken) om de recessie te bestrijden.

Geen bankrun zonder contant geld

Dit was al duidelijk voor het begin van de Corona-crisis, maar werd verergerd door de wekenlange blokkering van de economie. Negatieve rente op cheques, belgeld en spaarrekeningen zou resulteren in een bankrun. Want om rentegerelateerde kapitaalverliezen te voorkomen, zouden klanten hun tegoeden ontbinden en het geld thuis storten. Als er geen geld meer zou zijn, zou deze vluchtroute worden geblokkeerd en zullen de negatieve rentetarieven een volledige impact hebben op de besparingen van de burgers. Doordat het rekeningsaldo dan permanent aan waarde zou verliezen, groeide de bereidheid van consumenten om meer geld uit te geven aan hun consumptie en daarmee de economie te stimuleren.

Maar het bestaan ​​van contant geld druist ook in tegen de belangen van overheden en dus politiek. De staten staan ​​voor het probleem dat enerzijds de corona lockdown een enorme daling van de belastinginkomsten veroorzaakt en anderzijds hoge uitgaven nodig zijn om een ​​economische meltdown te voorkomen.

Om deze historische uitdaging aan te gaan, moeten de ministers van Financiën op grote schaal lenen, wat de voorheen gigantische overheidsschuld verder opdrijft. De hieruit voortvloeiende rentelast voor de nationale begrotingen kan alleen worden gedragen als de rentetarieven laag zijn en moet in het negatieve bereik worden genoteerd, wat debiteuren zelfs extra inkomsten zou opleveren. Om bovengenoemde redenen zouden negatieve rentetarieven alleen zonder risico mogelijk zijn als er geen contant geld meer was.

De druk neemt toe

De druk op de liquide middelen zal de komende maanden waarschijnlijk toenemen omdat de economische gevolgen van de lockdown pas met vertraging volledig van kracht worden. Om deze reden mag de ware omvang van de crisis pas in de late zomer of herfst duidelijk worden. Dan zouden de verantwoordelijken hun toevlucht kunnen nemen tot een instrument dat al jaren wordt besproken als een “laatste redmiddel” om het economische en financiële systeem te redden: “helikoptergeld”, dat wil zeggen de betaling van geld rechtstreeks aan consumenten, wat de ECB kort daarvoor deed werd gemaakt.

De extra koopkracht is bedoeld om de economie te stimuleren en de duik in destructieve deflatie te voorkomen. Maar zelfs dit instrument kan alleen werken als consumenten het geschenkgeld daadwerkelijk uitgeven en het niet oppotten. Omdat het echter niet mogelijk is om bijna ’s nachts biljetten en munten uit de circulatie te nemen zonder bijkomende schade te veroorzaken of aanzienlijke weerstand te veroorzaken bij de bevolking, zou het helikoptergeld voor een specifiek doel in elektronische vorm beschikbaar moeten worden gesteld. Passende concepten liggen al lang in de la.

Zo werkt de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) aan een ‘digitale portemonnee’, een speciale rekening die voor elke burger wordt aangemaakt. Het helikoptergeld van de regeringen zou op deze rekening kunnen worden gestort, die alleen zou kunnen worden gebruikt voor consumentenuitgaven, mogelijk met een “vervaldatum”, zodat het krediet snel wordt gebruikt om aan de vraag te voldoen en niet wordt “gebunkerd” door de ontvanger. Een eerste proefrit van dit concept vindt plaats in Soedan. Daar kondigde de regering een gezinsondersteuningsprogramma aan: elk gezinslid zou vijf dollar per maand moeten ontvangen, waarbij het geld elektronisch wordt overgemaakt naar de mobiele telefoon van de begunstigde.

Bill Gates was er weer bij betrokken

Achter deze en andere projecten om contant geld af te schaffen, staat de “Better Than Cash Alliance” (Duits: “Better-than-cash alliance”), een wereldwijde vereniging die de overgang naar digitale betaling wil versnellen. Het is opgericht in 2012. Het omvat momenteel 30 landen, verschillende groepen (waaronder Coca-Cola en Unilever) en verschillende internationale organisaties. Donoren zijn onder meer de Bill and Melinda Gates Foundation , het Omidyar Network en de betalingsdienstaanbieders Mastercard en Visa. Duitsland steunde de Better Than Cash Alliance tussen 2016 en 2018 met in totaal 500.000 euro, hoewel het zelf geen lid was.

Volgens critici dient de alliantie vooral de economische belangen van grote bedrijven in de financiële en IT-sector. Hun strategie is erop gericht om eerst digitale betaalmethoden te ontwikkelen in ontwikkelingslanden en opkomende landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië om daar ervaring op te doen. Hierop voortbouwend zullen de nieuwe betalingsmethoden later ook in de rijke geïndustrialiseerde landen worden ingevoerd, waar ze geld zullen verdrijven.

Er wordt een evolutionair proces overwogen dat meerdere jaren, zo niet decennia kan beslaan. Maar wat gebeurt er als de verslechterde recessie een acute crash op de financiële markten dreigt en politici snel moeten handelen om economische ineenstorting te voorkomen? – Dan zou de afschaffing van contant geld veel sneller kunnen worden doorgevoerd zonder een verbod.

Een bijbehorend plan is al ontwikkeld door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en in 2019 openbaar gemaakt. Het is van plan parallel met contant geld een digitale valuta te introduceren, waarbij virtueel geld voortdurend wordt geüpgraded. Dat zou neerkomen op een belasting op contant geld en het voor burgers onaantrekkelijk maken om contant geld aan te houden.

Ze zouden daarom hun financiële middelen inwisselen voor de digitale valuta, waardoor de centrale banken snel bankbiljetten en munten konden opnemen. In een verergerende crisis kan deze aanpak worden verkocht als een onvermijdelijke noodmaatregel om te voorkomen dat het systeem instort.

“Geld is vrijheid vormgegeven”, schreef de Russische schrijver Fyodor Dostoevsky in de 19e eeuw. Daarmee bedoelde hij contant geld, want er waren geen moderne betaalmiddelen zoals we die nu kennen. Het principe van Dostojevski, ontwikkeld tijdens zijn gevangenschap in een Siberisch gevangenkamp, ​​is meer dan ooit van toepassing in de 21e eeuw. Omdat in de digitale wereld alleen contant geld burgers kan beschermen tegen vervolging door de staat en toezicht door machtige bedrijven. Met de afschaffing zouden mensen hun financiële zelfbeschikking verliezen en een speelgoed worden voor politieke en economische belangen.

Daarom is contant geld niet alleen geld, het is vrijheid die moet worden verdedigd!

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.