30 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Europese Unie wil kritiek (op islam) in de kiem smoren

media

Het Europees nepparlement heeft gestemd voor een algeheel verbod op organisaties die tegen massale moslimmigratie zijn, en wil een speciale politiemacht om andersdenkenden op te sporen. Je zou toch denken dat Europeanen wel hebben geleerd van de jaren 1940-45. Maar nee…. nu komt er een andere invasie die ze met open armen ontvangen…..

Het is alweer ruim een week geleden dat we het onderstaande verontrustende bericht lazen:

Parliament is concerned by the increasing normalisation of fascism, racism and xenophobia and calls on EU member states to ban neo-fascist and neo-Nazi groups.
In a resolution passed with 355 votes to 90 and 39 abstentions, MEPs denounce that the lack of serious action against these groups has enabled the current xenophobic surge in Europe. The text mentions the attack that killed 77 people in Norway in 2011, the murder of UK MP Jo Cox in 2016 and the recent attack by fascist squads in Italy against MEP Eleonora Forenza.
It also refers to several incidents involving fascists in Poland, Greece, Italy, Germany, France, Spain, Latvia and the Nordic countries.

Vrij vertaald als volgt:

“Het parlement is bezorgd over de toenemende normalisering van het fascisme, racisme en xenofobie en roept de EU-lidstaten op om neofascistische en neo-nazi-groepen te verbieden.
In een resolutie aangenomen met 355 stemmen voor, 90 tegen en 39 onthoudingen, verwerpen leden van Europees Parlement dat het gebrek aan serieuze actie tegen deze groepen de huidige xenofobische golf in Europa mogelijk heeft gemaakt. In de tekst wordt melding gemaakt van de aanslag die in 2011 77 mensen in Noorwegen heeft gedood, de moord op VK-Kamerlid Jo Cox in 2016 en de recente aanval door fascistische squadrons in Italië tegen europarlementariër Eleonora Forenza.

Het verwijst ook naar verschillende incidenten waarbij fascisten betrokken zijn in Polen, Griekenland, Italië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Letland en de Noordse landen”.

Het probleem hiermee is dat de EU al degenen die zich tegen haar eigen agenda van massale moslimmigratie verzetten, bestempelt als “neo-fascistisch” en “neo-nazi” en de Europese staten wil behouden als vrije samenlevingen.

MEPs argue, that there is a legal laxity towards ‘right-wing organisations’ in some member states and that this is one of the reasons behind the “rise in violent actions, affecting society as a whole and targeting particular minorities such as people of African descent, Jews, Muslims, Romas, non-EU nationals, LGBTI people and persons with disabilities.

“Europarlementariërs stellen dat er in sommige lidstaten een juridische laksheid heerst tegenover “rechtse organisaties” en dat dit een van de redenen is voor de “toename van gewelddadige acties die de samenleving als geheel treffen en gericht zijn tegen bepaalde minderheden zoals mensen van Afrikaanse afkomst, joden, moslims, Roma, niet-EU-onderdanen, LGBTI-mensen en personen met een handicap”.

De leden van het Europees nepparlement (het politburao van de Europese Commissie) leven in een fantasiewereld. De toename van gewelddadige acties tegen joden is niet vanwege “rechtse organisaties”. Het komt vooral door de moslims die ze op grote schaal het continent binnenhalen, terwijl ze in toenemende mate alle andersdenkenden van hun agenda proberen te verstikken en criminaliseren.

The European Parliament also wants member states to set up special police forces to combat so-called hate crimes and hate speech. And they want to bring even more action to counteract the spread of ‘fascism, racism and xenophobia’ through the internet, in cooperation with social media companies.

“Het Europees Parlement wil ook dat de lidstaten speciale politiediensten opzetten om de zogenaamde hate crimes en hate speech te bestrijden. En ze willen nog meer actie ondernemen om de verspreiding van “fascisme, racisme en xenofobie” via internet tegen te gaan, in samenwerking met social mediabedrijven.”

Communistische, islamitische en linkse organisaties vallen hier uiteraard niet onder en zullen daarom worden toegestaan. Alle Europese rechtse partijen zijn toch xenofoob, racistisch, extremistisch, fascistisch of nazi’s. Staat immers elke keer weer in de mainstream media. Toch?

Plaats al het bovenstaande in het licht van de recente uitspraak van de Europese Shariarechtbank het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Europese Shariarechtbank dat kritiek op Mohammed (de beklaagde Elisabeth Sabaditsch-Wolff vond dat de profeet Mohammed een pedofiel was omdat hij een zesjarige huwde, waarbij het huwelijk werd voltrokken toen zij negen jaar oud was) geen vrije meningsuiting is en kan worden gecriminaliseerd. Daarnaast vinden de Europese rechters het prima dat pedofilie door moslims geen issue is.

Deze speciale politiemachten zullen toegewijd de aan hen opgelegde taak te volbrengen: het tot zwijgen brengen van alle kritiek op de islam en massale islamitische migratie naar Europa.

Voordeel van het feit dat die rare mensenvan het Europees nepparlement dit zo open beslissen, is dat we nu kunnen zien waar de massamigratie-agenda vandaan komt. Veel EU-leiders en hun slaven in die “volksvertegenwoordiging” zijn helemaal gek geworden. Ze criminaliseren elke kritiek op de islam en maken van de islam dus een de facto officiële religie van Europa. Zelfs het rooms-katholicisme wordt niet beschermd tegen kritiek in EU-landen.

Dit is het perfecte voorbeeld van het kwijtraken van elk gevoel met de realiteit. Je kunt eenvoudig geen kritiek op een religie verbieden! Ondanks dat de vrijheid van meningsuiting, dus ook vrijheid van kritiek op een religie, de basis vormt van het moderne Europa en de basis van de moderne wetenschap, zijn onze “democratisch gekozen volksvertegenwoordigers” van plan dat mensenrecht de nek om te draaien.

Dat komt omdat juist de Europese Unie een fascistisch bolwerk is, en als zij besluiten dat onwelgevallige critici uitgeschakeld moeten worden….door speciale politiediensten….. wie zijn dan de wèrkelijke nazi’s?

Ze willen de beste eigenschappen vernietigen van de Europese cultuur, haar democratische idealen van vrije meningsuiting, religieuze tolerantie en gelijkheid, totalitaire controle van gedachten en actie door de islam. En dit hele idee dat ze “speciale politiemachten nodig hebben om “haatdragende taal” te bestrijden, zou ons in de kern van onze ziel moeten raken.

Het was al erg genoeg om de “moraliteitspolitie” (lol) in moslimlanden mensen te zien arresteren voor frivool gedrag (maar als EU daar vooral geen kritiek op geven), nu moeten we als het Brussel ligt ons onderwerpen aan diezelfde soort slavernij voor een religie die ons beschouwt als tweederangsburgers en die de dood waardig zijn vanwege ons eigen religieus ongeloof.

Het zegt alles over politici in Brussel waarom iedereen – de rationeel denkende atheïsten, christenen, joden en hindoes, de jehovah’s, de agnostici, enfin, ga zo maar door, iedereen – hun overtuigingen, hun idealen en hun vrijheden voor een gewelddadige en idiote religie opzij moeten zetten. Zou het niet andersom moeten zijn? Moeten ze niet pal staan voor onze humanitaire idealen die zo veel doordringen in de westerse samenleving? Blijkbaar niet, althans niet als je de gemiddelde moslim of zijn gekke linkse helpers vraagt. In hun wereld is de islam een ​​religie van vrede, en de vraag is hoeveel mensen zij nog willen ombrengen om de rest ervan te overtuigen dat het een religie van vrede is?

Dat is ook de reden waarom we ernstige twijfels hebben over een vreedzame oplossing voor het probleem van de islam: omdat trouwe moslims en onze verraders die hen helpen zich niets antrekken van de gevolgen van hun eigen slechte daden, om hun globalistische agenda en de onderdrukkende kracht van de islam te voltooien. De hoop is gericht op de landen in het oosten van de EU, zoals Hongarije en Polen, waar ze met lede ogen toezien hoe bijvoorbeeld de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, probeert het Britse rechtssysteem in zijn stad te vervangen door sharia-wetgeving.

Veel mensen lachen altijd om de gekke alu-hoedjes die waarschuwen voor de “Nieuwe Wereldorde”. Zouden zij het nu nòg zo grappig vinden? Vanwege dat fascistische monster in Brussel moeten de lidstaten ook niet te lang wachten met een uittreding uit dit enorme gedrocht…. los van de financiële stroppen die de EU-lidstaten te wachten staan….

U heeft het natuurlijk allang door: Europa is kapot.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.