Europese Unie verkwanselt uw grondrechten

eu

Als het aan de VS en de Europese Unie ligt moeten officieren van justitie straks rechtstreeks aanbieders van onlinediensten aan beide kanten van de Atlantische Oceaan dwingen persoonsgegevens te verstrekken voor onderzoek. De Europese Commissie kreeg de opdracht om daarover principe-afspraken te maken. Het is een kwestie van tijd dat uw persoonlijke gegevens klakkeloos uit handen worden gegeven.

Het ziet er naar uit dat Amerikaanse autoriteiten binnenkort het recht kunnen krijgen om wetshandhavingsgegevens op te vragen bij dienstverleners en netwerkexploitanten in de Europese Unie. Hetzelfde geldt vice versa voor rechters en aanklagers uit EU-lidstaten. De rechtsgrondslag hiervoor moet worden onderhandeld door de EU-commissie met de Amerikaanse regering.


De EU-ministers van Justitie hebben gisteren het mandaat voor de besprekingen gegeven tijdens een vergadering in Luxemburg. Ook hebben de ministers gesproken over de eisen van openbare aanklagers hoe de Staat invloed kan uitoefenen op de architectuur van 5G-netwerken (meer hierover in dit artikel).

Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan dringt de wetshandhaving aan op snellere en eenvoudigere toegang tot privégegevens van gebruikers op het internet. Tot nu toe was dit alleen mogelijk via grensoverschrijdende gerechtelijke verzoeken, waarvan de uitvoering vaak maanden in beslag neemt. De VS hebben afgelopen jaar de “Cloud Act” afgerond, die tot doel heeft de FBI en andere agentschappen over de hele wereld directe toegang te bieden tot de cloudgegevens van verdachten.

De EU trok zich later terug. De Europese Commissie heeft de e-bewijsverordening in april 2018 voorgesteld. Het is bedoeld om autoriteiten binnen de Europese Unie versneld toegang tot bewijs op het internet te geven. Als serviceproviders weigeren binnen enkele dagen  gebruikersgegevens te leveren – of zelfs binnen enkele uren in geval van spoed – worden ze bestraft met maximaal twee procent van de wereldwijde jaaromzet. Dat is voorgesteld door lidstaten van de Europse Unie. Dit zou zelfs bedrijven als Google en Microsoft af moeten schrikken (als zij weigeren informatie te verstrekken), die in zo’n geval miljarden zouden moeten betalen.

De komende onderhandelingen zijn bedoeld om een brug te slaan tussen de Amerikaanse Cloud Act en de E-Evidence Regulation: aan beide kanten van de Atlantische Oceaan moeten de autoriteiten rechtstreeks kunnen aankloppen bij de providers, zelfs als ze in een ander continent zijn gevestigd.

Het nadeel vanuit het perspectief van de critici: controlemechanismen worden geëlimineerd. Tot nu toe konden de Nederlandse autoriteiten onderzoeken en besluiten of een Nederlanse hostingprovider zou moeten voldoen aan een verzoek om juridische bijstand van een bijvoorbeeld een Hongaarse of Amerikaanse officier van justitie – of omgekeerd.

Dit gaat nu veranderen: het vestigingsland van de provider of de betrokken persoon kan niet meer ingrijpen, zelfs als het doel van het onderzoek twijfelachtig is. Dat is een probleem, waarschuwen critici. “Als abortus een misdrijf is in de ene staat en niet in een andere, mogen providers in de laatste niet gedwongen worden om dergelijke zaken te overhandigen”, zegt Elisabeth Niekrenz van de NGO Digitale Gesellschaft.

Bedrijven moeten nu zelf beslissen of ze gebruikersgegevens vrijgeven of zich verzetten tegen de eis tot levering. Dit legt de afweging van fundamentele rechten in de handen van bedrijven, die echter een financieel belang hebben bij het eenvoudig toegeven aan de eisen van de autoriteiten. Bovendien liet een studie die in september 2018 (PDF hier) in opdracht van het Europees Parlement was opgesteld, zien dat, op basis van het oorspronkelijke wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie, er veel juridische problemen waren met de e-bewijsvoorstellen voor de Europese Unie. De studie stelt de vraag of de korte deadlines van de orders voldoende tijd geven voor het indienen van bezwaren.

Niet gehinderd door enige kennis handhaven de Raad en de Commissie een vereenvoudigde toegang tot de gegevens. Ze willen het uitbreiden naar de VS en, onder de Conventie van Boedapest (PDF hier), naar nog veel meer landen.

De EU-lidstaten hebben de Europese Commissie veel ruimte gegeven voor gesprekken met de VS. Volgens een persbericht naar aanleiding van het besluit van het mandaat moet de overeenkomst met de VS verenigbaar zijn met de E-Evidence-verordening, waarover nog steeds wordt onderhandeld. Maar het EU-nepparlement, dat onlangs zeer sceptisch was over verregaande voorstellen, heeft zelfs helemaal geen standpunt ingenomen. Ze hebben het ook zo druk (met declareren)……

Niettemin zullen de gesprekken met de VS volgende maand beginnen. De Commissie moet na elke onderhandelingsronde aan de Raad verslag uitbrengen, maar niet aan het nepparlement. Het is binnen de Europese Unie immers goed gebruik de burgers vooral niet te informeren wat er in achterkamertjes wordt besloten.

Om die reden was de volledige tekst van het mandaat aanvankelijk ook niet beschikbaar. Maar in de beginfase werd door deelnemende diplomaten gezegd dat het mandaat zelfs toegang tot real-time monitoring NIET uitsluit.
Dat is ook wat de Amerikanen willen. Ook wordt het kennisgevingsmechanisme, dat voorziet in een toestemming van de provider-vestigingssstaat voor een toegangsregeling, zoals bijvoorbeeld Duitsland dat wil, wordt niet vermeld in het mandaat. Alleen de beperking dat gegevensuitwisseling niet mag worden gebruikt in gevallen waarin de doodstraf van toepassing is, wordt genoemd.

Van het Hof van Justitie van de Europese Unie hebben de VS niets te vrezen. Het Hof heeft dan wel geoordeeld dat deze  massamonitoringmaatregel inbreuk maakt op defundamentele rechten, iedereen verwacht dat er alleen cosmetische veranderingen denkbaar zijn. De tijd dat het EU-Hof van Justitie de belangen van haar burgers hoog in het vaandel had staan, zijn allang passé.
.
Als de onderhandelingen snel worden afgesloten, zal als het aan beide partijen ligt, de Europese Unie worden geconfronteerd met een nieuw tijdperk van snellere, uitgebreidere en meer legale gegevenstoegang door de Amerikaanse autoriteiten.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.