2 december 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Europese Unie moet welvaart herverdelen

europese unie

Er is  geen andere optie: De Europese Unie moet welvaart herverdelen. Of doorgaan op de nutteloze weg om economische vluchtelingen zoals Afrikanen te integreren in de Europese samenleving.  Welvaart herverdelen betekent de Afrikaanse landen helpen om hun economie op poten te krijgen.

SDB Columnist: Peter Stuivenberg

Wanneer de Afrikaan in zijn eigen land aan de slag kan hoeft hij er niet voor op de vlucht te slaan. Dit kan door infrastructuur projecten te realiseren en werkgelegenheid te scheppen. Binnen 50 jaar staat Afrika dan op zijn economische benen. Het continent kan dan in zijn  eigen onderhoud voorzien en met Europa handelsbetrekkingen opbouwen. Dit is in het voordeel van zowel Europa als Afrika.

Bevolking Afrika explodeert

Europese Unie
 Bevolkingsgroei tot het jaar 2100 in West-Afrika. Deze komt overeen met die in Noord- en Midden-Afrika

De bevolking in Noord-, Midden- en West-Afrika groeit tot het jaar 2100 behoorlijk. Dat is respectievelijk met 225, 550 en 1.200 miljoen mensen! Dat zijn er bijna 2 miljard!  De grafieken per land zijn te zien op de website van de Verenigde Naties, afdeling Economische en Social Zaken .

De bevolkingsgroei  in Afrika vindt plaats onder slechte vooruitzichten. Corruptie. Terrorisme veroorzaakt door de Islamitische Staat. Binnenlandse onrust als gevolg van afscheidingsbewegingen. En een gebrekkige infrastructuur. De combinatie van al deze factoren zorgt voor een ‘perfecte storm’. Tientallen miljoenen mensen, zo niet meer, trekken de komende jaren naar Europa. Gewoon om te overleven.  Ik laat in de komende blogs zien dat deze exodus inmiddels is begonnen.

Bevolking Europa –10 procent

De Europese Unie maakt ons wijs dat wij de miljoenen migranten nodig hebben om werkgelegenheid te behouden. Dit is echter kort door de bocht. Uit de bevolkingsgroeigrafieken voor Europa zien wij dat  de bevolking in Noord-Europa toeneemt  van 105 naar 130 miljoen (+ 15 miljoen). In West-Europa blijft deze zo ongeveer gelijk (190 miljoen). In Zuid- Europa neemt de bevolking af van 152 naar 118 miljoen  (- 34 miljoen).  Tot het jaar 2100 daalt de bevolking een klein beetje. Van 447 miljoen naar  438 miljoen mensen.

Europese Unie
 Bevolkingsgroei tot het jaar 2100 in West-Europa

Kijk ik naar Oost-Europese landen zoals Polen, Hongarije, Bulgarije, Griekenland, Bosnië en Herzogovina, Slowakije, Slovenië en Etland, Letland en Litouwen dan zie ik tot 2100 een daling van ongeveer 35 miljoen mensen.

De gehele Europese Unie zou in het jaar 2100 uitkomen op een daling van 447 naar 403 miljoen mensen.

Geen reden van ongerustheid

Er zijn 21 miljoen werklozen in het EU gebied. Een daling van 44 miljoen mensen over een periode van 84 jaar (!!) is niet verontrustend. Bovendien zijn de voorspellingen niet in steen gebeiteld. Ik heb het meest ‘waarschijnlijke’ gemiddelde aangehouden. Dat is in de grafieken zoals u kunt zien de rode lijn. Een lichte stijging in de geboorte van 0.5 kind doet de bevolkingsgroei flink toenemen. Dat is de bovenste blauwe lijn.

Oplossingen

De Europese Unie maakt zich over de lichte daling in de bevolkingsgroei  zorgen. Dat is niet nodig. Zij heeft de volgende twee mechanismen in de hand:

– De geboorte lichtjes stimuleren. Dat kan door het volgende. Het verlenen van kinderbijslag. Gratis peuter/kleuter opvang voor werkende ouders. Gratis scholing tot de leeftijd van 18 jaar. Gratis medische voorzieningen tot de leeftijd van 18 jaar enz. Al deze maatregelen zijn goedkoper dan het verwelkomen van Afrikanen. Dit gaat de Europese Unie de komende jaren honderden miljarden euro’s kosten.

– De productie sterk mechaniseren, hetgeen arbeidsplaatsen kost. Als gevolg hiervan wordt het eindproduct goedkoper en neemt de concurrentiepositie toe.

Een perfecte storm

Europese UnieEr steekt een multiculturele onrust op bij West-Europese volken. Daarom is het verstandig om de Europese cultuur, normen en waarden te behouden. Dus inleveren of versjacheren door andere bevolkingsgroepen in de West-Europese samenleving te integreren is ongewenst. Blijft niets anders over om in Afrika de voorwaarden voor economische groei te scheppen. Ook moeten wij de bevolkingsgroei van 2.5% tot 3% per jaar proberen in te dammen.

Kortzichtige EU politici

De EU politici kiezen de weg van de minste weerstand: Afrikanen in de samenleving integreren. Wat zij echter moeten doen is de West-Europese cultuur behouden en in Afrika een groei-economie stichten.  Kortom: ‘herverdelen van  welvaart’.

Indien zij dit weigeren, dus de welvaart niet herverdelen, wordt Europa door Afrikanen overstroomd.  Niemand kan een Afrikaan ongelijk geven om te verhuizen van een kansloos gebied naar een kansrijker gebied. Maar wij moeten dan wel leven met de consequenties. Er zijn in Europa te weinig banen om aan de behoefte van de economische vluchtelingen te voldoen. Daarbij komt dat zij een enorme achterstand in kennis , taal en vakmanschap hebben. Dit is wellicht pas in 10 tot 15 jaar in te lopen. Als gevolg hiervan worden de financiële lasten ondraaglijk, worden de vrijheden ingeperkt en zullen misdaad en criminaliteit flink stijgen. Europa zal verloederen en de levensstandaard  afnemen. Ik heb hierover uitgebreid geschreven in het boek ‘Europa en Migranten’ dat zojuist is verschenen.

Europese Unie moet welvaart herverdelen

Het is nog niet te laat. Maak uw keuze en laat dat uw politici weten. U bent de baas. Niet zij.

Onderzoeksjournalist Peter Stuivenberg vertelt wat ons te wachten staat indien de EU de stroom aan vluchtelingen niet onder controle krijgt. Hij neemt u mee naar Noord- en Midden-Afrika. U kijkt over zijn schouder naar armoede, rovers, jihadisten en oorlog. Hij laat zien waarom de EU een multicultureel beleid nastreeft, met als gevolg Groot-Brittannië Exit. Peter bezocht meer dan 50 landen, trok door woestijnen en oerwouden en zeilde over oceanen. Hij woonde in Nederland, Duitsland, Engeland, Suriname,de Azoren, Brazilië en Nigeria en sinds 12 jaar in Zuid-Afrika en Bonaire. Trend-watcher: Afrika, economische ontwikkeling en migratie. Voor lezingen, pep talks: info@peterstuivenberg.nl. Twitter: @Stuivenberginfo. Boek: 256 pagina’s paperback, € 19,95, ISBN: 978 90389 25615, NUR: 740, Uitgeverij Elmar, September 2016. Te koop bij o.a. BrunaBoekhandel Web van TrojeBeginopECI , Bol en te zien bij  bibliotheken. Klik hier voor het inkijk-exemplaar

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.