Connect with us

Politiek Internationaal

Europese Commissie verklaart kinderen vogelvrij

Published

on

Europa

Als het om het aantasten van kinderwelzijn gaat, duurde het meestal niet lang voordat in de mainstream media en de politiek een grote verontwaardiging weerklonk. Maar gezien de monsterlijke suggesties van de Europese Commissie – met betrekking tot de coronavaccinatie voor kinderen – is de stilte ondraaglijk luid. Met deze intellectuele “vooruitgang” wordt ook ons land geconfronteerd met een risico voor het welzijn van het kind van historische proporties. Tegen deze achtergrond is de vraag gerechtvaardigd: bestaat de Code van Neurenberg nog wel?

De Code van Neurenberg is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd. [Wikipedia]

Neurenberg. Daar werd in de uitspraak van de processen in 1946/47 de Neurenbergse Code voor de voorbereiding en uitvoering van (medische) experimenten op mensen geformuleerd, die sindsdien één van de medische principes van de medische opleiding is.

Afgaande op wat wij vandaag de dag om ons heen zien – de coronamaatregelen, de vrijwillig verplichte vaccinaties, experimentele middelen uittesten op gezonde mensen – kunnen we de conclusie trekken dat die Neurenberg Code inderdaad vakkundig weggewerkt is.

Eerst bestellen, dan kopen en uiteindelijk goedkeuren: zo is de Europese Commissie te werk gegaan met het omstreden coronavaccin voor kinderen. En inmiddels heeft het Europees Geneesmiddelenbureau EMA het groene licht gegeven, precies zoals de Duitse führerin Von der Leyen het zich had gewenst.

De aanbeveling van het EMA om de goedkeuring van het vaccin uit te breiden tot kinderen van twaalf jaar en ouder is gebaseerd op een Amerikaans onderzoek met meer dan 2.000 adolescenten. Het onderzoek wees uit dat het “vaccin” veilig en effectief was. Doeltreffend ook dat de resultaten van een onderzoek komen dat gehouden werd door Pfizer…. En de EMA? Die heeft zelf niets onderzocht en treedt bijna geheel in de voetsporen van de Amerikaanse Food and Drug Administration FDA, die overigens de helft van haar budget ontvangt van de farmaceutische industrie.

Advertisement

Nu inmiddels steeds meer mensen er kennis van hebben genomen dat de gebruikte cpr-tests onbetrouwbaar zijn om immuniteit tegen het coronavirus (Covid-19) aan te tonen – maar waar evengoed een groot deel van het beleid van onze regering op berust – beweert de FDA nu dat natuurlijke immuniteit niet bestaat en afkomstig moet zijn van een farmaceutische injectie.

Door haar standpunt in lijn te brengen met dat van Bill Gates’ Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die in december de definitie van “kudde-immuniteit” veranderde om alleen mensen te omvatten die zijn gevaccineerd, heeft de FDA verklaard dat alleen covidvirusinjecties “immuniteit” bieden, vandaar de behoefte aan een “vaccinatiepaspoort” om te bewijzen dat men “veilig” is om weer deel te nemen aan de samenleving.

Terwijl de FDA zegt dat het nog steeds “bestudeert” of er al dan niet natuurlijke antilichamen bestaan, dringt het bureau erop aan dat alleen een chemische injectie van mRNA (messenger-RNA) of virale vectorchemicaliën “veilig en effectief” is bij het voorkómen van infectie en verspreiding van het coronavirus.

Ook al is het menselijk lichaam door de natuur (God, zo u wilt) volledig uitgerust met een immuunsysteem dat in staat is om ziekten af te weren – ja, zelfs ziekten die door de Chinese Communistische Partij (CCP) zijn vervaardigd met contant geld van Anthony Fauci – zegt de FDA dat de chemicaliën van Big Pharma zijn superieur als het gaat om het opbouwen van immuniteit. Dit is in volledige tegenspraak met decennialange onderzoeksresultaten. Zo zegt een epidemioloog van Yale University, dr. Harvey Risch, dat uit een Israëlisch onderzoek is gebleken dat mensen die het coronavirus oplopen van nature een langdurige immuniteit ontwikkelen waarvoor geen enkele vorm van vaccinatie nodig is.

Zoals gezegd heeft de EMA geen Europees onderzoek uitgevoerd. Waarom zou ze ook? Commissaris von der Leyen had immers al miljoenen doses besteld bij Biontech/Pfizer, en in ons land heeft het RIVM al positieve geluiden laten horen. “Door kinderen tussen de 12 en 18 jaar in te enten blijft het coronavirus komende winter makkelijker onder controle, heeft het RIVM doorgerekend,” meldt de NOS, en het leest al als een te verwachten uitnodiging. Even de geesten hiervoor rijp maken. Kinderartsen zijn in ieder geval al om. Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en OMT-lid, heeft tegen het NOS Jeugdjournaal gezegd: “Kinderen vanaf 12 jaar zouden gevaccineerd moeten worden.”  De aangevoerde reden is verbijsterend: “Niet omdat kinderen zo ziek worden (dat worden ze namelijk niet – red.), maar om zo veel mogelijk mensen in deze maatschappij te vaccineren, zodat zo min mogelijk mensen ziek kunnen worden en we zo snel mogelijk van het virus en de maatregelen af zijn. Ook kinderen kunnen het coronavirus namelijk overdragen.” Er wordt niet bijgezegd dat dat ook kan als men wèl ingeënt is…..

Advertisement

De Europese Commissie heeft 130 miljoen vaccindoses voor kinderen gekocht – en doet nu alsof dit slechts een vrijblijvend aanbod is. Von der Leyen. “We hebben wetenschappelijk advies nodig over wie we moeten vaccineren, hoe we moeten vaccineren en in welke volgorde,” zei ze, eraan toevoegend: “Het is geen politieke beslissing, het is duidelijk een op bewijs gebaseerde, wetenschappelijke beslissing.”

Hiermee claimt de geneeskundestudent kennelijk “nieuw leiderschap”. Enerzijds voerde ze persoonlijk campagne voor de nieuwe megadeal met het Duitse BioNtech en daarmee voor het bestellen van de 130 miljoen prikken voor kinderen. Dat was een zeer politieke beslissing. Verder schept ze met de aankoop niet alleen hoge verwachtingen, maar soms ook feiten. Zo heeft de Duitse federale minister van Volksgezondheid Spahn al gezegd dat Duitsers hun nakomelingen voor het volgende schooljaar moeten laten vaccineren – “vrijwillig” natuurlijk.

Duitsland zorgt al voor de nodige infrastructuur, andere landen zoals Frankrijk of België plannen iets soortgelijks. Zodra het “aanbod” beschikbaar is, komt de vraag vanzelf – of anders helpt Hugo de Jonge wel met de gebruikelijke “bewustmakings”-campagnes – die van hetzelfde soort waarmee je nu wordt platgebombardeerd op de mainstream media.

Maar Von der Leyen weet natuurlijk donders goed dat er controverse bestaat over de vraag of het moreel aanvaardbaar is om vaccins voor kinderen aan te schaffen – afgezien van het feit dat in de meeste landen zelfs het medisch personeel niet is gevaccineerd. Maar zoals tijdens de hele coronacrisis al het geval is blijven de kritische vragen achterwege. Wie kan garanderen dat een nieuw type mRNA-vaccin geen ongewenste effecten op de langere termijn heeft bij kinderen, bijvoorbeeld over vijf of tien jaar? Hoe verhouden mogelijke risico’s en bijwerkingen zich tot het (minimale) risico voor kinderen en jongeren van covid-19?
Hier moeten schade en voordeel worden afgewogen – maar je hoort er niets over.

Beschaamd stilzwijgen ook over de vraag of het ogenschijnlijk zo genereuze “aanbod” van kindervaccinatie zou kunnen veranderen in een administratieve vaccinatieplicht – door bijvoorbeeld schoolbezoek afhankelijk te maken van de vaccinatie. Maar ook: is het moreel verantwoord dat de EU (zoals de VS) begint met het vaccineren van kinderen – los van de schadelijke invloed op hen –  terwijl grote delen van Afrika en Azië niet eens zorg hebben geboden voor risicogroepen?

Advertisement

Al deze vragen schreeuwen om een antwoord voordat de eerste injecties worden gegeven. Maar de niet-democratisch gekozen verantwoordelijken (die zichzelf hebben vrijgesteld van elke aansprakelijkheid of schuld) hebben haast – de toestemming van de EMA (waar iedereen zich achter kan verschuilen) is binnen en men wil liefst morgen al beginnen…..

We zien hier de Europese Unie ten voeten uit. Naarmate de tijd verder gaat zien we steeds meer nazi-ideologiën verwezenlijkt. Dat kan ook niet anders, want zelfs de EU is inmiddels gevormd tot wat de nazi’s voor ogen stond: een Europees Rijk onder Duis bestuur. En kijk vervolgens naar de fabrikanten van het vaccin en de besluitvormers – allemaal Duits. We kunnen gerust stellen (maar dat vinden wij) dat in Brussel/Frankfurt/Bonn het Duitse industrie- en gezondheidsbeleid wordt gevoerd onder het label “EU”.

Het is dan ook uitermate handig dat BionTech is aangesloten bij Pfizer – want Pfizer heeft de juiste studie in de VS geleverd…  Inderdaad, de slager die zijn eigen vlees keurt, en de toezichthouder in dat land volgt gedwee. Follow the science, wordt er gezegd in de coronapandemie. In Berlijn en Brussel is het motto “Volg BionTech/Pfizer”.

De farmaceut die een reputatie heeft van veelvuldig veroordeeld wegens o.m. smeergeld, wil nu haar nieuwe vaccin, dat nog nooit op kinderen is getest, aan minderjarigen toedienen. Het is nog nooit bewezen dat kinderen de “aanjagers” zijn van de “pandemie”, dat wil zeggen dat ze deze actief verspreiden. Veel EU-landen hielden ook scholen open tijdens de tweede en derde golf – en hadden geen noemenswaardige problemen, ondanks het gebrek aan vaccinaties. Maar Duitsland oefent nu druk uit zodat de kinderen ook “hun” injecties kunnen krijgen. Het is dus maar goed dat BionTech een Duits bedrijf is – en dat partner Pfizer zoals gezegd de studie heeft gepresenteerd volgens welke kinderen ook met mRNA-stof geïnjecteerd kunnen worden.

Dat zou nu genoeg moeten zijn voor de EU om groen licht te geven – en uit te wijken naar de Duitse linie. Eerder genoemde Spahn wil de Duitse kinderen vaccineren vóór de start van het nieuwe schooljaar. Hij zei dat hij er zeker van was dat het waarschijnlijk in juni door de Bondsdag zou worden goedgekeurd.

Advertisement

En om er zeker van te zijn dat er niemand, maar dan ook ècht niemand, kan ontsnappen aan de tentakels van Pfizer hebben wetenschappers en functionarissen van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), samen met gezondheidsfunctionarissen van het Witte Huis, gezegd dat ze tegen het einde van het jaar hebben achterhaald dat (niet: of) de coronavirus-vaccins veilig en effectief zijn voor zwangere vrouwen en kinderen onder de leeftijd van 12. Het streven is om uiteindelijk iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden gevaccineerd te hebben.

Afrondend kunnen wij niet anders dan concluderen dat ook in ons land de belangrijke code van Neurenberg, die bijvoorbeeld stelt dat voor experimenten op mensen “de vrijwillige toestemming van de proefpersoon absoluut noodzakelijk is”, is afgeschaft. Werd eerder nog gesteld  dat de betrokkene wettelijk in staat moet zijn om toestemming te geven; dat zij in staat moeten zijn hun oordeel te gebruiken onaangetast door geweld, bedrog, sluwheid, druk, voorwendsel of enige andere vorm van overreding of dwang; dat ze het relevante gebied in detail moeten kennen en begrijpen om een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen”, thans blijkt helaas het tegendeel, waar farmaceuten en politici, daarbij gesteund door groepen medici en de immer behulpzame mainstream media, door onjuiste en onvolledige informatievoorziening kiest voor het grote geld (van de farmaceuten), en in grote mate niet voor de gezondheid van de burgers.

Nu zijn de COVID-19-vaccins die in de hele wereld worden toegediend op genen gebaseerde “vaccins”. Tot nu toe zijn alleen vectorvaccins gebruikt voor andere ziekten, terwijl mRNA-vaccins nooit zijn goedgekeurd voor gebruik op mensen. Door het zogeheten telescoperen van de onderzoeksfasen die anders bij elke vaccinontwikkeling worden voorgeschreven, werden gegevens slechts over een korte periode verzameld, werden mogelijke gevolgen op lange termijn niet onderzocht en werd aan het begin van fase 3 van de gebruikelijke vaccinontwikkeling op aandringen van op winst beluste farmaceuten en (veelal niet-democratisch gekozen) politici gestart met iets, waarbij een vaccin gewoonlijk gedurende meerdere jaren aan duizenden gezonde vrijwilligers wordt toegediend.

Met de vermeende vaccinatie tegen COVID-19 daarentegen werden en worden niet alleen gezonde mensen, maar ook oude en kwetsbare mensen met eerdere ziekten en zelfs in de palliatieve fase, evenals jonge gehandicapten gevaccineerd. Dit is experimenteel omdat de proefpersonen in de telescopische fase 1 en 2 van de onderzoeken bestonden uit gezonde volwassenen tijdens de ontwikkeling van het vaccin. Noch de werkingsduur van een eventuele immunisatie, de gevolgen op lange termijn noch de besmettelijkheid van een gevaccineerde persoon zijn onomstotelijk opgehelderd; een onpartijdig onderzoek naar het effect op zieke en gehandicapte mensen is tot dusverre uitgesloten.

Aangezien er geen informatie is over de experimentele aard van deze vaccinatie, wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor toestemming. Uitbreiding van deze experimentele vaccinaties tot kinderen die wettelijk niet in staat zijn om toestemming te geven en die daarom worden gegeven door opzettelijk misleide volwassenen, is volgens de Neurenberg Code verboden.

Advertisement

Belangrijke kritiek van wetenschappers die de noodzaak van bijvoorbeeld lockdowns in twijfel trokken, zijn en worden niet gehoord en in plaats daarvan worden kritische geesten belasterd en gemarginaliseerd. Hoewel ze hun mening in het openbaar kunnen uiten, blijft dit zonder enige politieke relevantie, tenzij censuurmechanismen, met name sociale media, in werking treden. Dit leidt ons tot de veronderstelling dat niet een overweldigend aantal ziekten veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus het overheidsoptreden controleert, maar puur politieke wil.

Niet een groot aantal ernstige ziekten, maar het optreden van de regering moet worden gezien als de veroorzakende factor achter de ernstige gevolgen van de lockdowns voor kinderen. De regerngsmaatregelen zijn en waren indirect verantwoordelijk voor mentale schade bij kinderen en adolescenten die niet kan worden voorkómen door een experimentele vaccinatie, maar alleen door de coronamaatregelen op te heffen.

Een paar dagen geleden publiceerden wij de schokkende gegevens over het aantal doden in Europa als gevolg van corona-vaccinatie. Ten aanzien van dit punt is het natuurlijk niet duidelijk in hoeverre er een oorzakelijk verband bestaat tussen vaccinatie en overlijden. Daarnaast kan het feit dat gevaccineerde mensen “aan of met corona” stierven ook betekenen dat ze ofwel alleen een eerste vaccinatiedosis kregen ofwel dat er na de tweede dosis onvoldoende tijd was voor een volledige immuunrespons. Het kan betekenen dat deze mensen oud en eerder ziek waren en dat hun dood op natuurlijke wijze plaatsvond. Maar het kan ook zijn dat het overlijden verband houdt met de vaccinatie die verder gaat dan een tijdelijke. Onze minister De Jonge gaat er echter van uit dat er nooit doden zijn als gevolg van vaccinatie, getuige zijn gedenkwaardige maar o zo domme opmerking “Er overlijden geen mensen dóór het vaccin, maar erna.”

Inzicht in de juiste doodsoorzaken ontbreekt. Alleen al het feit dat er kennelijk geen gegevens over zijn en worden gecommuniceerd, doet twijfel rijzen of daar überhaupt wel naar gekeken wordt.

De meeste bijwerkingen zijn te wijten aan het BioNTech/Pfizer-vaccin. Aangezien deze stof momenteel de voorkeur geniet voor het vaccineren van kinderen en adolescenten, kan een vergelijkbare trend in de aantallen worden verwacht. De Code van Neurenberg stelt dat een gevaar – in dit geval van een experimentele vaccinatie – niet verder mag gaan dan de grens “die wordt bepaald door de humanitaire betekenis van het op te lossen probleem”. Dit betekent dat de schade van een vaccinatie voor gezonde kinderen nóóit groter mag zijn dan het risico om ernstig ziek te worden of te overlijden aan corona. De balans slaat in dit geval extreem positief uit naar niet-vaccineren van kinderen met het covid-19 “vaccin”.

Advertisement

Wie de grote winnaar van het vaccinatie-experiment wil worden, blijkt duidelijk uit een opmerking van BioNTech-eigenaar Ugur Sahin, die hij op 10 mei 2021 in Mainz zei bij de presentatie van de economische cijfers over het eerste kwartaal: “Ons doel is om de wereldmacht te worden van Immunotherapie in de 21e eeuw ”. Dat zal hem niet moeilijk vallen als hij in de toekomst nauwelijks meer markten nodig heeft: dankzij decennialang lobbyen heeft de farmaceutische industrie meer dan alleen een voet tussen de deur die rechtstreeks van de markt naar de staatskas leidt. Hoe de overheid zich positioneert in dit spanningsveld en tegelijkertijd de professionele belangen van alle artsen in ons land vrijwaart, blijft een centrale vraag.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Hallo beste bezoekers van SDB, wij zijn terug na een tijdje weggeweest om eerlijk tegen jullie te zijn wij konden de rekening van de hosting niet direct betalen vanwege minder prive inkomsten. Gelukkig hebben wij toch kunnen regelen dat de site weer online is al weten we niet voor hoe lang. Daarom hebben wij een verzoek om een donatie te doen zodat onze berichten die niet vermeld worden door de Mainstream Media kunnen blijven plaatsen. Wij zullen jullie voor altijd dankbaar zijn en veel leesplezier, denk aan onze sponsors, deel zo veel mogelijk onze berichten en als het mogelijk is steun ons hier onder!.

KLIK HIER VOOR EEN DONATIE

STEUN DE VRIJE MEDIA

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım