Europees leger steeds dichterbij JUNCKER MET BEZOPEN KOP schenkt 13 miljard belastinggeld aan wapenindustrie

leger

Op 18 april keurde het Europees Parlement het budget goed voor het Europees Defensiefonds (European Defence Fund, EDF). Daardoor zullen in de volgende budgettaire periode 2021-2027 13 miljard euro kunnen gespendeerd worden aan militaire research, een onwaarschijnlijk cadeau aan de Europese wapenindustrie.

No Title

No Description

Nog onwaarschijnlijker is dat het parlement zijn eigen bevoegdheid opgaf over het gebruik van Europese gelden in deze materie, en dus vrij spel geeft aan de wapenlobby. Deze laatste werd al op zijn wenken bediend in de aanloop naar EDF; deze lobby was alomtegenwoordig bij de externe adviseurs (‘Group of  Personalities’) die de Commissie daarvoor bijeenriep, er was geen enkele academicus of vertegenwoordiger  van burgerorganisaties bij betrokken.

Bij de stemming (57% voor, 40% tegen) waren Groenen en radicaal links systematisch tegen. Het strekt de Belgische en Nederlandse sociaaldemocratische europarlementariërs (PvdA, sp.a en PS) tot eer dat ze tegenstemden, maar het is toch weer die sociaaldemocratische  fractie (S&D) die zorgde voor een parlementaire meerderheid. Van hen stemden 67 voor, 65 tegen, 10 onthielden zich en 44 namen niet deel aan de stemming. Hadden deze ja-knikkers neen gezegd dan was er geen meerderheid geweest…

Het zal ook geen toeval zijn dat in dezelfde plenaire zitting van het Europees Parlement enerzijds de uitbreiding van Frontex tot 10.000 grenswachters goedgekeurd werd en  anderzijds een reeks militaire onderzoeksprojecten in het kader van Ocean2020 voor ‘surveillance drones’ en autonome onderzeeërs. Wellicht om ervoor te zorgen dat vluchtelingen “in eigen regio” opgevangen worden …

eu
Federica Mogherini (L), hoge vertegenwoordiger van de EU voor het buitenlands beleid, en Europees commissaris voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen, Jyrki Katainen (R) spreken op een gezamenlijke persconferentie over de discussienota over de toekomst van de Europese defensie in 2025 en over het voorstel voor een Europees Defensiefonds, in Brussel, België, 7 juni 2017. EPA / OLIVIER HOSLET

Wapenonderzoek ondermijnt de Europese democratie

Het Europees Parlement stemt donderdag (18 april) over het Europees Defensiefonds, een miljarden militair onderzoeksprogramma. Dit Fonds is niet alleen een stap in de militarisering van de EU, maar het ondermijnt ook de Europese democratie, schrijft Bram Vranken.

Het maatschappelijk middenveld , wetenschappers en duizenden burgers roepen het Europees Parlement op geen militair onderzoek te financieren. We roepen EP-leden op om naar deze stemmen te luisteren.

1739 miljard dollar. Dat is het bedrag dat de wereld jaarlijks aan hun legers uitgeeft. Tijdens het laatste decennium is dit aantal alleen maar toegenomen en heeft het het hoogste aantal bereikt sinds het einde van de Koude Oorlog.

Europa blijft wereldwijd de op een na grootste spaarder en het is nog zorgwekkender dat de EU nu graag een bijdrage wil leveren aan deze wereldwijde wapenwedloop.

In 2016 heeft de Europese Commissie de oprichting voorgesteld van een Europees Defensiefonds, een fonds van 13 miljard euro voor militair onderzoek en ontwikkeling.

De verhuizing kwam na jaren van lobbyen door de defensiesector en het advies van de zogenaamde Group of Personalities, een adviesgroep op hoog niveau, waarvan negen van de 16 leden wapenbedrijven en particuliere militaire onderzoeksinstituten waren. Geen academici of maatschappelijke organisaties werden geraadpleegd.

Dit voorstel werd in een tweet door commissaris Bienkowska gevierd als “goed nieuws voor de defensie-industrie”.

Elżbieta Bieńkowska on Twitter

SOTEU – good news for defence industry: new European Defence Fund before the end of the year! https://t.co/yIifZWbc0H

De afgelopen maanden hebben het Europees Parlement en de lidstaten onderhandeld over een compromistekst die dit fonds creëert. De resultaten zijn alarmerend. De compromistekst ondermijnt de rol van het Europees Parlement, verankert een gebrek aan transparantie en is buitengewoon gunstig voor de wapenindustrie.

Wapenindustrie op de bestuurdersstoel

De wapenindustrie staat vanaf het begin op de stoel. Dezelfde bedrijven die de Europese Commissie hebben geadviseerd, blijken de grootste begunstigden te zijn van de voorbereidende actie inzake defensieonderzoek, een programma van 90 miljoen voorprogramma voor het grotere defensiefonds.

Vooral het Ocean2020-project springt eruit, een project dat 35 miljoen euro reserveert voor de ontwikkeling van bewakingsdrones en autonome onderzeeërs. Zes van de bedrijven die deelnemen aan Ocean2020 waren ook vertegenwoordigers in de Group of Personalities.

Dit heeft de Europese Ombudsman ertoe aangezet zijn bezorgdheid te uiten over het functioneren van de Groep van Persoonlijkheden.

De dominantie van de wapenindustrie in de Group of Personalities resulteert in een onevenwichtig beleid. De Europese Commissie moet het gemeenschappelijk belang beschermen, niet de economische belangen van een enkele sector. En zeker geen controversiële sector die menselijk leed tot een winstgevende economische onderneming maakt.

Ethiek: een kwestie van geheimhouding

De beslissing of en hoe een ander mens te doden is een fundamentele ethische beslissing en hangt samen met het soort wapentechnologie dat voor dit doel moet worden ontwikkeld. Niet alleen de EU lijkt bereid te zijn om controversiële wapens te financieren, zoals drones en ‘defensieve’ moordenaarsrobots, maar deze beslissingen worden een kwestie van geheimhouding en achterkamertjespolitiek.

Verschillende voorbeelden: de ethische screening gebeurt op basis van een zelfbeoordeling door de wapenindustrie. Bovendien is de mogelijkheid om tijdens de uitvoering van het project ethische controles uit te voeren of om het ethisch te beëindigen, uit het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie verwijderd.

Bovendien zal de lijst van onafhankelijke deskundigen om de Commissie bij te staan ​​bij de evaluatie en monitoring van projecten niet openbaar worden gemaakt, waardoor het voor het Parlement, de media en het maatschappelijk middenveld onmogelijk wordt om te controleren op mogelijke belangenconflicten.

Dit zou met name zorgwekkend moeten zijn, aangezien uit een verzoek om vrijheid van informatie blijkt dat verschillende van de zogenaamde “onafhankelijke” deskundigen die al voor de voorbereidende actie worden geraadpleegd, voor de defensiesector werken. Een van hen is zelfs een geaccrediteerde lobbyist voor het lobbybedrijf Eupportunity en is betrokken geweest bij het lobbyen bij het EU-onderzoeksbeleid.

Geen checks and balances

Niet alleen wordt transparantie ontmanteld door het Defensiefonds, ook checks and balances staan ​​onder vuur. Op basis van afwijkende regels wil de Commissie de werkprogramma’s van het Defensiefonds via ‘uitvoeringshandelingen’ aannemen, waarbij het Europees Parlement in feite wordt uitgesloten, terwijl de lidstaten via de programmacommissie een de facto vetorecht krijgen.

Europarlementariërs stemmen donderdag om hun eigen instelling buitenspel te zetten. Dit zou een gevaarlijk precedent kunnen scheppen en de democratische rol van het Parlement ondermijnen. Leden van het Parlement hebben echter nog steeds een kans om de militarisering van de EU te weerstaan ​​en de Europese democratie te beschermen.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.