Europees Hof van Justitie verzint eigen rechtsregels

Europees Hof van Justitie

Wanneer de gevestigde partijen zich ooit eens afvragen waarom mensen de buik vol hebben van Europa, dan vinden ze in dit artikel het antwoord. In het nieuws van vandaag: zelfs zeer criminele “vluchtelingen”, bijvoorbeeld verkrachters en moordenaars, mogen niet worden uitgezet na een arrest van het Europees Hof van Justitie.

De hoogste EU-rechtbank in Luxemburg heeft gesproken: de status “vluchteling” biedt zelfs bescherming tegen deportatie, zelfs in het geval van de ernstigste misdaden. Drie asielzoekers hadden een klacht ingediend. Hen werd de erkenning van asielzoekers geweigerd in EU-landen (België en de Tsjechische Republiek) en hen stond een deportatie naar hun land van herkomst (Tsjetsjenië, Ivoorkust en Congo) te wachten.

De rechters in Luxemburg, waarvan het lijkt of ze gek geworden zijn, hebben als de laatste en hoogste juridische EU-instantie geoordeeld: zelfs “voortvluchtigen” die ernstig gecriminaliseerd zijn, mogen niet worden uitgezet. In principe heeft de intrekking of weigering van het recht op asiel krachtens de EU-wetgeving geen invloed op het recht op bescherming op grond van het Vluchtelingenverdrag van Genève en de grondrechten van de EU, besliste het Hof van Justitie vandaag.

De achtergrond hiervan is de klacht van drie asielzoekers, die respectievelijk werden geweigerd door België en de Tsjechische Republiek nadat zij waren veroordeeld voor ernstige misdrijven. Het Europees Hof van Justitie zou moeten verduidelijken of de intrekking van de zogenaamde vluchtelingenstatus compatibel is met het Vluchtelingenverdrag van Genève en de grondrechten van de Europese Unie.

Volgens het hoogste EU-rechtsorgaan worden “EU-buitenlanders”, in dit geval migranten die een “gerechtvaardigde” angst hebben voor vervolging in hun land van herkomst, automatisch geclassificeerd als “vluchtelingen” in de zin van het Verdrag van Genève. Dit is van toepassing ongeacht of deze status volgens de EU-wetgeving een formele juridische status heeft gekregen.

Hieruit trekken de Luxemburgse “gutmenschen-rechters” de volgende conclusie:

Ongeacht de ernst van een misdrijf, mag er niet worden gedeporteerd naar een land waar foltering of “onmenselijke” en “vernederende” straffen mogelijk zijn. Het criminele gedrag van de betrokken persoon doet er niet toe. Hier gaat de bescherming volgens de EU-regels verder dan die van de Vluchtelingenconventie.

In gewone-mensen-taal betekent het vonnis: iedereen die als migrant ernstige misdaden begaat in een EU-land, wordt beschermd tegen deportatie, op voorwaarde dat hij aannemelijk maakt dat hij of zij in het land van herkomst met foltering of ander ongemak wordt geconfronteerd.

In de drie bovengenoemde gevallen had de Tsjechische Republiek een “vluchteling” uit Tsjetsjenië van de zogenaamde vluchtelingenstatus beroofd als gevolg van een gevangenisstraf van negen jaar wegens herhaaldelijke overvallen en afpersing. In België werd een man uit Ivoorkust veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf wegens verkrachting van een vierjarig kind en een Congolese man wegens diefstal met “opzettelijke doding”, d.w.z. moord. De erkenning als vluchteling werd geweigerd of ingetrokken. Niettemin mogen ze niet worden gedeporteerd na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Alle drie mannen vochten hun deportatiebeslissingen aan in hun respectieve landen België en Tsjechië. De Tsjechische en Belgische rechtbanken hebben het Europees Hof van Justitie vervolgens gevraagd wat de gevolgen waren. Het werd uiteindelijk beslist in Luxemburg. Dit is te lezen in de zaken C-391/16, C-77/17 C-78/17 (link hier – PDF).

Het Europees Hof van Justitie motiveert de uitspraak door nieuwe regels in te stellen die in strijd zijn met de Geneefse Conventie en door de inhoud van het EU-Handvest over de Grondrechten te verdraaien, wat niet expliciet voorziet in nieuwe regels die worden toegepast ten gunste van niet-EU-burgers.
Misschien moeten na de Europese verkiezingen de functies en bevoegdheden van de leden van het Europees Hof van Justitie maar weer eens worden bekeken? Zoals ook door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is beslist, kan een asielzoeker die zijn aanvraag niet bewijst of misdaden pleegt en een terrorist is, niet het recht hebben om in de gaststaat te blijven.

En u dacht dat het nog niet gekker kon in de Europese Unie?

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.