Europa’s levende doden

spaargeld

Het wordt verkocht als grote vooruitgang: de overeenkomst over “strengere regels voor slechte leningen”. De Europese Commissie, de Raad van Ministers van de EU en het Europees nepparlement hebben hierover in december onderhandeld. De overeenkomst moet de gemoederen bedaren. Maar slaagt men daar – met zóveel zombiebanken – ook in?

Toekomstige niet-renderende leningen (non-performing loans: NPL’s) moeten sneller worden afgeschreven. Ongedekte sneller dan gedekte en die weer sneller dan die met onroerend goed als onderpand, anders moeten banken verlagingen van het eigen vermogen accepteren.
Er moet ook een secundaire markt voor slechte leningen worden gecreëerd om de verhandelbaarheid ervan te vergemakkelijken. Dit lijkt nog steeds te ontbreken. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze markt voldoende is totstandgekomen omdat de tekortkomingen waar de banken mee te maken zouden krijgen, hun problemen zouden vergroten.

De Europese Commissie is van mening dat gemiddeld 4% van de leningen in de EU in gebreke blijven, wat betekent dat zij meer dan 90 dagen niet op de juiste manier (deels) zijn afgelost. Een jaar geleden bedroeg het totaal van de NPL’s 950 miljard euro. Medio vorigt jaar was het “slechts” 820 miljard euro.
Griekenland staat bovenaan de roemloze ranglijst van landen in Europa met het hoogste percentage NPL’s met 44,9% aan slechte leningen. Dit wordt gevolgd door Cyprus (28,1%), Portugal (11,7%) en Italië (10%). De best presterende landen zijn Luxemburg (0,6%), Finland (1,1%), Zweden (1,3%) en Duitsland (1,7%).
Voor zover de officiële cijfers. Maar wat kunnen we verwachten van de gesloten overeenkomst?

Niets. De reden is dat de toekomstige regulering van leningen de problemen uit het verleden niet zal oplossen. De Europese bankensector is vergeven van de zombies. De cijfers worden niet alleen door de banken zelf opgepoetst, maar ook door de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie.
Alle deelnemers hebben er belang bij dat het aantal NLP’s daalt. Ze willen namelijk dat er een Europees depositogarantiestelsel opgezet wordt en voorwaarde daar voor is dat het aantal non-performing loans gereduceerd wordt tot 2,5%.
Dit is wat de ministers van Financiën in de eurozone overeenkwamen. De ECB en de EBA (de Europese Bankenautoriteit) definiëren de NPL’s vandaag al heel anders dan voorheen. De EBA definieert een volume van 820 miljard euro (4%) als non-performing, maar de ECB slechts 721 miljard euro (3,4%). Dit toont al aan dat er geen gemeenschappelijke definitie bestaat. Bij twijfel neemt men de definitie van NPL’s, die de laagste waarde aangeeft.

Maar de beslissende factor is dat niet-renderende leningen alleen zo laag jàn zijn omdat de ECB haar belangrijkste rentetarief op nul houdt, waardoor faillissementen van bedrijven en particuliere huishoudens worden voorkómen. Als deze marktpartijen marktprijzen zouden moeten betalen voor hun leningen, zouden vele van hen inmiddels failliet verklaard zijn. Daarnaast zouden veel banken een verdere toename van niet-renderende leningen niet overleven. De ECB houdt alles en iedereen in leven, maar velen zijn allang dood…. alleen dringt dat besef nog niet door.

Het gevaar is nu dat anderen mee omlaag getrokken worden. Neem de rente op de depositofaciliteit, dat wil zeggen het ‘s nachts parkeren van geld bij de ECB: hierop verliezen de banken miljarden euro’s per jaar. Dit is niet onbelangrijk, aangezien Amerikaanse banken voor deze faciliteit geen 0,4% hoeven te betalen – net als bij de ECB – maar 2,5% verdienen. Dit feit alleen al maakt dat díe europese banken, althans die die nog steeds gezond zijn, achterblijven bij de internationale concurrentie. Ze kunnen zóveel geld niet verdienen met hun klassieke bankbedrijf, omdat de Amerikaanse banken alleen al op dit punt extra inkomsten genereren.

Wat blijft er nog over van de overeenkomst over de NPL’s? Eigenlijk niet veel. Zonder een wijziging van het rentebeleid van de ECB zal er geen echte consolidatie in NPL’s zijn. Integendeel: als gevolg van deze ontwikkeling zullen méér banken zombiebanken worden. En zonder hervormingen in de lidstaten die verder gaan dan begrotingsconsolidatie en een vermindering van het tekort, zal de situatie niet verbeteren. Groei komt niet van goedkoop geld of het rondpompen van risico’s, maar van economische hervormingen in het eigen land, die de eigendomsrechten en de contractvrijheid van het individu versterken.

De Europese Unie heeft een volledig disfunctionele ontwikkeling van de markteconomie in de eurozone gecreëerd.
Omdat de neoclassicistische doctrines van economen geen wetenschap maar ideologie zijn, kunnen de omstandigheden in de eurozone alleen veranderen als het economische, financiële en loonbeleid fundamenteel aangepast wordt. Maar dat is niet te verwachten, omdat dit aspect van de Europese Unie op deze ideologie is gebouwd.
Noch de EU noch de eurozone worden op een democratische wijze gecontroleerd door de bevolking of het europees nepparlement. Het is verworden tot een autoritair, dictatoriaal, fascistisch kader dat de uitvoering van het beleid blijft afdwingen.

De Euepese Cnetrale Bank speelt een zeer slecht spel, omdat het de regeringen van de lidstaten van de eurozone op een neoliberale koers dwingt. De ontwikkelingen in Italië de afgelopen maanden zijn daarvan slechts een recent voorbeeld.

Het gehanteerde beleid van de EU en de eurozone kan alleen als volledig krankzinnig worden omschreven, omdat het door de jaren heen zóveel druk op vele miljoenen burgers legt dat zelfs goede gezinsvaders de straat op worden gedwongen hun woede te uiten. De belangrijkste stabilisator van een markteconomie is de reguliere reële loonstijging voor werknemers, waarbij de productiviteitsprestaties aan hen moeten worden betaald. Daarvan is echter in het geheel geen sprake meer. De elite regeert…. voor de elite.

Het idee dat het concurrentievermogen van bedrijven in de eurozone moet worden verhoogd door loonmatiging of loonsverlagingen, is een complete markteconomische afwijking, die gigantische schade (heeft) veroorzaakt. In een markteconomie moeten bedrijven investeren om hun concurrentievermogen te vergroten. In veel EU-lidstaten hebben bedrijven sinds het begin van de jaren 2000 op macro-economisch niveau echter juist bezuinigd.
Ook in ons land herkennen we een volledig disfunctionele markteconomie omdat bedrijven vooral investeren als ze een hogere vraag kunnen verwachten. Alleen is er gekeken naar goedkope, tijdelijke arbeidskrachten, en nooit is er rekening gehouden met het feit dat de vraag in een markteconomie rechtstreeks verband houdt met de loonontwikkeling van de werknemers.

Het beleid van Agenda 2010 was ook geen succes. Dit idiote beleid heeft de werkloosheid geëxporteerd naar de andere lidstaten van de eurozone en één van de schadelijke bijwerkingen ervan is de eurocrisis. Alleen al in Frankrijk werden ongeveer 400.000 banen vernietigd door Duitse loondumping. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist in dàt land de protesten van het gele hesjes (vooral dankzij de optredens van de arrogante elite-president Macron) steeds groter en gewelddadiger worden.

De EU en de eurozone hebben dringend behoefte aan een echt degelijk beleid dat moet leiden tot een sterke economische groei, afnemende werkloosheid en grotere welvaart voor iedereen. Op basis van èchte resultaten, en niet op basis van gemanipuleerde statistische propaganda. Maar helaas is Brussel absoluut niet in staat de EU en de eurozone uit haar uiterst troosteloze positie te bevrijden, een situatie die zij nota bene zelf door hun egoïstische, fascistische ideologie hebben gecreëerd.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.