eu

Eurofielen zijn de echte populisten. Ressentiment burgers jegens EU is geen populisme

Eurofielen vinden van zichzelf dat zij de enige weldenkende mensen in Europa zijn, en volgens diezelfde eurofielen komen de antigevoelens jegens de EU voort uit het toenemende populisme. Rechtse nationalisten zouden de EU willen opblazen. Interessante gedachte. Vooral interessant omdat het demonstreert hoe eurofielen tegen de werkelijkheid aankijken. Het ressentiment jegens de EU is het gevolg van een jarenlang slepend proces. Na de val van de muur in 1989 dacht het westen, Amerika en de EU voorop, dat de wereld een groot kapitalistisch pretpark kon worden. Onder leiding van de Europese Commissie in Brussel zijn sindsdien in de EU collectief de stoppen doorgeslagen en volgde de ene beleidsmislukking na de andere.

De feiten op een rij:

Invoering euro

In 1992 werd besloten de euro in te voeren, en dat gebeurde feitelijk per 1 januari 2002 in 19 landen waaronder de zwakke landen Griekenland, Spanje, Portugal en Italië. Dat er tussen de noordelijke en zuidelijke landen een sociaal-economische kloof gaapte kon de pret niet drukken. De EU had een eigen munt en het internationale bedrijfsleven vierde feest. De puinhoop in de vorm van een eurocrisis voelen we nog elke dag. Griekenland zal zijn schulden niet terugbetalen. Nederland leende de Grieken 12 miljard euro, dat is 700 euro per inwoner. Dat geld zijn we kwijt, ondanks alle mooie beloften van onze politieke leiders dat het geld mét rente volledig zou worden terugbetaald. Tijdbom Italië tikt, en door het monetaire beleid van de ECB worden, op kosten van het noorden, de probleemlanden in het zuiden uit de wind gehouden, waardoor de noodzakelijke hervormingen daar uitblijven. Dat 20 procent van de Italiaanse economie zwart is, daar hoor je in Brussel nooit iemand over. Nee, de transferunie wordt positief gebracht: we moeten solidair zijn, en wie dat niet is behoort volgens de eurofielen tot de populisten.

Monetair beleid ECB

Zoals eerder aangegeven worden de noodlijdende zuidelijke landen uit de wind gehouden door het monetaire beleid van de ECB. De ultralage rente en het opkoopprogramma van 80 miljard euro per maand, onder leiding van de Italiaanse en oud-Goldman Sachs-topman president Mario Draghi, heeft er voor gezorgd dat spaargeld niets meer oplevert en dat pensioenen verdampen. Sinds 2008 zijn er geen pensioenverhogingen meer geweest. De financiële schade toegebracht aan burgers bedraagt, volgens een berekening van Allianz in 2015, al meer dan 500 miljard euro. Wie daar over klaagt behoort volgens de eurofielen tot de populisten.

Open grenzen

Vrij verkeer van goederen en mensen. Dat was de natte droom van de Europese politieke elite. Op 14 juni 1985 ondertekenden de regeringsleiders van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk het eerste Verdrag van Schengen. Ze kwamen overeen de personen- en goederencontrole aan hun gemeenschappelijke grenzen af te schaffen. Inmiddels behoort de volledige EU tot de Schengenzone.

Het bewaken van de eigen grenzen werd ooit ingesteld toen het massaverkeer op gang kwam en men wilde weten of er zich onder al die bezoekers ook gespuis ophielt dat men graag buiten de eigen landsgrenzen wilde houden. Het bewaken van de eigen grenzen diende wel degelijk een maatschappelijk nut. Wat de Schengenzone ons oplevert merken we sinds vluchtelingen en economische asielzoekers vrij door Europa reizen, en terroristen hun aanslagen op onschuldige burgers plegen.

De open grenzen hebben er ook voor gezorgd dat goedkope Oost-Europese arbeidskrachten toegang kregen tot de westelijke landen. Werknemers in eigen land worden weggeconcurreerd en werkloos. Winnaars zijn de werkgevers. Wie zich beklaagt over de schade van de open grenzen wordt door de eurofielen uitgemaakt voor populist.

Dieselgate en gloeilampen

Volgens het rapport (2016) van de Europarlementaire commissie Gerbrandy overtraden autoproducerende EU-landen de afgelopen tien jaar massaal de milieuwetten door fraude met de uitstoot door diesels niet aan te pakken. De Europese Commissie was al jaren van de fraude op de hoogte maar keek de andere kant op en gedoogde de overtredingen. Wanneer de Amerikanen die fraude niet ontdekt hadden zou tot op de dag van vandaag alles bij het oude zijn gebleven. Die milieufraude kost jaarlijks aan 75.000 Europese burgers vroegtijdig het leven.

Wel onder druk van de verlichtingsindustrie de weinig winstgevende gloeilamp verbieden, zogenaamd vanwege het milieu, maar tegelijkertijd milieufraude laten plegen door de auto industrie. Oftewel hoe houdt je de burger voor de gek! De EU dient alleen de belangen van het internationale bedrijfsleven.

De verantwoordelijken in de Europese hoofdsteden en de Europese Commissie treffen grote blaam. Zij hebben bewust hun burgers bedonderd, maar wie daar kritiek op levert is volgens de eurofielen een populist.

EU heeft weinig goeds gebracht

De scepsis over de EU is een optelsom van willens en wetens begaande miskleunen door de Europese politieke elite tijdens de afgelopen dertig jaar. De kritiek op de EU is meer dan gerechtvaardigd. De euro en de open grenzen hebben ons weinig goeds gebracht. De economische groei en welvaart was voor invoering van de euro groter dan daarna. Ons wordt voorgehouden dat er buiten de EU geen leven is, maar wie het totale speelveld van de afgelopen dertig jaar overziet kan niet anders concluderen dan dat we er met zijn allen in economisch- en veiligheidsopzicht op achteruit zijn gegaan. Maar ook het meten met twee maten heeft laten zien dat integriteit bij de Europese elite ver te zoeken is. Wie daar kritiek op heeft en niet langer in de heilstaat van de EU gelooft wordt vervolgens door de eurofielen voor populist uitgemaakt.

Zullen we de zaak eens omdraaien? Het blinde geloof van de eurofielen in de EU en de verkettering van iedereen die daar kritiek op heeft, dat is wat je noemt populisme.

Reacties

Reacties

3 thoughts on “Europa staat op barsten maar Eurofielen vinden van niet”
 1. ik dacht hey een realistische kijk op zaken tot ik al in de eerste paragraaf op de volgende bewering stuitte ” Na de val van de muur in 1989 dacht het westen, Amerika en de EU voorop, dat de wereld een groot kapitalistisch pretpark kon worden. “. Kan iemand mij uitleggen wat herverdeling van welvaart door een overkoepelende overheid met kapitalisme heeft te maken, wat heeft het reguleren tot in de puntjes van zaken te maken met kapitalisme, politici die alles bepalen,en concurrentie door hun regelzucht de nek omdraaien, voor het produceren van een eetlepel zijn er maar liefst 250 reguleringen, dat heeft absoluut niets te maken met kapitalisme, maar alles met een socialistische natte droom, een wereld waar de politiek alles bepaald, misschien dat het lichtjes een corporatism is, alwaar politici rijkelijk beloond worden om in samenwerking met multinationals alles te bepalen en er geen ruimte is voor concurrentie. Jammer ik had er veel meer van verwacht maar wederom de tunnelvisie van een een linkse rakker die niet eens het verschil weet tussen socialisme, corporatisme en het hier haaks opstaande kapitalisme.

 2. Heel goed samengevat!
  Eurofielen zijn de echte terroristen. Het Europese Project komt voortuit uit het 3de Rijk – ook al zo’n geo-politiek project van de globalisten.

  Het is zoals het is: de EU is fascistische, voorzetting van Duitsland integreren in 1 Europese nep-markt: http://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/23120-the-real-agenda-behind-the-cia-spawning-the-eu

  Het is ‘de Strategie of Tension’ die nazi-Bilderberg toepast om het stemvee in de EU dwangbuis te rijgen.
  Sinds ’54 is de strategie geweest dit stap voor stap te doen.
  (kikkers in een ketel water op een vuurtje)

  De enige strategie om erger af te wenden is: er radicaal mee kappen.
  Je niet laten verleiden tot een valstrik al een Brexit. Alle overeenkomsten en verdragen gewoon door de versniperaar. Niet over praten met de vijand. Klip en klaar. naar het voorbeel van de Shock-doctrine; omgekeerd dan dus.

  Het is nu, of te laat – geen weg meer terug, geen weg uit meer. 1933 in herhaling komt eraan. Trump is akelig goed te vergelijken met Hilter. Wilder, Le Pen, Grillo – het hele zooitje laaienlichters zit in hetzelfde bedrieglijke zio-con netwerk.
  Hun streven is de Bolsjewiekse heilstaat, met de technologie van nu 10x erger, en mondiaal.
  Laat die gasten gezellig met z’n allen achter hun prachtige 8 meter hoge muur gaan zitten; laat ons hier lekker onze eigen gang gaan.
  De EU is het vehikel van de zio-cons naar dat doel. Weer is het plan 10-tallen miljoenen Europanen blij over de kling te jagen.

  Hoogste tijd dat deze – uitgesproken – doelstellingen van nazi-Bilderberg in de Kamer aan de orde wordt gesteld.
  EU-China 2020 Agenda; read more on your Communist future in the EU sponsored “Towards a one planet economy in Europe” 2050:
  http://euro-med.dk/?p=31525
  http://gatesofvienna.net/2016/01/vaclav-klaus-it-is-war-on-our-whole-continent/

  Ja, de globalisten hebben een Gladio (CIA) Agent aan de top gezet. no.2, onze LGBT Fran is een
  TransAtlantic Council agent, een fascistische club – VS en EU omvormen tot die collectivistische heilstaat.
  Ook Tusk is CIA-agent; en Tusk eveneens zio-con.

  Nu de hele wereld ein-de-lijk (voorzichtig, tandenloos) afschuw en afkeer heeft betoond aan de illegale bezettingen, landroof en geleidelijk annexaties – zijn het die zio-cons (die de EU als vehikel voor hun doel gebruiken) die de hele wereld de oorlog hebben verklaard. Alle kernkoppen zijn op ons gericht. Stilzwijgen tekenen we voor onze eigen vernietiging. Stom, idioot, krankzinnig; slim?
  Gemakshalve wordt de scene in Berlijn de (mondiaal georganiseerde??) moslims in de schoenen geschoven.
  Terwijl een kind inmiddels weet dat IS – dekmantel is van Mossad-CIA-MI6.
  Weer paniek om niks, meteen Probleem->Reactie-Oplossing:
  uw vrijheden worden drastisch verder ingeperkt, per direct.

  Berlin Market Truck. Dressing the set before they go live:
  https://www.youtube.com/watch?v=8ppJNA56TTA

  Nog 1 dan. Best belangrijk. 2016 is gezaaid. 2017 gaan ze oogsten – het gaat beslist lelijk worden:
  Berlin Attack. Crisis Actor Bus Spotted:
  https://www.youtube.com/watch?v=sAVob2qUcWA
  Al deze aanslagen – uit het draaiboek ‘strategie of tension’ – de ‘usual suspect’ zijn nooit ver:
  moord Russische ambassadeur: http://m.aydinpost.com/saldirgan-mevlut-mert-altintasin-annesi-ve-kardesi-sokede-gozaltina-alindi-259691h.htm

  Globalisering en democratie verdragen elkaar niet.
  de globlisten spreken dan ook van het ‘post-democratische tijdperk’,
  dat al begon met de vorming van de EU (een CIA-project).
  vandaar dat mbv. Google c.s. razendsnel censuur wordt aangetrokken, om alle dissidenten en bezorgde burgers effectief de mond te snoeren.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.