DELEN
media
De Europese Commissie heeft een “actieplan tegen desinformatie” gepresenteerd. De nieuwe richtlijnen stellen ondermeer dat journalisten moeten oppassen om termen als “moslim” of “islam” niet in verband te brengen met negatieve dingen. Bovendien moeten alle EU-burgers “beschermd worden” tegen haatcommentaren jegens moslims. Het hele Actieplan is in feite een herschreven uitgave van George Orwell’s “1984” – alleen is het geen fictie meer. U bent gewaarschuwd (en wordt geacht uw mond te houden).

Al vaak is er gewezen op het verband tussen de geboorte van de Europese Unie, haar steeds meer draconische beleid en de machinaties van wat veel weg heeft van een “fascistische internationale unie”. En inderdaad, vóór het einde van de Tweede Wereldoorlog begonnen de nazi’s/fascisten met het opstellen van rampenplannen voor hun onvermijdelijke verlies, en één van die plannen was expliciet om hun beweging in een Europese Federatie met een “nieuw” Duitsland aan het roer te zetten: het Vierde Rijk.

Dat is precies wat zich sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. We hebben hierover in het verleden meermalen geschreven.

We zitten nu echter met een ondemocratisch ingestelde organisatie opgescheept die al jarenlang de vrijheid van meningsuiting in Europa censureert en nu volle kracht vooruit gaat om het instructieboek van George Orwell, 1984, te implementeren.
Wat is er aan de hand.

In juni 2018 hadden leiders van EU-lidstaten elkaar in de Europese Raad ontmoet en de Europese Commissie uitgenodigd “om tegen december 2018 een actieplan te presenteren met specifieke voorstellen voor een gecoördineerd EU-antwoord op de uitdaging van desinformatie …” en het is dit actieplan dat de Commissie op 5 december vorig jaar heeft gepubliceerd. De EU noemt het een uitgebreid actieplan tegen desinformatie. Het doel ervan is volgens een recent perscommuniqué van de Europese Commissie om “haar democratische systemen en publieke debatten te beschermen, met het oog op de Europese verkiezingen van 2019, evenals een aantal nationale en lokale verkiezingen die in de lidstaten worden gehouden, tegen 2020″.

Politici doen het massaal in de broek voor de uitkomst van de komende verkiezingen. Zij hopen de opstand van de burgers in de Europese Unie met dit plan een halt te kunnen toeroepen. Het gaat dan ook niet – zoals zij beweren – over objectieve informatievoorziening, maar om het behoud van macht.

censuur

Het actieplan richt zich op vier gebieden:

1. Verbeterde detectie van desinformatie (de Europese Commissie heeft 5 miljoen euro besteed aan dit project en verwacht dat de lidstaten ook op nationaal niveau een bijdrage zullen leveren).

2. Gecoördineerde reactie – de EU-instellingen en de lidstaten zullen een sneller waarschuwingssysteem opzetten “om het delen van gegevens en beoordelingen van desinformatiecampagnes te vergemakkelijken”. Het Rapid Alert-systeem zal worden opgericht in maart 2019 en “zal worden aangevuld met verdere versterking van relevante bronnen”.

3. Online platforms en de industrie worden opgeroepen om te zorgen voor “transparantie van politieke reclame, intensivering van de inspanningen om actieve nepaccounts te sluiten, niet-menselijke interacties te labelen (berichten automatisch verspreid door “bots”) en samen te werken met “feitencontroleurs en academische onderzoekers” om desinformatie-campagnes te detecteren en inhoud met feitelijke controle zichtbaarder en wijdverspreider maken “in overeenstemming met een eerder ondertekende gedragscode tegen desinformatie (Code of Practice against Disinformation).

4. Bewustmaking en empowerment van de burgers: naast “gerichte bewustmakingscampagnes” zullen de “EU-instellingen en de lidstaten mediageletterdheid bevorderen door middel van specifieke programma’s.”  Om het bewustzijn en de veerkracht van het publiek te vergroten, zal de Commissie haar inzet en huidige activiteiten in verband met mediageletterdheid verder opvoeren om de burgers van de Unie in staat te stellen desinformatie beter te identificeren en aan te pakken.  Er zal steun worden verleend aan nationale multidisciplinaire teams van *proest* onafhankelijke fact-checkers en onderzoekers om desinformatie-campagnes op sociale netwerken op te sporen en te onthullen”. In 2018 zijn burgers ineens niet langer “media-geletterd” en moeten ze “empowered” worden zodat hen verteld kan worden hoe en wat ze moeten denken.
Opmerkelijk vinden we de volgende passage in het actieplan (pagina 12):

Lees ook:  Spanje een land van politieke onrust sinds 1934

Het werk van onafhankelijke media is essentieel voor het functioneren van een democratische samenleving. De Commissie zal daarom steun blijven verlenen aan onafhankelijke media en onderzoeksjournalisten, aangezien zij een bijdrage leveren aan de blootstelling van desinformatie. Daarnaast zal de Commissie specifieke programma’s blijven uitvoeren met betrekking tot mediaondersteuning, ook financieel, en professionalisering in haar nabuurschap.

Dat onafhankelijke media steun krijgen van de Europese Commissie maakt ze ineens minder onafhankelijk…..

Cruciaal, en zoals hierboven vermeld, is het actieplan gebaseerd op de eerder geïntroduceerde praktijkcode over desinformatie, die de online techgiganten – Facebook, Google, Twitter en Mozilla – ondertekenden in oktober 2018De praktijkcode is noodzakelijk, want, volgens EU Commissioner for the Security Union Sir Julian King:

De opkomst van online nepnieuws en desinformatie vormt een ernstige veiligheidsdreiging voor onze samenlevingen. Het omverwerpen van vertrouwde kanalen om verderfelijke en verdelende inhoud te herkennen, vereist een heldere reactie op basis van meer transparantie, traceerbaarheid en verantwoording. Internetplatformen spelen een cruciale rol bij het tegengaan van misbruik van hun infrastructuur door vijandige actoren en om hun gebruikers en de maatschappij veilig te houden.

Een toelichting van het kabinet (PDF) is hier te vinden. Een artikel in de Volkskrant hier.  Een goede (veiliger) alternatieve zoekmachine: hier.

In september vorig jaar zei de EU-commissaris voor digitale economie en samenleving Mariya Gabriel over de Code of Practice het volgende:

Dit is de eerste keer dat de industrie overeenstemming heeft bereikt over een reeks zelfregulerende normen om desinformatie wereldwijd te bestrijden, op vrijwillige basis. De industrie legt zich toe op een breed scala van acties, van transparantie in politieke reclame tot het sluiten van nepaccounts en het demonetiseren van leveranciers van desinformatie, en we verwelkomen dit. Deze acties moeten bijdragen aan een snelle en meetbare vermindering van online desinformatie. Te dien einde zal de Commissie bijzondere aandacht besteden aan de effectieve uitvoering ervan.

De Code of Practice moet bijdragen tot een transparante, eerlijke en betrouwbare online campagne voorafgaand aan de Europese verkiezingen in het voorjaar van 2019, met volledige eerbiediging van de fundamentele beginselen van Europa van vrijheid van meningsuiting, een vrije pers en pluralisme.

Volgens Andrus Ansip, de Brusselse vice-voorzitter verantwoordelijk voor de digitale interne markt, zijn de Code of Practice en het Action Plan tegen desinformatie bedoeld “om onze democratieën te beschermen tegen desinformatie.” Hij zei verder: “We hebben pogingen gezien om zich te mengen in verkiezingen en referenda, met bewijsmateriaal dat wijst op Rusland als primaire bron van deze campagnes.”

Hij is niet de enige idioot in Brussel die er iets over vertelde, ook de voormalig communiste Federica Mogherinihoofd van het buitenlandse beleid van de EU, verklaarde: “Het is onze plicht om deze ruimte te beschermen en niet toe te staan dat mensen desinformatie verspreiden die haat, verdeeldheid en wantrouwen in de democratie aanwakkert.”

Het klinkt allemaal edelmoedig: de EU wil burgers beschermen tegen “nepnieuws” en tegen de inmenging in nationale en europese democratische processen door buitenlandse mogendheden en Rusland in het bijzonder. Het probleem is echter dat dit profetisch nobele initiatief afkomstig is van een organisatie die al een aantal jaren censureert binnen de EU, waardoor het moeilijk is om deze vooropgestelde intenties zonder meer in aanmerking te nemen. We hebben het hier per slot van rekening over de Europese Commissie die in mei 2016 met Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft een “Gedragscode voor het tegengaan van illegale online haatuitingen” is overeengekomen (Google+ en Instagram hebben zich in januari 2018 aangesloten bij de Code of Conduct – PDF).

De Code of Conduct verplicht de sociale-mediabedrijven om binnen 24 uur “illegale hate speech” te herzien en te verwijderen. Volgens deze gedragscode moeten (PDF)bedrijven die een verzoek ontvangen om inhoud te verwijderen “het verzoek beoordelen aan de hand van hun regels en communautaire richtlijnen en, indien van toepassing, de nationale wetgeving inzake de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat …”. Met andere woorden, de sociale media-giganten treden op als vrijwillige censoren namens de Europese Unie.

Lees ook:  Kinderlokker Frans Timmermans gaat de EU niet redden

In de handboekrichtlijnen (PDF) staat dat journalisten ervoor moeten “zorgen dat termen zoals “moslim” of “islam” niet verder gestigmatiseerd worden door hen te associëren met bepaalde handelingen… dat zij niet toestaan dat extremisten “beweringen over handelen” in naam van de islam zonder kritiek kunnen uiten… dat zij de diversiteit van moslimgemeenschappen moeten benadrukken… en waar nodig en nieuwswaardig  haatdragende opmerkingen tegen moslims te melden.”
Zelfs George Orwell zou dit allemaal niet kunnen verzinnen.
Met andere woorden: de richtlijnen vragen journalisten om het publiek niet juist te informeren. Dat veel journalisten van de mainstream media hieraan gehoor geven, blijkt uit het feit dat in nieuwsberichten meestal daders van verkrachting of terrorisme eenvoudigweg “mannen” worden genoemd.

Weg is de pretentie dat journalistiek gaat over het melden van de feiten. Dit zijn de doelen van een politiek gerichte mainstream media. Een zeer grote politieke actor hiervan is namelijk betrokken bij de campagne “Media against Hate”. De campagne is een van de vele mediaprogramma’s die door de EU worden ondersteund in het kader van het programma “Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)”.
In het REC-programma voor 2017 schrijft de Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de EU, het volgende:

DG Justitie en Consumenten (de juridische afdeling van de Europese Commissie] wil de zorgwekkende toename van hate-crime en hate- speech aanpakken door geld toe te wijzen aan acties gericht op en bestrijding van racisme, xenofobie en andere vormen van intolerantie… inclusief toegewijd werk op het gebied van het bestrijden van online haatzaaien… DG Justitie en Consumenten financiert dus de civiele maatschappijorganisatie ter bestrijding van racisme, xenofobie en andere vormen van intolerantie.

Deze politieke speler, de EU, de grootste van Europa, werkt openlijk aan het beïnvloeden van de “vrije pers” met zijn eigen politieke agenda’s. Eén van deze agenda’s is de migratie naar Europa vanuit Afrika en het Midden-Oosten. In zijn State of the Union-toespraak van 13 september 2017 maakte de voorzitter van de EU-commissie, Jean-Claude Juncker, duidelijk dat wàt europeanen ook mogen denken – peilingen wijzen er herhaaldelijk op dat de meerderheid van de europeanen geen migranten meer wil – de EU niet van plan is om een einde te maken aan migratie. “Europa,” zei Juncker, “is – in tegenstelling tot wat sommige mensen zeggen – een fort en moet er nooit een worden. Europa is en blijft het continent van solidariteit waar mensen die de vervolging ontvluchten een toevluchtsoord kunnen vinden”.

Eind 2017 schreef EU-commissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap, Dimitris Avramopoulos het volgende: “We kunnen en zullen nooit in staat zijn om migratie te stoppen … Uiteindelijk moeten we allemaal bereid zijn om migratie, mobiliteit en diversiteit te accepteren als de nieuwe norm en we passen ons beleid dienovereenkomstig aan”.

Lees ook:  Waarom nederland uit de EU moet stappen

censuur

Weten we meteen wat ze onze EU-machtpakkers verstaan onder “democratische beginselen”. U mag van alles vinden, maar het ongekozen waterhoofd in Brussel doet gewoon waar ze zelf zin in heeft.

Een voorbeeld: onlangs heeft de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa een resolutie aangenomen over de sharia. In de resolutie staat: “De sharia is duidelijk in tegenspraak met de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens (EHRM) en is daarom onverenigbaar met de mensenrechten.”
De sharia is echter onafscheidelijk van de islam. Hoe kan het dat de Europese Commissie (zoals zij zich gedraagt: de EU-regering) zich verzet tegen haar eigen EVRM en kritiek op de islam aan banden wil leggen (lees: verbieden). De EU-agenda is duidelijk: de islamisering van de EU moet, wat het ook kost, gewoon doorgaan. En als het gaat om islamisering, zijn internationale regels en verdragen kennelijk niet langer van toepassing.
Maar blijkbaar is ook dit nog niet genoeg, omdat “elke overtreding ten aanzien van een religie” nu “een overtreding ten aanzien van allen” is, dat leden van de ene religie beledigd zijn. Volgens de OVSE zou derhalve elke europeaan (uit hoofde van solidariteit met hen) beledigd zou moeten zijn.

Na de aanslagen van Islamitische Staat in Parijs in november 2015, de aanslagen in Brussel in maart 2016, de aanval van Nice in juli 2016, de Berlijnse kerstmarktaanval in december 2016 en de aanval in Manchester in mei 2017 – en dat zijn slechts de meest spectaculaire – moeten de “inlichtingendiensten”, waar politici het steeds maar weer over hebben, niet de allerhoogste prioriteit voor de Europese Commissie hebben? Politici beweren namelijk steeds dat veiligheid haar “topprioriteit” is. Toch moeten Europeanen geloven dat het verwijderen van “terroristische inhoud” van het internet, binnen een uur, hen gaat beschermen tegen toekomstige terroristische aanslagen…….

Dit is dezelfde Europese Commissie die recentelijk haar afkeuring heeft uitgesproken over de terugtrekking van Oostenrijk uit het “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration” van de VN. Dat Compact bepaalt dat media die de VN-migratieagenda niet steunen niet in aanmerking komen voor publieke financiering. Hoe valt dat te rijmen met de bewering van de politiek dat “de fundamentele beginselen van Europa’s vrijheid van meningsuiting, een vrije pers en pluralisme” volledig worden gerespecteerd?

Zoals we hierboven hebben gezegd: de EU wil de vrijheid van meningsuiting niet beschermen, “onze” politici en de kliek in Brussel willen gewoon hun macht behouden.
Het is duidelijk dat het niet alleen gaat om het stoppen van de islamkritiek, maar het uiten van èlke onaangename stem. De aanhoudende herhaling in ondermeer het actieplan in deze onmiskenbare context “in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement” getuigt van pure zelfbescherming van de EUzi’s; hun onschendbaarheid moet worden gemanifesteerd met dit stiekeme actieplan tegen kritiek in welke vorm dan ook! Dìt is het hoofddoel – de onderdrukking van de islamkritiek wordt alleen maar beloond: lang leve het EU-fascisme!

Wat misschien niemand nog in de gaten heeft: we zitten al midden in het (nationaal) socialistische systeem.
Het is niet vijf voor twaalf. Het is half één.

PS.
We raden ook aan (nou ja, soort van) dit artikel uit de Britse Guardian over dit onderwerp te lezen. In het artikel van december 2018, getiteld “EU raises funds to fight ‘disinformation war’ with Russia” wordt met een staalhard gezicht gezegd dat het Kremlin, vooral die trollenfabriek in St. Petersburg, de belangrijkste bron van desinformatie in de EU is. Bewijzen hiervoor zijn nog nooit geleverd.

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.