biometrie

EU werkt aan gigantische biometrie-databank

De Europese Unie is weer oude trucjes aan het uithalen. Dit keer gaat het over wéér een Big Brother toepassing: de Common Identity Repository (CIR). Globalistische EU-initiatieven zoals de CIR zijn ondermeer de reden waarom Economedian voor een Nexit is. Het is BIG BROTHER en het heeft onlangs groen licht gekregen van de graaiers in het Europees nepparlement.

De Europese Unie heeft zojuist “democratisch” gestemd om een gigantische database voor biometrische gegevens te maken. De elites in Brussel noemden het een “Common Identity Repository (CIR)”. Het ambitieuze project wil een mega biometrics database maken van meer dan 350 miljoen mensen, voornamelijk EU-burgers.

Binnenkort zijn er EU-verkiezingen. Ondertussen heeft het nepparlement van de Europese Unie van tevoren een aantal punten besproken die een publieke discussie waard zijn, maar ook hier hullen de mainstream media zich in stilzwijgen.

s Werelds op twee na grootste database voor biometrie (na China en India) zal in de Europese Unie worden opgericht. Onder de naam “Big Brother Is Watching You” “Common Identity Repository” (CIR – PDF hier) moet informatie van meer dan 350 miljoen mensen worden ondergebracht in een uniform systeem. Reeds vorige week stemde het EU-nepparlement voor de uitgebreide basisregelgeving voor gebruik van gegevens.

Het Europees nepparlement heeft onlangs met 512 stemmen vóór en 123 stemmen tegen gestemd vóór de CIR. In feite is het een systeem waarbij het mogelijk wordt tegelijk te zoeken in verschillende databases, die nu nog ondergebracht zijn bij verschillende systemen en instanties. Met het CIR is het voor die instanties (en corrupte ambtenaren) makkelijker in elkaars databases kijken en hun eigen data daarmee te vergelijken. Het is niet de bedoeling de gegevens te migreren naar één algemene database, al is niets uitgesloten en staat het CIR al wel zo bekend.

Volgens ingewijden kunnen biometrische gegevens zoals vingerafdrukken en gezichtsscans, maar ook informatie uit paspoorten zoals namen, geboortedata of paspoortnummers worden gecombineerd tot een gemeenschappelijk bestand.

De bedoeling is dat de samenwerking van de autoriteiten in het kader van de rechtshandhaving en in gevallen van asiel en migratie worden verbeterd, maar dat is de officiële versie. We voorzien dat steeds méér gegevens gemakkelijker toegankelijk gemaakt worden, waardoor het voor o.a. corrupte personen en instellingen wel èrg gemakkelijk wordt hier misbruik van te maken. Ook zullen de gegevens gemakkelijk worden uitgeruild met andere landen buiten de EU, en dan vooral de Verenigde Staten, het Big Brother land bij uitstek. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al met vingerafdrukken van (terecht of onterecht) veroordeelde Nederlanders.
biometrie
In het bijzonder moeten volgens een artikel van de website ZDNetgegevens van grenscontrole-, migratie- en rechtshandhavingssystemen worden geïntegreerd in deze gemeenschappelijke gegevensbank – dat wil zeggen van het Schengen-informatiesysteem Eurodac en hetvisuminformatiesysteem (VIS), het systeem voor het opslaan van gegevens van de EU binnenkomende en uitreizende burgers (EES), overtreders uit derde landen (ECRIS-TCN) en het Europese Reisinformatiesysteem (ETIAS).

De Europese Commissie is uiteraard erg groot voorstander van zo’n informatiebundeling. Volgens een bericht van de EC vindt zij het een mijlpaal bij haar werk voor een effectieve en echte veiligheidsunie, wat dat ook moge wezen. Het staat allemaal ten dienste van de veiligheid van de burger in de EU, aldus de Commissie, die het vertikt de buitengrenzen van de EU te sluiten, grenscontroles in te richten en van migranten te eisen dat zij identificatiepapieren bezitten.

Critici van het project zien echter de oprichting van een gecentraliseerd monitoringinstrument en vrezen dat de informatie uit de database niet alleen kan worden gebruikt voor onderzoek naar criminaliteit. De vervolgstap is dat de EU-landen het eerst met elkaar hierover eens zijn. Vervolgens zal het Europese IT-bureau werken aan de technische implementatie (internetcensuur: YouTube kondigt de intentie aan om ongemakkelijke educatieve video’s aan te pakken).

Wij verwachten dat de data- en monitoringtechnieken een eigen leven zullen gaan leiden. Op dit moment ontbreekt alleen de “toestemming” van de EU-lidstaten, maar dat is slechts een formaliteit. Privacy van de burgers is voor politici geen issue – behalve als het henzelf treft. Het beste voorbeeld daarvan betrof de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij vond het geen punt dat de VS telefoongesprekken in Duitsland afluisterde…. want wie niets te vrezen heeft heeft toch niets te verbergen? Behalve toen bekend werd dat de Amerikaanse NSA háár telefoon jarenlang afluisterde…. toen was de wereld te klein want “vrienden” doen dat niet bij elkaar.

Zoals het zo vaak gaat met big data-verzamelingen worden de doelen geleidelijk uitgebreid totdat de meest nieuwsgierige ambtenaar van Korruptistan de gangen nagaat van niet-betalers of andersdenkenden.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.