eu

De EU – of de nazi’s nooit zijn weggeweest (2)

Herhaaldelijk krijgen wij vragen over ons meestgelezen artikel “ever”, die over Het Vierde Rijk. De Europese Unie, gebouwd op de fundamenten van de nazi’s die, als we kijken naar hoe Brussel functioneert, eigenlijk nooit weg zijn geweest.

In een nieuwe artikelenreeks gaan we uitgebreider in op het ontstaan van de EU, het voortbestaan van de EU, de dubbele agenda’s en het naming en shaming van bekende personen die een rol hebben gespeeld (en nu nog spelen) bij het ultieme doel: het realiseren van de nazidroom… het Vierde Rijk. Vandaag het slot van onze inleiding.

Er heeft een overval plaatsgevonden op de bevolking van de lidstaten van de Europese Unie – landen die in 1945 bevrijd werden van het fascisme en in 1989 van het communisme. Het is een overval geweest tegen de soevereiniteit van de kiezers, het grondbeginsel van de democratie. Zij die ervoor kozen deze soevereiniteit te vernietigen, wisten dat zij daar niet in zouden slagen als zij dit openlijk zouden regelen, en ze zouden er zeker niet in slagen dat te doen binnen een democratisch systeem.

Daarom hebben zij buiten het democratisch systeem om en zelfs over de grenzen heen hun plannen uitgewerkt. Zij hebben een Europese Unie opgericht, een bureaucratische, zakelijke organisatie – een machtig, ondoordringbaar en ondemocratisch orgaan – waarbij de aangesloten lidstaten kunnen worden geïntimideerd, tot zwijgen kunnen worden gebracht (vanwege de enorme omvang van het project) door de zelfbenoemde machthebbers, die aan niets of niemand verantoording verschuldigd zijn.

De plannen voor deze in wezen fascistische organisatie vinden hun oorsprong (en zijn verder uitgewerkt) door – onder andere, maar vooral – veel vooraanstaande nazi’s en fascisten, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Dat heeft geresulteerd in de Europse Unie zoals wij die vandaag de dag kennen.

Het feit dat veel naïeve “bouwers” van het Europa van nu vast wel goede bedoelingen hadden, betekent niet dat ze de gehate regimes van het fascistische verleden hebben genegeerd, en het houdt in dat zij structuren hebben gecreëerd die gebouwd zijn op de as van wat eens een democratisch werelddeel was.

Nu hun tot nu toe (voor de meeste mensen) geheime doel om de democratische natiestaten van Europa om te vormen tot een gigantisch corporatistisch rijk bijna is bereikt, zijn de nieuwe dictators overmoedig geworden. Zij denken te kunnen doen alsof de kiezers niet bestaan, omdat ze weten dat de kiezers geen macht hebben.

U weet toch nog wel hoe de Europese Grondwet volledig werd afgebrand door de bevolking van Frankrijk en Nederland en deze opnieuw werd ingevoerd als het zogenaamde Verdrag van Lissabon, waarbij alleen het kaft van de overeenkomst werd vervangen, en de burgers van beide landen werden verraden door hun regeringsleiders (in ons land door de CDA’er Jan Peter Balkenende).

Inmiddels worden nationale regeringen van de EU geïntimideerd om de wensen van hun volkeren te negeren. Na het blokkeren van democratische raadplegingen – de snelheid waarmee in ons land het (adviserend!) referendum wordt afgeschaft is kenmerkend voor de minachting die politici hebben voor de mening van de burgers – had de Europese Commissie zelfs het onverzettelijke lef om een nieuw initiatief te lanceren onder het kopje “Debate Europe: Giving Citizens a Voice.”

Vijfennegentig procent van de lidstaten van de Europese Unie ontnam hun burgers het recht om te stemmen over het massale verlies van democratische rechten in het Verdrag van Lissabon. Geen wonder dat volgens de Eurobarometer-tests van de publieke opinie slechts 50% van de bevolking van de Europese Unie deze überhaupt nog steunt.

Nog schandelijker werd er met Ierland omgegaan: de Ieren moesten een paar keer naar de stemus om uiteindelijk toch van mening te veranderen over Lissabon, omdat ze bang waren gemaakt voor de ineenstorting van hun economie. Hoe ironisch, want die ineenstorting was te wijten aan de Duitse financiële uitbuiting van hun banken en omdat het Ierse lidmaatschap van de euro hen ervan weerhield om hun eigen wisselkoers en rentetarieven in een recessie te beheersen.

Het Verdrag van Lissabon vestigt een nieuw juridisch orgaan waaraan EU-lidstaten ondergeschikt zijn. Het maakt een toekomstige constitutionele verandering mogelijk, zelfs zonder de lidstaten te raadplegen. Het schrapt het basisbeginsel van de EU van vrije en onvervalste handel.

Het verbiedt en introduceert vervolgens geweld en straks de doodstraf voor rellen en beroering (EC-lid Frans Timmermans praatte het “gepaste geweld” van de Spaanse overheid goed, op de dag dat er een vredelievend, beheerst referendum werd gehouden in Catalonië), het maakt beperkingen van rechten en vrijheden mogelijk om de belangen van de (oligarchen in de) Europese Unie te behartigen en laat EU-strijdkrachten toe om welk land dan ook binnen te vallen.

De Ieren, vernietigd door de euro en onder ondraaglijke druk, stemden uiteindelijk ja tegen dat alles. De Europese Unie weet nu dat het enige wat ze moeten doen om de grondwetten van de EU-lidstaten af ​​te breken, is eerst de economieën van haar lidstaten ten gronde te richten. Angstige kiezers zullen dan overal mee instemmen.

In onze nieuwe artikelenreeks gaan we uitgebreid in op de Europese Unie, de oprichting, de rol van de nazi’s en fascisten hierbij, de bijdragen van hoofd- en randfiguren aan de vorming van het Vierde Rijk, en waarom en hoe deze unie gedoemd is uiteen te vallen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.