EU-leiders sluiten migratiedeal, maar probleem allesbehalve opgelost

EU-leiders sluiten migratiedeal, maar probleem allesbehalve opgelost

29 juni 2018 0 Door Redactie SDB

Na urenlang, moeizaam vergaderen hebben de regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten een akkoord bereikt over het migratiebeleid. Binnen de EU komen een soort aanmeldcentra, waar migranten snel uitsluitsel krijgen over hun kansen op asiel. Maar hoe die eruit gaan zien of waar ze precies komen te staan, hebben de leiders niet afgesproken. Ook over herverdeling van asielzoekers zijn geen afspraken gemaakt.

De laatste weken en maanden was er in Europa veel te doen rond het thema migratie. Met het aantreden van de nieuwe Italiaanse regering en de migratiekritische minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini (Lega) lijkt er een nieuwe wind te waaien door het Europa en lijkt het besef gegroeid te zijn dat er nieuwe maatregelen moesten komen.

Er werd dan ook met argusogen gekeken naar de Europese top, waar EU-leiders samenkwamen om die nieuwe maatregelen omtrent migratie te bespreken. Na een discussie van 9 uur werd vanmorgen omstreeks 5u een akkoord bereikt. “Velen zeiden dat een akkoord over het Europese migratiebeleid niet mogelijk was en dat de nationale aanpak zou triomferen, maar dit is een Europese overwinning en een overwinning van de samenwerking”, aldus Frans president Emmanuel Macron.

Europese controlecentra

Een eerste onderwerp waar een akkoord over werd bereikt zijn de controlecentra, waar migranten die op zee gered naartoe gebracht zouden worden. Er bestond discussie of deze controlecentra al dan niet op Europees grondgebied ingericht moesten worden, maar dat zal nu toch het geval zijn. In die controlecentra zullen economische migranten van vluchtelingen gescheiden worden, waarna de vluchtelingen overgebracht kunnen worden naar een EU-lidstaat.

Zowel het openen van dergelijke controlecentra als het overnemen van vluchtelingen zal op vrijwillige basis gebeuren, klinkt het. Een belangrijk aspect voor de Oost-Europese Visegrad-landen, die weigerden om mee te doen aan een verplicht systeem van herlocatie. Vanwege het vrijwillige karakter van de controlecentra en herlocatie konden ook de Oost-Europese landen overtuigd worden om het akkoord goed te keuren.

Ontschepingsplatformen buiten EU

Toch kunnen er in de toekomst mogelijk ook platforms komen buiten de Europese Unie. Oostenrijks bondskanselier Sebastian Kurz, maar ook staatssecretaris Theo Francken (N-VA) toonden zich al grote voorstanders van dat idee. Het idee van de regionale ontschepingsplatformen buiten de EU zal nu verder onderzocht worden en er zal onderhandeld worden met landen in Afrika voor de vestiging van dergelijke platformen.

Waar moeten mensen die gered worden naartoe worden gebracht: naar Europa of net niet? Wij zijn altijd voor de tweede variant geweest, en met deze tekst is dat nu mogelijk”, zegt de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Als toekomstig voorzitter van de Europese ministerraden heeft hij de opdracht om dat idee verder uit te werken en daarnaast ook te werken aan een hervorming van de Dublin-verordening.

Daarnaast werd ook een akkoord bereikt omtrent strengere regels voor ngo’s die migranten opvissen uit de Middellandse Zee. Volgens Italië werken deze ngo’s mensensmokkel in de hand, omdat ze zich nabij de Libische kust positioneren en migranten vrijwel meteen overnemen van mensensmokkelaars. Het compromis bevat het beginsel “dat alle schepen de wet moeten respecteren, ook die van ngo’s, en uit het vaarwater moeten blijven van de operaties van de Libische kustwacht”.

Meer geld voor Afrika

De EU wil de banden met Afrika verder aanhalen. De nadruk ligt daarbij, naast meer ontwikkelingshulp en private investeringen, op onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, innovatie, goed bestuur en vrouwenemancipatie. “Afrika is onze buur”, schrijven de landen in de slotverklaring, “en dit moet tot uitdrukking komen in meer uitwisseling en contact tussen mensen uit alle lagen van de bevolking op beide continenten.”

Verder willen de regeringsleiders de ngo’s (niet-gouvernementele organisaties) die met schepen varen op de Middellandse Zee om migranten op te pikken, beschermen tegen “de verkeerde intenties van de mensensmokkelaars”. Over herverdeling van asielzoekers zijn geen afspraken gemaakt.

Merkel opgelucht

De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde het een goed teken dat de EU-leiders tot een akkoord konden komen, ondanks de sterke verdeeldheid over het onderwerp. “We zijn het eens geworden over de grootste uitdaging van deze tijd, namelijk migratie.”

Merkel erkende wel dat er nog een lange weg te gaan is. “We moeten blijven werken aan oplossingen, ook als we het niet eens zijn.”

Macron: “Europa zal nog lang met migratiedruk moeten blijven leven”

De Franse president Emmanuel Macron was opgetogen dat de “Europese samenwerking” de doorslag heeft gegeven. “De Europese samenwerking heeft het gewonnen van de nationale belangen. We moeten het probleem van migratie samen het hoofd blijven bieden. Europa zal nog lang met migratiedruk moeten leven. We moeten deze uitdaging kunnen aanpakken en ondertussen nog trouw blijven aan onze waarden.”

De Italiaanse premier Giuseppe Conti, die harde garanties wilde om zijn land te ontlasten, was ook tevreden met het akkoord. “Italië staat niet langer alleen in de strijd tegen het migrantenprobleem.”

No Title

La responsabilité et la solidarité sont au cœur de notre travail sur le défi migratoire @sebastiankurz. #EUCO pic.twitter.com/h7vEwqeyvY

Michel: “goed akkoord”, Rutte: “probleem niet opgelost”

Premier Charles Michel spreekt van een “goed akkoord”. “Het vertaalt volop de engagementen die ik geuit heb in naam van de regering in het parlement. Het is een stap in de goede richting, waarmee we kunnen blijven werken binnen het Schengenverdrag.” Alle drie de principes die Michel verdedigde, zijn volgens hem in de tekst opgenomen: de bescherming van de Europese buitengrenzen, de samenwerking met Afrikaanse landen en een grotere solidariteit op Europees niveau.

De Nederlandse premier Rutte was nuchterder: “Het probleem is niet opgelost, maar we hebben afspraken gemaakt die verder moeten worden uitgewerkt”, zei die.

Reacties

Reacties