EU legt €3 miljoen klaar om publieke opinie te beïnvloeden

bang, beu, politiek

Brussel heeft bijna €3 miljoen opzij gezet om het negatieve sentiment ten aanzien van de Europese Unie te bestrijden. Met in totaal 84 nieuwe campagnes in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van de Europese Unie willen men het sentiment ten aanzien van het Europese samenwerkingsproject verbeteren.

De Europese Commissie is van mening dat het negatieve sentiment ten aanzien van de EU het gevolg is van een gebrek aan kennis over de geschiedenis en de diversiteit van Europa. Ook is men van mening dat de voordelen van het Europese samenwerkingsproject onvoldoende gecommuniceerd worden naar de Europese burger.

‘Gebrek aan kennis’

In het 23 pagina’s tellende beleidsdocument lezen we dat er de komende jaren actief moet worden stilgestaan bij een aantal belangrijke historische gebeurtenissen, zoals het ondertekenen van het Verdrag van Rome (1957), het einde van de Eerste Wereldoorlog (1918), het begin van de Tweede Wereldoorlog (1939), de eenwording van Duitsland (1990) en de eerste verkiezingen van het Europees Parlement (1979).

Het geld dat de Europese Unie ter beschikking stelt voor deze projecten wordt verspreid over enkele tientallen denktanks, die de pro-Europese boodschap in alle uithoeken van de Europese Unie zullen uitdragen. Van het totale budget van bijna €3 miljoen is bijna €540.000 toegewezen aan in totaal tien projecten in Groot-Brittannië. De volgende passage uit het document van de Europese Commissie verschaft ons meer inzicht in de plannen van de Europese Commissie.

Deelnemers worden uitgenodigd debatten of activiteiten te organiseren over de opkomst van de scepsis ten aanzien van Europa en de gevolgen die dat kan hebben voor de toekomst van de Europese Unie. Dergelijke debatten en activiteiten moeten deelnemers in staat stellen hun kennis van de Europese instituten en haar beleid te verbeteren en de prestaties en voordelen van de EU beter te begrijpen. Ook moet men beter begrijpen wat het kost om geen onderdeel uit te maken van de Europese Unie.

Zonder de moeilijkheden en uitdaging waar we voor staan te ontkennen moeten de deelnemers de Europa-sceptische redenering en argumentatie ontleden, de relevantie daarvan beoordelen en de mogelijke gevolgen duidelijk maken.

Solidariteit

Naast het ‘beter informeren’ van de Europese bevolking wil de EU ook de beeldvorming ten aanzien van vluchtelingen veranderen. De Europese Commissie schrijft in haar beleidsdocument over een opkomst van populistische politieke bewegingen die minderheden en migranten aanwijzen als belangrijke oorzaak van allerlei problemen. Hieronder een passage uit het document.

“Vandaag de dag zijn er veel populistische bewegingen die ‘anderen’, ‘vreemden’, ‘migranten’ en ‘minderheden’ stigmatiseren. Ze maken gebruik van de ontevredenheid en angst van het electoraat ten aanzien van werkloosheid, sociale onzekerheid, globalisering en terrorisme. Vluchtelingen worden verantwoordelijk gehouden voor deze bedreigingen of worden neergezet als een bedreiging voor de nationale levensstandaard, de sociale samenhang en de interne veiligheid.

Die stigmatisering gebeurt via propaganda, haat zaaien en misleidende retoriek, die los van elkaar staande onderwerpen (crisis en migratie; terrorisme en migratie) laat samensmelten om de nationale bevolking op te zetten tegen een zondebok.”

Propaganda?

De Europese Unie trekt bijna €3 miljoen uit om de publieke opinie ten aanzien van Europa en de vluchtelingencrisis te manipuleren. Europese burgers die kritisch zijn over de Europese Unie krijgen dus eerst het verwijt ‘niet goed geïnformeerd’ te zijn, om vervolgens de rekening te betalen voor projecten die hen op andere gedachten moeten brengen.

Het is niet voor het eerst dat de Europese Unie bepaalt hoe de Europese bevolking over bepaalde onderwerpen moeten denken. Zo heeft het Europees Parlement er eind vorig jaar een resolutie aangenomenom zogeheten ‘Russische propaganda’ effectiever te kunnen bestrijden. De Russische media worden ervan beschuldigd twijfel te zaaien onder de Europese bevolking en verdeeldheid te creëren tussen de EU en haar Noord-Amerikaanse partners.

Deze nieuwe promotiecampagne van de EU bevestigt het beeld van een niet-democratisch Europa. Kritische berichtgeving moet actief bestreden worden, terwijl het pro-Europese geluid met belastinggeld gesubsidieerd wordt. Tot slot ziet u hieronder een video die met Europees belastinggeld gemaakt kon worden.

Reacties

Reacties

2 thoughts on “EU legt €3 miljoen klaar om publieke opinie te beïnvloeden

 1. Nou, populisten die andere stigmatiseren valt wel mee. Het zijn vooral de overheden die stigmatiseren, zoals de werklozen, zieken en ouderen. Ik wil er geen meer of minder Europa van maken maar men zou wel een paar zaken kunnen aanpakken die iedereen ten goede komt. Niet met geld maar met daden. Wij mogen in België een zestal miljard zoeken voor de verlaging van de vennootschapsbelasting te financieren. Daarna nog eens zes miljard voor overbodige vliegtuigjes. De verplichte liberaliseringen zijn ook een succes. En migratie blijft een struikelblok, soms moet je u de vraag stellen als migratie wel gedragen word door de bevolking. Als in een democratie meer dan 50% tegen is en je blijft u wil opleggen dan vraag je voor problemen. Ik denk dat immigratie niet gedragen word door de bevolking wat leid tot problemen, en dat heeft niets met racisme te maken. Er is net een nieuw boek uit van Piketty die één van de grote problemen blootlegt.

 2. De oorlog (propaganda) tegen de eigen bevolking wordt naar een ‘hoger’ plan getild.
  Zoals de EU zelf al aankondigt is een evenwichtige informatie campagne uitdrukkelijk NIET de bedoeling.

  We kunnen het politbureau van de EUSSR alvast een beetje helpen, de waarheid over onze geschiedenis voor een breder publiek toegankelijk te maken.

  De EU wil helemaal geen debat. Het geeft leiding aan een complot om ‘social media’ in te zetten om uw mening 24 x7 te monitoren, filteren, al dan niet te blokkeren.

  De EU wil slechs ‘meningen’ toestaan die de ongemakkelijke waarheid niet aan het licht brengen.

  Edward Griffin: EU slechts een speelbal voor de schaduwregering:
  http://www.youtube.com/watch?v=skjwsvPvhSo

  In 1976, werd de ´United States Association of the Club of Rome´ (USACOR) gevormd tbv. het geleidelijk afbreken van de economie van de VS.
  Het ´post-industrial zero growth plan´ behelst grotendeels lamleggen van de industrie in de VS om ons klaar te maken voor de fascistische wereldregering.
  The Club of Rome werkt nauw samen met de NATO is feitelijk de onzichtbare raad die NATO achter de schermen bestuurt. “
  http://centurean2.wordpress.com/2011/06/14/war-on-terror-is-elite-mind-control/11/09/2012 – Fox19

  “This mongrelization and deliberate destruction of European identity and the White race has always been the goal of the EU.
  Richard Coudenhove-Kalergi, whose ideas were inspiration for the EU and the European “integration project,”
  wrote in his book ‘Practical Idealism’ that:
  “The man of the future will be of mixed race. Today’s races and classes will ->”
  who have been instrumental in making the EU’s “integration project” a reality, such as Walter Rathenau and Fritz Bauer.
  ; it is about destroying Europe and Europeans as revenge

  Poland and Lithuania stood against them in what they called the ‘War of the Annihilation’ – a war that is completely censored in the West.
  Professor Charles C Tansil of Georgetown University, a historian for the U.S Senate. He had access to all the secret documents of the State Dept. Tansil’s work is Back Door to War (1952).

  Het Rivkin-project – subversie van Frankrijk (en de rest van de EU) van binnenuit
  The Rivkin Project: Globalism Using Multiculturalism to Subvert Sovereign Nations.:
  “a far-reaching subversive program – in the name of “multiculturalism.”
  https://theconservativetreehouse.com/2017/02/10/u-s-state-department-begins-effort-to-undermine-french-election-and-utilize-the-vast-russian-conspiracy/

  http://peterstuivenberg.nl/2017/02/03/eu-op-weg-naar-het-vierde-rijk/

  De EU grijpt zonder gêne naar nazi-methoden, stasi- en Gestapo-methoden. Heeft een paramilitaire commando-structuur opgebouwd, en alle benodigdheden voor de Orwelliaanse politiestaat. Echt iets om trots op te zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.