19 september 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

EU, coronavirus en complottheorieën

eu

Er is interessant materiaal verschenen op de website van de Europese Commissie , getiteld “Identificatie van complottheorieën”. Het is geplaatst in de sectie gewijd aan het coronavirus en houdt rechtstreeks verband met de epidemie van de ziekte.

Kortom, er worden algemene concepten van complottheorie gegeven, algemene tekens worden aangegeven, zoals:

1. De samenzwering is (vermoedelijk) geheim

2. Er is een groep samenzweerders.

3. Er is “bewijs” dat de samenzweringstheorie lijkt te ondersteunen.

4. Er wordt (ten onrechte) beweerd dat niets bij toeval gebeurt en dat er geen toevalligheden zijn; alles is niet wat het lijkt – en alles is met elkaar verbonden.

5. Er is een verdeling van de wereld in “goed” en “slecht”.

6. Op zoek naar een “zondebok” in de persoon van bepaalde mensen en groepen.

De auteurs van het materiaal zijn van mening dat de initiatiefnemers van de verspreiding van dergelijke theorieën hun versies vrij logisch presenteren (vanuit een extern oogpunt), en daarom zijn ze succesvol. Het begint allemaal met argwaan, daarna wordt er gezocht naar in deze situatie geïnteresseerde personen, die bestempeld worden als ‘samenzweerder’. Dan is er een verzameling bewijzen, en daarna krijgen theorieën een stabiele basis van bestaan. ” Ze zijn moeilijk te weerleggen omdat iedereen die dat probeert, wordt gezien als onderdeel van de samenzwering.”

De methoden om dergelijke theorieën te verspreiden kunnen heel verschillend zijn – via internet, vrienden, familieleden en kennissen. Ook wordt betoogd dat vaak met behulp van deze theorieën pogingen worden ondernomen om mensen met politieke en financiële bedoelingen te provoceren, te manipuleren of te beïnvloeden.

Om te bepalen of een verhaal een complottheorie is, wordt een tabel voorgesteld waarin de volgende categorieën in de categorie complottheorieën vallen:

 1. De auteur is meestal een zelfverklaarde expert en is niet aangesloten bij een gerenommeerde organisatie.

 2. De auteur beweert gezag te hebben, maar dit wordt niet bevestigd.

 3. De bron van de informatie is onduidelijk.

 4. De informatie wordt alleen verspreid door zelfbenoemde experts.

 5. Onafhankelijke factchecksites ondersteunen de geciteerde bronnen niet.

 6. De auteur presenteert de informatie als de ultieme waarheid.

 7. De auteur stelt eerder vragen dan antwoorden.

 8. De auteur demoniseert degenen die worden gepositioneerd als samenzweerders.

 9. De toon van de presentatie is subjectief en emotioneel.

 10. Emotionele beelden of zinnen worden gebruikt om de boodschap te versterken.

Hierbij moet worden opgemerkt dat in veel EU-landen, nadat de beperkingen waren opgelegd, censuur werd ingevoerd en onafhankelijke media werden beboet of gesloten als ze informatie publiceerden die niet overeenkwam met het officiële standpunt van de autoriteiten. Dergelijke repressieve maatregelen veroorzaakten natuurlijk niet alleen een golf van verontwaardiging, maar wekten ook argwaan over de legitimiteit en adequaatheid van de autoriteiten.

Bovendien hebben veel gerespecteerde wetenschappers de juistheid van de toegepaste maatregelen in twijfel getrokken.

Veelzeggend is dat op de website van de Europese Commissie geen voorbeelden staan ​​van complottheorieën die betrekking zouden hebben op de huidige situatie in de EU en de situatie met het coronavirus.

De website zegt alleen dat “waargenomen” externe groepen “in de samenleving bijzonder vatbaar zijn om het doelwit te worden van complottheorieën, haatzaaiende uitlatingen en desinformatiecampagnes. Dit omvat mensen met verschillende achtergronden, religies of seksuele geaardheden. In het kader van COVID-19 zijn specifieke groepen vaak valselijk beschuldigd van verspreiding van het virus in Europa, waaronder mensen van vermeende Aziatische afkomst, joden, moslims, Roma en mensen die zich identificeren als LHBTI+ . 

Er wordt gezegd dat complottheorieën drie gevaren met zich meebrengen:

 1. “ Ze wijzen een vijand aan en verzinnen een samenzwering die het leven of de overtuigingen van mensen bedreigt, waardoor een verdedigingsmechanisme wordt geactiveerd dat discriminatie kan aanwakkeren, haatmisdrijven kan rechtvaardigen en kan worden uitgebuit door gewelddadige extremistische groeperingen.

 2. Ze verspreiden wantrouwen jegens staatsinstellingen, wat kan leiden tot politieke apathie of radicalisering van de samenleving.

 3. Ze verspreiden een wantrouwen jegens wetenschappelijke en medische informatie, wat ernstige gevolgen kan hebben.”

Verdere vermeldingen zijn antisemitisme, de Rothschilds en Soros, Israël en de Protocollen van de Wijzen van Zion. Opvallend is dat de auteurs van het materiaal juist deze thema’s hebben belicht. Waarom de thema’s antichristendom of anti-islam, evenals migranten, die relevant zijn voor de EU, niet worden vermeld, is niet duidelijk. Het is duidelijk dat er speciale nadruk ligt op antisemitisme, ook in de kwestie van het ontkennen van de Holocaust, waarvoor veel EU-landen gevangenisstraffen riskeren.

Voor Rusland zal het relevant zijn om de vraag te stellen: waarom zijn de thema’s russofobie en demonisering van de Russische autoriteiten, die voortdurend aan de orde komen in de Europese liberale media, niet aangesneden? Een stroom van vreemde publicaties met een gebrek aan feiten, onderbouwing en dubieuze bronnen geeft aan dat het de officiële en bekende media in de EU zijn die zich bezighouden met complottheorieën, en niet kleine groepen burgers die de aandacht proberen te vestigen op een onderwerp of de fouten van de autoriteiten.

Uiteindelijk leiden de auteurs naar de belangrijkste markers die zij beschouwen als de belangrijkste tekenen van een complottheorie met betrekking tot het coronavirus.

“ Er wordt beweerd dat het virus kunstmatig is gecreëerd (bijvoorbeeld in een laboratorium) door mensen met een speciale interesse (bijvoorbeeld de afname van de wereldbevolking).

Het virus zou opzettelijk zijn verspreid – of de natuurlijke verspreiding ervan is kunstmatig vergroot om zoveel mogelijk mensen schade te berokkenen (bijvoorbeeld via 5G-signalen).

Vaccins en drugs zouden opzettelijk worden onthouden om zich te blijven verspreiden en zoveel mogelijk mensen schade te berokkenen.

Bepaalde sanitaire maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan zouden worden gebruikt om de samenleving opzettelijk te schaden of te beheersen (zoals vaccins en maskers).

Het geeft ook advies over hoe de verspreiding van complottheorieën tegen te gaan en om te communiceren met mensen die dergelijke theorieën delen. Handleidingen worden gegeven in de vorm van infographics.

Over het algemeen toont het uiterlijk van het materiaal de vertrouwenscrisis die de EU-autoriteiten heeft getroffen. Aangezien de leden van de Europese Commissie geen democratisch gekozen vertegenwoordigers zijn, kan dit feit in de samenleving alleen maar de mening versterken dat de opperste macht van de EU, vervreemd van het volk, een eigen specifieke kijk heeft op wat er gebeurt en dit wil opleggen op de massa.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.