SDB

Erdogan of Juncker geen probleem maar is een praatje met Wilders dan te veel gevraagd?

Mark Rutte kreeg huiswerk om gegronde argumenten aan te voeren waarom de VVD niet met de PVV wil samenwerken. Om gelijk maar met de conclusie te beginnen: die gegronde argumenten zijn er niet.

Wel verklaren Rutte en Buma in koor dat ze geen vertrouwen hebben in Geert Wilders, nadat hij volgens hen wegliep bij de Catshuisbesprekingen in 2012. Sindsdien is er weinig veranderd, en dus is een mogelijke verzoening onwaarschijnlijk. Dat wordt nog eens bevestigd door de brief van Mark Rutte aan Tjeenk Willink, waarin hij zijn ‘gegronde’ argumenten aanvoert. Aangezien Mark Rutte zo te spreken was over zijn brief heeft hij het exemplaar online gezet. Nu is de brief overgeleverd aan mijn sceptische blik, en niemand die er iets aan kan doen.

Argument 1: ‘Wilders is verhard’

Het eerste ‘argument’ van Rutte is niets meer dan een stromanredenering, een typische drogreden. Rutte presenteert enkele vage en abstracte stellingen, zoals ”Geert Wilders is in toenemende mate verhard”, en ”hij heeft gepleit voor het inperken van grondwettelijke vrijheden van mensen”. Rutte onderbouwt deze holle frasen niet met argumenten, maar met zelf geselecteerde voorbeelden. Een onderbouwing gebaseerd op voorbeelden komt neer op geen onderbouwing. Rutte kiest de voorbeelden aan de hand van cherry picking 101 door het over de ‘minder Marokkanen’-uitspraak en het sluiten van moskeeën te hebben.

Ten tweede is het opmerkelijk te noemen dat onze Minister-President het over de verharding van Geert Wilders heeft, aangezien de VVD de afgelopen jaren sterk op de PVV afkoerst, en meerdere standpunten overneemt. En trouwens, Rutte was degene die voor veel ophef zorgde met zijn ”pleur op”-uitspraak. Persoonlijk vond ik de ontstane ophef over deze populistische uitspraak zwaar overtrokken, maar het is waar dat er extra gewicht hangt aan de woorden van de Minister-President. Vervolgens moet je ook concluderen dat je niet meer alleen naar Geert Wilders kunt wijzen met het argument dat hij degene is die mensen wegzet, als je het zelf ook doet.

Argument 2: ‘Wilders ondermijnt democratische rechtsstaat’

Het tweede ‘argument’ van Rutte verloopt op dezelfde manier als de eerste stromanredenering. Er wordt weer een vage stelling gepresenteerd: ”de tweede reden is dat hij instituties die de basis vormen van onze democratische rechtsstaat ondermijnt.” Als ik dat lees vraag ik me af in welke hoedanigheid Wilders welke instanties objectief gezien zou ondermijnen? Wederom geeft Rutte geen argumenten, maar draagt hij met zelfgekozen uitspraken aan. Wilders heeft ooit de woorden ‘nepparlement’ en ‘neprechters’ in de mond genomen. Nou nou, die Wilders is toch maar een boefje. Op basis van die uitspraken valt geenszins af te leiden dat Wilders de democratische rechtsstaat daadwerkelijk ondermijnt.

Argument 3: ‘Wilders is een wegloper’

In het derde en laatste argument komt de voorspelbare aap uit de mouw. Rutte noemt Wilders een wegloper vanwege de mislukte Catshuisbesprekingen. Volgens hem toont dit aan dat Wilders geen verantwoordelijkheid wil nemen. Hier schiet Rutte zichzelf in zijn voet. De herhaaldelijke oproep van Wilders om samen om de tafel te gaan zitten, toont juist aan dat de PVV verantwoordelijkheid wil nemen. Rutte is na de geflopte formatie juist degene die zijn democratische verantwoordelijkheid niet neemt door niet met de tweede partij van het land te willen praten.

Soms lijkt het alsof je bij Mark naar een kapotte plaat luistert. Het komt er steeds op neer dat Geert Wilders een wegloper is. Toenmalig Minister van Defensie Hans Hillen (CDA) legde haarfijn uit dat de Val van het kabinet niet aan Wilders toe te schrijven.

Conclusie

Samenvattend kan ik niet anders concluderen dat de aangevoerde argumenten van Mark Rutte flinterdun zijn. Sterker nog, zijn onderbouwing is geenszins onderbouwd. De stromanredeneringen volgen elkaar in rap tempo op, en hetzelfde valt te zeggen voor de selectief gekozen voorbeelden. Mark Rutte lijkt op die jongen die zijn broertje verlinkt wegens snoepen uit de koektrommel, terwijl zijn eigen gezicht net zo goed onder de chocolade zit.

Bovendien is het zo hypocriet als de neten, maar zo kennen we Mark ook. Rutte haalt immers onderwerpen als geloofsvrijheid aan, iets waar niemand hem ooit over heeft horen spreken. Net zoiets als de energietransitie dus. Hieruit valt af te leiden dat de aangevoerde argumenten in werkelijkheid niet aan de orde zijn.

Ten slotte zou Rutte er verstandig aan doen om het ‘wegloop’-incident te laten voor wat het is. Zoals Hans Hillen al aangaf, gaat de VVD zelf niet vrijuit in die kwestie. Daarnaast blokkeren zo veel partijen elkaar dat het formeren al een enorme opgave is, wat alleen maar wordt versterkt door het boycotten van de PVV. Ik bedoel, hoe moet het straks verder? Moet GroenLinks nu ook worden verstoten aangezien zij wegliepen uit de formatie? En hoe zit het in 2084, gaat de 117-jarige Mark Rutte Geert Wilders er dan nog steeds op wijzen dat hij niet mee mag regeren omdat hij in 2012 zou zijn weggelopen?

Toegift

Het is belangrijk dat politici zich bezighouden met de toekomst van een land, aangezien hun besluiten de toekomst deels bepalen. Ik snap dat een historicus als Mark Rutte graag in het verleden blijft hangen, omdat hij Wilders op deze wijze een lesje kan leren. Maar dit gaat nergens meer over. We leven in Nederland, coalitieland, het land waar je zonder politieke medestanders niet kunt regeren.

Politici grijpen elke aangelegenheid aan om te verkondigen hoe democratisch ze wel niet zijn. Ze gaan er echter vaak aan voorbij dat andere volksvertegenwoordigers diezelfde democratische legitimatie hebben. De partijprogramma’s van de VVD en de PVV komen op veel vlakken overeen. En als de partijen van mening verschillen over een vraagstuk, zijn de verschillen veel kleiner dan wanneer het om een politieke tegenpool gaat, zoals GroenLinks. Als Rutte zich waarlijk als democratisch wil profileren, hoeft hij alleen maar een praatje met Wilders te maken. Want waar gaat het nu over? Samenwerking met de ondemocratische Juncker en Erdogan zijn geen probleem. Is een praatje met Wilders dan te veel gevraagd?

Reacties

Reacties

Exit mobile version