19 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Einde globalisering, wat zijn de gevolgen

elite

Het is opvallend hoeveel analisten met hun doemscenario’s voorbij komen de laatste maanden. Vooral op de alternatieve discussieplatforms op het internet. Via de mainstream media (MSM) zien we alleen de bekende economen van banken en beleidsbepalende instellingen hun verhaal doen. Deze zijn gemengd voorzichtig, geen doemscenario’s dus. Geen paniek zaaien, want daar kopen we niks voor is hun mening.

Wanneer komt de crash?

Precies, want dan dondert gelijk het hele zaakje in elkaar. Als de MSM hel en verdoemenis gaat preken dan staat iedereen op de rem. Dan crasht de beurs en daarna alles. De echte insiders voelen dat het fout gaat, maar niemand kan nauwkeurig voorspellen wanneer precies en waar de trigger zit die het hele zaakje in beweging brengt. Er zijn teveel monetaire mankementen in beeld en dat is wereldwijd het geval.

Polarisatie

Er is sprake van grote verwevenheid, o.a. door het globalisme en de kapitaal aanzuigende werking van de multinationals. Deze mechanismes trekken wereldwijd aan de touwtjes. Vooral de Tech-bedrijven hebben een abnormaal hoge beurswaarde opgebouwd wat in geen verhouding staat tot de geldstromen in de onderliggende economie. Een economie waarin de samenleving sterk is verdeeld door de kloof tussen arm en rijk. Hierdoor is een sterke polarisatie in de politiek op gang gebracht. Juist door de achterblijvende economische groei bij de onderlaag van de wereldbevolking gaan maatschappelijke onvrede en politieke tegenstellingen hand in hand en neigen naar opstand.

Onvrede in veel gedaantes

Momenteel zien we veel onrust, vooral in de opkomende landen waar de economische tegenslag het eerst voelbaar is onder de bevolking. In de westerse economieën zijn voorlopig voldoende reserves aanwezig en blijven chaos en opstand vooralsnog uit. Hoewel? Er zijn signalen van toenemende onvrede onder diverse bevolkingsgroepen. Kijken we naar de boerenopstand, naar klimaatactivisten, naar dreigende kortingen op pensioenen, naar nieuwe strenge milieu- en klimaatnormen voor bedrijven, naar de beteugelende maatregelen van de ECB, naar extreme verschillen tussen arm en rijk, naar polarisering in de politiek, en naar de handels- en valutaoorlogen. Het is teveel om op te noemen. Het is een onvrede in de samenleving in allerlei gedaantes die in feite maar één oorzaak kennen. Dat is de doorgeschoten overvloed in de mondiale economie door overproductie, overconsumptie en overkreditering. De globalisering van de wereldwijde economieën is de grote aanstichter.

Economisch speelveld moest mondiaal

Om mondiaal mee te komen moest er concurrentie zijn en dat is op zich niet verkeerd, mits op kleine schaal binnen de eigen landsgrenzen. Juist door de globalisering van de laatste jaren moesten landen onderling wedijveren om hun export op peil te houden of zo mogelijk te verbeteren. Hierdoor werd alles anders. Productielijnen werden verplaatst naar goedkope lonen landen en de kredietmarkt werd bestormd omdat er direct geïnvesteerd moest worden om efficiënter te produceren en te innoveren. Je moet de concurrentie voorblijven als de grenzen open gaan. Handelsunies, zoals de EU, werden opgericht om te kunnen concurreren tegen andere continenten. Kortom, het economisch speelveld is enorm vergroot. Om bij te blijven en mee te kunnen doen zochten grote bedrijven samenwerking en op die manier  werden de multinationals geboren.

Banken profiteerden

Het spel werd groter en mondiaal. Om mee te profiteren van de groeiende wereldmarkt moesten kleinere bedrijven investeren om niet achter te blijven. De kredietkraan werd wereldwijd open gedraaid en banken profiteerden daarvan. Banken werden groter, hun balansen groeiden door massale uitbreiding van de kredietmarkt. Het was een ontwikkeling over tientallen jaren waarin de globalisering grip kreeg op de mondiale economieën. Een langzaam proces waarbij centrale banken de regie in handen kregen. Om de mondiale kredietberg betaalbaar te houden lieten ze de rentetarieven dalen. Soms even te laat toen verschillende bedrijven en banken in 2008/9 dreigden om te vallen. Toen waren radicale ingrepen noodzakelijk om het monetaire systeem voor een ondergang te behoeden.

En de multinationals profiteerden

Als grote banken omvallen dan trekken deze het hele monetaire systeem omver in een vervlochten geglobaliseerde wereld. De onderliggende oorzaak is simpel uitgelegd. De wereld is overvoerd met teveel krediet en daardoor groeit de economie niet. Als veel bedrijven, particulieren en overheden teveel geld uitgeven aan hun schuldverplichtingen, zoals rente en aflossing, dan is er minder ruimte voor consumptie en investeringen. Die zakken langzaam terug. De economische groei is in de westerse landen juist om die reden in de jaren na 2008/9 achter gebleven. Vooral in de samenleving met een groeiende kloof tussen arm en rijk. Niet bij de beursgenoteerde multinationals. Deze konden samen met de beleggers profiteren van goedkope leningen. De rente daalde aanzienlijk, vooral in Europa waar de schuldenlanden zouden omvallen als de rente hoger zou zijn. Italië en Griekenland moesten worden gered. Voor zo lang dat duurt. De rente is dan wel lager maar de schuldenberg juist niet. Aflossen lukt niet meer. Oude leningen worden afgelost met nieuwe staatsleningen die een lagere rente kennen. En juist door die lage rente zijn andere landen en bedrijven meer gaan lenen. Het is de grote verleiding. Net als de consument die in de winkel op koopjes uit is.

Kapitaal van de samenleving wordt aangetast

Het hele proces van globalisering lijkt nu, nu we achteraf de boel op een rijtje zetten, te leiden naar de ondergang van de mondialisering van de wereldwijde economieën. Toenemend protectionisme tussen de continenten en landen onderling is een voorbeeld maar ook de record hoge kredietberg is een signaal. En zeker de opkomende onvrede onder de bevolking in veel landen. De verarmde onderlaag in de maatschappij heeft veel minder kunnen profiteren van de geldcreatie van centrale banken dan de 10 procent elitaire bovenlaag. Inmiddels vernietigt het repressieve beleid van centrale banken de opgebouwde spaargelden en pensioenreserves die grotendeels in bezit zijn bij de onderlaag in de samenleving. Het is dus het kapitaal van de samenleving dat nu aangetast wordt door negatieve de rentetarieven van de ECB in voornamelijk Europa. De FED in de VS zal straks het voorbeeld van de ECB volgen. Het estafettestokje wordt doorgegeven.

Vermoeid door globalisering

Centrale banken, en met hen het hele bankwezen, hebben zich schuldig gemaakt aan bandeloze geldcreatie. De gevolgen worden nu zichtbaar. Mondiaal torenhoge schulden, en daardoor lagere groeicijfers die neigen naar verdere daling. Overconsumptie die heeft geleid tot overproductie en indirect tot overkreditering. Kortom, nu geraken ook de westerse economieën aan het einde van een lange groeicyclus die nu terugvalt. De maatschappij is oververmoeid geraakt door mee te moeten doen in de globalisering. Op gegeven moment houdt het op. Dan zal na een status quo de overprikkeling leiden tot een geestelijke moeheid. We willen weer terug naar onszelf. We zijn nu aan het relativeren en worden bewust van wat er is aangericht. Gevoelens van nationalisme steken de kop op. Kijk naar de opkomst van populisme.

Zichzelf versterkend proces

Van alles is over. Overkreditering met teveel schuld. Overproductie met overtollige uitstoot(klimaat), overconsumptie met overtollig afval(milieu), kortom we hebben teveel over ons heen gekregen. Nu zijn we oververmoeid en moeten we een stap terug. Het is een proces wat automatisch volgt op een proces van overdreven “drukte.” Het is een langzaam proces. We zien de neergang die begint bij de opkomende landen waar de bevolking massaal de straat opgaat en de onrust neigt naar revolutie. Hierdoor valt hun economie in duigen en valt de export terug in de westerse economieën. Het is een zichzelf versterkend proces dat automatisch onderliggende processen in werking zet, zoals krimpende productie en stijgende werkloosheid.

Centrale banken worden nerveus

Economische krimp veroorzaakt problemen bij aflossen op de enorme schuldenberg waardoor banken gaan wankelen. Bedrijven zien hun productie dalen en hun verliezen leiden tot achterstand bij aflossen op hun leningen. Ontslagen gaan vallen en daardoor ook aflossingsproblemen bij particulieren. Weer het versterkend proces waarbij alles in een neergaande spiraal gaat. Eerst langzaam en daarna sneller en grootser. We gaan nerveuze centrale banken zien die een dramatische oproep doen richting de politiek om hun economieën te stimuleren met fiscale maatregelen. De instrumenten van centrale banken werken niet meer. Lagere rentetarieven brengen het verdienmodel van banken in gevaar die bang zijn voor represailles van hun klanten.

Fiscaal stimuleren

Het is de beurt aan regeringen om fiscaal te stimuleren. Maar dat is te laat. Als je te lang wacht om de belastingen te verlagen terwijl de economie al neerwaarts gaat dan dwingen juist de verwachte begrotingstekorten tot bezuinigingen. Alleen in Nederland is nog ruimte om de staatsschuld te verhogen. Maar is dat wijsheid? Het wordt dus binnenkort een politiek gevecht van keuzes maken. Bezuinigen op de verzorgingsstaat en tegelijk belastingen verlagen is alleen een halfslachtige politieke oplossing en gaat per saldo niet helpen. De samenleving wordt straks onrustig door oplopende werkloosheid en ziet geen positief resultaat van fiscale stimuleringen. Heeft alleen maar last van de repressieve maatregelen van centrale banken die het grote geld naar de elite hebben gejaagd. Trump was op tijd met zijn belastingverlaging, dat stelt de recessie in de VS 1 of 2 jaartjes uit. Om die reden was een renteverlaging door de FED vooralsnog niet nodig.

Recessie van 2009/2014 was slechts een waarschuwing

De onderkant van de samenleving, dat is meer dan de helft van de bevolking, voelt de beteugeling in hun portemonnee en ziet hun reserves op banken en pensioenfondsen interen. Wat volgt is een neergaande spiraal van inkomensachteruitgang. Het ene versterkt het andere. Een logisch gevolg van een ongekend lange cyclus van economische groei met af en toe een dip. De recessie van 2009 t/m 2014 was slechts een waarschuwing. Als je dan geen maatregelen neemt in de zin van schuldafbouw, c.q. schuldafschrijving, en temporiseren van de globalisering, dan zal de volgende recessie alleen veel ernstiger zijn. Een nieuwe recessie is reeds ingezet in een aantal landen en zal zich als een olievlek verspreiden.

Solidair in plaats van individualistisch

Het wordt nu een kwestie van rekken en er bij blijven en daarbij zal zelfredzaamheid een grote rol gaan spelen. De overheid en centrale banken zijn uitgespeeld. Het kruit van centrale banken, en zeker de ECB, is verschoten. De langdurige injecties van stimulerende middelen raken ooit een keer uitgewerkt. Het vervelende bij verslaving is dat mensen het zelf niet merken en hulpeloos zijn aangewezen op hulp van anderen. Daarbij mogen we hopen dat er voldoende mensen (bereid) zijn om een helpende hand te bieden. Echter is de individualisering samen op gegaan met de globalisering. Het is tijd om wakker te worden en solidair te worden met de onderkant van de samenleving.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.