democratie

Een op drift geslagen democratie

Binnen een intellectueel superieur, navelstarend links establishment is geen begrip voor ‘andersdenkenden’. Als ‘God’s geschenk aan de mensheid’ sta je sowieso aan de goede kant in de tweedeling van de samenleving (die trouwens niet door God maar door Karl Marx is veroorzaakt). Dan is het moeilijk om er begrip voor op te brengen hoe dom ‘andersdenkenden ‘ zijn, zeker als je zèlf een pedante ‘millennial’ bent.

De PvdA heeft op die wijze zijn ‘roots’ al tientallen jaren verloochend en is daar op afgerekend, maar het decadent- liberale D’66 en het concurrerende communistische G.L. hebben, vanuit die superieure intelligentie, zonder ook maar één tel zelfstandig na te denken, hun starre, ideologische vooroordelen tot Utopische, ‘wetenschappelijk bewezen’ idealen verheven.

Dat bespaart intelligent denkwerk, want uit de veilige collectiviteit van deze gevoelige wezens wordt de kolder van wat zij ‘vinden en voelen’ als maatschappelijk axioma gevrijwaard van kritiek van ‘andersdenkenden’ met botte beschuldigingen als ‘ontkenners van de wetenschap’ ( let wel: ‘wetenschap’ als synoniem van links, onbewezen axioma ) tot riedels van racisme, blanke suprematie en nog wat andere SJW -ismen waarvan hun beperkte en ongenuanceerde vocabulaire bol staat. In een eerder artikel d.d. 29.05.2018 ( ‘U bent een fascist’ ) citeerde ik Umberto Eco die, net als George Orwell, concludeerde dat ‘ fascisten zich in principe bedienen van een povere vocabulaire die à priori al geen enkele intelligente discussie mogelijk maakt.’ In die ‘hoogbegaafde en hoog opgeleide’ hoek vinden wij het ‘globalisme’ terug, bij D’66 en G.L. synoniem aan ‘Eurofilie’. Ook al is er hunnerzijds geen objectief argument pro federalisering van de EU, toch is het vervelend als een ‘andersdenkende’ daar plots met de regelmaat van een klok intelligente, objectieve argumenten tegen aanvoert.

Dat die ‘ongelovige andersdenkende’ de enige competente minister is in Rutte III die ècht een vak geleerd heeft en verstand van zaken in zijn portefeuille meebrengt, stoort het typische millennial product Jetten geenszins, terwijl hij qua opleiding, intelligentie en eruditie nog niet in de schaduw kan staan van Wopke Hoekstra. Deze probeert regelmatig een stok in de wielen te steken van de Duitse en vooral de Franse ‘pickpockets’ in Brussel die gestaag proberen om uw en mijn zakken te rollen. Daarmee wekt Hoekstra de irritatie van D’66, reden waarom Jetten op zijn beurt in de coalitie irritatie opwekt met zijn kritiek op de ‘halsstarrige’ Hoekstra! Naar Jetten’s zeggen is Hoekstra ‘niet constructief, ten koste van het Nederlandse belang in de EU’. Dat zo een snotneus pretendeert te weten wat het Nederlandse belang zou zijn is op zich prepotent, maar het wonderkind gaat verder: ‘Alleen maar nee zeggen in Brussel helpt niet’, dit voorafgaand aan een Europese top in mei in Roemenië.

Iemand die ook weet waarover hij spreekt, CDA-er Pieter Omtzigt heeft daarop Rutte verzocht om juist ‘niet constructiever’ te zijn. Eurofilie is een kwaaltje dat wordt gekenmerkt door hersenloos onderuit halen van de eigen soevereiniteit, een specialiteit van D’66 sinds Penthouse. In essentie dringt Jetten erop aan dat wij – als één der grootste nettobetalers in de EU – collectief krom gaan staan voor de ongekozen pasja’s in Brussel om wéér eens goed te grazen genomen te worden, hetgeen Jetten wellicht aanspreekt maar de gemiddelde Nederlander absoluut niet. Dit is ook door de VVD bij monde van Anne Mulder voor het voetlicht bracht. Een quasi epifanie waren de woorden van ChristenUnie-woordvoerder Nico Drost, die stelde dat ‘ pleiters voor een steeds uitdijende EU bijna een groter gevaar vormen voor het draagvlak dan mensen die een exit uit de EU bepleiten’. Jetten ondermijnt onze soevereiniteit in zijn domme pleidooien voor een ‘Europese FBI, een Europees leger en een EU- begroting ‘. Wat het grote D’66-kind daarop als repliek uit zijn hoofd geleerd had was dat dat een ‘schijntegenstelling’ zou zijn onder het mom: ‘je versterkt nationale soevereiniteit met Europese samenwerking.’

Let wel, deze knaap is kletsnat achter de oortjes maar wil Hoekstra de les lezen over overheids-financiering op de internationale kapitaal- en geldmarkten om zo met grote passen voort te snellen naar een Eurozone-begroting, zodat Macron zijn failliete boedel op onze kosten kan bedruipen. Jetten denkt dat wij daar ‘invloed op moeten uitoefenen door te zorgen dat wij tussen Parijs en Berlijn in zitten.’ Zelfs de SJW kampioen Asscher nam aanstoot aan deze gepatenteerde kul en chargeerde ‘dat Hoekstra dus kennelijk onze onderhandelingspositie ondermijnde en zich anders moet opstellen’.  Toen deed Jetten pas een stapje terug, want ‘er moeten geen waardeoordelen over Hoekstra aan mijn woorden worden verbonden’. Wat een loze babbelaar….

Dus laten wij dat vooral niet doen, want Nederland wordt al zwaar geknipt en geschoren door de EU, zozeer dat Hoekstra dreigde af te haken als ons land alsnog geconfronteerd zou worden met een eufemistisch genaamd ‘EU-stabiliteitsmechanisme’ – een aparte begroting voor de Eurozone waarmee schokken kunnen worden opgevangen als het economisch misgaat in een van de lidstaten, lees:  Frankrijk, de eeuwige parasiet van dit continent. Moraal van dit verhaal: Democratie is verre te prefereren boven fascistisch Utopia, maar clowns als Jetten weten gewoon niet hoe goed zij het hebben in die gehate, dankzij hem en zijn vriendjes van G.L. en de PvdA op drift geslagen, democratie. Enig blijk van intelligent leven lijkt volledig te ontbreken.

BRON

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.