27 januari 2022

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Een geplande digitaal-fascistische gelddictatuur

Miljardairs

Regeringen en internationale organisaties zijn behoorlijk bedreven in het voortdurend omgaan met onbeduidend nieuws en nieuwe paniekberichten. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen en weken zouden als waarschuwing voor ons allemaal moeten dienen. Belangenverstrengelingen op het hoogste niveau, een zware energiecrisis, de koopkrachtdaling door inflatie en een grote kans op verdere restricties en lockdowns als gevolg van de “pandemie”. We moeten met details omgaan om het grote geheel, de verborgen agenda’s en de duidelijkheid van de èchte problemen niet uit het oog te verliezen!

Sinds maart 2020 worden we elke dag en continu blootgesteld aan getallen – nieuwe infecties, nieuw gediagnosticeerde, nieuwe ziekten, ziekenhuisbezetting, intensive care-bedden en, sinds enige tijd, met vaccinatiequota. De cijfers slaan meestal nergens op, ze dienen alleen om massahypnose in stand te houden. Normale hypnose werkt zodanig dat de betreffende persoon zich moet concentreren op een bepaalde beweging, stem of ding en al het andere moet negeren. Dit is precies wat er gebeurt met de constant herhaalde berichtgeving in de mainstream media, zonder context, zonder betekenis.

Dit houdt in dat hierdoor de mensenrechten stukje bij beetje bijna onopgemerkt en zonder weerstand kunnen worden afgepakt en democratie en rechtsstaat kunnen worden ontmanteld. De getallenhypnose (waaronder een bombardement van slechte berichten) was aanvankelijk voldoende om de eerste lockdown aan de bevolking te verkopen. Zo werden de mensenrechten om de deur uit te gaan en de kost te verdienen èn de vrijheid van handel ondermijnd.

Kort daarna volgde de mondkapjesvereiste. Als u de hele tijd een mondkapje moet dragen kunnen er veel gezondheidsproblemen optreden, vooral bij kinderen. Dit was de eerste en fundamentele aanval op het mensenrecht op lichamelijke integriteit.

Deze aanval werd specifiek door een angst- en paniekcampagne voorbereid en vervolgens uitgevoerd door de regering en haar ambtenaren. Medici en de mainstream media verleenden de gewenste hand- en spandiensten (“Iedereen kent straks wel iemand die aan corona is overleden.”)

Gaandeweg ditt proces werden de rechten van de burgers, waar generaties voor gevochten hebben, buitenspel gezet. Mondkapjes op het werk waren verplicht – een zelfbeschermingsrecht voor werknemers werd met een pennenstreek ongedaan gemaakt. Waar zijn de vakbonden met hun kritiek gebleven?

Met de massale uitrol van de tests zijn de volgende mensenrechten uitgehold. Enerzijds natuurlijk weer het recht op lichamelijke integriteit en intactheid, want testen hebben natuurlijk een aantal negatieve gevolgen op psychisch en fysiek vlak. Maar tegelijkertijd werd het mogelijk om nieuwe beperkingen in te voeren op persoonlijke activiteiten, nu bekend als 1/2/3G. Dit heeft het mensenrecht op privacy doorzeefd op het meest gevoelige gebied, namelijk het medische. En weer is er een recht van burgers beschadigd. Wij moeten een wijziging in onze gezondheidstoestand als het aan de regering ligt doorgeven aan de autoriteiten.

Om vaccinaties af te dwingen, worden mensen- en arbeidsrechten in een bijna adembenemend tempo ontmanteld. Wie niet ingeënt is, wordt buiten gesloten. Het gemak waarmee zowel de Tweede als de Eerste Kamer de mogelijkheid steunen om het coronatoegangsbewijs in te kunnen zetten in niet-essentiële winkels en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen, is stuitend. Het laten zien van een QR-code (bewijs van “goed” gedrag) schendt de gelijkheid en introduceert het begin van een apartheidsregime dat eerder in de wereldgeschiedenis had opgeroepen tot het neerslaan van revoluties, oorlogen en decennia van strijd.
Wie zijn de volgende die worden uitgesloten vanwege een willekeurige eigenaardigheid? Mensen die nu nog alles kunnen doen kunnen later wellicht – onder wat voor smoes dan ook – alsnog buiten de maatschappij geplaatst worden. En onthoud, dit is wat er gebeurt onder de voortdurende hypnose van de openbare en commerciële omroepen en mainstream media.

En nu is er alwéér een nieuwe variant: Omicron! In Israël, net als in andere landen met een hoge vaccinatiegraad, stijgt de incidentie weer. Hoewel in Israël de eerste gevallen van besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant zijn ontdekt, is van B1.1.529 niet bekend of het door de vele mutaties daadwerkelijk gevaarlijker is. Eén van de ontdekte besmette personen heeft twee maanden geleden een boostervaccinatie gehad. De belangrijkste reden voor de stijging is waarschijnlijk de snel afnemende vaccinatiebescherming die drie maanden na de tweede vaccinatie intreedt. Maar omdat westerse regeringen massaal vaccins hebben ingekocht van o.a. Pfizer wil men die graag alsnog slijten aan de burgers. Desondanks wordt er in Israël, waar men in juli al is gaan boosteren, (door gezondheidsminister Nitzan Horowitz) gesproken over een vierde vaccinatie!

Begin november werd nog gezegd dat een boostervaccinatie met het Biontech/Pfizer-vaccin, dat in Israël wordt gebruikt, 9-10 maanden zou kunnen beschermen en een hogere bescherming zou garanderen dan de tweevoudige vaccinatie, die eerder werd overwogen om compleet te zijn, want het zou meer en betere antistoffen maken.

Een verplichte vaccinatie zal waarschijnlijk overal in de EU worden ingevoerd. De Duitse führerin van de Europese Commissie Ursula von der Leyen – waar geen enkel individu in de EU op heeft kunnen stemmen – wil een vaccinatieplicht voor heel Europa “overwegen” (lees: invoeren). Het is een openbaarmaking in termen van gezondheidsbeleid van de EU. “Het is begrijpelijk en passend dat we nu een discussie voeren over hoe we verplichte vaccinatie in de Europese Unie kunnen bevorderen en mogelijk kunnen overwegen”, zei Von der Leyen vandaag in Brussel.

Het zou een ommekeer in het EU-gezondheidsbeleid betekenen. Precies een jaar geleden, op 17 december 2020, had Von der Leyen nog  verklaard: “Om een ​​einde te maken aan de pandemie, moet 70% van de bevolking worden ingeënt.” En in augustus dit jaar, op de 31e om precies te zijn, riep ze verheugd uit: “70% van de volwassen bevolking is nu volledig gevaccineerd.”  Maar de pandemie was nog niet voorbij. De geneeskundestudente heeft teveel beloofd. In plaats van dit toe te geven en de redenen te geven – het Biontech-vaccin is niet aangepast aan de Delta-variant, het effect verdwijnt voortijdig – roept Von der Leyen nu op tot verplichte vaccinatie. En dan te bedenken dat Brussel hierover helemaal niets te vertellen heeft. De vaccinatiecampagnes zijn – net als het hele gezondheidsbeleid – nationale verantwoordelijkheden. Maar dat lijkt Ursula niet te deren, die wil zich overal mee bemoeien. Zou het feit dat haar man Heiko sinds december 2020 medisch directeur is van het Amerikaanse biotechbedrijf Orgenesis (dat gespecialiseerd is in cel- en gentherapieën) daarbij een rol spelen? (Op 29 september 2020 werd bekendgemaakt dat Orgenesis overeengekomen was het bedrijf Koligo Therapeutics over te nemen. Daardoor krijgt Orgenesis controle over een autologe celtherapiebehandeling voor luchtwegaandoeningen veroorzaakt door covid-19).
Dit artikel is zonder toestemming overgenomen van www.economedian.com.
De Duitse EU-leider volgt niet alleen – zoals zij als CDU-politicus zou moeten – het Duitse debat, maar volgt ook het slechte Oostenrijkse voorbeeld: daar wordt de verplichte vaccinatie door de bevolking grotendeels gezien als een symptoom van een acuut falen van de staat. En als dat waar is hebben we nu alweer te maken met een falen van de EU. Het vaccinatiedebacle in de eerste corona-winter wordt gevolgd door de tweede. En er is geen verbetering in zicht, want voor één keer zijn zo goed als alle internationale experts het erover eens dat een verplichte vaccinatie niets zou kunnen uitrichten tegen de huidige vierde golf – het zou te laat komen. Of zou het zo zijn dat Von der Leyen al rekening houdt met een vijfde golf?

Bericht gaat hieronder verder... OPROEP AAN U BESTE BEZOEKER.

Beste bezoeker, om door te kunnen gaan met ongecensureerd onafhankelijk nieuws en blogs hebben we u donatie nodig. Wie help ons? Hartelijk dank!.

Ons IBAN is:

OPEN BANK, S.A.

IBAN:ES0900730100550594088873

BIC: OPENESMMXXX


Het gaat niet alleen om een “pandemie”, maar ook om het voortbestaan​​van de humane wetenschap, want de huidige coronadiscussie wordt alleen bepaald door vervalste cijfers en statistieken, misleidende beweringsmodellering, propaganda en censuur, waarvoor vermeende factcheckers vervolgens met eveneens onwaarachtige methoden vermeende juistheidscontroles claimen. Het feit dat onze overheid geen transparante inzage geeft in de (dan ook nog onvolledige) gegevens is een teken aan de wand!

Op de wat langere termijn laten de gevolgen zich raden. Er zijn volledig avontuurlijke suggesties voor het invoeren van de verplichte vaccinatie voor te stellen. Niet-gevaccineerde mensen krijgen dan bijvoorbeeld geen werkloosheidsuitkering. Dus als iemand tientallen jaren geld in de ww-pot heeft gestort, wordt de uitkering afhankelijk gemaakt van de vaccinatiestatus. U krijgt dan niet uw hele leven de uitkering. Om het ziektegeld voor niet-gevaccineerde mensen op te heffen – een ander recht waarvoor vakbonden al tientallen jaren bloedige gevechten voeren – hup, weg, zonder weerstand van de gehypnotiseerde burgers (in Duitsland wordt door politici al geopperd deze maatregel in te voeren). Mensen die zichzelf vroeger als progressief en voorstanders van democratie, de rechtsstaat en mensenrechten zagen, juichen plotseling deze massale ontmanteling van zwaarbevochten rechten toe.

Vooral het ontnemen van rechten van kinderen is flagrant. Schoolsluitingen ontzeggen hen vaak het recht op onderwijs, op school moeten de mondkapjes weer op, het sporten wordt bemoeilijkt wat schadelijk is voor hun lichamelijke gezondheid, contacten moeten worden beperkt (opa en oma moeten worden geïsoleerd) en allerlei totaal onzinnige regels vernietigen hun jeugd. En dan willen politici en medici dan ook nog kinderen vanaf vijf jaar als proefkonijntjes gaan gebruiken.

De voorbeelden van rechten die ons werden ontnomen onder het mom van bescherming van de gezondheid kunnen we blijven opsommen. Mensen moeten beseffen dat het niet langer alleen gaat om het voorkómen van verplichte vaccinaties, het gaat om het verdedigen van democratie, mensenrechten, de rechten van werknemers, vrouwen, kinderen en ouderen.

Moeten we daarvoor samenwerken met mensen die uit een andere politieke hoek komen? Natuurlijk! Als we een gemeenschappelijk doel hebben, dan moeten we er samen voor op komen. In de anti-nucleaire beweging werd dat in de vorige eeuw ook volgehouden en actievoerders waren daarin succesvol.

We hebben het eerder gezegd: in de Europese Unie is Oostenrijk het proeflaboratorium voor aanscherpingen en verboden. Misschien wordt door de heersende elite aangenomen dat hier voldoende autoritaire houding en subjectenmentaliteit aanwezig is, zoals (we zeggen het niet graag, maar goed) veel juichende mensen met uitgestrekte rechterarm bewezen in 1938 op Heldenplatz. Maar vergeet niet dat het destijds werd voorafgegaan door de februari-gevechten van 1934, toen tenminste een groot deel van de bevolking tegen het fascisme was.

De escalatie van gebeurtenissen van de afgelopen dagen en weken zouden als waarschuwing voor ons allemaal moeten dienen. Enerzijds zijn er steeds meer signalen dat we deze winter een zware energiecrisis zullen meemaken, anderzijds komt de koopkrachtdaling door inflatie in een stroomversnelling. Daarnaast is er een grote kans op verdere restricties en lockdowns, die zullen leiden tot het doorbreken van extra supply chains en hernieuwde supply bottlenecks.

Hoe gevaarlijk deze mix is, realiseer je je pas echt als je bedenkt dat de wereldeconomie al zwaar getroffen is en het financiële systeem op sterven na dood is, en niet meer in leven kan worden gehouden met de middelen die nu nog beschikbaar zijn. Daarnaast zijn we ook bang dat we te maken hebben met een bevolking die twintig maanden lang tijdens de gezondheidscrisis zo langdurig kapot gebeukt is, dat de meerderheid van hen momenteel niet in staat is om rationeel te denken en te handelen.

Laten we de punten één voor één doornemen: de energiecrisis, hoewel duidelijk zichtbaar, wordt momenteel niet bestreden door regeringen, maar wordt bewust verergerd. Er wordt ook niet meer over gesproken. Het aandringen op beperking van fossiele brandstoffen, de eerdere sluiting van kerncentrales zonder compensatie door middel van hernieuwbare energiebronnen, en los hiervan dan ook nog het constante geratel van sabels tegen China, Rusland en Wit-Rusland zijn slechts enkele tekenen van een opzettelijke verslechtering van de situatie. De NAVO (en de eigenaar daarvan, de VS) wil graag een militaire confrontatie met de zogenaamd confrontatiezoekende grootmachten. Het is ons inziens een kwestie van tijd dat het op dat vlak volledig uit de hand loopt.

Dat de inflatie momenteel sneller stijgt dan in decennia het geval is geweest, is niet, zoals de justitieel veroordeelde ECB-baas Christine Lagarde stelt, een tijdelijk fenomeen. Het is het resultaat van een ultrasoepel monetair beleid dat al meer dan tien jaar van kracht is en dat in maart vorig jaar een rode lijn overschreed: sinds de beleidsrente tot nul of bijna nul werd verlaagd, bleef het enige wat voor de centrale banken nog over is om een enorme crash te voorkómen, de onvoorwaardelijke creatie van geld uit het niets.

Om te kunnen blijven functioneren moet deze geldschepping echter steeds verder worden uitgebreid en is, net als bij een verslaafde, niet meer onder controle te houden. Het resultaat: we staan ​​aan het begin van een wereldwijde geldontwaarding die niet meer te stoppen is. Daarbij komt nog de dreiging van een verdere lockdown die als het zwaard van Damocles boven ons allemaal hangt: de olieprijs die afgelopen vrijdag met 13% daalde geeft aan dat de veelal goed geïnformeerde financiële sector daar stevig op zit te wachten. Ter herinnering: de lagere energiebehoefte als gevolg van reisbeperkingen en productieonderbrekingen leidden ertoe dat de olieprijs tijdens de eerste lockdown in maart/april 2020 tot min veertig dollar daalde.

Vooral middelgrote bedrijven zullen de komende weken steeds meer in nood komen. De planningsonzekerheid als gevolg van de gezondheidsgerelateerde maatregelen is enorm, de reserves van het midden- en kleinbedrijf zijn grotendeels opgebruikt en de banken zijn nauwelijks bereid om noodlijdende bedrijven nog aan leningen te helpen.

De vooruitzichten waar we nu voor staan ​​zijn somber en zullen niet snel verbeteren. De wereld is in de wurggreep van een elite die weet dat het huidige systeem zijn tijd heeft gehad en het daarom plundert volgens elke truc uit het boek. Tegelijkertijd bereidt ze op de achtergrond onder hoge druk een nieuw systeem voor. Centraal staat digitaal centralebankgeld, waarmee de elite de volledige controle over de bevolking hoopt te krijgen om zo hun eigen macht te behouden.

Aangezien de invoering van dit nieuwe geld onder normale omstandigheden door de meerderheid van de bevolking zou worden afgewezen, wordt er momenteel alles aan gedaan om een ​​zo groot mogelijke economische, financiële en sociale chaos te veroorzaken. Dan wil men blijkbaar met het nieuwe geld op de proppen komen in de vorm van het universele basisinkomen, zodat de invoering ervan niet verschijnt als een daad van slavernij, maar als een menselijke benadering van behoeftigen. Het welslagen van dit plan – beschreven door Klaus Schwab in zijn boek The Great Reset ” als “creatieve vernietiging” (maar in werkelijkheid het vervolmaken van de naziplannen voor het Vierde Rijk) – hangt uitsluitend af van hoe lang de bevolking in de huidige toestand blijft. Echter: steeds meer mensen beginnen in te zien dat zich veel méér afspeelt dan alleen maar een “pandemie”, en aangezien de “verlamming” binnenkort voorbij kan zijn, haast de elite zich momenteel uit alle macht: ze proberen de huidige situatie te gebruiken om meedogenloos hun eigen belangen te verdedigen.

Deze verslechterende situatie heeft ook een goede kant: de belangrijkste steun van de heersers aan de macht is dat de meerderheid van de burgers hun spel niet doorziet. Aangezien de leugens in tijden als de onze steeds duidelijker worden, bereidt de elite zelf de voedingsbodem voor waarop hun geloofwaardigheid afbrokkelt en de waarheid kan zegevieren. Om deze reden is er momenteel geen belangrijkere taak dan het gebruik van de tegenstellingen waarin de machthebbers verwikkeld zijn aan zoveel mogelijk mensen door te geven, hen in te lichten over de ware achtergronden van de huidige crises en zo in ieder geval de overgang naar de geplande digitaal-fascistische gelddictatuur te voorkómen.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.


SDB Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres