minbot

Bij de eerste berichten in de alternatieve media over het probleem van Italiaanse mini-bot’s hebben de gevestigde media en de politiek er weinig of geen aandacht aan geschonken. Maar nu denkt de Italiaanse regering serieus na over de invoering ervan. Het heeft geleid tot negatieve reacties van de zijde van de ECB. Draghi maakt duidelijk dat de ECB geen mini-bot’s tolereert en hij classificeert het instrument als negatief. Zijn de Italianen daar ècht van onder de indruk?

In Rome lijkt de italiaanse regering het recept te hebben uitgevonden hoe de dictatuur van de Europese Unie weerstand kan worden geboden. Zij gaat haar eigen geld drukken. Oké, dat is in principe verboden, maar daar heeft de nieuwe regering maling aan, want wat denkt de Europese Unie daartegen te kunnen doen? Het Europese Duitse leger op haar af sturen?

De verkiezingen in Italië hebben het duidelijk laten zien. De kleinere partijen, de Vijfsterrenbeweging en de Lega, hebben gewonnen, en die hebben een coalitie en regering gevormd.

Zowel de Lega als Vijf Sterren zijn zwaar eurosceptisch en hebben in het verleden het idee geopperd om de gemeenschappelijke valuta, de euro, te verlaten, en Matteo Salvini, de strijdbare leider van de Lega, vorig jaar noemde de euro “een verkeerd experiment dat banen en de Italiaanse economie heeft geschaad”. Daarin kon hij weleens gelijk hebben.

Het zijn de partijen in Italië die nu aan de touwtjes trekken, en die niet veel gelegen is aan een  verenigd Europa en er de afgelopen jaren al helemaal niet van hebben geprofiteerd. Dat is ook de mening van veel Italiaanse burgers die de nieuwe coalitie hebben gekozen. De twee partijen hebben de burgers veel beloften gedaan, ook al is de bodem van de schatkist duidelijk zichtbaar. Dat is in het begin niet ongebruikelijk – andere partijen in andere landen doen dat ook.

Het bijzondere aan Italië is echter dat men gouden bergen belooft en deze beloftes met nieuw geld denkt te kunnen verzilveren. Politici zijn – dáár wel – bereid de beloften aan de kiezers na te komen en eindelijk eens goede zaken te regelen voor de burgers. Het belangrijkste voor de Italiaanse regering is dat burgers er zeker van kunnen zijn dat dit project zal worden geïmplementeerd – en dit baart de rest van de Europese Unie (en dan in het bijzonder Brussel en Frankfurt) grote zorgen.

We zullen nog even in het kort vertellen wat dat “nieuwe geld” precies inhoudt. Het idee erachter zijn de “mini-bots”, “waardepapieren” die worden aangeboden in coupures van 5 tot 500 euro. Dit maakt ze vergelijkbaar met de eurobiljetten die nu in omloop zijn, alleen is het geen (door de ECB) gegarandeerd geld.

Voor de Italianen wordt dus de mogelijkheid gecreëerd om (in principe in Italië) betalingstransacties uit te voeren. Het begint met staatsgerelateerde transacties, zoals het overhandigen van deze nieuwe biljetten aan vakmensen en bedrijven die overheidscontracten hebben gesloten. Deze zouden dan met de mini-bots kunnen betalen aan de autoriteiten of hun belastingschuld kunnen voldoen. De reikwijdte van dit project is nog niet concreet, maar het doel is duidelijk: er komt een parallelle valuta en dat plan kan de financiële markten en politiek in de problemen brengen.

Om de implicaties te begrijpen van wat de mini-bots van de Italiaanse overheid allemaal bewerkstelligen, moeten we begrijpen wat geld is en hoe geld daadwerkelijk werkt. Want geld is vooral alles waarmee goederen en diensten worden gewaardeerd en uitgewisseld. Zodat niet iedereen of elke groep zijn eigen geld verzint, heeft de Staat controle over het geld. In het geval van de euro is dit de Europese Centrale Bank (ECB). Binnen de Europese Unie kan alleen de ECB geld “maken”, zij controleert het monetaire beleid en staat geen parallelle valuta toe in zijn monetaire unie. Maar dat is precies wat er in Italië staat te gebeuren.

De Europese Commissie probeert een tekortprocedure tegen Italië op te starten. Het land in het zuiden van Europa maakt zich niet druk om de enigszins uit balans staande begroting en blijft schulden maken. Om een einde te maken aan deze situatie, zou een procedure door de EC de Italianen tot de orde moeten roepen. Maar de temperamentvolle Zuid-Europeanen hebben een alternatief plan bedacht.

Als u met euro’s geen schulden mag maken, dan kunt u een alternatief betaalmiddel gebruiken. Dit worden in Italië de mini-bots genoemd, zoals we in ons vorige artikel al uitlegden. Wat aanvankelijk als idee werd geopperd, wordt nu realiteit. Eind mei stemde de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden voor de introductie van deze nieuwe betaalmethode.

Dit maakt de weg vrij voor Italië om zijn eigen geld te creëren. Het zou alleen geldig zijn in Italië, maar bedrijven zouden hiermee rekeningen met elkaar kunnen afwikkelen, particulieren en handelaren zouden hun belastingschulden kunnen betalen. Er zijn veel manieren om van het nieuwe geld te profiteren. En het speciale is dat de Italiaanse regering mini-bots in Rome zelf kan maken, zoveel zij willen, zonder ondergeschikt te zijn aan de bezuinigingsdrift van Brussel.

Nu het met de mini-bBots ernst lijkt te worden, begint de Europese Centrale Bank (ECB) zich te roeren. Op de persconferentie van 6 juni, kort na de stemming in Italië, werd gezegd dat wanneer mini-bots als geld worden beschouwd, ze illegaal zijn. Dat is een pittige verklaring, want dat is precies waar het allemaal om gaat. Het laat trouwens precies zien waarom de euro onverenigbaar is met economische stabiliteit.
Een confrontatie tussen de Italiaanse regering en de ECB zal niet lang op zich laten wachten.

Zodat de Italiaanse overheid niet eenvoudigweg een andere naam gebruikt – eentje die mini-bots classificeert als “geen geld” om een confrontatie met de ECB te voorkomen – zorgt de centrale bank daar zelf al voor. Frankfurt zegt dat als de mini-bots geen geld zijn, ze als schulden moeten worden beschouwd. En nieuwe schulden kan Italië zich niet veroorloven (zie de dreigende tekortprocedure).

De ECB benadrukt ook dat de markten de introductie van mini-bots niet als positief beschouwen. Dit is een waarschuwing aan het adres van Italië, omdat het geld moet inzamelen via de obligatiemarkten en als beleggers negatief worden over de ontwikkeling in Italië zullen ze hogere rentetarieven eisen, die op hun beurt de financieringskosten van Italië verhogen.

Hiermee probeert de ECB de Italiaanse regering  de weg af te snijden met haar plan om mini-bots te introduceren. Dit mogen geen geld of promesses zijn. Daarbij probeert de ECB de Italianen alle mogelijkheden te ontnemen.
Wij denken dat als Salvini dit plan dóór wil zetten, hij moet volharden in zeggen dat het absoluut geen geld is, maar slechts een obligatie. In dat geval kan Frankfurt hoog of laag springen, maar kan Salvini gewoon zijn plan uitvoeren. Probleempje met de Italianen is dat zij teveel kunnen praten, en in dit geval is zwijgen (over wat mini-bot’s zijn) de beste oplossing.

Als Italië erin slaagt zijn eigen valuta met succes uit te vinden, zouden andere landen dezelfde stap kunnen zetten. Naar de mening van de Europese Centrale Bank mag dit nooit gebeuren, dus positioneert zij zich dienovereenkomstig om de ontwikkeling van mini-bots te voorkómen.

De reden waarom Frankfurt Rome denkt aan te kunnen pakken, is duidelijk. Maar als zij Italië teveel onder druk gaat zetten, zou de volgende fase kunnen zijn dat de financiële markten gaan speculeren over een EU-exit van dit land. Een confrontatie met Italië, de op twee na grootste economie in de EU, zullen de schuldeisers niet op prijs stellen, omdat in het geval van een mogelijke uittreding uit de EU alle geleende gelden verloren zouden gaan. En juist dit argument zal Italië in haar voordeel kunnen gebruiken en trekt het zich daarom weinig aan van de mening van landgenoot Mario Draghi, de man die Griekenland de Europese Unie heeft binnengesjoemeld en nu zelf naar anderen wijst om “binnen de lijntjes” te blijven. De nieuwe Italiaanse regering trekt zich niets aan van de monetaire unie.

Kunnen ze in Brussel en Frankfurt die “gekke” Italianen stoppen?  Het mag geen wettig betaalmiddel zijn, maar dat wordt ook niet door de Italiaanse regering als zodanig gepropageerd. Wat echter bedoeld wordt is dat het nieuw geld is, waarmee goederen en diensten kunnen worden uitgewisseld. Een ruilmiddel dus.

Mocht Italië zijn idee van het nieuwe geld kunnen invoeren, dan zouden ze aan de bezuinigingsdictaten van de Europese Unie kunnen ontsnappen. Of dit zal lukken, moet nog blijken. Als het plan goed voor het land uitpakt, dan draaien de Italianen aan de geldpersen en kunnen ze alle beloften aan de kiezers nakomen, zoals de nieuwe coalitie het heeft beloofd.

Het argument van analisten en economen dat geld niet ongelimiteerd kan worden bijgedrukt, omdat het snel leidt tot inflatie, is allang achterhaald, gezien het beleid van de grote centrale banken in de wereld en de enorme, niet weg te werken, schuldenbergen, die vooral door toedoen van de financiële sector zijn ontstaan.

De huidige regering heeft haar bestaan ons inziens te danken aan de Duitse bondskanselier. Italianen geven de schuld van de migratiecrisis – terecht – aan Angela Merkel vanwege haar open-deur beleid – en het feit dat de Europese Unie het land in de steek heeft gelaten om het migratieprobleem op te lossen. Brussel beschouwt het vooral als een mediterraan-probleem. Nu hebben de Italianen wraak kunnen nemen door Merkel indirect een poepie te laten ruiken. Eindelijk een regering die wil uitvoeren wat zij vóór de verkiezingen heeft beloofd!

Maar waar het om gaat bij de oplossing van de economische problemen van het land is de parallelle valuta. Dat is in wezen de eerste stap op weg naar het werkelijke doel: de eurozone te verlaten. Dat werkelijke streven is nog steeds goed vermomd, maar wij denken dat het daar uiteindelijk toch op uit gaat draaien.

Het onderliggende probleem waarmee Italië en elke andere euro-lidstaat keer op keer mee wordt geconfronteerd, is dat het geen eigen euro’s kan uitgeven. De overheid kan dus geen uitweg uit de schulden vinden door het bijdrukken van haar valuta (en het te devalueren). Als het echter de euro zou verlaten, zou dàt probleem zijn opgelost…  en als de kwestie van de mini-bot’s succesvol blijkt, zullen andere naties wellicht het voorbeeld van Italië volgen – wat dan het einde inluidt van de euro, de eurozone en de EU.

Van alle financiële fraude die door de elke overheid wordt gepleegd, is het instrument van de mini-bot niet bijzonder schadelijk. Het probleem is dat het het onderliggende probleem niet echt oplost. In feite doet het niet veel, behalve een afrekening vermijden. Daarom denken wij dat het echte doel van de nieuwe munteenheid is om Italië voor te bereiden op een terugkeer naar de lire. Zoals Reuters het uitdrukte: “De dubbele valutaprogramma’s van Italië kunnen het begin van een lange weg naar de euro-exit zijn”.

Wist u dat zo’n zogenaamd parallell valutasysteem ook in Griekenland werd overwogen?  Het was de voormalig minister van Financiën Yanis Varoufakis, die door de Eurogroep vakkundig werd weggewerkt (ondermeer omdat hij qua inhoudelijke financieel-economische materie de andere leden van de groep veruit de baas was). Kwam ook bij dat de Europese Centrale Bank er toen ook al geen fan van was… en de EU het dwergenlandje gemakkelijk de baas kon.

Nog even in sneltreinvaart hoe het werkt. Eerst betaalt de Italiaanse overheid haar rekeningen van de privésector in nieuw gecreëerde mini-bot’s in plaats van euro’s. Dan kunnen ondernemingen in de toekomst de mini-bot’s aan de overheid terugbetalen als er belasting verschuldigd is.

Wat is het effect? De Italiaanse overheid hoeft niet in euro’s te betalen, ze kan betalen in mini-bot’s die ze zelf creëert – in feite een soort van belastingvermindering.

Maar door de particuliere sector te laten betalen met een vorm van belastingvermindering, krijgt de Italiaanse overheid af geen euro’s meer aan belastinginkomsten wanneer die aangiften uiteindelijk zijn verwerkt. De overheid krijgt niets anders dan zijn willekeurige valuta terug in plaats van euro’s.

Door rekeningen te “betalen” in mini-bot’s in plaats van in euro’s, kan de overheid haar euro’s in de knip houden. En als bedrijven belastingen moeten betalen, betalen ze gewoon in mini-bot’s, waardoor het de Italiaanse regering de belastinginkomsten die ze in de toekomst zo hard nodig heeft, zal ontnemen. Het netto-effect van de mini-bot’s is tijd kopen. Dat is waarom het volgens de ECB als een schuld kan worden beschouwd – immers: zonder mini-bot’s had de Italiaanse overheid geld op de kapitaalmarkt moeten lenen.

Eén versie van het plan is dat de mini-bot’s een looptijd van wee jaar krijgen voordat ze worden ingewisseld. Dat zou betekenen dat ze als een tweejarige staatsobligatie kunnen worden aangemerkt.

Maar de parallelle valuta heeft één verlossende factor. Mini-bot-schuld – in de vorm van verloren toekomstige belastinginkomsten – wordt niet meegeteld als officiële schuld in overheidsrekeningen. Met de mini-bot kan de Italiaanse overheid geld lenen op zo’n obscure manier dat het door de statistieken niet als schuld wordt meegeteld.

Eigenlijk een boekhoudkundige truc, maar wel met vèrstrekkende gevolgen.

Er wachten ons spannende tijden!

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.