Basisinkomen

€560 niet genoeg als basisinkomen

Heugelijk nieuws voor de voorstanders en andere pleitbezorgers van het basisinkomen! Finland gaat experimenten met het basisinkomen. Dat zat er al aan te komen, maar de details zijn nu bekendgemaakt.

Vanaf januari krijgen 2000 willekeurig geselecteerde werkloze Finnen tussen de 25 en 58 jaar maandelijks €560 op hun bankrekening bijgeschreven. Deelname mag niet geweigerd worden. Gedurende twee jaar zal elke gedwongen deelnemer een basisinkomen ontvangen. Deze wordt alleen in uitzonderlijke gevallen stopgezet, zoals verhuizing naar het buitenland, militaire dienst of aanvang van pensioen (meer details hier). Mooi experiment. Want of een basisinkomen mensen lui en/of gelukkiger maakt, we weten het simpel weg niet. En de wil om te werken heeft nogal invloed op de betaalbaarheid en houdbaarheid van het systeem. Jammer dat het experiment op zo’n beperkte schaal wordt uitgevoerd, dat onze eerder geuite bezwaren niet volledig getest kunnen worden. Belangrijkste bezwaren tegen de huidige opzet volgen na de break.

1) Het verstrekte basisinkomen is te weinig
Van €560 per maand kun je in het welvarende Finland niet leven. Minimuminkomens worden in Finland sectoraal bepaald in overleg met de vakbonden. Een nationaal minimuminkomen kent het land niet. Toch zijn er wel wat zaken die duidelijk maken dat het verstrekte bedrag onder het bestaansminimum ligt. Rutger Bregman schreef in dit artikel dat Finnen zelf van mening zijn dat een basisinkomen circa €1000 per maand zou moeten bedragen. Iets wat gezien de kosten van levensonderhoud in Finland niet onrealistisch lijkt. Van de deelnemers aan het huidige experiment ontvangt 87% momenteel een zogeheten ‘labour market subsidy’. De hoogte van deze uitkering kan variëren, maar komt voor kinderlozen uit op zo’n €703 voor belastingen. Na belastingen (20%) ligt het bedrag ongeveer gelijk met het basisinkomen. Maarrrrrr, het is wel mogelijk om belastingkorting aan te vragen. Daarnaast krijgen ontvangers van deze subsidie een hoger bedrag als zij een of meer kind(eren) hebben. Zij gaan er bij dit basisinkomen op achteruit. En dat brengt ons bij punt twee.

2) Experiment maakt geen einde aan het toeslagencircus
Op basis van het persbericht van vandaag is niet helemaal zeker of de deelnemers de toegang tot andere toeslagen wordt ontzegd. Als we uitgaan van eerdere berichtgeving, hoogstwaarschijnlijk niet. Dit betekent dat mensen toch gecompenseerd moeten worden met toeslagen en bijstandsregelingen. Ontvangers van een basisinkomen worden weliswaar niet door het Finse UWV gedwongen om werk te zoeken, maar zullen bij een te laag inkomen toch op banenjacht moeten.

3) De onderzochte groep is veel te beperkt
Het Finse experiment richt zich alleen op werklozen. Ja, het is enorm interessant om te zien of deze groep – bevrijd van regeldruk – meer (onbetaald) werk gaat doen of dat zij het basisinkomen gebruiken als legitimering voor het bingewatchen van series met een fles Finlandia binnen handbereik. Wat we natuurlijk ook willen weten: Zijn er arbeiders die door het ontvangen van een basisinkomen minder gaan werken? Wij denken van wel. De redactie van DK heeft het geluk, net als Rutger Bregman, dat wij hobby en beroep mogen vermengen. Wij zullen bij de invoering van het basisinkomen op de vrijmibo de Hertog Jan vervangen door champagne, maar gaan geen minuut minder werken. Of dit ook geldt voor alle accountmanagers, change consultants en schoonmakers betwijfelen wij. Kortom, breidt de onderzoekspopulatie uit met werkenden.

Bloomberg vond in augustus al dat, indien Finland voor de huidige opzet zou kiezen, het Utrechtse experiment met het soort van basisinkomen het enige waardevolle zou zijn. Ook in Finland erkent men de gebruikte variant tekortkomingen kent. Een onderzoeksgroep adviseert het Finse ministerie van Sociale Zaken om het experiment in 2018 uit te breiden. Zo zouden mensen met een klein inkomen en personen onder de 25 jaar aan de onderzoekspopulatie moeten worden toegevoegd. Vanaf 2019 zou geëxperimenteerd kunnen worden met een negatieve inkomstenbelasting en het toevoegen van andere – niet gedefinieerde, maar wij nemen aan werkenden – groepen. Echte antwoorden over de gevolgen van het invoeren van een basisinkomen zullen we dus niet voor 2020 hebben. Tot die tijd is het basisinkomen in ieder geval een schitterend stukje countrymarketing voor Finland.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.