Duitsland eigent zichzelf leidinggevende rol toe bij “defensieve” EU

merkel

Het recente verwerpen van nationalisme door de Franse president Emmanuel Macron als zijnde "egoïstisch" en een "verraad van patriottisme", staat haaks op de versterking van de populistische bewegingen in Italië, Duitsland en Spanje. Afbeelding: Macron lacht met de Duitse bondskanselier Angela Merkel op de top van de leiders van de Europese Raad op 28 juni 2018 in Brussel, België. (Foto: Jack Taylor/Getty Images)

Uit Duitse strategiedocumenten blijkt det er een uitgebreid militariserings- en oorlogsoffensief gepland is – buiten het gezichtsveld van de eigen bevolking. De focus van het in 2018 aangenomen document van Ursula von der Leyen over de nieuwe Bundeswehr is de oriëntatie van alle militaire en civiele strijdkrachten, gericht op oorlog. Het document stelt openlijk dat het Duitse leger zich na twee historische perioden van misdaden in twee wereldoorlogen weer voorbereidt op een grote oorlog. Zijn onze regeringsleiders, nu zij instemmend deelnemen aan het Duitse “strategisch kompas” nu wéér aan het slapen?

De Duitse minister van Oorlog Kramp-Karrenbauer (AKK) en de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de Duitse strijdkrachten, Markus Laubenthal, evenals de staatssecretaris van Defensie, Peter Tauber (CDU), die met AKK naar de pers kwam, lieten er geen twijfel over bestaan ​​dat de nieuwe militaire dienst deel uitmaakt van een alomvattende militarisering van de samenleving. Het dient twee centrale doelen: de massale inzet van de Bundeswehr intern en het leveren en rekruteren van extra troepen voor externe oorlogen.

De nieuwe dienst onder het motto “Dein Jahr für Deutschland” is “een aanbod aan mannen en vrouwen, jong of oud, die zich in Duitsland willen engageren”, legt Kramp-Karrenbauer aan het begin van haar presentatie uit. Het gaat over de “vragen die ons al langer bezighouden, namelijk het bouwen van een goede brug in het concept van binnenlandse veiligheid (Heimatschutz) en in het concept van reservisten”.

Tijdens een zeven maanden durende opleiding moeten in eerste instantie 1.000 vrijwilligers worden getraind. Gedurende deze tijd zouden ze al “eerste contacten moeten leggen met de toekomstige eenheid, de zogenaamde RSU-compagnie, die de regionale veiligheids- en ondersteuningseenheden in de thuisregio zijn”. Vervolgens moet “een basisdienst voor een reservist op een locatie dicht bij huis, dat wil zeggen gewoonlijk bij deze aan huis gerelateerde RSU-compagnie, gedurende zes jaar worden uitgevoerd”.

Met andere woorden: de regionale veiligheids- en ondersteuningseenheden, die sinds 2012 deel uitmaken van de Territoriale Reserve en ondergeschikt zijn aan het regionale bevel van de respectieve deelstaten, moeten massaal worden opgewaardeerd en binnen korte tijd worden omgezet in permanent en snel inzetbare gevechtseenheden. Dit gaat natuurlijk niet over civiele bescherming of “helpende handen” in de corona-crisis, maar over de verdediging van de kapitalistische staat en haar instellingen.

“Het gaat om de bescherming van kritieke infrastructuur, niet alleen die van jezelf in de Bundeswehr, maar ook andere dingen”, legt Tauber uit. Men heeft nu “de kans om jongeren specifiek op te leiden in deze beveiligingstaken en ze niet alleen op de een of andere manier op te nemen in de reserve voor zes jaar, maar ook op een gerichte manier in het juiste bedrijf ter plaatse, dat wil zeggen, in hun staat, in hun regio, met dienstplek te verankeren.”

Het “militaire voordeel” is dat je in een operationele situatie “niet op grote schaal reservisten hoeft te bellen” “om mee te doen, maar we hebben dan geschikte compagnies die onmiddellijk kunnen optreden.”

Dit is een ernstige waarschuwing, vooral tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen in de VS – waar Trump paramilitaire politie-eenheden mobiliseert tegen demonstranten en relschoppers – en de Duitse geschiedenis. In het Keizerrijk, de Weimarrepubliek en onder de nazi’s werd het leger gebruikt als instrument van interne repressie om sociale protesten en revolutionaire opstanden de kop in te drukken. De slachtoffers van deze terreur waren vooral revolutionaire arbeiders en hun politieke leiders – denk hierbij vooral aan Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht, die in januari 1919 door het rechtsradikale Freikorps werden vermoord.

Ook vandaag de dag wemelt het in het Duitse leger van extreemrechtse netwerken die van plan zijn politieke tegenstanders omver te werpen en te vermoorden (vooral bij de elite-eenheid Kommando Spezialkräfte (KSK)). Het is veelzeggend dat op de dag van de aankondiging van de nieuwe militaire (Wehr)dienst bekend werd dat een voor sociale media verantwoordelijke medewerker van het ministerie van Defensie tijdelijk uit het Social Media Team was verwijderd vanwege extreemrechtse connecties. De nieuwe Heimatschutz is een uitnodiging voor neonazi’s om te leren hoe ze – betaald door de staat – een wapen kunnen gebruiken. De voorheen verborgen netwerken worden dus tot op zekere hoogte geïnstitutionaliseerd.
Daarover zometeen meer.

Dit verandert niets aan de koers van de Duitse Defensie. De wervingscampagnes van de Bundeswehr zijn gericht op de meest rechtse elementen. De nieuwe “Heimatschutz” is “een geweldig aanbod voor jongeren die zich inzetten voor de Bundeswehr en hun land en zich verbonden voelen met hun thuisland, en die vervolgens een verstandige kloof dichten bij de strijdkrachten”, zei Tauber.

De term “Heimatschutz” is een codewoord onder rechtse terroristen en neonazi’s. Zo werd voor de NSU, die ten minste negen migranten vermoordde, gerekruteerd uit de zogenaamde “Thüringer Heimatschutz”.

De oprichting van de juiste binnenlandse “Heimatschutzverbände” gaat ook over het verzamelen van troepen voor toekomstige oorlogsoperaties. “De jongeren die in dienst treden volgen een militaire opleiding en zullen ook een militaire opleiding als reservist volgen.”
Daarbij gaat het “er vooral om dat we personeel werven voor de veelheid aan taken die de Bundeswehr in kaart moet brengen” op basis van “de strategie van de Reserve, het concept van de Bundeswehr en het vaardighedenprofiel. En daarvoor hebben we mannen en vrouwen nodig. De actieve troepen kunnen dit niet alleen.”

Een blik op de door Tauber genoemde strategiedocumenten laat zien welk uitgebreid militariserings- en oorlogsoffensief gepland is achter de rug om van de bevolking. De focus van het in 2018 aangenomen “Concept van de Bundeswehr” is de oriëntatie van alle militaire en civiele strijdkrachten, gericht op oorlog. Het “concept” stelt openlijk dat het Duitse leger zich na twee historische perioden van misdaden in twee wereldoorlogen weer voorbereidt op een grote oorlog.

“Voor een zeer grote operatie moeten vaardigheden worden ingepland voor een snelle reactie en vervolgkrachten”, wordt er verder gesteld. “Men moet in een hybride en multinationaal netwerk kunnen werken in alle soorten operaties, in een hybride conflict dat in alle dimensies loopt in een escalatie- en impactspectrum. Aan het begin van een erg grote, zeer intensieve operatie is een massale hoge inzetbaarheid van krachten en middelen vereist. Voor regeneratie moeten persoonlijke en materiële voorzorgsmaatregelen worden genomen.”

De nieuwe Wehrdienst maakt deel uit van deze megalomane herbewapening en oorlogsplannen. “Alle zes de militaire organisatiegebieden werken momenteel samen om de territoriale structuur te versterken”, zei generaal Laubenthal op de persconferentie. Het Duitse leger gaat er nu van uit dat “bij de uitvoering van de strategie” “de versterking ook een kwantitatief effect zal hebben”. Hij ziet al “synergievoordelen met de andere takken: luchtmacht, marine of ook het leger, waar we een vergelijkbare opleiding hebben”. Dit hele gebeuren is echter slechts “het begin”.

Aan het einde van de persconferentie gaf Kramp-Karrenbauer te kennen dat de vrijwillige militaire dienst snel gevolgd wordt door de herinvoering van de algemene militaire dienst. Het is bekend dat ze een “aanhanger van een dienstplicht” is, benadrukte ze. Het was belangrijk om hierover “een politiek debat te voeren”. Hiervoor heeft zij al niet alleen de steun van de extreemrechtse AfD, maar ook van de sociaal-democratische militaire commissaris van de Duitse Bondsdag, Eva Högl. Die heeft aan het begin van de maand al aangekondigd dat ze de opschorting van de militaire dienstplicht in 2011 “een grote fout” vond.

Wie wil weten waar de extreemrechtse netwerken in de Bundeswehr en de veiligheidsautoriteiten vandaan komen en waarom ze grotendeels ongestoord kunnen opereren, moet een recent interview met Annegret Kramp-Karrenbauer in het Duitse blad Die Zeit lezen. De minister van Defensie en de zittende voorzitter van de CDU hamert zó agressief op bewapening, militarisme en oorlog dat men zich onvermijdelijk herinnerd voelt aan de politiek van de nazi’s.

Het wordt “hoog tijd” om offensief te bespreken “hoe Duitsland zich in de toekomst in de wereld zal positioneren”, eist ze meteen aan het begin van het interview. Van Duitsland wordt verwacht dat het zal “leiden, niet alleen als economische macht”. Het gaat om “collectieve verdediging, het gaat om internationale operaties, het gaat om een strategische kijk op de wereld, het gaat uiteindelijk om de vraag of wij ook de wereldorde actief willen vormgeven”.

Daar onder verstaat Kramp-Karrenbauer een groot bewapeningsoffensief om de belangen van het Duitse imperialisme te verdedigen in een nieuwe oorlogsperiode en grote machtsconflicten. Men voelt “duidelijk aan dat 1989 niet het einde van het verhaal was”. In plaats daarvan ervaart men “conflicten tussen de VS en China, die ons Europeanen steeds meer met de vraag confronteren, wat zijn we bereid te doen voor onze waarden en onze manier van leven”.

75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en de nazi-vernietigingsoorlog in het oosten richt het Duitse imperialisme zich opnieuw op Rusland. “De bewering van het huidige Russische leiderschap” om hun belangen “zeer agressief” te vertegenwoordigen, moet “in tegenstelling zijn tot een duidelijk standpunt: we zijn defensief en, in geval van twijfel, ook bereid om onszelf te verdedigen. We zien wat Rusland doet en we laten het Russische leiderschap niet haar gang gaan.”

Kramp-Karrenbauer reageerde dreigend op de vraag van Die Zeit wat “de Bundeswehr daar aan zou kunnen doen”: “Als NAVO- en EU-land midden in de actie hebben we een 360-graden overzicht nodig. Als je kijkt wie binnen het bereik van de Russische raketten in Europa is, dan zijn dit alleen de Midden- en Oost-Europese landen en wij.” Duitsland zal het EU-voorzitterschap van de Raad gebruiken om “te werken aan een gemeenschappelijke dreigingsanalyse” en “afweersystemen” ontwikkelen. Daarbij gaat hett “steeds meer om drones, AI-gestuurde drone-zwermen of hypersonische wapens”.

Wat Kramp-Karrenbauer en de heersende klasse in gedachten hebben, is de alomvattende militarisering van de samenleving. Ze is erg verheugd “dat we de Bundeswehr in het midden van de samenleving een beetje zichtbaarder hebben kunnen maken, met de publieke gelofte voor de Duitse Bondsdag op de verjaardag van de Bundeswehr en de “gratis treinritten in uniform“. Het was belangrijk om “ook het leger als een afzonderlijke capaciteit van de Bundeswehr te behouden”, de geplande acquisitie van nieuwe gevechtsvliegtuigen en “ook onze eisen aan de industrie in termen van operationele gereedheid en uitrusting”. En dit alles is nog maar het begin. “Wat er nu komen gaat is de kwestie van het bewapenen van drones om onze soldaten te beschermen”, voegt Kramp-Karrenbauer er aan toe.

Het hele interview maakt duidelijk dat de extreemrechtse netwerken in het leger slechts de scherpste uitdrukking zijn van het rechtse offensief van de Grote (Duitse) Coalitie en de gezamenlijke heersende klasse. Met de heropleving van het Duitse militarisme keren de militaristische tradities onvermijdelijk terug, die van oudsher voornamelijk zijn geassocieerd met de Soldateska van het Keizerrijk en de Wehrmacht.

In reactie op de opmerking van Die Zeit dat “kameraadschap, oorlog, sterven voor zijn land, iemand vermoorden” praktisch niet voorkomt in het “publieke zelfportret van de Bundeswehr’, antwoordde Kramp-Karrenbauer dat precies dàt moest veranderen. “We zijn een leger. We zijn bewapend. Bij twijfel moeten soldaten ook doden”, legt ze uit. Anders dan voorheen: “gevaarlijke buitenlandse opdrachten komen tegenwoordig veel voor. Dat weet iedereen die naar de Bundeswehr gaat, dat hoort ook bij wat ik bedoel met defensieve democratie en een sterk Europa.”

Kramp-Karrenbauer beweert dat ze “niet echt lichtvaardig” omgaat met de fascistische terroristische netwerken in het leger, die munitie hamsteren en zich voorbereiden op een “dag X”. Dat kan al dan niet het geval zijn. In ieder geval werkt zij systematisch samen met de militaire leiding om de hele omvang van de extreemrechtse samenzwering in het leger te verdoezelen. “Er is geen algemeen vermoeden. De houding van de absolute meerderheid van onze soldaten is goed”, beweert ze.

We kunnen het interview met Kramp-Karrenbauer gerust zien als een teken aan de wand. Het onderstreept dat, net als in het verleden, de heersende klasse nergens voor terugdeinst om de belangen van het Duitse kapitaal zowel intern als extern te behartigen. Net als in de jaren dertig van de vorige eeuw reageerde het met militarisme en fascisme op de diepe crisis van het kapitalistische systeem en het groeiende verzet in de arbeidersklasse.

Vergeet echter niet de rol van haar voorgangster, nu het hoofd van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. De toenmalige mislukte minister van Defensie stelde eind juli 2018 het nieuwe “Bundeswehr-concept” vast, vrijwel onopgemerkt door het publiek. Het 87 pagina’s tellende document onderstreept wat de Grote Coalitie en de hele heersende klasse in Duitsland van plan is – zoveel mogelijk buiten medeweten van de Duitse bevolking: de massale bewapening van de Bundeswehr en de voorbereiding van Duitsland op “zeer grote” militaire operaties en een mogelijke Derde Wereldoorlog.

Centraal in dat concept staat “operationele oriëntatie”, d.w.z. het inrichten van alle militaire en civiele strijdkrachten op oorlog. “De Bundeswehr volgt het principe “Vom Einsatz her denken” (denken vanuit de inzet – red.). Het gemeenschappelijke denken en handelen van de Bundeswehr moet erop gericht zijn de Bundeswehr consequent in staat te stellen over het hele spectrum van taken te worden ingezet en klaar te staan voor actie. Missiegerichtheid vraagt ​​om het zelfbeeld dat niet alleen de strijdkrachten die in het buitenland zijn ingezet, maar – ongeacht de werkplek – alle militaire en civiele leden van de Bundeswehr, inclusief de reservisten, hun bijdrage leveren ”, staat er op pagina 11 van het document.

Het Duitse ministerie van Defensie en de leiding van de Bundeswehr leggen niet uit in het “concept”, dat aansluit bij de waanzinnige herbewapening en oorlogsplannen van de jaren dertig, tegen wie de geplande “zeer grote operaties” gericht moeten zijn. Tegen bijvoorbeeld Rusland, dat Hitlers Wehrmacht in de Tweede Wereldoorlog aanviel en het overspoelde met een verschrikkelijke vernietigingsoorlog, en dat nu door de NAVO militair wordt omsingeld en bedreigd? Of tegen de Verenigde Staten, die onder president Donald Trump door de langdurige beschermende kracht van de naoorlogse periode weer een politieke tegenstander wordt? Of misschien wel Polen, met wie Berlijn op dit moment (nog) militair en politiek samenwerkt, maar die historisch gezien behoort tot de mogelijke oorlogsdoelen van het Duitse imperialisme.

Het document van twee jaar geleden laat er geen twijfel over bestaan​​dat het Duitse leger zich opnieuw voorbereidt op massale militaire operaties, ondanks de catastrofale nederlagen in twee wereldoorlogen. “Voor een zeer grote operatie moeten vaardigheden worden gepland in snelle reactie- en vervolgkrachten. Ze moeten in staat zijn om in een hybride en multinationale alliantie-operatie te werken, in alle soorten operaties in een hybride conflict dat in alle dimensies loopt in het hele scala van escalatie en effecten. Aan het begin van een zeer grote, zeer intensieve operatie is een massale aanpak van krachten en middelen voor hoge inzetbaarheid vereist. Voor regeneratie moeten persoonlijke en materiële voorzorgsmaatregelen worden genomen.”

Kennelijk zijn Kramp-Karrenbauer en Von der Leyen lid van hetzelfde handwerkclubje geweest, want AKK borduurt door op wat Von der Leyen allemaal heeft voorbereid. En de lidstaten laten geen negatieve geluiden horen, sterker, zij scharen zich allemaal achter het Duitse “strategische kompas” (zie ons artikel van gisteren).

Het krankzinnige scenario strekt zich uit tot een nuclaire oorlog. In de sectie “Nationale defensie en alliantieverdediging in het kader van de NAVO en de Europese Unie” staat het volgende te lezen: “Uiteindelijk kan het hele alliantiegebied het doelwit worden van snel opeenvolgende acties in het hele spectrum van staats- en sociale actie. Dit wordt aangevuld door het feit dat de mogelijkheid om kernwapens te gebruiken nog steeds gedocumenteerd en beschikbaar is. Met zijn “Single Set of Forces” moet de Bundeswehr met een korte doorlooptijd kunnen worden ingezet voor collectieve alliantieverdediging in alle dimensies, met uitgebreide mogelijkheden tot grote, krachtige verenigingen binnen en aan de rand van het alliantiegebied.” Voor de goede orde: we praten hier over het document van twee jaar geleden.

Andere onderdelen van de “Konzeption” doen denken aan Goebbels’ oproep tot de “totale Krieg”. De Bundeswehr moet “in staat zijn de operationele capaciteit van haar eigen essentiële voorzieningen te waarborgen zonder toevlucht te nemen tot derden, zelfs in geval van ernstige verstoringen. Desalniettemin kunnen eigen krachten en instellingen onder het grondwettelijk recht worden gebracht als aanvullende ondersteunende diensten, met name met vaardigheden van civiele autoriteiten en organisaties.”

De voorbereiding op zo’n grootschalige oorlogvoering gaat hand in hand met de claim van de heersende klasse van Duitsland om militair wereldwijd op te staan. In de sectie “Internationaal Crisis Management” staat: “De eisen variëren van preventieve maatregelen in het geval van crisisgerelateerde ontwikkelingen tot tijdelijke, zeer intensieve operaties, zowel als snelle reacties tot langdurige stabiliserende operaties in het kader van veiligheidsparaatheid en crisisopvang. Bijdragen aan de strijd tegen transnationaal terrorisme, proliferatie van massavernietigingswapens, bedreigingen vanuit cyberspace en de ruimte, tegen nieuwe gevaren van hybride karakter, evenals de handhaving van embargo’s en sancties, of het demonstreren van militaire kracht als steun voor diplomatieke inspanningen om crises tussen intergouvernementele landen te beheersen.”

Nadat de Duitse federale regering op de veiligheidsconferentie van München in 2014 het einde van de militaire terughoudendheid had aangekondigd en in 2016 een nieuw witboek had gepubliceerd, verklaarde zij openlijk het voortouw te willen nemen bij internationale militaire operaties. “De Bundeswehr bereidt zich voor om rekening te houden met de ontwikkeling volgens de principes die zijn uiteengezet in het Witboek 2016 en om deel te nemen aan ad-hoc coalities in actie of om ze samen met partners te initiëren, ook als een kadernatie”, zegt de “Konzeption”.

Dus eigenlijk was Berlijn in 2014 al van plan om, net als de Verenigde Staten, in strijd met het internationaal recht in Irak in te grijpen, om in de toekomst zijn eigen “coalitions of the willing” te vormen om hele landen binnen te vallen en te bezetten. In de imperialistische taal van de 21e eeuw klinkt het als volgt: “Als het uitbreken van geweld niet kan worden voorkomen, kan een tijdelijke, vredesafdwingende gevechtsmissie nodig zijn, die kan worden gevolgd door een stabilisatie-operatie. Daarom moeten vredeshandhavingsmaatregelen worden gekozen zodat de gevolgen geen afbreuk doen aan de beoogde stabilisatie op lange termijn. De strijdkrachten moeten een staakt-het-vuren kunnen afdwingen, inclusief de instelling van vliegverboden, buffers en beschermingszones, en de ontwapening en repatriëring van de conflictpartijen.”

De heersende elite weet dat ze haar reactionaire plannen alleen kan doorzetten als ze, zoals in de jaren dertig, een autoritair terroristisch regime opricht en elke oppositie van arbeiders en jongeren gewelddadig onderdrukt. Het is geen toeval dat het nieuwe “concept van de Bundeswehr” in dezelfde week verscheen als het huidige verslag over de constitutionele bescherming, dat de AfD verdedigt en de Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) als “links-extremistisch” leidt, omdat het publiekelijk “voor een socialistisch programma is en tegen de EU, tegen vermeend nationalisme, imperialisme en militarisme”. Ook hier geldt dat niet naar de woorden, maar naar de daden moet worden gekeken.

In òns land wordt het opletten als straks politieke partijen gaan voorstellen een sociale dienstplicht of de verplichte dienstplicht (weer) te gaan invoeren…..

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.