merkel

Duitse volk wordt misleid door Merkel, MSM en haar vriendje Juncker

De mainstream-media zijn in vrijwel alle landen uithangborden voor regeringspropaganda. Kreten als “aanmerkelijk minder asielzoekers” en “minder vluchtelingen” lezen we dagelijks in de krant en horen we onophoudelijk op de andere media.

Maar in hoeverre zijn overheden eerlijk bij hun informatievoorziening richting de burgers? Niet dus, want het draait meer uit op manipulieren dan informeren. Een mooi voorbeeld tonen we hieronder: de migratie in Duitsland.

Het verhaal van een minister die nepnieuws als de waarheid brengt.

De Duitse minister van binnenlandse zaken De Maizière heeft de meest recente gegevens over ingestroomde asielzoekers van de toen nog Merkel-regering – over het jaar 2017 – bekendgemaakt. Volgens hem waren er over jaar “slechts” 186.644 asielzoekers voor het eerst door de autoriteiten geregistreerd.

We zien hier duidelijk een geval van nepnieuws, maar dat zal door politici wel anders genoemd worden. Wat is er namelijk aan de hand? Deze cijfers van zijn eigen gemaakte statistiek laten een terugval zien versus de migratiejaren 2015 en 2016. Maar als we achter de door hem opgetrokken politiek-correcte facade kijken en de gesteunde migratie in ogenschouw nemen, dan zien we al snel dat het werkelijke aantal migranten het door hem genoemde veruit overstijgt en dat dat bijna het dubbele is. Zo niet veel meer…..

Zoals gezegd: als je bewust een fraai aantal opgeeft met het doel de burgers te misleiden, dan maak je je schuldig aan nepnieuws, of kiezersbedrog zoals wij het liever noemen.

We gaan de berekening van De Maizière eens “fact checken”.

In De Maizières gegeven aantal ontbreken als eerste 36.039 oude en vervolgaanvragen die asielzoekers in 2017 hebben ingediend.

Als we alleen dit aantal er bij optellen, dan blijkt dat we de door de CSU (bij de regeringsonderhandelingen) geëiste bovengrens al doorbreken. In het jaar 2017 werden dus niet 186.644 asielaanvragen ingediend, maar 222.683.

Wegens succes geprolongeerd: de meeste aanvragen werden ook dit jaar ingediend door “vluchtelingen” uit Syrië, Irak, Afghanistan, Eritrea, Iran, Turkije, Nigeria en Somalië.

De extra dimensies die de gelukte migratie hebben worden pas goed duidelijk, als je de cijfers over de beslissingen van asielaanvragen in ogenschouw neemt. Zo werden er in het jaar 2017 603.000 besluiten genomen over ingediende asielaanvragen. Daarvan werden er 342.000 afgewezen, de aanvragers konden geen succesvol beroep doen op beschermingsconstructies (asiel, vluchtelingenbescherming volgens de Geneefse Conventie e.d.). Zij dienden dus Duitsland te verlaten, in plaats van extra miljarden euro’s uit het sociale stelsel van het land weg te trekken.

Maar het kenmerkende, falende Merkel-beleid is ook vorig jaar voortgezet. Illegaal binnengekomen migranten uit het Midden-Oosten, of Afrika, blijven gewoon in Duitsland, hoewel het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) en vaak ook rechtbanken hen het recht op verblijf hebben ontzegd omdat zij niet de status van vluchteling hebben gekregen. Een schandaal dat in de mainstream media met de mantel der moslimliefde wordt bedekt.

Volgens een ingediend verzoek van de FDP-fractie om meer informatie, bevestigde de Merkel-regering dat tot eind november een kleine 85.000 personen in het kader van familie-hereniging in Duitsland zijn toegelaten. Alleen al in het jaar 2017. In de jaren daarvóór waren het er in 2016 ongeveer 114.500 en in 2015 een kleine 90.000.

U raadt het al: we komen dan – over die drie jaar – op bijna 300.000 asielzoekers, die in de statistieken niet boven komen drijven (figuurlijk gesproken, dan).

In het jaar 2017 zijn er dus grofweg 7.730 personen Duitsland binnengelaten, met de zegen van Angela Merkel, en dan ook nog voornamelijk uit landen uit het Midden-Oosten en Afrika. Onthullingen van de afgelopen maanden hebben aangetoond dat die mensen met chartervliegtuigen worden binnengevlogen.

Over het hele jaar 2017 komen we op ongeveer 92.700 “vluchtelingen” die door de Duitse regering in het kader van de zogenaamde familiehereniging naar Duitsland zijn gehaald. Ook deze instroom door de achterdeur – veelal in het geniep – wordt bewust buiten de mainstream media gehouden, en ook De Maizière heeft hen niet meegeteld.

Tellen we dit bij de eerdere asielaanvragen op dat komen we op een aantal van zo’n 315.410 personen, die onder de dekmantel van het asielbeleid in het jaar 2017 Duitsland zijn binnengestroomd.

Maar het kan nog erger: met ingang van dit jaar, 2018, kunnen 390.000 Syriërs hun familie naar Duitsland halen, meldde het blad Focus. Alleen uit hoofde fdáárvan kan er een extra instroom worden verwacht van driekwart tot meer dan een miljoen familieleden.

En o ja, de hervestigingsprogramma’s van de EU en de VN zijn ook niet meegenomen in de berekeningen.

En nog is het beeld van het aantal ingestroomde personen uit voornamelijk moslimlanden niet compleet.

Op een verzoek omtrent informatie, door de AfD-afgevaardigde Stephan Brandner ingediend, moest de Duitse regering melden, dat er de afgelopen jaren een extra 45.000 vluchtelingen waren binnengevlogen.

De volgende cijfers van de Bondsregering dateren van 2 november 2017 en gaan over Duitsland over het jaar 2017:

EU-relocation (verdeling onder lidstaten) 8.067 personen
Humanitaire opname 2.737 personen
Als gevolg van het Verdrag van Dublin 6.155 personen (tot september 2017)
Komen we op een totaal van 16.959 personen.
Extrapoleren we de cijfers voor het hele jaar 2017 dan komen we op een totaal van ongeveer 21.170 personen.

Rekenen we ook nog voor het jaar 2017 het volgende:

Voor het eerst geregistreerde asielzoekers – 186.644
Oude en vervolgaanvragen – 36.039
Familiehereniging – 92.700
EU en VN hervestigingsprogramma’s – 21.170
Totaal aantal asielzoekers – 336.553.

Bij dit totaal komt de armoede-migratie uit Oost-Europa, in het bijzonder Bulgarije en Roemenië, er ook nog bij. In 2016 bedroeg de instroom uit landen buiten de EU 634.000 personen. De grootste groep bestond uit Roemenen: 171.000, Polen met 123.000 en Bulgarije met 67.000 personen. De cijfers voor het jaar 2017 heeft de Duitse regering nog niet bekendgemaakt, maar het zal in ieder geval wel op een dergelijk hoog niveau uitkomen. In totaal leven er nu 534.000 Roemenen in Duitsland (stand per 2016).

31% van de Bulgaren krijgt een sociale uitkering, 12,1% van de Roemenen en 11,5% van de Polen. Van de autochtone bevolking ontvangt ongeveer 7,3% een sociale uitkering.

Daar komt dan ook nog het aantal illegalen in het land in beeld. Deskundigen hebben vastgesteld dat de Duitse regering elke controle over de migratie verloren heeft. Vermoed wordt dat er honderdduizenden ondergedoken zijn. Deskundigen schatten dat aantal op een slordige 520.000 personen.

De door Duitse politici en mainstream media doorgegeven migratie-instroom ligt niet op 186.000 personen, maar komt alles in aanmerking nemende in de buurt te liggen van de 1 miljoen. Het maakt voor de belastingbetalers niets uit: of zij nu miljarden moeten uitgeven voor zogenaamde “vluchtelingen” of voor de “armoede-migratie” door het almaar uitbreiden van de Europese Unie richting het oosten.

Het is schrijnend dat regeringen hun burgers niet durven te vertellen hoeveel mensen nu werkelijk het land binnenkomen, en sterker: wat dat allemaal kost…. en waar dat geld vandaan gehaald wordt (meestal bij de zwaksten in de samenleving).

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.