De dubieuze rol van de mainstream media

De dubieuze rol van de mainstream media

25 januari 2018 0 Door Redactie SDB

Met de kennis van nu weten we dat het afgelopen jaar in de Verenigde Staten een aanzienlijk aantal mensen binnen het ministerie van justitie en de FBI de bronnen zijn van de lekken naar de mainstream media. En de meeste van die gelekte berichten berusten op leugens. Een artikel over de dubieuze rol van de mainstream media bij de Amerikaanse politiek.

Inmiddels zijn er rapporten verschenen die bevestigen dat de directeur van de FBI, James Comey, de baas van de juridische adviseurs, James Baker en dan ook nog zijn “chief-of-staff” James Rybicki óók gelekt hebben naar de mainstream media.

Maar dat is nog niet alles: FBI agent Peter Strzok en de advocaat van het ministerie van justitie/ FBI Lisa Page (tevens minnares van Strzok) hebben verhalen gelekt naar Politico, de Washington Post en de New York Times. En dan zijn we er nog niet: assistent-openbaar aanklager  Sally Yates, assistent-openbaar aanklager John Carlin en een reeks ambtenaren van het ministerie hebben zich óók schuldig gemaakt aan deze praktijken…. en al die lekken zijn gedaan uit eigenbelang.

O ja, en u weet toch al dat er 50.000 tekstberichten “kwijt zijn” tussen Strzok en zijn liefje Page? Terecht dat POTUS zich daarover verwondert, gezien zijn tweet:

No Title

Where are the 50,000 important text messages between FBI lovers Lisa Page and Peter Strzok? Blaming Samsung!

Dan hebben we nog Bruce Ohr van hetzelfde ministerie en zijn vrouw Nellie Ohr die nauwe contacten hadden met Glenn Simpson en Fusion-GPS, en deze “onderneming” heeft toegegeven verhalen te kopen en te verkopen aan de mainstream media, maar wel onder voorwaarde dat er gemeld zou worden “anonieme bronnen”. Die Fusion-GPS verhalen werden gestuurd naar een reeks goedgezinde en ideologische mediabedrijven.

In totaal zijn er honderden berichten van het Witte Huis van Obama, via Ben Rhodes, Susan Rice en personeel van de inlichtingendiensten, naar de media gelekt, waardoor er van honderden ineens duizenden berichten in de media kwamen, en wat door het overnemen van andere, ook buitenlandse media, weer leidde tot miljoenen berichten, steeds onder vermelding van “volgens een verslag in (vul maar in)”.

Het blijkt riooljournalistiek op grote schaal te zijn geweest, dag in dag uit, van anonieme lekken, onjuiste lekken, leugens van “deskundigen”, “ambtenaren van de overheid die erbij betrokken zijn”, “ingewijden”, “regeringsbronnen”, enz. enz., en alle berichten gingen in één en dezelfde geregisseerde richting….. tegen de Trump-administratie.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de tienduizenden uren aan tv-verslaglegging, praatprogramma’s, de columns van schrijvers, en allemaal gebaseerd op lekken die komen van bronnen binnen de Amerikaanse ministeries en de inlichtingendiensten.

Maar nu blijkt opeens dat de meeste van die berichten nergens op slaan, stemmingmakerij zijn en dat het in feite berichten zijn die duiden op een politieke samenzwering. Moet u zich eens voorstellen hoe de mainstream media de afgelopen achttien maanden zich tegoed gedaan hebben aan die “fantastische” anti-Trump berichten. Maar nu, in een periode van een paar weken, blijkt ineens dat al die berichten in feite de andere kant op wijzen.

En kunnen we nu verwachten dat die mainstream media het boetekleed aantrekken en er rond voor uit komen dat zij zijn meegezogen in de anti-Trump strijd, die ontketend was door hooggeplaatste Democratische personen en instanties?
Voor wat betreft ons eigen land: afgaande op het feit dat de hele gang van zaken ten aanzien van de FISA-memo totaal doodgezwegen wordt in de mainstream media…. nee.

Na bijna twee jaar eenzijdige berichtgeving door van zichzelf overtuigd zijnde journalisten – dat de uitslag van de presidentsverkiezing in november 2016 een gelopen race was -, was hun reactie op Clinton’s verlies (en het feit dat zij het geheel bij het verkeerde eind hadden, zelfs op de avond van de verkiezing) wel bijzonder gedenkwaardig.

Maar is er ook een nieuwszender, of een krant, geweest die bij zichzelf de reset-knop heeft ingedrukt? Is er een mediabedrijf geweest dat een onderzoek heeft ingesteld naar het eigen handelen hoe zij het in vredesnaam zó bij het verkeerde eind konden hebben?
Zijn er koppen gerold? Zijn er hoofdredactionele stukken geplaatst waarin het eigen ongelijk werd toegegeven?

Niet echt. De mainstream media deden of er niets aan de hand was.

Binnen no time vielen ze terug op hun oude handelswijze; vanuit precies dezelfde ideologische principes; gecontroleerd door dezelfde bazen; er is dus in het geheel niets veranderd.

En nu er binnenkort onthuld wordt wàt er precies heeft plaatsgevonden: denkt u dat de mainstream media meteen objectief zullen berichten over het èchte DOJ- en FBI-verhaal, dat feitelijk in een richting is aangeland die 180° afwijkt van hun jarenlange visie en beleid?

Ook zonder de FISA-memo was (althans bij ons) bekend dat de mainstream media in ons land (en ook daarbuiten) niet objectief schrijft. Neem de Amerikaanse coup op het Maidan-plein, de criminele activiteiten van het Clinton-echtpaar, de “onderste steen” van de MH-17, of de Russische agressie (terwijl het Westen oprukt naar Moskou), er zijn weinig kritisch denkende journalisten meer: het gros is verworden tot bureau-redacteuren, die door persbureau’s en NGO’s aangeleverde teksten integraal overnemen. Geen enkele MSM-entiteit heeft ook maar iets in twijfel getrokken als gevolg van valse lekken en valse bronnen in de tijd dat ze het DOJ- en FBI-verhaal hebben behandeld.

trump
We zijn toch wel èrg benieuwd wat er gebeurt wanneer het waarheidsgetrouwe verhaal achter de DOJ/FBI corruptie uiteindelijk wordt blootgelegd, en hun favoriete oud-president Obama en presidentskandidate Clinton van hun voetstukken vallen. De media zijn zó ver weg van de realiteit, ze hebben geen enkel vermogen om zelfs maar de andere kant op te denken, in de richting van de waarheid.
Ze zijn in hun journalistieke reis al zó ver achter de horizon vertrokken dat zij niet meer in staat zijn te zien waar hun vertrekpunt was.

Neem die gerenommeerde mainstream media in de VS maar: de New York Times, CNN of de Washington Post – zullen de journalisten daarvan werkelijk (moeten) toegeven dat alles wat zij de afgelopen achttien maanden hebben geschreven, gebaseerd was op leugens?

Niet waarschijnlijk en volgens ons zelfs onmogelijk.

Hou dit de komende weken in het achterhoofd. We denken dat de mainstream media zelfs nog op zoek gaan naar andere redenen, andere oorzaken, dan dat zij moeten toegeven zelf de mist ingegaan te zijn. Het is hetzelfde als dat Al Gore moet toegeven dat al zijn gefabriceerde verhalen over de door mensen gemaakte opwarming van de Aarde, leugens zijn geweest.

De komende weken wordt het èrg interessant in het media-landschap.

Erg interessant!

Reacties

Reacties