wilders

Drie onderzoeksrapporten geven Geert Wilders gelijk: “Stop met massa- emigratie wegens onbetaalbaarheid”

Hans-Werner Sinn, president van het gerenommeerde onafhankelijke Duitse Ifo-Instituut, schreef op 29 december 2014 in een artikel in de Frankfurter Allgemeine dat immigranten veel meer kosten dan door de overheden wordt toegegeven. En dat uit de nieuwste berekeningen bleek dat iedere immigrant de belastingbetaler jaarlijks een verlies van € 1800,- oplevert. De sociale zekerheid in Europa zal door de aanhoudende immigratie op termijn dan ook onhoudbaar zijn.

Immigranten komen naar Europa voor uitkeringen

‘Zoals de immigratie nu loopt, gaat het verkeerd,’ aldus Sinn. Immigranten blijken wel degelijk als een magneet te worden aangetrokken door de hoog ontwikkelde sociale zekerheid in Europa. Daardoor is Duitsland na de VS het land waar migranten het vaakst naar toegaan.

Probleem is dat het hoofdzakelijk om zeer slecht opgeleide, dus kansarme immigranten gaat die niets kunnen bijdragen aan de economie, en onmiddellijk afhankelijk worden van uitkeringen en toeslagen, wat precies de belangrijkste reden van hun komst naar ons continent is. Omdat de stroom immigranten almaar aanzwelt, daalt hierdoor het gemiddelde opleidingsniveau en zoals al eerder bleek, ook de gemiddelde intelligentie van de bevolking. Hierdoor bungelt Duitsland inmiddels onderaan de lijst van hoog opgeleide landen.

Kosten immigratie veel hoger dan toegegeven

De netto balans van immigratie slaat volgens Sinn diep in het rood. Migranten kosten de staat veel meer dan ze aan belastingen en premies opleveren. Als hun maatschappelijke kosten van hun bijdragen worden afgetrokken, rolt er voor iedere migrant een negatief bedrag van jaarlijks € 1800,- euro uit de bus – een totaal andere conclusie dan politici en media in het Westen de autochtone bevolking willen doen geloven.

Sinn levert dan ook felle kritiek op de media, die schreven dat uit het Bertelsmann* onderzoek zou zijn gebleken dat immigranten de samenleving miljarden opleveren. Volgens hem hebben de media bewust belangrijke cijfers uit deze studie weggelaten, omdat van tevoren besloten was dat het onderzoek een zo positief mogelijke uitkomst voor immigratie moest krijgen. Kortom: de media kregen van de politiek de opdracht om te liegen.

*Het Bertelsmann onderzoek kwam eveneens tot de conclusie dat immigratie een steeds zwaardere last voor de samenleving wordt. Met iedere immigrant stijgt het financieringstekort met € 79.100,-.

Nyfer

Eerder in 2010 stelde onderzoeksbureau Nyfer eveneens, dat alleen al de massa-immigratie van niet-westerse allochtonen Nederland 7,2 miljard euro per jaar kost. Nyfer deed dit onderzoek in opdracht van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. De partij van lijsttrekker Geert Wilders stapte naar het economisch onderzoeksbureau omdat het kabinet een jaar eerder jaar ‘op principiële gronden’ weigerde een dergelijke calculatie te maken. (principiële gronden = electorale gronden)

Ook uit dit onderzoek bleek dat niet-westerse allochtonen meer gebruik maken van collectieve voorzieningen en dat ze minder belastingen en premies betalen dan de gemiddelde Nederlander. Ook zitten ze –volgens ditzelfde rapport- vaker in de bijstand en hebben ze vaker een arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkering. Tenslotte zijn niet-westerse allochtonen oververtegenwoordigd in de criminaliteit, wat tot extra kosten leidt.

Onze nationale antiwilders Alexander Pechtold (D66) liet in reactie op het onderzoek weten dat niet-westerse migranten ‘niet louter als kostenpost’ kunnen worden beschouwd. Hij herhaalde dat mensen ‘geen economische goederen met een winst- en verliesrekening’ zijn. Maar ook hij bestreed de cijfermatige uitkomsten van het Nyfer onderzoek echter niet.

Elsevier

Maar nog weer een jaar eerder in 2009, maakte ook Syp Wyna voor Elsevier eenzelfde berekening wat als resultaat opleverde dat het totaal van de ‘departementale’ kosten van de niet-westerse immigratie van 1980 tot en met het jaar 2009 bijna 100 miljard euro bedroeg. “Immigratie heeft ons land de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro gekost. Dit jaar (2009) was er 12,7 miljard euro mee gemoeid.”

Dat stelde Elsevier op basis van eigen berekeningen, in een artikel dat inmiddels van haar website is verdwenen. Het opinieblad had diverse uitgaven van ministeries onder de loep genomen, naar aanleiding van de poging van de PVV om achter de kosten van niet-westerse allochtonen te komen. Het blad maakte onder meer gebruik van een onderzoek ‘Immigration and the Dutch Economy’ van het Centraal Planbureau (CPB) uit 2003. Het CPB stelde dat een niet-westerse immigrant die bij binnenkomst 25 jaar oud is, over de gehele levensloop gemiddeld 43.000 euro zou kosten. Daarbij hield het CPB rekening met de kosten voor onder meer zorg, onderwijs, pensioenen en sociale zekerheid, die groter zouden zijn dan de extra belasting- en premie-inkomsten. Per jaar zou dat neerkomen op 3000 euro aan kosten.

Kostbare zaak

Elsevier maakte daar, gelet op de huidige waarde van de euro, 3400 euro per jaar van. Aangezien er momenteel in Nederland 1,8 miljoen niet-westerse allochtonen zijn, zou dat betekenen dat de totale kosten 6,1 miljard euro bedragen. Het blad heeft daarnaast gekeken naar kosten bij diverse ministeries, zoals dat van Justitie, Binnenlandse Zaken, en Wonen, Wijken en Integratie en er een eigen rekensom op toegepast. “De uitkomst van de berekeningen is natuurlijk niet heel precies”, bekent Elsevier. “Maar vaststaat dat de grootscheepse immigratie uit andere continenten van de afgelopen decennia een kostbare zaak is geweest en nog lang kostbaar zal blijven.”

PVV-Kamerlid Fritsma was niet bereikbaar voor commentaar. De VVD liet weten zelf bezig te zijn met een onderzoek naar de kosten van kansarme immigranten. “Wij zijn ook benieuwd naar de berekeningen, maar niet op de manier van de PVV”, aldus VVD-Kamerlid De Krom. “Je moet kijken waar de problemen liggen en dat is bij de kansarme migranten. We weten dat het miljarden per jaar kost, maar we willen dat het allemaal een stuk preciezer duidelijk wordt.” (Bron)

De VVD zoekt anno 2016/17 nog steeds driftig door naar haar precisie, en kijkt momenteel met argusogen naar het gebrexiteerd Verenigd Koninkrijk.

Want wie betaalt die kosten eigenlijk? De bankiers? De grote multinationals? De euro parlementariërs? De Europese Commissie? Juncker? D66? Pechtold? Samsom? Rutte? De PvdA? GL? CDA? VVD? De Christen Unie? De SGP? DENK? Het CBS?

Merkel dan? Of Bill Gates?

Of u, ik, onze vaders, moeders, opa’s, oma’s, kinderen en kleinkinderen?

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.