SDB

Draghi weet het ook niet meer

De Europese Centrale Bank (ECB) zet het kwantitatieve verruimingsprogramma (beter bekend als het “opkoopprogramma”) voort en vergroot het reservoir aan voor opkoop in aanmerking komende obligaties, vooral naar kortere looptijden. Het is pappen en nathouden en hopen op betere tijden.

Quantitative Easing: het perpetuüm mobile bestáát!

De decembermaand is een periode van geschenken. In ieder geval voor speculanten en politici – en de burgers in de Europese Unie kunnen de rekeningen betalen.

Waar we het over hebben? De ECB heeft haar opkoopprogramma verlengd. ECB-president Mario Draghi heeft de financiële sector alvast in Kerststemming gebracht door deze maatregel aan te kondigen. Analisten zijn wel te spreken: het gaat per slot van rekening “maar” om 60 miljard euro per maand, in plaats van de 80 miljard euro waarvoor men vreesde. Zestig miljard euro wordt er iedere maand in de markten gepompt… Wéér een nieuws infuus, terwijl het toch noodzakelijk is dat van de schuldenpolitiek van de EU afscheid wordt genomen!

We lezen een klinische opmerking in de Duitse Frankfurter Allgemeine (FAZ) [1]: “…het ECB-bestuur heeft het programma zelfs met minstens negen maanden tot eind december 2017 verlengd. Het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank zal dus het komend jaar 540 miljard euro nieuw geld in de markten pompen, waardoor het volume van geld dat dan doorgepompt is uitkomt op 2280 miljard euro….”.
Onbesproken wordt wie dat allemaal moet betalen. Waar haal je in godsnaam zoveel geld vandaan?

Deze affaire is het stadium van hoon allang voorbij, het is om te janken! Geld blijft goedkoop – letterlijk en figuurlijk – en het wordt steeds minder waard. Het onverantwoorde monetaire beleid van de ECB heeft dan wel tot gevolg dat de beurskoersen blijven stijgen, maar daardoor gaan economieën van landen in werkelijkheid steeds slechter draaien.
Door de lage rente zien landen met hoge schulden – Italië, Spanje, Griekenland – hun financieringslasten lager worden. Draghi lijkt hierbij hun slechte gedrag te belonen (maar dat is voor hem gesneden koek, aangezien hij Griekenland mede de euro in heeft gesjoemeld door de cijfers van dat land rooskleurig voor te stellen) Voor die landen lijken hervormingen dan ook niet meer noodzakelijk – trouwens voor een aantal in het noorden van de EU ook niet, want in diverse landen zijn verkiezingen in aantocht. Daarnaast ligt de markt voor staatsobligaties óók al helemaal op zijn gat.

Dat politici en beleidsmakers “goede” groeicijfers laten zien is vooral te danken aan creatief boekhouden, het manipuleren van statistieken, het steeds maar weer opnieuw ijken van indicatoren…. alles om de burgers het idee te geven dat het de goede kant opgaat.

En over de moeilijke klussen moet ook vooral niets worden meegedeeld: hoe worden de komende jaren de Brexitproblemen overwonnen? Hoe worden de crises in de knoflooklanden opgelost? Waar wordt het geld vandaan gehaald om al die migranten te behappen (behalve dan dat in veel landen geld wordt weggehaald bij de ouderenzorg, de gezondheidszorg, het onderwijs en belastingen voor de burgers worden verhoogd)? En hoe denkt men het migrantenprobleem an sich op te lossen? Alles met opgepompt geld?

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat de gewone burgers elke dag weer een beetje méér worden onteigend. Het nul-of-min procent beleid leidt ertoe dat burgers een deel van hun vermogen zien afkalven, en nu nog méér doordat de inflatie wat begint op te lopen. En we zien ook dat (potentiële) beleggers uit de euro vluchten, omdat zij drommels goed weten wat de risico’s en gevolgen zijn van het ECB-beleid.

Als de toonaangevende rente in de VS nog eens wordt verhoogd – en daarmee de kloof tussen de VS en de EU nog verder wordt verbreed, zullen beleggers in grotere getale uit de euro stappen, en in de Amerikaanse dollar vluchten.

Draghi is al lange tijd aangeschoten wild. Het enige wat hem nu nog te binnen schiet – vanaf april minder staatsleningen opkopen, maar wel voor een langere periode – is gewoon proberen de definitieve dood nog even uit te stellen. En als binnen de ECB daar iemand iets van zegt (bijvoorbeeld de president van de Duitse centrale bank Jens Weidmann) dan wordt die door Merkel, Schäuble, Draghi en de zuidelijke landen van de EU bespot en in een hoek weggezet. Jens Weidmann had namelijk bezwaren ingebracht op het voorgenomen besluit en is volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung ook niet accoord gegaan met het plan.

Hij heeft natuurlijk gelijk, want er lijkt geen eind te zullen komen aan dat opkoopbeleid. Integendeel, het bestuur van de ECB heeft besloten dat die 60 miljard euro per maand óók weer kan worden verhoogd als de vooruitzichten ten aanzien van inflatie en groei tegenvallen. Draghi verklaarde op zijn persconferentie dat ook “80 miljard euro weer denkbaar is”. Verder is verklaard dat het programma tot “minstens” eind 2017 dóórloopt.

Het is een teken dat Draghi het ook niet meer weet. Een snelle rekensom. negen maanden langer 60 miljard (540 miljard euro) is als we het goed uitrekenen nog altijd méér dan de eerder uitgesproken 80 miljard gedurende zes maanden (480 miljard). Draghi doet vóórkomen alsof de situatie verbetert, maar er wordt alleen maar méér geld gepompt.

En dan heb je nog die banken, hè…… ze gebruiken het goedkope Draghi-geld vooral om hun kapitaalbuffers te versterken. Ze gaan hun uitstaande schulden verlagen door massaal eigen aandelen in te kopen. De afgelopen 3,5 jaar kochten Europese bedrijven voor een kleine 60 miljard euro aan eigen aandelen in. Leuk voor de aandeelhouders en de topbestuurders van de betreffende bedrijven want hun aandelenkoersen (en dus ook de bonussen) gaan omhoog. De reële economie heeft er he-le-maal niets aan want het geld wordt niet geïnvesteerd.

Je houdt het niet voor mogelijk, en het lijkt net of je in het eerste jaar MBO economie zit, en dat je een muziekleraar als docent hebt. Die ECB-“deskundigen” hebben namelijk óók besloten wat “technische condities” van het opkoopprogramma aan te passen: voortaan kan er óók opgekocht worden bij looptijden vanaf één jaar. Daardoor wordt de keus uit opkoopbaar papier vergroot,en kunnen de centrale banken ook papieren met een rentetarief van minder dan -0,4% opkopen. Daar gaan die centrale banken dan wel geld op verliezen, maar dat vindt Draghi niet erg, zegt hij, want het mandaat van de ECB is niet dat zijn instelling winst moet maken.

Hoe langer ons land in de EU zit, hoe groter de risico’s voor ons burgers worden en hoe hoger de rekeningen uiteindelijk zullen uitvallen…. want dat het financiële systeem ineenstort is onvermijdelijk. Draghi en trawanten zal het (net als die ongekozen corrupte bende in Brussel) een zorg zijn: ongelimiteerde macht bij nul procent aansprakelijkheid, dan kun je dit soort praktijken verwachten.

De Britten stappen er naar onze mening net op tijd uit. Voor Nederland zal het te laat zijn.

Reacties

Reacties

Exit mobile version