protest

Dr. Carla Peeters: ‘Strenge lockdowns veroorzaken grote schade. Versoepeling is nodig om meer leed te voorkomen’

De strenge lockdown die in Nederland al maanden van kracht is veroorzaakt meer leed dan zij oplost. Dat schrijft Dr. Carla Peeters. Depressiviteit neemt toe, overgewicht neemt toe, stress neemt toe, de kans door aan ándere infectieziekten te overlijden neemt zelfs toe. De enige manier om dit grote lijden te voorkomen is, stelt zij, door de maatregelen te versoepelen.

“Een peer reviewed studie van Stanford University (15 januari 2021) concludeert dat lockdowns geen significante voordelen opleveren en eerder tot grote schade leiden,” schrijft Dr. Carla Peeters voor HP de Tijd. “Het is daarom beter om ook de rest van de samenleving te heropenen. Het SARS-CoV-2-virus wordt immers niet overgedragen door mensen die geen klachten hebben, zo blijkt uit publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften.”

“Al na de eerste lockdownperiode bleek dat er wereldwijd enorm veel schadelijke effecten zijn op sociaal-maatschappelijk, economisch en psychologisch vlak,” gaat zij verder. “Miljoenen mensen (en ook kinderen) in ontwikkelingslanden overlijden ten gevolge van armoede en hongersnood. Een lockdown betekent daar geen werk, dus geen eten, dus ondervoeding, en dus overlijden veel mensen.”

Door die ondervoeding krijgen infectieziekten óók ruim baan. Het is dus een dodelijke combinatie – letterlijk. Een combinatie die volgens Peeters mogelijk significant meer schade veroorzaakt dan het coronavirus zelf.

Daar komt bij, legt ze uit, dat het coronavirus een onevenredige impact heeft op mensen met lage inkomens. En dat wáren al de kwetsbaren die korter leefden, ongezonder leefden, en moeilijker rondkwamen. “De spanning en stress in deze gezinnen is vele malen hoger dan bij andere gezinnen en is bovendien van langere duur. Het zicht op een betaalde baan is door de crisis ook verdwenen.” Zodoende lopen zij op het tandvlees – en dreigen ze zelfs daar vanaf te vallen.

Ook is er andersoortig groot lijden. “De tweede lockdown zorgt voor een sfeer van stress, angst en wanhoop in de maatschappij, met als gevolg een exponentiele stijging in gebruik van antidepressiva, opiaten en het doen van zelfmoordpogingen. Huiselijk geweld, mishandeling en seksueel misbruik zijn enorm gestegen,” aldus Peeters.

En daar komt nog eens bij dat er een toename van 25% is van het aantal mensen met een ongezonde levensstijl. De lockdown voorkomt voor veel mensen dus geen gezondheidsproblemen, het veroorzaakt ze.

De enige manier om dit grote lijden te voorkomen – of te beëindigen eigenlijk, want het is al maandenlang gaande – is door te versoepelen. “Vooral voor jongeren, jongvolwassenen, mensen met een lage sociaaleconomische status, alleenstaande ouders en kleine ondernemers is deze stap urgent om erger leed te voorkomen.”

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren