30 november 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

Dood aan Frosty!

Ik ben een tamelijk corpulente blanke* witte man van eenvoudige komaf, iets meer dan middelbare leeftijd met over het algemeen een goed leven. Ben redelijk tevreden en van tijd tot tijd ook best gelukkig. Ik wind mij niet overmatig op over bepaalde zaken en erger mij aan weinig dingen. Ik word over het algemeen met respect behandeld.Tot dat…….

 (* het woord Blank wordt tegenwoordig als verwijzing naar huidskleur als taboe beschouwd, het zou te veel relatie leggen met onschuld en goedheid)
Wanneer de dagen korter worden en de lucht grijs en grauw is, zwanger van winterweer, bekruipt mij een gevoel van angst en afschuw. Zodra de eerste kille witte vlokken uit de lucht vallen slaat de schrik mij om het hart. Het gaat weer gebeuren! Weer zal ik wekenlang met angst en beven en met een diepgeworteld gevoel van weerzin de openbare ruimte betreden. Zodra zich er een witte laag op straten en auto’s zich aftekent gaan de deuren van de huizen open en verschijnen er joelende kinderen die met emmers en sleetjes de koude witte pasta verzamelen om te beginnen aan hun wrede taak, het opbouwen van sneeuwmannen. Onwetend van de pijn die zij hiermee verspreiden onder mensen zoals ik worden deze persiflages van de gewone niet bemiddelde witte man verspreid over de stad, ons telkens weer confronterend met ons zwaarmoedig verleden en met onze uitzichtloze toekomst. Steeds weer wordt de witte sneeuwman weergegeven met een veel te zwaar onderlichaam, afhangende schouders en een bolrond hoofd. Voor de armen, zo ze die al hebben worden vaak dunne takken gebruikt om hun weerloosheid te accentueren, Hun neus veelal als dik en puntig en oranjerood van kleur met zwarte, dicht bij elkaar staande kraalogen. Een stereotypering van het blanke ras dat verregaand racistisch is, kleinerend en belachelijk makend.
Daar waar de Zwarte Piet tenminste nog gekleed gaat in gewaden van kleurige zijde, een dikke warme maillot om de benen en soepele schoenen aan de voeten, moet de witte sneeuwman het doen met een oude muts of hoed en een mottige shawl. In de meeste gevallen staan ze blootsvoets in de koude sneeuw, en als hij dan al eens met schoeisel wordt getooid dan zijn dit vaak versleten afgetrapte kinderschoenen in een maat die lang niet toereikend is voor iemand van het formaat en postuur van de witte dikkerd. Om een jas te suggereren die hem tegen de bittere koude zou moeten beschermen wordt vaak volstaan met een rij zwarte knopen die lukraak op de buik worden geprikt, daar waar Pieterbaas getooid gaat met een mooie gekleurde cape van warm fluweel. Voor de sneeuwman geen grote gouden oorringen of warme pruiken van weelderig kroeshaar. Neen, hij mag zich al gelukkig prijzen wanneer men hem al oren heeft aangemeten en, hooguit een bosje stro als haar is al wat voor hem is weggelegd.
Dit is overduidelijk een verwijzing naar de armoede waarin de blanke man in het verleden moest leven, Onderdrukt door de rijke Spanjaard die zijn knechten beter kleedde dan de gemiddelde laaglandse boeren, burgers en buitenlui zich konden veroorloven.
Waar de knecht van de goedheiligman meesttijds wordt afgebeeld met volle rode lippen en een rij stralend witte tanden moet de sneeuwman het veelal doen met een liploze mond met een rij onregelmatige zwarte tanden. Een duidelijke verwijzing naar de slechte en eenzijdige voeding van de arme sloeber maar ook een persiflage op de veronderstelde slechte eetgewoonte van de gewone witte man.
Zwarte Piet draagt steevast een grote zak met strooigoed en lekkers bij zich om als een ware filantroop als welkome gast in ieder huis binnen genood te worden, daar waar Frosty (zoals de sneeuwman in Amerika wordt genoemd) getooid met een bezem, hark of schop buiten dient te blijven staan. Symbool staand voor de lage afkomst is hij slechts geschikt om landarbeid te verrichten, straten te vegen, in de mijnen te werken, turf te steken of graven te delven. Geen mensen die je aan tafel uitnodigt om samen met het rijke gezin te genieten van een welgevulde dis, een kop warme chocolade of een glas bisschopswijn, maar plebs, wit uitschot dat voor een grijpstuiver arbeid diende te verrichten, nauwelijks genoeg om het gezin te voeden en veel te weinig om ze van eerste levensbehoeften te voorzien. Pure slavernij, al waren ze dan ook geen eigendom, wat overigens wel het voordeel had dat je ze geen voeding, verzorging en onderdak hoefde te verschaffen. Je kon het af met een oude shawl of een oude versleten hoge hoed.
U kunt zich dan ook voorstellen dat ik, als afstammeling van zo een arme witte sloeber uit de noordoostelijke veenkoloniën, ja u leest het goed, koloniën, want zo heette dat destijds en zo was het ook, bittere armoede waar de levensverwachting voor een volwassene niet hoger was dan 35 jaar en slechts een op de vier kinderen een leeftijd van 5 jaar bereikte. Levend in schamele hutjes van plaggen heide en gestapelde turven waarin regen wind en weder vrij spel hadden. Toestanden die tot diep in de vorige eeuw zijn blijven bestaan, (daar waar de slavernij in onze overzeese koloniën al 100 jaar eerder was afgeschaft). U kunt zich voorstellen hoe gekwetst ik mij voel bij het zien van racistische uitlatingen als de sneeuwman. Natuurlijk weet ik dat de sneeuwman tot de cultuur van de noordelijke landen behoort, overal waar sneeuw valt maken kinderen in hun onschuld sneeuwpoppen en bouwen er een sneeuwfeestje van, maar mij kwetst het diep en daar moet een einde aan komen. Goedschiks dan wel kwaadschiks!

Als het nou maar bleef bij het simpelweg persifleren van de witte man van lage komaf, was er nog wel door die paar weken van sneeuw heen te komen, maar, als de sneeuwman eenmaal staat wordt hij onderworpen aan de meest verschrikkelijke vernederingen, Honden plassen hem tegen de onbeschermde benen, daarmee symbool staand voor het feit dat de gewone witte man altijd de pispaal is en was en er van alle kanten tegen hem werd en wordt aangezeken. Door de regering,  de werkgever en, wanneer hij na een dag hard werken met een schamel loonzakje thuiskwam,  zijn vrouw en kinderen.
De laatste tijd worden er ook steeds vaker sneeuwmannen waargenomen met alcoholflessen in posities waaruit zou moeten blijken dat witte mensen steeds onder invloed van drank verkeren of posities die een seksueel losbandig leven zouden weerspiegelen. Een beeldvorming waar ik als witte man helemaal niet in kan vinden en waardoor ik me dan ook ernstig gediscrimineerd voel. Als dit geen racisme is, wat dan wel?
De sneeuwman is terug te vinden in de winkels als kaars, direct te herleiden naar de verbrandingen van blanke ketters uit de noordelijke Nederlanden door de Spaanse inquisitie, als schuimplastic dak ornament voor de kerstdagen, als illustratie dat er vele witte mensen waren en zijn die geen dak boven hun hoofd hebben, als suikergoed en marsepein wat ik associeer met de arme zeevarende Hollanders die ver weg van huis, geronseld door de VOC, het oerwoud introkken om specerijen en vruchten te verzamelen voor de gegoede burgerij en daar gevangen werden genomen en opgegeten door inheemse kannibalenstammen. Hoe kan ik me als man met een lichte huidskleur daar nou niets van aantrekken? Hoe moet ik zo iets kwetsends negeren?
Maar het wordt erger. De sneeuwman wordt gebruikt om haat te zaaien. Opgeschoten jeugd blaast, wanneer het nieuwjaar in aantocht is, met explosieven stukken uit de weerloze witte goedzak. Er wordt met voertuigen op hem ingereden alleen maar om te zien hoe hij uiteen spat. Hard lachend wordt hij geschopt, geslagen en met sneeuwballen bekogeld waarbij iedere treffer mij als een pijnscheut door het lichaam gaat. Pure haatzaaierij en minachting van de witte man. Symboliek dat de witte man vernietigd dient te worden  Afgelopen tijd hebben we allemaal kunnen zien hoe dit in het ware leven navolging vindt.
Wanneer het arme witte slachtoffer gehavend op straat achter blijft wordt er niet naar hem omgekeken. Waar Piet, als zijn schmink is doorgelopen of zijn mooie kraag is bevuild, keurig wordt opgeknapt en bijgewerkt, wordt er geen enkele poging gedaan om Frosty te herstellen of weer op de been te brengen, sterker nog, zijn bruikbare delen worden hem afgenomen om te gebruiken voor een nieuwe sneeuwman. Sneeuw genoeg. ( verplicht donorschap?)
 Als een onbelangrijke onherkenbare miserabele hoop wordt hij achtergelaten om in de vergetelheid te verdwijnen. Daar waar Zwarte piet na 5 december, netjes wordt afgeschminkt en zijn toebehoren na een wasbeurt keurig in een kast worden weggehangen om het volgende jaar weer in alle eer en glorie te worden herboren tot grote vreugde van menig kinderhart, wordt de arme witte sneeuwhoop aan zijn lot overgelaten om, als de temperatuur wat stijgt, als een plas vaalgrijze drab uiteindelijk in het riool te verdwijnen. Pure discriminatie!
Daarom heb ik, met een aantal andere gewone witte mensen met wat overgewicht waaronder een aantal, vooralsnog niet nader te noemen BN-ners, besloten om een comité op te richten onder de naam “Frosty is racisme” dat zich tot doel heeft gesteld de sneeuwman vanwege zijn discriminerende, stereotyperende en haat-zaaiende karakter geheel te verbieden.
Het doet helemaal niet ter zake dat het hier zou gaan om kinderspel, sneeuwpret, feest of traditie. Het maakt niets uit dat het hier gaat om een eeuwenlang bestaande cultuuruiting. Het doet ook totaal niet ter zake dat het maken van een sneeuwpop op geen enkele wijze tot doel heeft te kwetsen of te discrimineren, niet in het heden noch in het verleden. 

Van belang is hoe wij als kleine minderheid ons daarbij voelen. Dat de meerderheid van de bevolking dit helemaal niet zo voelt, in tegendeel, doet ABSOLUUT niet ter zake. Van belang is dat deze grove schending van de mensenrechten wordt aangepakt en dat mensen, ongeacht afkomst of leeftijd, die zich toch schuldig maken aan de beledigende en kwetsende activiteit van het bouwen van een sneeuwpop streng zullen worden gestraft.
Niet alleen zullen wij keihard actie voeren door kinderen die zich bezig houden met de verwerpelijke activiteit, langdurig met ijsballen te bekogelen tot zij hun wrede doel van het verwezenlijken van een sneeuwpop op moeten geven, steeds zullen we massaal aanwezig zijn op plekken waar kinderen sneeuwpret hebben en zullen met alle mogelijke middelen verhinderen dat er sneeuwmannen zullen verrijzen. Indien noodzakelijk zullen wij zelfs de Verenigde Naties en de kinderombudsman inschakelen.Wij hebben ook een petitie opgesteld die overheden moet doen inzien dat de tijd is gekomen om witte sneeuwpoppen voorgoed tot het verleden te laten behoren en wij vragen u dan ook onze petitie te ondertekenen.

 Prettig geregeld toch?

 Binnenkort komt hier een verwijzing naar de petitie.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.