16 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

DNL: “Oplossingen multiculturele samenleving”

De stichting De Nederlandse Leeuw (DNL) presenteerde eergisteren een “top 10 met oplossingen voor de Multiculturele Samenleving”. Deze voorstellen zijn verzameld na een “politiek incorrecte” brainstormsessie met 2.000 deelnemers. 

Volgens de organisatie was de doelstelling van de avond om met in totaal 2.000 mensen oplossingen te vinden in het debat rondom immigratie, integratie en de multiculturele samenleving. “Door alle polarisatie is ernstige verlamming opgetreden en is de creativiteit totaal verdwenen. Ook zijn er zaken waar vrijwel iedereen – een kortere asielprocedure bijvoorbeeld – het over eens is. Maar toch wordt dit niet afgedwongen”, aldus DNL.

Beperkter immigratiebeleid

Er deden heel wat bekende gezichten mee aan het evenement in Rijswijk. Onder meer oud-politica Rita Verdonk, rechtsgeleerde Afshin Ellian en de Canadese klinische psycholoog Jordan Peterson tekenden present. Veel mensen van een linkse signatuur die werden uitgenodigd wensten volgens de organisatie niet op de uitnodiging in te gaan.

De vraagstelling van die avond luidde: “Opwelke manieren moet Nederland de immigratie- en integratie-aanpak vernieuwen om de uitdagingen en risico’s binnen onze multiculturele samenleving te kunnen beheersen?”

https://twitter.com/NedLeeuw/status/955107761028784134

De oplossingen die na de avond naar voren kwamen waren vooral gericht op het beheersbaar maken van de migratiestroom en het aanpakken van de radicale islam. DNL presenteerde eergisteravond alvast een “top 10 met oplossingen”. Er zal later nog een volledige lijst met meer toelichting volgen.

De deelnemers vinden dat men moet stoppen met het gebruiken van het Nederlandse leefniveau als maatstaf voor de rest van de wereld. Voorts hoopt men de Nederlandse bevolkingsgroei te stimuleren en een beperkt immigratiebeleid te voeren. Een ander voorstel is dat men pas na vijf jaar werk toegang kan krijgen tot de Nederlandse verzorgingsstaat.

Men vindt het ook nodig dat het gezag van de politie hersteld wordt en dat het hen mogelijk gemaakt wordt om “cultuurgericht” op te treden. Men stelt ook voor de leefbaarheid van bepaalde probleemwijken te verhogen door het invoeren van inkomenseisen van wie daar wil wonen. Zo’n wet bestaat overigens al met de zogenoemde ‘Rotterdamwet’.

Radicale islam

Zoals reeds aangehaald richten een aantal voorstellen zich ook tot het probleem van de radicale islam. Men wil de ontwikkeling van een verlichte “nederislam” ten koste van de radicale islam. Maatregelen die hierbij moeten helpen zijn het verplicht maken van Nederlands als preektaal, dat deze preken openbaar worden uitgezonden en dat de financiering van kerken en moskeeën volledig transparant worden.

Een opmerkelijk voorstel: “Verenigingen waarvan je niet lid-af mag worden worden bij wet verboden.” Op het verlaten van de islam staat volgens de Koran en verschillende ondersteunende hadith – oftewel gezegden van de profeet Mohammed – de doodstraf.

 

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.