Connect with us

Politiek Internationaal

Dicteert Bill Gates ook in het geheim het wereldwijde voedselbeleid?

Published

on

Bill Gates heeft een wereldwijd imperium opgebouwd rond zijn technologieën en “filantropische” inspanningen, waarvan de omvang nu steeds duidelijker wordt. Zijn enorme rijkdom heeft hem in staat gesteld om op zichzelf een ware supermacht te worden. Hij is niet alleen uitgegroeid tot de grootste financier van de Wereldgezondheidsorganisatie en de niet-gekozen mondiale COVID-19-gezondheids-tzaar, maar hij is ook een geheime machtsmakelaar van het mondiale voedselsysteem.

VERHAAL IN ÉÉN OOGOPSLAG

  • Bill Gates oefent een krachtige invloed uit op het wereldwijde voedsel- en landbouwbeleid door middel van zijn financiering van een groot aantal organisaties die betrokken zijn bij landbouwontwikkeling en beleidsvorming
  • Elf van de slechts 12 mensen die er bij de VN op aandrongen om Agnes Kalibata, de president van de Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika (AGRA), te behouden als hun speciale gezant voor de 2021 United Nations Food Systems Summit, werden gefinancierd door Gates.
  • Dit staat in schril contrast met degenen die tegen Kalibata waren: 176 maatschappelijke organisaties en boerengroepen, plus 500 extra ondertekenaars, riepen op tot intrekking van haar benoeming vanwege haar duidelijke belangenconflicten met bedrijfsactoren
  • De enorme investeringen van Gates in de wereldwijde voedselproductie hebben geen enkele echte problemen opgelost. De oplossingen die hij steunt, zijn “pleisteroplossingen” die de basisproblemen alleen maar verdiepen
  • Voorbeelden hiervan zijn de financiering van de ontwikkeling van ggo’s. Deze gewassen vervangen de lokale diversiteit door slechts een paar GGO-variëteiten die geen rekening houden met de lokale omstandigheden. Door genetisch gemodificeerde gewassen te stimuleren, verdiept de ondervoeding zich naarmate de biodiversiteit afneemt
  • Gates is een perfect voorbeeld van een filantrocapitalist. Hij heeft in de loop der jaren tientallen miljarden dollars ‘gedoneerd’, maar zijn nettowaarde is niet gedaald – het is verdubbeld, en dit komt grotendeels doordat zijn donaties worden behandeld als fiscaal aftrekbare investeringen

Zoals onthuld in het AGRA Watch-rapport, 1 ‘The Man Behind the Curtain: The Gates Foundation’s Influence on the UN Food Systems Summit’, gepubliceerd in augustus 2020, oefent Gates een krachtige invloed uit op het wereldwijde voedsel- en landbouwbeleid door zijn financiering van een groot aantal organisaties die betrokken zijn bij landbouwontwikkeling en beleidsvorming.

Door Gates gefinancierde organisaties verdedigen door Gates gefinancierde VN-gezant

Hoewel Gates slechts één man is, wordt zijn macht aanzienlijk benut en vergroot door het feit dat hij zo’n groot aantal bedrijven en organisaties financiert dat ze dan sluw zijn biedingen kunnen uitvoeren.

Als je lange lijsten met groepen ziet, denk je automatisch dat er veel spelers in het spel zijn, terwijl Gates in feite de enige rode draad is die door de meeste of allemaal loopt. Het AGRA Watch-rapport 2 vormt een perfect voorbeeld van het verhaal van Agnes Kalibata.

Kalibata is de president van Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), een organisatie die wordt gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation. In december 2019 werd Kalibata door de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, benoemd tot speciaal gezant voor de 2021 United Nations Food Systems Summit.

Als reactie hierop hebben 176 maatschappelijke organisaties en boerengroepen uit 83 landen er bij Guterres op aangedrongen de benoeming van Kalibata in te trekken vanwege haar duidelijke belangenconflicten met bedrijfsactoren. Een tweede verklaring, ondertekend door meer dan 500 academici en organisaties, verzette zich ook tegen Kalibata’s benoeming tot en haar organisatie van de Top.

Dat is een aanzienlijke terugslag, wat illustreert dat er brede bezorgdheid bestaat over de benoeming van Kalibata. In haar verdediging kwamen een tiental individuen naar voren die ontwikkelingsbanken, academische instellingen en de particuliere sector vertegenwoordigden.

Advertisement

Ze drongen er bij Guterres op aan Kalabata te behouden, onder meer onder vermelding van haar leiderschapskwaliteiten en arbeidsethos. Maar van die 12 verdedigers “hadden er 11 eerdere of huidige banden met de Gates Foundation”, zegt AGRA Watch, en voegt toe: 3

“In sommige gevallen werden de organisaties rechtstreeks gefinancierd door de Gates Foundation, en in andere gevallen financierde de Gates Foundation specifieke programma’s waarin de ondertekenaars een rol hadden gespeeld. Eén organisatie werd gefinancierd door AGRA, die wordt gefinancierd door de Gates Foundation.”

Gates ‘ongepaste invloed op VN-top over voedselsystemen

Met andere woorden, hoewel het lijkt alsof Kalabata steun had van een tiental afzonderlijke en onafhankelijke individuen of groepen, zijn er in werkelijkheid eigenlijk maar twee stemmen die haar verdedigen. Het is gewoon dat Gates ‘stem keer 11 keer wordt vergroot. Bovendien wordt zijn naam nooit echt genoemd, dus voor niet-ingewijden lijkt het erop dat hij er helemaal niets mee te maken heeft.

“Deze bevindingen illustreren de invloed van de Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) op het wereldwijde voedsel- en landbouwbeleid. AGRA Watch heeft voortdurend de rol van de BMGF bij het beïnvloeden van de landbouwontwikkeling gedocumenteerd, die de afgelopen jaren enorm is gegroeid”, schrijft AGRA Watch .

“De Gates Foundation probeert invloed uit te oefenen, niet alleen door het financieren van projecten en het vormgeven van expertise, maar ook door de bestuursplatforms te financieren die het voedsel- en landbouwbeleid bepalen. Deze rol van de BMGF bij het sturen van beleidsbeslissingen op basis van zijn eigen en technologische model van landbouwontwikkeling wordt vaak over het hoofd gezien …

In dit rapport hebben we slechts enkele van de connecties aangetoond tussen de Gates Foundation en degenen die Kalibata’s benoeming als hoofd van de UN Food Systems Summit hebben gesteund.

Terwijl honderden maatschappelijke organisaties opriepen tot haar uitzetting, waren slechts twaalf ondertekenaars bereid haar aanstelling te steunen, die bijna allemaal directe begunstigden waren van de Gates Foundation. Dit roept kritische vragen op over de rol van Bill Gates bij het vormgeven van de agenda van de VN-top over voedselsystemen en over de resultaten ervan. “

De volgende afbeelding, opgenomen in het AGRA Watch-rapport, illustreert de directe en indirecte financieringsbanden tussen de Gates Foundation en de speciale gezant van de VN Food Systems Summit, Kalibata.

un-food-systems-summit

Draaideur van de Gates Foundation naar Monsanto

AGRA Watch maakt zich al jaren zorgen over de invloed van de Gates Foundation op de agribusiness.

Een van de vele onderzoeksrapporten 4 is bijvoorbeeld het rapport uit 2010 “The Revolving Door: Monsanto-Gates Links” 5, waarin de directe links worden beschreven tussen de Gates Foundation en de vertegenwoordigers van Monsanto Rob Horsch, Florence Wambugu, Don Doering, 6 wijlen Sam Dryden en Lawrence Kent. Een ander rapport uit 2010, “Gates Foundation Links to Monsanto en GE Crops Development in Kenya”, zegt: 7

“AGRA Watch is in 2008 opgericht om de deelname van de Gates Foundation aan de problematische Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika (AGRA) aan te vechten en om duurzame agro-ecologische alternatieven te ondersteunen die al in Afrika worden toegepast.

We zijn getuige geweest van een versnelling in de drang naar genetische manipulatie (GE) als een ‘oplossing’ voor honger in Afrika, een criminalisering van GE’s tegenstanders als eco-imperialisten die niet bereid zijn om wetenschappelijke vooruitgang te accepteren, en een misplaatste eerbied voor filantropische steun voor bedrijfsoplossingen voor wereldwijde voedselproblemen. Bedrijfsbelangen komen duidelijk naar voren in de AGRA-agenda, zoals hieronder te zien is. “

gates-foundation-monsanto

Gates Foundation is er niet in om problemen uit de echte wereld op te lossen

In zijn rapport uit 2014, 8 “Drie voorbeelden van problemen met de Gates Foundation-subsidies”, benadrukt AGRA Watch waarom Gates ‘enorme investeringen in de wereldwijde voedselproductie geen van de zeer reële problemen waarmee we worden geconfronteerd, hebben opgelost. Allereerst zijn veel van de oplossingen die hij steunt “pleisteroplossingen” die in feite de basisproblemen verergeren.

Voorbeelden hiervan zijn de financiering van de ontwikkeling van genetisch gemanipuleerde (GE) voedingsmiddelen die zijn ontworpen om hoger te zijn in bepaalde voedingsstoffen. Het probleem is dat deze gewassen uiteindelijk de lokale diversiteit vervangen door slechts een paar GGO-variëteiten die zelfs geen rekening houden met de lokale omstandigheden. Dus door aan te dringen op “versterkte” gewasvariëteiten, wordt de ondervoeding zelfs groter naarmate de biodiversiteit afneemt.

Advertisement

Ten tweede staat “een hardnekkige focus op opbrengst” op gespannen voet met onderzoek dat aantoont dat een lage opbrengst of onvoldoende productie geen honger in de wereld veroorzaakt. “Er is tegenwoordig ruimschoots bewijs dat het probleem in plaats daarvan armoede en gebrek aan toegang is, dat wordt verergerd door de vernietiging van lokale voedselsystemen en commercialisering van voedsel”, merkt AGRA Watch op, en voegt eraan toe:

“Subsidies van de Gates ‘Foundation en AGRA blijven gericht op opbrengst, waardoor Afrika wordt voorbereid op een systeem dat is aangepast aan de behoeften van de op winst gerichte, op opbrengst gerichte commerciële boer in plaats van de boer of kleine boer die diverse gewassen produceert voor een lokale gemeenschap. “

Een derde probleem dat in het rapport naar voren komt, is de financiering door Gates van Europese en Amerikaanse onderzoeksorganisaties en wetenschappers in plaats van Afrikaanse, ook al worden de programma’s in Afrika uitgevoerd.

Volgens AGRA Watch “is dit misschien niet het resultaat van bewuste bedoelingen, maar van een diepgewortelde structurele vooringenomenheid die Afrikaanse wetenschappers en wetenschappelijke instellingen beschouwen als niet gekwalificeerd of legitiem genoeg om subsidie ​​te ontvangen.”

Gates ‘specialiteit: filantrocapitalisme

Aanvullende opmerkingen zijn te vinden in het AGRA Watch-artikel 9 “Philanthrocapitalism: The Gates Foundation’s African Programmes Are Not Charity”, gepubliceerd in december 2017, waarin filantrocapitalisme wordt beschreven als “een poging om marktprocessen te gebruiken om goed te doen”, maar dat is inherent problematisch ‘aangezien markten niet geschikt zijn om sociaal constructieve doelen te bereiken’.

Anders gezegd, het filantropische merk van Gates creëert verschillende nieuwe problemen voor elk probleem dat het oplost. Zoals opgemerkt in het artikel, pleiten voorstanders van filantrocapitalisme:

Advertisement

“… verwachten vaak financiële opbrengsten of secundaire voordelen op lange termijn van hun investeringen in sociale programma’s. Filantropie wordt een ander onderdeel van de motor van winst en bedrijfscontrole. De strategie van de Gates Foundation voor ‘ontwikkeling’ bevordert in feite het neoliberale economische beleid en de globalisering van bedrijven:

‘Het is … waarschijnlijk dat Bill Gates, die regelmatig toegang heeft tot wereldleiders en in feite persoonlijk honderden universiteiten, internationale organisaties, ngo’s en mediakanalen financiert, de meest invloedrijke stem in de internationale ontwikkeling is geworden.

Nader onderzoek van de BMGF is van cruciaal belang, aangezien de invloed ervan enorm is, zelfs groter dan de meeste donorregeringen. De BMGF biedt meer hulp aan de wereldgezondheid dan welke landdonor dan ook en is de vijfde grootste donor van landbouw in ontwikkelingslanden.

In 2013 gaven slechts 11 landen meer uit aan hulp dan de BMGF, waarmee het de 12e grootste donor ter wereld is. De Gates Foundation is een grotere donor geworden dan landen als België, Canada, Denemarken, Ierland en Italië. ‘ 10 “

Gates ‘Medical Plan: Global Immunization and Surveillance

Een van de redenen waarom velen zich nu bewust worden van hoe krachtig Gates is geworden, is vanwege zijn frequente optredens als de COVID-19 expert du jour. Het is een vreemde keuze, gezien zijn complete en totale gebrek aan formele medische opleiding. Het is vooral verwarrend in het licht van hoe de meningen van echte artsen, bekroonde wetenschappers en onderzoekers die in strijd zijn met zijn opvattingen van internet worden geschrobd.

Gates heeft herhaaldelijk verklaard dat het leven pas weer normaal kan worden als we de hele wereldbevolking vaccineren tegen COVID-19 . Dit ondanks het feit dat wetenschappers en medische onderzoekers een verscheidenheid aan veilige, eenvoudige en goedkope strategieën hebben ontdekt om COVID-19 te voorkomen en te behandelen.

Het feit dat de irrationele en wetenschappelijk ondeugdelijke meningen van Gates overal ter wereld pandemische reacties vormgeven, terwijl echte medische professionals worden gecensureerd door reguliere media en sociale mediaplatforms, is een bewijs dat we niet langer opereren vanuit een basis van wetenschap en medische waarheid.

In plaats daarvan wordt verwacht dat de hele wereld in overeenstemming zal zijn met de egoïstische agenda die is opgesteld door Gates en zijn vele bondgenoten in technologie en geneeskunde. In een 30 april 2020, GatesNotes post, 11 , 12 zegt Gates zelfs dat hij “vermoedt dat het COVID-19-vaccin deel zal gaan uitmaken van het routineuze immunisatieschema voor pasgeborenen” – een leuk stukje voorspellende programmering, als je het mij vraagt .

Let wel, de mRNA-vaccins die tegen COVID-19 worden ontwikkeld, zullen uw genetische expressie veranderen en uw lichaam veranderen in een virale eiwitfabriek. Is het echt verstandig om een ​​dergelijk nieuw vaccin bij pasgeborenen te gebruiken? In een gezonde en rationele wereld zou het antwoord een volmondig nee zijn. Helaas leven we nu in een wereld die wordt gerund door Gates ‘goons, en daarom zijn rede en logica grotendeels uit de vergelijking verdwenen.

Advertisement

Op voorspelbare Hegeliaanse dialectische probleem-reactie-oplossingswijze leidde het probleem van COVID-19 tot onlogische en slecht bedachte pandemische reacties, zoals maskermandaten en huisarrest van gezonde mensen , gevolgd door de ‘ultieme oplossing’ van een haastig samengeworpen vaccin. met behulp van nieuwe mRNA-technologie.

Hoe radicaal dat alles ook mag lijken, de plannen van Gates voor de wereld houden hier niet op. Hij dringt ook aan op de implementatie van een uitgebreid, wereldwijd bewakingssysteem om de infectie- en vaccinatiestatus van iedereen te volgen en te traceren. Hij financiert zelfs de contactopsporingsgroep Partners in Health, samen met George Soros. (De William J. Clinton Foundation heeft in het verleden ook Partners in Health gefinancierd. 13 )

Het is niet verrassend dat Gates ‘aanbevelingen uiteindelijk het meest ten goede komen. Zoals besproken in ” Bill Gates – meest gevaarlijke filantroop in de moderne geschiedenis? “, Schenkt de Bill & Melinda Gates Foundation miljarden aan dezelfde bedrijven en industrieën waarin de Foundation aandelen en obligaties bezit.

Het gebruik van non-profitorganisaties om onderzoek te bevorderen voor bedrijven waarin u investeert, is illegaal, maar hij komt hier al jaren mee weg. Tegelijkertijd krijgt zijn stichting belastingvoordelen voor de liefdadigheidsgiften waarmee ze geld verdient.

Bedenk dat hij in de loop der jaren tientallen miljarden dollars heeft “geschonken”, maar zijn nettowaarde is niet gedaald – het is verdubbeld, en dit komt grotendeels doordat zijn donaties worden behandeld als fiscaal aftrekbare investeringen. Het is filantrocapitalisme op zijn best.

Advertisement

Gates is de belangrijkste weldoener van pandemische angststoornissen

De COVID-19-pandemie is ongetwijfeld Gates ‘grootste filantrocapitalistische project tot nu toe, en hij staat op het punt om veel geld te verdienen, aangezien hij zowel therapeutica als COVID-19-vaccins financiert / investeert.

In maart 2020 kondigde de Gates Foundation 14 een nieuw partnerschap aan, genaamd “The COVID-19 Therapeutics Accelerator”, met Wellcome en Mastercard om “O & O-inspanningen te coördineren en belemmeringen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen weg te nemen”. Volgens het persbericht: 15

“De COVID-19 Therapeutics Accelerator zal een katalysatorrol spelen door nieuwe en hergebruikte geneesmiddelen en biologische geneesmiddelen te versnellen en te evalueren om patiënten met COVID-19 op korte termijn en andere virale pathogenen op langere termijn te behandelen.”

De Gates Foundation werkt ook samen met Serum Institute of India (SII) om 100 miljoen doses COVID-19-vaccins te produceren die zijn ontwikkeld door AstraZeneca en Novavax. De vaccins, die minder dan $ 3 per dosis kosten, zijn gepland voor levering aan lage-inkomenslanden. 16 , 17

De financiering wordt doorgesluisd als een renteloze, vergeefbare lening aan Gavi, de Vaccine Alliance, opgericht door de Gates Foundation in 2000, die vervolgens het benodigde kapitaal aan SII zal verstrekken. In de komende vijf jaar heeft de Foundation ook beloofd om Gavi in ​​totaal $ 1,6 miljard aan extra fondsen te verstrekken. 18

Gates ‘poging om het onderwijs te verbeteren, was een enorme mislukking

Het hebben van een overkoepelende invloed op technologie, voedsel en medicijnen (in het bijzonder vaccins) beschrijft nog steeds niet voldoende de invloed van Gates op ons dagelijks leven. Hij heeft ook een grote invloed gehad op het onderwijs. Het veel bekritiseerde Common Core-curriculum was de poging van de Gates Foundation om het Amerikaanse onderwijs opnieuw vorm te geven, 19 en de meeste ouders kunnen je vertellen hoe dom dat was. 20

Advertisement

Ondanks die verschrikkelijke mislukking, kondigde 6 mei 2020 de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo aan dat de staat samenwerkt met de Bill & Melinda Gates Foundation om ‘een slimmer onderwijssysteem’ te ontwikkelen voor de post-COVID-wereld dat zich zal concentreren op online leren en permanent technologie integreren in elk aspect van het burgerleven. 21

De staat werkt ook samen met Google en Cuomo heeft voormalig Google-CEO Eric Schmidt gevraagd om een ​​nieuw panel te leiden om de technologische infrastructuur van de staat te plannen. 22 Zoals opgemerkt door The Intercept 23 wordt het bewakingsapparaat waar consumenten tegen hekelen nu omgedoopt tot het antwoord op ieders gezondheidsproblemen.

Gates is het meest zichtbare boegbeeld van de moderne technocratie

Of het nu vooraf is gepland of niet, de COVID-19-pandemie wordt duidelijk gebruikt om zeer controversiële veranderingen in te luiden die onmiskenbaar totalitair zijn, inclusief de private overname van de overheid via publiek-private partnerschappen.

Surveillance is de grootste industrie met winstoogmerk ter wereld geworden en je hele bestaan ​​wordt nu op winst gericht. Onder degenen die er het meeste profijt van hebben, is Gates zelf.

Zie mijn artikel over sociaal psycholoog en Harvard-professor Shoshana Zuboff en haar buitengewone boek, “The Age of Surveillance Capitalism. ”

Advertisement

Je zult ook mijn recente interview met Patrick Wood, dat te zien was in ” The Pressing Dangers of Technocracy ” , niet willen missen . Ik heb dat interview hieronder voor uw gemak ingesloten.

Hij schetst een beeld dat moeilijk te slikken kan zijn, vooral als je dit allemaal voor de eerste keer komt horen, maar het is echt cruciaal dat iedereen begint te begrijpen waar we voor staan. De tijd raakt op. Om enige kans te hebben om het te stoppen, moeten we ons traject begrijpen en ons verenigen om de koers te veranderen die Gates en anderen zoals hij voor ons hebben uitgezet.

Hallo beste bezoekers van SDB, wij zijn terug na een tijdje weggeweest om eerlijk tegen jullie te zijn wij konden de rekening van de hosting niet direct betalen vanwege minder prive inkomsten. Gelukkig hebben wij toch kunnen regelen dat de site weer online is al weten we niet voor hoe lang. Daarom hebben wij een verzoek om een donatie te doen zodat onze berichten die niet vermeld worden door de Mainstream Media kunnen blijven plaatsen. Wij zullen jullie voor altijd dankbaar zijn en veel leesplezier, denk aan onze sponsors, deel zo veel mogelijk onze berichten en als het mogelijk is steun ons hier onder!.

KLIK HIER VOOR EEN DONATIE

STEUN DE VRIJE MEDIA

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım - Roblox Script