media

Deze leden van het Europarlement dragen het vrije internet ten grave stem niet op hen!

Acht weken vóór de Europese verkiezingen heeft het Europees nepparlement in Straatsburg een zonde begaan. Het heeft met een meerderheid in de fracties de controversiële hervorming van het auteursrecht voor internet goedgekeurd en alle regels van transparante, democratische wetgeving overboord gegooid.

Goede wetten worden op een transparante manier gemaakt, ze zijn gebaseerd op evenwichtige compromissen en lossen echte problemen op. Niets van dit alles kan gezegd worden van de Censuurwet van Straatsburg. Die kwam niet transparant tot stand, maar is het resultaat van een lobbygevecht. De definitieve versie werd gecreëerd in de zogenaamde triloog – een ondoorzichtig handjeklap in de achterkamers in Brussel. Zelfs de Europese Beweging bekritiseert dit ondemocratische proces.

De “hervorming” is dan ook niet gebaseerd op een compromis, integendeel: met een zeer kleine meerderheid werden alle aanvragen geblokkeerd, de wet opgerekt om in ieder geval het hoofdstuk ten aanzien van de uploadfilters te manipuleren. Veranderingen waren ongewenst.

De oorzaak is de zorgvuldig (bewust) gecreërde chaos in het Europees nepparlement tijdens de stemming over de hervorming van het auteursrecht. Blijkbaar vond het hogere echelon dat sommige EP-leden in de war waren toen ze vroegen of er veranderingen mochten worden aangebracht. Ze stemden Nee – en verhinderden op deze manier dat tekstdelen over de controversiële uploadfilters konden worden verwijderd en artikel 13 inhoudelijk veranderd kon worden.

Tien politici zeggen (achteraf) dat ze in verwarring waren gebracht door de manier waarop de stemming ging en daardoor de verkeerde keuze hebben gemaakt. Die tien parlementsleden beweren dat ze vóór het indienen van amendementen hadden willen stemmen, terwijl ze tegen stemden. Bij twee is dat precies omgekeerd, terwijl één parlementslid zich had willen onthouden van stemming. Onder de mensen die zeggen verkeerd te hebben gestemd zijn het Nederlandse VVD-lid Hans van Baalen en de Vlaming Gerolf Annemans. Als alle politici hadden gestemd zoals ze achteraf zeiden dat ze wilden doen, was het amendement met krappe meerderheid aangenomen.
We gaan hier zometeen nog even op door, maar het is natuurlijk bijzonder vreemd dat er gestemd moet worden over “of” er amendementen toegevoegd kunnen worden. Bij de meeste, zoniet alle, democratische instellingen is het indienen van amendementen gewoon onderdeel van het besluitvormingsproces en wordt er over amendementen gestemd.

Volgens de EU geldt het volgende: “MEPs may still issue corrections to their vote in case of mistakes, which will however not change the outcome”. En dit is natuurlijk een bijzonder vreemde gang van zaken. Je kunt als europarlementariër dus opgeven dat je een fout hebt gemaakt en verkeerd hebt gestemd, maar desalniettemin telt alleen de originele (dus: foute) stem.

Wat is er dan de zin van om de mogelijkheid te hebben op te geven dat er fout gestemd is als er daar vervolgens niets mee gedaan wordt?

Op internet wordt sterk getwijfeld over de oprechtheid van de beweringen van de “verkeerd stemmende” parlementariërs in kwestie, ook omdat er nogal wat eerder hun steun uitspraken over het wetsvoorstel – bijvoorbeeld in het geval van de Zweedse sociaal-democraten. In een nogal verbazingwekkend interview met verslaggeverEmanuel Karlsten laten die parlementsleden hun stuitende domheid zien over wat artikel 13 werkelijk inhoudt.

Al maanden horen we vanuit de politiek het refrein: artikel 13 (nu artikel 17) van de EU-auteursrechtrichtlijn zou geen filters vereisen. We wisten allemaal dat het niet waar was en dat er letterlijk geen manier was om eraan te voldoen. Hier is de europarlementariër die  verantwoordelijk is voor de nieuwe richtlijn:

Steeds maar weer hebben politici dit beweerd. Natuurlijk wisten we allemaal dat het niet waar was, en de Duitse regering (als initiator) hield zich stil. Het is natuurlijk anders gelopen, en men gaat in sneltreinvaart door met dit plan. Benjamin Henrion, de Franse minister van Cultuur, heeft al een toespraak gehouden waarin hij zegt dat hij de wet zo snel mogelijk wil implementeren in om te beginnen met het “reguleren” van het internet.
Hier blijkt ook weer uit dat de EU de oren laat hangen naar (de lobbyisten van) de grote multinationals. Ondernemingen als Google en Facebook hebben geld zat om uploadfilters te bouwen, kleine bedrijven hebben het nakijken….

Ten aanzien van de stemmingsdag in het EU nepparlement denken wij dat het – ongeacht de gang van zaken – een kwestie is van dat parlementariërs wisten dat hun stem niet veranderd kon worden en daardoor hun eigen hachje probeerden te redden bij de achterban. In het Europees nepparlement kunnen zij achteraf zeggen dat ze iets heel anders hadden willen stemmen, maar dat is alleen maar voor de bühne.

En dan nog even terugkomend op de “chaotische” gang van zaken waardoor een aantal europarlementariërs zogenaamd op het verkeerde been is gezet, en verkeerd heeft gestemd.
Het gaat dus over de vreselijke stem van het Europees nepparlement om de auteursrechtrichtlijn goed te keuren, inclusief de gevaarlijke artikelen 11 en 13 (het censureren van het internet). Zoals we opmerkten, gaat het om de discutabele stemming of parlementariërs amendementen konden toestaan die de genoemde twee artikelen hadden kunnen schrappen.
Die stemming mislukte met slechts vijf stemmen, 317 tegen 312. Maar kort nadat de stemming werd afgerond zeiden enkele parlementsleden  die tegen het wijzigingsplan stemden – waaronder VVD’erHans “Maidanplein” van Baalen – dat ze verkeerd hadden gestemd en wilden stemmen vóór de amendementen om van de artikelen 11 en 13 af te komen.

Wat er gebeurde was is dat midden in de vergadering besloten werd om een aanpassing aan te brengen in de volgorde van het stemmen op zich. Dit kwam niet op een duidelijke manier naar voren, waar ook de president enigszins verward was. Na de stemming gaven enkele parlementsleden toe dat zij verkeerd hadden gestemd, in de overtuiging dat ze op iets anders stemden.

Een paar uur later verspreidde de EU het officiële stemmingsrapport met een verbazingwekkende dertien afgevaardigden die zeiden dat ze verkeerd hadden gestemd. Tien van hen zeiden dat ze vóór amendementen wilden stemmen. Twee van hen zeiden dat ze tegen wilden stemmen’terwijl iemand zich van stemming wilde onthouden. Zoals u in de onderstaande schermafbeelding kunt zien, zou iedereen naast de “+” vóór de amendementen hebben gestemd als zij zich daadwerkelijk hadden gerealiseerd waarop zij stemden.
internet

Als de volgorde dus niet – bewust – is veranderd en als parlementariërs doen wat ze behoren te doen, namelijk opletten tijdens hun werkzaamheden, dan zou het eindresultaat van de stemming over amendementen anders zijn uitgevallen. Met een kleine meerderheid zou de wet zijn opengesteld voor het schrappen van de artikelen 11 en 13. Met andere woorden, degene die de volgorde van de stemming wijzigde, werkte naar een gewenst eindresultaat toe en kreeg de EU-auteursrechtrichtlijn goedgekeurd … ondanks het EU-nepparlement het er (zoals men zegt) duidelijk niet over eens was. Als u zich nu afvraagt wat er aan gedaan kan worden: niets, dus.

Als europarlementariërs ècht genoeg geven om democratisch juiste besluitvorming, dan had men een herstemming moeten eisen – zonder tussentijdse wisselingen – om rede dat de verandering halverwege de sessie leidde tot verwarring, zelfs bij de president van deze varkensstal. Dus gewoon een nieuwe stemming om de huidige ongeldig te verklaren.

De enige manier waarop we ons kunnen voorstellen dat dit allemaal is gebeurd, is omdat de pro A11/13-mensen wisten dat ze niet genoeg stemmen hadden, en dus besloten ze om een vuile truc uit te halen om hun gewenste eindresultaat te krijgen en te hopen dat het geen averechts effect had.
En wat betreft de corrupte parlementariërs: je stemt op een manier om de lobbyist die je betaalt gerust te stellen, en daarna verklaar je dat je de verkeerde stem hebt uitgebracht om de kiezers die op je hebben gestemd, te kalmeren. Op die manier krijg je je èn steekpenningen èn voorkom je een afstraffing door je kiezers, zodat je het volgend jaar allemaal weer overnieuw kunt doen.

Het eindresultaat waarop men heeft gegokt (door de procedure te veranderen), is wat ze hebben gekregen. Het is frustrerend te weten dat het open internet de nek om is gedraaid door een stel leden van het Europees njepparlement die een stemvolgorde hebben gemanipuleerd. Ongelooflijk.

Maar hiermee is het nog niet afgelopen: het werpt een schaduw op het Europees nepparlement. Dit is allemaal gebeurd acht weken vóór de Europese verkiezingen…. In Brussel en Straatsburg wordt gedacht dat bepaalde problemen hiermee zijn opgelost – maar het tegendeel is waar: het creëert nieuwe. Hoe zou anders verklaard kunnen worden dat de Duitse CDU en CSU nú al aankondigen dat de EU-wetgeving in Duitsland anders geïnterpreteerd wordt dan is besloten in Straatsburg?
In Berlijn wordt geroepen dat Duitsland geen upload-filters nodig heeft, maar waarom heeft men er in Straatsburg dan wel vóór gestemd? In Berlijn wordt toegegeven dat het Duitse nevenrechtelijke auteursrecht de uitgevers niet geholpen, maar waarom zou dit opeens op EU-niveau anders zijn?

Nee, deze “hervorming” is niet nuttig – het is schadelijk. Het zet kleine creatieve en grote muziekproducenten, freelance journalisten en krachtige uitgevers tegen elkaar op. Dat auteurs hier uiteindelijk van profiteren is nog maar de vraag. Net als bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan het uiteindelijk zó zijn dat Amerikaanse internetbedrijven de regels omzeilen of misbruik maken van de regels, terwijl startups en kleine zelfstandigen hier de dupe van zijn en ten onder kunnen gaan.

Bovendien geeft het EU-nepparlement acht weken vóór de Europese verkiezingen een dodelijk signaal af: we zijn niet geïnteresseerd in de protesten van de burgers, die met honderdduizenden de straat op zijn gegaan. En vergeet niet dat bij deze wet zóveel erkende deskundigen en adviezen zijn genegeerd dat we ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat er links en links wat smeermiddelen aan deze of gene zijn gegeven.

De afrekening, vooral door jongeren, zal niet lang op zich laten wachten: bij de stembus, in mei! Daarvoor is onderstaand overzicht (tevens PDF hier) misschien behulpzaam (het overgrote merendeel van de Nederlandse politici heeft wel tegen dit copyright directive en voor amendementen gestemd).
Hieronder de stemming van alle Nederlandse politici voor beide onderwerpen. Als de stem van de politicus veranderde tussen de twee onderwerpen door, is de naam onderstreept:

Aannemen Copyright Directive:
Vóór (dus de afschaffers van de vrijheid van meningsuiting op het internet)
Annie Schreijer-Pierik (CDA)
Esther de Lange (CDA)
Jeroen Lenaers (CDA)
Lambert van Nistelrooij (CDA)
Wim van de Camp (CDA)

Tegen
Agnes Jongerius (PvdA)
Kati Piri (PvdA)
Paul Tang (PvdA)
Anja Hazekamp (PvdD)
Andre Elissen (PVV)
Auke Zijlstra (PVV)
Olaf Stuger (PVV)
Bas Belder (SGP)
Bas Eickhout (GL)
Judith Sargentini (GL)
Caroline Nagtegaal-van Doorn (VVD)
Hans van Baalen (VVD)
Jan Huitema (VVD)
Gerben-Jan Gerbrandy (D66)
Marietje Schaake (D66)
Matthijs van Miltenburg (D66)
Sophie in ‘t Veld (D66)
Peter van Dalen (CU)

Stemonthouding
Anne-Marie Mineur (SP)
Dennis de Jong (SP)

Amendementen op Copyright Directive:
Vóór
Agnes Jongerius (PvdA)
Kati Piri (PvdA)
Paul Tang (PvdA)
Anja Hazekamp (PvdD)
Anne-Marie Mineur (SP)
Dennis de Jong (SP)
Bas Belder (SGP)
Bas Eickhout (GL)
Judith Sargentini (GL)
Caroline Nagtegaal-van Doorn (VVD)
Jan Huitema (VVD)
Gerben-Jan Gerbrandy (D66)
Marietje Schaake (D66)
Matthijs van Miltenburg (D66)
Sophie in ‘t Veld (D66)
Peter van Dalen (CU)

Tegen
Annie Schreijer-Pierik (CDA)
Esther de Lange (CDA)
Jeroen Lenaers (CDA)
Lambert van Nistelrooij (CDA)
Wim van de Camp (CDA)
Hans van Baalen (VVD) (zei eigenlijk vóór te willen stemmen, achteraf gecorrigeerd – ook in de stemlijst – eindresultaat is niet gewijzigd)

Afwezig:
Marcel de Graaff (PVV)

Alleen het CDA heeft vóór de wet en tégen amendementen gestemd. Álle anderen hebben tégen de richtlijn gestemd, zich onthouden van stemmen of waren simpelweg afwezig. En diezelfde parlementariërs, met uitzondering van één persoon (van Baalen, VVD), hebben vóór amendementen gestemd.

internet
[Overzicht van de stemming van de Financial Times – ons inziens niet gehéél correct]

De EU richt niet alleen de democratie en de vrijheid van menigsuiting ten gronde, maar ook haar eigen jeugd…. Toch ook niet vreemd dat we bijna elke dag een artikel kunnen besluiten met de hartekreet: Nexit, NU!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.