buma

Democratie nieuwe kainet Rutte III ver te zoeken

Wie er nog twijfels over had, kan het nu na de uitspraken van CDA-leider Buma [1] zeker weten: democratie bestaat niet in Nederland en de kiezer kan het dak op. Politici trekken zich – na de verkiezingsuitslag – niets aan van wat de kiezer wil. Dat valt o.a. op te maken uit onderstaand overzicht:

buma

Met name het lozen van raadgevende referenda, het verhogen van de btw op boodschappen en het belasten van afbetaalde huizen vinden een weinig gewillig oor bij de Nederlandse bevolking. Toch houdt Rutte III vast aan deze beleidszaken. En na twee voor politici onwelgevallig verlopen referenda (over de Europese grondwet en het verdrag met Oekraïne) vinden onze nieuwe ministers dat inspraak van de burgers niet gewenst is, en wil men de referendumwet (nota bene nog maar adviserend en niet dwingend!) de nek omdraaien, iets wat in geen enkel land dat het referendum heeft ingevoerd heeft plaatsgevonden).

Democratie in het Westen, dus ook in ons land, is anno nu een heerschappijsysteem, waarbij de mensen wordt wijsgemaakt dat zij over de toekomst van hun land kunnen meebeslissen. Verkieziningen scheppen de illusie dat kiezers denken dat zij invloed kunnen uitoefenen op het door politici uit te voeren beleid – een waandenkbeeld dat de dag nà de verkiezingen als sneeuw voor de zon blijkt te verdwijnen.

Politici proberen die schijndemocratie zoveel mogelijk in stand te houden door telkens weer te verklaren dat zij de belangen van het volk vertegenwoordigen, wat natuurlijk een leugen is, omdat zij gewoon de belangen van hun partij (en zichzelf) behartigen. En dat zij door het Volk gekozen zijn is ook maar relatief, wat slechts een klein percentage van de kiezers heeft hen rechtstreeks gekozen.

Het blijkt toch steeds nog erg gemakkelijk de massa te kunnen manipuleren, en daar worden zij dan ook nog bij geholpen door de hen ten dienste staande mainstream media. Kritische onderszoeksjournalistiek hoeven we bij de toonaangevende media niet meer te zoeken.

Al jaren lang gaan de gemanipuleerde mensenmassa’s elke vier jaar (of eerder) naar de stembus om hun stem uit te brengen, en vanaf die dag spreken politici namens hen, of eigenlijk: voor hen. Zo zou het niet moeten zijn, maar zo is het systeem wel bedacht. Zó komen politici op de plek zoals die door de politiek is uitgedacht. Wat dat betreft zijn burgers net als in vroeger tijden gewoon slaven.

We vragen ons weleens af of het nog zin heeft te gaan stemmen. Neem de laatste verkiezingsronde, waarbij de VVD als grootste (verliezende) partij uit de bus kwam. Bij het “formeren” van een nieuwe regering is door politici onderling besloten de in grootte tweede partij van het land, de PVV, al bij voorbaat uit te sluiten, daarmee de stemmen van toch erg veel kiezers rechtstreeks in de kliko te werpen.

Dat handjeklap formeren is een raar verschijnsel, en zeker niet van deze tijd. Wij opteren meer voor een andere variant: bijvoorbeeld de grootste drie partijen moeten met elkaar om tafel en “zien er maar uit te komen”. Ook dan is er voor politici nog voldoende handjeklap te doen, maar je geeft in ieder geval gevolg aan de wens van een groot deel van de bevolking een regering te vormen met de partijen die daarvoor in beeld komen. Het uitsluiten – vooraf – van een partij heeft niets met een democratie van doen.
Daarnaast is het misschien zinvol om op een stembiljet aan te kunnen geven door wie je als kiezer in ieder geval NIET geregeerd wil worden, een optie waar wellicht nog nooit is over nagedacht.

De burger is namelijk nog nooit gevraagd of-ie het met de huidige manier van het houden van verkiezingen (en formeren) wel eens is, of het systeem eigenlijk wel deugt. Ons is er in ieder geval nog nooit om gevraagd, en wij zijn het er zéker niet mee eens. We moeten een stem geven aan (iemand van) een partij, waar veel programmapunten ons helemaal niet aanspreken, om tenslotte geconfronteerd te worden met ministers die we al hélemáál niet over ons willen laten beslissen. Uiteindelijk kan het dan ook nog zó zijn dan onze stemmen partijen legitimeren om over het Nederlandse volk te regeren… en we weten dat regeren heersen is, en al gauw kan veranderen in overheersen.

Elke politieke partij heeft natuurlijk punten die je wel en niet aanspreken. Maar het zijn slechts programmapunten, geen beloften, en gezien de politieke structuren van het systeem draait het altijd uit op compromissen….. wèg programmapunten. Dat zien we bijvoorbeeld bij D66: voorstander van het referendum, maar omdat de partij het huidige referendum niet zint, het afschaffen. Men zegt namelijk een “ander” referendum te willen, en dus worden de oude schoenen weggegooid zonder dat er nieuwe zijn. Wij noemen het gewoon politiek verraad aan de kiezers (en leden).

Daarnaast zijn politici al snel nà de verkiezingen vergeten wat de programmapunten eigenlijk zijn, of worden die zó verdraaid dat er andere uitkomsten gegenereerd worden. Van de originele punten blijft dan weinig over.

Is er ooit uw mening gevraagd over het overdragen van soevereiniteit aan Brussel? Over het afstaan van toezicht op de pensioenen aan die niet democratisch gekozen opvreters van de Europese Commissie? Over de vorming van een Europees leger? Over het betalen van vele tientallen miljarden voor bankroete banken in het zuiden van Europa? Over het openstellen van de Europese buitengrenzen, en die vervolgens ook open laten staan? Over het beleid van een Europese centrale bank die elke maand voor 60 miljard euro aan rotzooi opkoopt en een gigantische zeepbel veroorzaakt die, als die uiteenspat (we moeten eigenlijk zeggen: wannéér die uiteenspat) ons vele tientallen miljarden extra gaat kosten?

Misschien is het wel beter niet te gaan stemmen. Immers: als kiezer geef je je stem af, je accepteert bij voorbaat dat er over je geregeerd (geheerst) wordt. Een kiezer overhandigt dus zijn stem. Een niet-kiezer niet.

Een kiezer kan na de verkiezingsdag niet meer klagen over het verloop van de politiek in de maanden erna. De stem is overhandigd aan de politiek, er is een partij (of er zijn meerdere partijen) aan de macht gekomen, het maakt niet uit welke, het mandaat is gegeven.
Tot over vier jaar, sukkel!

Kiezers leveren zich uit aan een nieuwe regering. Waar mensen heersen zijn er anderen die overheerst worden… de slaven. Slaven zijn er om de heersers te dienen, en het is een misvatting dat burgers denken dat *proest* volksvertegenwoordigers *proest* er zijn om het volk te dienen. Het is zelfs een absurde gedachte: geen heerser dient zijn slaven.

Trouwens: we hebben een premier die méér waarde hecht aan de niet-stemmers dan aan hen die hun stem hebben uitgebracht. Bij het referendum over het verdrag met Oekraïne zei Mark Rutte namelijk dat vooral rekening gehouden moest worden met hen die NIET hun stem hadden uitgebracht [2]. En aan zó’n pannenkoek moet je dan je vertrouwen geven?

O ja, over dat vertrouwen: het motto van Rutte III is “vertrouwen in de toekomst” [3]. Moesten we gelijk denkeen aan een uitspraak van de Amerikaanse schrijver Charles Bukowski:

We zijn ervan overtuigd dat er maar een gering aantal mensen is dat daadwerkelijk denkt dat verkiezingen veranderingen ten goede brengen. Het zijn vooral de leden van politieke partijen, journalisten – de mainstream media – en ceo’s van grote ondernemingen. Dat klopt dan ook wel, want zo ongeveer zij zijn de enigen die profiteren van de inspanningen van de “hardwerkende, gewone, normale” Nederlanders (die trouwens nog 1.000 euro tegoed hebben van de premier).

Misschien dat we onze hoop moeten vestigen op een nieuwe generatie politici, op nieuwe partijen die met standpunten komen die niet vastgeroest zitten in de gedachten van de al veel te lang heersende kliek. Wèg met de banencarroussel, weg met privileges en wèg met deals die door handjeklap tot stand gekomen zijn. Invoeren van politieke verantwoordelijkheid èn dito aansprakelijkheid.

Volledige transprantie, en rekening houden met de wens van de burgers.

Want dat bewustzijn hebben poltici nog steeds niet: de burgers máken een land. Daar mag ook wel dank- en dienstbaarheid tegenover staan.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief SDB-nieuws klik hier om te registreren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.