Daar word ik nou vrolijk van. Toen Noelia Garella naar de kleuterklas moest, werd ze afgewezen; omdat ze Downsyndroom had. Ze was een ‘’monster’’.Nu, met 31 jaar, zit ze als kleuterjuf in de klas; de eerste voorschoolse-lerares in Argentinië met Down syndroom. Wat een overwinning.

Als kind wilde ze al kleuterjuf worden, en nu is haar droom uitgekomen. Dat doorzettingsvermogen maakte zoveel indruk bij de school, dat ze haar ondanks aanvankelijke tegenstand van de maatschappij en collega’s, aannamen. De kinderen hangen aan haar lippen, terwijl ze een verhaal verteld. Want zij heeft, wat kinderen het meest belangrijk vinden op kleuterschool; liefde en aandacht. Mijlpaal in Latijns Amerika. Wat een prestatie.

Dit is toch niet te geloven. Nu ineens zou er geen bewijs gevonden zijn, dat het Kabinet De Jong in 1972 geheime afspraken met het Koningshuis gemaakt heeft over compensatie van te betalen belasting? En donderdag tijdens het debat was e.e.a. nu wel of niet?? Verdoezelsmoezel Mark! En ik wil geen historisch onderzoek, maar laat het puissant rijke Koningshuis de eigen broek ophouden! Is niet meer van deze tijd, dat belastinggeld hiervoor besteed wordt.

Want wat doet het KH voor ons? Anders dan veel geld besteden aan representatie? Nemen ze vluchtelingen op? Iets anders? Nou dan. En dat Amalia vanaf 18 jaar 1,5 miljoen krijgt omdat ze voorbestemd is als Koningin? Kan ze altijd nog weigeren. En waarom moet dat gratis/zonder belasting betalen? Zoveel geld? Ach, en dat dure Down-Under toestel-heen-en-weer-leeg-maar-duur-gevlieg? Het debat is zielig, gekontdraai en zogenaamde verontwaardiging alom (terwijl Kamerleden jaar na jaar instemden…); politiek geharrewar van het laagste soort.

Grondwetwijziging over wel/niet belasting betalen (ook over toelages en zo) duurt jaren. Maar 80% van NL is voor, zegt Mark. Dat KH. Nou, ik dacht dat ook 76% ervoor was, dat ze ook eens belasting betalen. Maar dan is het ineens stilte.

De opiumoogst in Afghanistan wordt ook 2016 een topjaar. De VN meldt dat het oppervlakte van opiumteelt wederom met 10% is gegroeid naar ruim 200.000 hectare. En de oogst wordt waarschijnlijk 43% hoger dan 2015 ( ruim 4800 ton). Want…de regering heeft een terugslag geleden door de opkomst van radicale Taliban in hun poging, om papavervelden te vernietigen. En met opium maak je heroïne; de grootste hoeveelheid komt – het zal niet verbazen – uit Afghanistan; vooral de provincie Helmand. Boeren kiezen in oorlog voor teelt van papaver, terwijl de regering en de wereld hun strijd hebben opgegeven, heet het. Want in 2016 werd maar 355 hectare vernietigd, net 9%…vanwege extreem slechte veiligheidssituaties. En ach, als het de enige bron van inkomsten is…Vooral voor de Taliban..

In de krant valt wederom te lezen, dat Tsipras met zijn regering schandaal op schandaal stapelt rondom televisie, banken en justitie; vriendjespolitiek viert hoogtij, evenals corruptie – daar zou Syritza toch tegen strijden? Het lijken wel communistische taferelen; die machtsovernames bij de TV. En dan de ‘’vriendjes’’ bank Attica – als regionale bank valt het niet onder ECB toezicht, maar kreeg nu ineens toch staatsgarantie van de EC…? Benoeming van ‘’regeringsvriendelijke’’ rechters om kritische rechters bij het Constitutioneel Hof weg te werken? De oppositie noemt dit fascisme. Maar het ESM maakt vrolijk weer 2,8 miljard vrij. Omdat de Grieken constant voortgang boeken in hervormingen en mijlpalen bereikt. Creatief verslaglegging over 3x 0 prestaties.

We leven in de 21e eeuw, toch? Belachelijk dat vrouwen pas in 2186 gelijkwaardigheid in salaris zullen ervaren. Aldus het Global Gender Gap Report. Het gat tussen man/vrouw bij economische participatie en kansen is thans groter dan ooit sinds 2008. 50% v/d bevolking is vrouw. Huh?

Het superdealtje, welk de gemeente DH had bedacht voor oudere werknemers blijkt na 1 jaar toch niet te deugen. De Belastingdienst greep in, en de constructie is grotendeels opgedoekt.

Door ‘’miscommunicatie’’ tussen gemeente, ABP en de Belastingdienst hebben tientallen 60-plussers in dienst van DH een jaar lang meer pensioen opgebouwd dan is toegestaan. Mogelijk moeten duizenden Euro teruggestort worden. Mogelijk. En dan verbazen we ons nog over een te lage dekking bij he ABP? Fraaie, foute sjoemelboel!

Lulletje Rozenwater. Mark met zijn ‘’pogingen’’ om in Brussel te komen tot een oplossing van de Oekraïne-impasse. Hij doet namelijk niks, omdat eventuele voorstellen in de Kamer toch niet worden gesteund. Recht doen aan NL’se nee-stemmen? Welnee. Stoelendansje, onderonsjes ‘’komt wel goed als we ons stil houden’’ en dan waait vanzelf over.

Na Burundi zegt ook Zuid Afrika de samenwerking met het Internationale Strafhof op. De focus van het Strafhof is vooral op Afrikaanse landen gericht, en dat is niet eerlijk. Klopt; tot nu toe zijn alle aangeklaagden burgers van Afrikaanse staten geweest. Maar de aanzet tot vervolging werd steeds door de betrokken (Afrikaanse) regeringen zelf gedaan…De vraag is, of de opzegging rechtsgeldig is, omdat de regering zonder toestemming van het parlement zo heeft besloten.

Begonnen was het gedoe na het bezoek van Soedans Al-Baschir, waarbij Johannesburg weigerde, hem op te pakken. Minachting van het recht door een land, dat jarenlang toch als voorvechter voor rechten van een staat hebben gepleit…? Gambia trekt zich ook terug uit het ICC. ‘’Het Internationaal Kaukasisch Hof voor de vervolging/vernedering van gekleurde mensen, en Afrikanen in het bijzonder’’ wordt het ICC genoemd. Het gaat ter ziele, dat ICC: de Afrikanen gaan eruit, en de VS, Rusland en China deden al niet mee, dus het wordt een zwak Nederlands schijn-juridisch-circus te worden. En dat zou toch ernstig prestigeverlies opleveren. Voor NL. Ja hoor. Net zoiets als Bertje, die bij de VN namens het kleine kikkerlandje NL wil pleiten voor ‘’een wereld zonder kernwapens’’?

Vluchtelingencrisis? Het epicentrum ligt in Afrika. Sinds de sluiting van de Balkanroute komen bijna alle migranten vanuit het Zuiden. En dat zal zo blijven. Het lot van Europa zit vast – voor tientallen jaren – aan het Afrikaanse probleem. Want 1) Afrikaanse vrouwen krijgen gemiddeld 4 kinderen (de rest v/d wereld 2); 2) 2 miljarden mensen leven in Afrika; meer als in India en China. 3) net een kleine 20% van de Afrikanen heeft een vaste, betaalde baan. Razendsnelle stijging aan mensen t.o.v. minimale stijging werkgelegenheid = honderden miljoenen zonder perspectief; da’s de realiteit.

Mutti wil vooruitzien; nu te hulp schieten in plaats van wegkijken. Maar geld is niet genoeg. Noch kunstje flikken, wat in het Nabije Oosten mislukte; zoals betere bescherming van EU-buitengrenzen, geld voor transitlanden en bestrijden vluchtoorzaken. Te weinig daadkracht, Europa! De Afrikanen zijn aan zet. Waarom zouden ze moeite doen om grenzen te bewaken? Te veel heersers zijn blij, dat door migratie geld terug vloeit. Er zijn sowieso nauwelijks banen in eigen land. Ontwikkelingshulp schrappen = nog meer armoede. Dilemma dus. Oorzaken bestrijden? Immense klus.

Bedrijven staan niet echt te popelen om zich daar te vestigen, terwijl marktwerking en ondernemerschap waarschijnlijk de oplossing is, om een continent uit de armoede te halen. En het vraag om sterke regeringen, die in opleiding, gezondheid en werkgelegenheid willen investeren. Het kernprobleem? Te veel geboortes. 150 jaar geleden was dit het probleem in Europa; 50 jaar geleden in Azië. De wereld moet gezamenlijk Afrika helpen. Niet alleen Duitsland of de EU.En niet als koloniale heersers of goedmoedige ‘’helpers’’, maar als intelligente partners. In ons eigen interesse.

Robot-ethica A.v. Wynsberghe en schrijver van Healthcare Robots voorspelt, dat robots bijna net zo snel zullen inburgeren als mobieltjes. En daar moeten we niet lichtzinnig over denken. Want de mens zal steeds meer geheimen delen met zijn robot. Huh? Nou, ikke niet! Enfin, mits de prijs klopt, heeft straks iedereen een drone; bedrijven gebruiken ze om goederen te bezorgen. En later om kinderen – of buren – in de gaten te houden. Of om video’s te maken of zonnepanelen of akkergrond te controleren. Of om af te luisteren of….

Dus moeten grenzen gesteld worden, zodra robots ‘’ethische beslissingen’’ (?) nemen, zoals wel/niet iemand doden. Oeps. Want een robot kan van alles in de gaten houden. Daardoor stijgt de kunstmatige intelligentie en zo kan de machine conclusies trekken uit alle data die hij verzamelt. En zou zo maar eigen actie kunnen ondernemen, gebaseerd op die informatie. Denk aan drones in het leger. Gevaarlijke klussen doen, prima, maar let op bij robots in huis, met mensen. Dan gaan ze een relatie aan, en we weten niet wat dat betekent voor de mens.

Zoals Jibo in de VS: leest voor, doet licht aan, bestelt je pizza en vertelt wat je aan berichten kreeg… Big robot is watching you. En dus, beste mens ‘’wees gewaarschuwd, je robot is een machine’’… En dan lees ik nog een ander artikel, over Deep Learning, waarbij Google’s KI-programma AlphaGo de go-speler Sedol – de beste speler ter wereld – versloeg. En over nieuwe neurale netwerken waarmee de DNL-computer kan redeneren, logische vragen kan beantwoorden en b.v. een route plannen in de Londense metro. Deze netwerken worden niet meer geprogrammeerd, nee, ze worden getraind. Allemaal heel technisch, maar het komt erop neer, dat ze kunnen ‘’groeien’’. Die computers. Oeps.

En alsof het nog niet genoeg is, lees ik over een wereld, waar een autoritaire regering alles wat je doet, in de gaten houdt; reusachtige hoeveelheden data opslaat over praktisch elke interactie en je bestempelt als wel/niet betrouwbaar. Alles – van het weigeren tot een lening, tot kritiek op eigen regering, van rijden door rood of je ouders verwaarlozen, kan je ‘’punten’’ kosten. En jouw score bepaalt wie je bent, wat je kunt doen, of je kinderen naar goede scholen kunnen of dat je kunt reizen. Bepaalt welke kamer je krijgt in het hotel, of plaats is voor je in het toprestaurant of dat je überhaupt een date krijgt…Geen Spielberg-film, nee China in het jaar 2020.

Het scenario, gebaseerd op ambitieuze plannen van de Chinezen, om een verreikend sociaal kredietsysteem op te zetten; de Communistische Partij hoopt zo een cultuur van eerlijkheid te bouwen in een harmonieuze socialistische maatschappij waar vertrouwen glorieus is…In het in september vrijgegeven document staan ook sancties voor personen/bedrijven die de fout in gaan. Als vertrouwen op 1 plaats is gebroken, moeten beperkingen overal ingesteld worden is het uitgangspunt…Veel privileges zouden dan komen te vervallen. En dagelijkse supervisie en regelmatige inspecties worden uitgevoerd.

De ambitie is, om elk stukje informatie online over Chinese bedrijven en burgers op 1 plaats online te verzamelen, en dan alles te voorzien van scores, gebaseerd op hun politieke, commerciële, sociale en legale ‘’krediet’’. Hoe precies dit gaat functioneren, meldde de regering nog niet. Maar het idee van goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag wordt bestraft, zit erachter. China noemt dit ‘’Internet Plus’’. Zich wapenen tegen de macht van Big Data, de beschikbaarheid van smartphones, e-commerce en social media in een maatschappij met 700 miljoen mensen, die grotendeels online leven, dat heeft ook impact op gerechtshof, politie, bankieren, belasting en werknemers –beoordeling; artsen, leraren, lokale regeringen en business; alles kan gecontroleerd en beoordeeld worden…Oeps…Lijkt meer een 21 -eeuwse versie van een politiestaat/totalitair regime. Big Brother is watching you op z’n Cinees.Brrrr…

Een lachmomentje….De möchtegern-Fransioolse presidentskandidaat Copé had even een Marie-Antoinette-momentje – aldus de media – toen hij zeik dat hij geen idee had, wat een pain au chocolat (het fameuze croissantje met chocola) kostte. Hij dacht ca. 10 – 15 cents…Grow up, het kost het 10-voudige! Reacties volop natuurlijk. Waarbij eentje eruitsprong…Dat nou net een voormalig Minister van Financiën zo iets zou roepen, was toch wel zorgwekkend. Welnee, hoor, dat leukt straks de begrotingen fantastisch simpel op!

Dit is werkelijk beneden peil; VVD en PvdA zijn het oneens over de vraag, of in het debat over het beëindigen van ‘’voltooid leven’’ een leeftijdsgrens moet komen voor mensen die hulp willen bij zelfdoding! Niet alleen bij ‘’ondragelijk lijden’’ moeten hotemetoten meebeslissen, nee, ook bij een vrijwillig ‘’ik wil eruit stappen’’? Dat de Christelijke partijen tegen zijn, snap ik. Maar laten we nou niet schijnheiligheid en God naar voren schuiven om mensen te beletten, bij hun volle verstand eigen keus te maken; ieder schepsel van God is waardevol en kostbaar? Ammehoela; roepen ze dat ook tegen oorlogs-, verkrachtings- of andere slachtoffers? Waar is die aardige God dan? Als je’m nodig hebt, is ie er nooit! En laat God toch a.u.b. echt niet diegene zijn, die over leven/dood beslist, zoals het SGP roept! En alsof de maatschappij, mensen van buitenaf kunnen beoordelen, of iemand niet te vroeg ertussen uit wil? Kom op zeg. Mensonwaardig, deze discussie. Volwaardig mens zijn, betekent ook dat je volwaardig uit je leven moet kunnen stappen. Met of zonder hulp. Zonder veroordeling.

En de stoelendans bij de ABN wordt met de dag lachwekkender. Kijk maar naar analyses, commentaren en speculaties. O.a. in het FD. Gerritje stapt eerder op – met zakken vol geld neem ik aan – en wie moet nou de boel leiden???Aandeelhouder Dijssie wil een grote vuist in de pap, Commissaris Zoutendijk doet ook mee, en wel mogelijk met 2 petten, want zij wil ook wel op die stoel. Een bestuurder met politieke kracht, om gemaakte fouten te voorkomen, is de wens van Dijssie. Woutertje Bos wordt al genoemd. Welja hoor. Die brokkenpiloot en smooth-talker? Of DSM Sijbesma ‘’maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen’’ dan? Politiek correct, dat wel. En de ABN zelf? Wil een echte banker. Zo een als Vogelzang, die meeschreef aan strategie en sinds begin van deze eeuw in het groen-geel gekleed is…?

Vlg. het FD is dit net een veldslag uit de vorige oorlog. ABN wil groeien, Dijssie wil fouten voorkomen en waar het echt om gaat? Dat is een bittere overlevingsstrijd. Alle traditionele verdienmodellen vermorzelen onder de druk van nieuwe fintechbedrijven. Is er nog bestaansrecht? En wie gaat deze noodzakelijke transitie leiden? Woutertje? Misschien wel P.v.d.Does, oprichter/CEO van Adyen…Het FD stelt ‘’wat heeft de bank te verliezen’’? Nou, ik wist het wel. Te veel traditionele, niet veranderbare oud-bankiers…

Pinoccio weer; schrapt ie de maatregel voor ZZP’ers, om huur van de winst af te trekken, terwijl hij in augustus nog zei, dat de wet intact blijft, blijkt hij bij de HR te hebben gevraagd, of hij’mag schrappen. Dat mag. Nog maar 1% ZZP’ers maakt hiervan gebruik. Kost 20 miljoen. Maar het kan de overheid op termijn wel een ½ miljard gaan kosten. Huh? Onbetrouwbare overheid.

Kijk, na een reeks van tegenvallende prestaties (…) bij Arcadis vertrekt topman McArthur per direct. Met medeneming van ruim 6 ton dan wel. En dat voor zwakke prestaties, tegenvallers, daling in bijna alle segmenten, teleurstelling op alle fronten? Het mag wat kosten.

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.