17 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

De Wereld Is Gek

We leven in interessante en gestoorde tijden. Aan de ene kant kunnen we dankzij internet allerlei nieuws, vanuit allerlei invalshoeken en meningen over dat nieuws tot ons krijgen en hebben we een enorme schatkamer aan kennis aan onze voeten liggen, waardoor we de mogelijkheid hebben om ons zelf te onderwijzen en inzicht te krijgen in zaken waar we vroeger geen weet van hadden maar aan de andere kant lijkt het begrip waarheid steeds minder inhoud te krijgen en valt er vaak geen touw meer vast te knopen aan de gebeurtenissen in de wereld. Daarnaast zien we de wanhopige pogingen van onze overheden en media om het beleid van die overheden en de gevolgen die dat beleid op onze levens heeft, nog enigszins recht te praten. Recht te praten wat krom is, wel te verstaan. Beleid dat niets te maken heeft met logische keuzes of gezond verstand maar vooral met idealistische lange termijn visies van een doorgeslagen elite.

“Als je zelf geen plan hebt wordt je onderdeel van het plan van een ander”

-Terence Mckenna-

Laten we eens kijken naar het vluchtelingen probleem en de oorlog in Syrie. Al jarenlang zitten de V.S., England, Israel en de Soedie Arabie de zaak op te stoken in het Midden Oosten en wij lopen daar als NAVO partner blindelings achteraan omdat het ons anders geld gaat kosten in de vorm van contracten die onze multi nationals mislopen. Willens en wetens steunen we het criminele beleid van de V.S. wat al vele honderdduizenden mensen het leven heeft gekost. Onze media probeert de argeloze burger er nog van te overtuigen dat het allemaal is voortgekomen uit de innerlijke drang van de Arabische volkeren, naar mensenrechten en democratie maar iedereen die dat nog geloofd moet zich toch echt eens na laten kijken.

De V.S., Israel en Saoedie Arabie hebben jaren terug al te kennen gegeven wat hun plannen waren. De vijanden Syrië, Iran, Libië en Irak moesten een “regime change” ondergaan en om dat te bereiken moest er eerst flink gestookt worden onder de burgers van die landen. Oppositie groepen werden in die landen opgericht en financieel gesteund. Zo rond 2010 kwam er in Tunesië, Bahrein en Egypte ook steeds meer oppositie tegen de door de V.S. gesteunde dictators en zoals we allemaal weten gelden voor dat soort dictators andere regels dan de dictators die bijv. bondgenoot van Rusland zijn. In Bahrein werd de oppositie kapotgeschoten door het leger van Saoedie Arabie en in Egypte werden de democratisch gekozen Moslim Broeders weer vervangen door een dictator die de V.S. en Israel gunstig gezind was.

https://youtu.be/9RC1Mepk_Sw

Syrië was de laatste pion die even van het bord moest worden gestoten. Om het sterke leger van Assad, dat door Rusland wordt gesteund, weg te krijgen werd een huurlingen leger van moslim fundamentalisten opgezet. Ineens was daar IS of ISIS. Een groep fundamentalistische wilden die in prachtige nieuwe Toyota trucks, dood en verderf zaaiden in de regio en klaarblijkelijk zonder al te veel tegenstand op konden trekken naar Damascus. Israel was zogenaamd de grote vijand van deze barbaren maar eerst moest Assad nog even een kopje kleiner gemaakt worden. Uit het westen kwamen ineens allemaal jongemannen die door ISIS waren geronseld om deel te nemen in de strijd tegen Assad. De V.S. had natuurlijk grondtroepen nodig omdat ze vanuit de V.S. weinig steun kregen voor een grondoorlog. Ongeveer een jaar geleden begon de kritiek toe te nemen op ISIS en bleek het middel erger dan de kwaal. De V.S. en coalitie genoten, waaronder Nederland, besloten ISIS te gaan bombarderen. Resultaat…ISIS boekte nog meer terrein winst tegenover Assad. Al die high tech bombardementen waren blijkbaar kansloos tegenover de barbaren in hun Toyota’s. Inmiddels was wel duidelijk dat de V.S. helemaal niet tegen ISIS vocht maar hen steunde tegenover Assad. Hadden we dat niet eerder gezien in de jaren tachtig toen de V.S. de Muhjahideen steunden in Afghanistan? Rusland kon het niet langer aanzien en kwam hun bondgenoot Assad een handje helpen. Binnen een week had Rusland meer winst geboekt tegenover ISIS dan de V.S. in een jaar. Ra ra, hoe kan dat? Er begon zich een duidelijk beeld af te tekenen van de machten achter ISIS. Die machten gebruiken ISIS tegenover hun vijand Hezbollah en Rusland om op die manier de Sjitische en Russische invloed in de regio te minimaliseren.

Turkije en Soedie Arabie voeren intussen wat privé oorlogjes uit met de Koerden en Jeminieten en Israel probeert nog even wanhopig het westen op te stoken tegen Iran, die aldus Israel, al dertig jaar op het punt staan Israel van de kaart te vegen maar daar om wat voor reden dan ook maar niet aan toe komen. Al met al zijn de plannen van de Israelische en Amerikaanse denktanks “A Clean Break” en “Project for a new American century”, op Iran na, aardig geslaagd. Rusland probeert de plannen van deze internationale elite nog enigszins te dwarsbomen en wordt daarom aan alle kanten zwart gemaakt in de westerse main stream media.

Inmiddels zien we waar de plannen van deze denktanks en de stook acties van de V.S. en haar bondgenoten toe hebben geleid. Honderdduizenden doden, compleet geruïneerde landen, miljoenen vluchtelingen en een geregiseerde “clash of civalizations” tussen de christelijke en islamitische wereld.

Onze politici proberen ons wijs te maken dat deze situatie hun compleet overvalt en dat ze er ook allemaal niets aan kunnen doen. Wie echter wat verder kijkt dan zijn neus lang is ziet dat de crisis die nu in Europa, Oekraïne en het Midden Oosten is ontstaan, van het begin tot het eind de schuld is van falende politici en de steun die ze hebben gegeven aan een crimineel imperialistisch systeem in ruil voor dertig zilverlingen.

Politici die zich niets aantrekken van democratie en de burgers die ze eigenlijk moeten vertegenwoordigen. Politici die zich laten chanteren door de financiële wereld en graaibankiers. Politici die met hun internationalistisch ingestelde vriendjes afspreken om, tegen de zin van een meerderheid van de burgers, de multi culturele samenleving te promoten. Politici die zeggen wat op te hebben met liberale normen en waarden maar desondanks horden mensen binnenhalen die uit een woestijncultuur komen die helemaal niets op heeft met die normen en waarden en dan vervolgens, ondanks een decennia lange geschiedenis van slechte ervaringen met allochtonen, vreemd opkijken als blijkt dat die cultuur niet samengaat met de onze en de integratie van die mensen zeer moeizaam verloopt en tot een enorme druk op de westerse samenleving en verzorgingsstaat leidt. Politici die wetgeving maken die er voor zorgt dat arbeid verdwijnt naar lage loon landen en handelsverdragen tekenen die onze democratisch gekozen wetten aan de kant schuiven. Politici die ons opschepen met een Europese muntunie en daar willens en wetens allemaal landen aan mee laten doen die daar helemaal niet klaar voor zijn om vervolgens als oplossing voor de ontstane problemen nog meer macht voor de EU opeisen en als u daar een probleem mee heeft dan bent u een fascist, een Nazi of een samenzwerings idioot. Als u logisch kunt nadenken en niet meer in de propaganda en bullshit van onze media tuint dan bent een gefrustreerde xenofoob. Dat inmiddels een meerderheid van de Europese bevolking onder die noemer valt zal onze Internationaal georiënteerde elite een rotzorg zijn. Zij hebben er alles voor over om hun einddoel te bereiken en dat mag ten koste gaan van democratie en miljoenen doden en vluchtelingen. Zij stoken de zaak tegen elkaar op door hun beleid en komen uiteindelijk als overwinnaar uit de rokende puinhopen die ze zelf hebben gecreëerd. Uiteindelijk moet de natiestaat, religie en de witte boze man wijken voor de Nieuwe Wereld Orde. Een nieuwe wereld waarin een grote arme onderklasse in machteloze economische regio’s, met multi culturele samenlevingen en gemixte rassen, onder het juk van een stinkend rijke elite, mag vechten om de korsten die van de tafel vallen. Een wereld met 1 pop cultuur en 1 pop religie waar vrijheid een vaag begrip is geworden en diversititeit meer en meer uitsterft.

Vergeet niet dat dit alles wordt uitgevoerd ter meerdere eer en glorie en het in stand houden van het menselijk ras. Oke, we zullen dan wat offers moeten brengen maar het is uiteindelijk allemaal goed bedoeld. Orde uit chaos. Om de mensheid bij elkaar te kunnen brengen zullen er heel wat mensen geofferd moeten worden op het altaar van de vooruitgang. Zonder gebroken eieren geen omelet. Onze elite kijkt niet naar het leed van individuen, zij zien het grote plaatje en het uiteindelijke doel dat soms decennia of eeuwen ver weg ligt. Zij zien het tonen van emoties als een zwaktebod en zweren trouw aan internationale belangen in plaats van de balangen van de mensen uit hun eigen land die ze zogenaamd vertegenwoordigen. Deze verlichte personen kijken over de horizon en vertrappen alles wat hun voor de voeten loopt in hun eeuwenlange zoektocht naar de eeuwige roem.

Ze hebben dezelfde idealistische grondhouding als Adrain Veidt in “The Watchmen” Hij creeert een false flag aanval op New York waarbij miljoenen mensen omkomen maar wel leidt tot een voorlopige wereldvrede. Zoals Veidt het zelf uitdrukt: “Killing millions to save Billions”

Dit soort mensen vergeet echter dat er allerlei krachten en machten meespelen en dat daardoor de uitkomsten van hun idealistische plannen vaak totaal onvoorziene aspecten met zich meebrengen.

De rekening van die politieke experimenten betalen wij met z’n allen.

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.