VNL

VoorNederland (VNL) wil 30 miljard aan ombuigingen realiseren. Ombuigingen is newspeak voor bezuinigen om elders meer geld uit geven. Specifiek wil VNL 12,8 miljard ophalen bij de circa 650.000 werklozen en de failliete industrie die hen moet activeren (om er nog maar een Orwelliaans woord tegenaan te gooien). Snijden in subsidies, bureaucratie, de overheid en zelfstandige bestuursorganen moet 6 miljard gaan opleveren. De modernisering van het onderwijs, innovatie- en topsectorenbeleid gaat volgens VNL op wonderlijke wijze 4 miljard opleveren en afschaffing van ontwikkelingshulp en buitenland overig (wat de fuck dat ook moge betekenen) 2,4 miljard.

Toch valt het woord bezuinigd slechts één keer in het VNL-programma en wel in de context van dat er onverantwoord bezuinigd zou zijn op “defensie“. Daar wil de club van de aanrander Jan Roos die niet vies is van tieners te intimideren door te schreeuwen dat hij hun “kankerkoppen” er af gaat hakken, 5 miljard in investeren. Waar VNL stopt met ontwikkelingshulp, wil het uiteraard niet stoppen met het “veiligstellen” van grondstoffen uit zogeheten ontwikkelingslanden. Kolonialisme is wat ons welvaart heeft gebracht en dat gaan we onder de wederom Orwelliaanse noemer vredesmissies mooi geen neokolonialisme noemen. Dat zou al te gek zijn.

De andere investeringen van VNL zijn een miljard extra voor de politie en 2,5 miljard aan voor infrastructuur, water, energietransitie en innovatie. Als u nu denkt dat ik in de eerste alinea schreef dat VNL juist 4 miljard wilde bezuinigen op onder andere innovatie dan mag ik u feliciteren met het feit dat u een oplettende lezer bent.  Het programma van VNL is zo incoherent als de neten. Vooral op het vlak van het paradepaardje genaamd referenda.

VNL wil een referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie. Tegelijkertijd wil VNL diezelfde EU verregaand hervormen, of eigenlijk misvormen. Om de EU “democratischer” te maken, wil VNL de enige (zij het imperfecte) democratisch gekozen loot aan de stam van de EU, het Europees Parlement, afschaffen. Op termijn streeft de firma kapmes naar een unie van waarin alleen België (gespecificeerd als Vlaanderen en dus niet Wallonië) Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland en Ierland welkom zijn. “En als ze willen zijn ook Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk”.  Het Verenigd Koninkrijk! U weet wel, dat koninkrijk dat op uiteenvallen staat omdat de Ieren en de Schotten bepaald niet te spreken zijn over de Brexit die de zusterpartij van VNL, UKIP, heeft helpen forceren.

Dat Wallonië niet welkom is in de Arische Unie van VNL is al helemaal lachwekkend want het is nou juist Wallonië dat zich verzet tegen handelsverdragen als CETA en TTIP waar VNL tegen claimt te zijn. Het is ook exemplarisch voor de holle retoriek die VNL verkondigt. VNL pretendeert populistisch te zijn en de media zetten de partij godbetere neer als het fatsoenlijke alternatief voor de PVV maar dat is allemaal lulkoek. Als de 12,3 miljard die VNL op het sociaal vangnet wil bezuinigen bijvoorbeeld alleen uit kortingen op uitkeringen moet komen dan kost dat iedere uitkeringsgerechtigde een krappe 20.000€. Een WWB-uitkering is ongeveer 10.000€ per jaar.

Dezelfde media die VNL als fatsoenlijk alternatief voor de PVV neerzetten hebben als volgt over hun programma bericht. De NOS: VNL wil minder belasting en referendum over EU-lidmaatschap. Volkskrant: Verkiezingsprogramma van VoorNederland zit vol testosteron. AD: VNL wil mes in aantal publieke zenders. NRC: Verkiezingsprogramma VNL Partij Jan Roos opvallend mild voor EU. Metro (en ANP): Referenda en schietdrones: VNL presenteert programma.

Geen enkele speler in ons *kuch* pluriforme *kuch* en zogenaamd respectabele medialandschap voelde zich geroepen om de daadwerkelijke gevolgen van het uitvoeren van het VNL-programma uit de doeken te doen. Geen enkel kwantiteitsmedium vond het de moeite waard om te vermelden dat VNL het eigen risico weliswaar met “maar liefst” 50 euro wil verlagen terwijl daar het “moderniseren” (lees: schrappen) van de zorgtoeslag die kan oplopen tot bijna 1000 euro tegenover staat. Overal waar VNL van moderniseren spreekt, bedoelen ze zo ongeveer terug naar de tijd van voor de verzorgingsstaat. Natuurlijk mag je pleiten voor het ongedaan maken van een eeuw aan verworvenheden door sociale strijd, maar verpak dat niet in newspeak. Het is geen modernisering, het is geen vooruitgang en het is beklagenswaardig dat de reguliere media de vinger niet op die zere plek leggen.

Gelukkig heeft u mij nog, één van de weinige echte dissidenten in de kakofonie van de nieuwscyclus. Dat is ook waarom ik er trots op ben om frontaalnaakt gepubliceerd te worden. Dissidenten, verenigt u! U hebt niets te verliezen, behalve uw stem. En die stem gaat u nog hard nodig hebben in een land waar het moedig wordt genoemd om de minstbedeelden te beroven van hun rechten. Want een land dat populisme definieert als cadeautjes voor de rijken zoals VNL doet, is compleet van het padje af. Als we uitvoeren wat VNL wil, dan is het uiteenvallende koninkrijk ons voorland, daar sterven uitkeringsgerechtigden bij bosjes terwijl de politiek dat glashard ontkent.

Naschrift: via twitter werd ik er op geattendeerd dat ik een belangrijk punt over het hoofd heb gezien. VNL wil “één BTW-tarief van 15 procent. Uniformering van de BTW-tarieven leidt
tot een lastenverlichting van ruim 3 miljard euro.”

Dat het per saldo voor de overheid tot 3 miljard minder inkomsten leidt, wil ik best geloven. Dat laat zich echter niet vertalen als lastenverlichting voor iedereen omdat de koopkracht van me name de minima nog een knal als het lage BTW-tarief van 6% op voedsel, water, geneesmiddelen, reparatiediensten, kunt, cultuur, recreatie en sport stijgt naar 15%.

Reacties

Reacties

One thought on “De volksverlakkerij van VNL”

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.