De vijf meest corrupte industrieën

corruptie

Corruptie is overal maar er is nergens zoveel corruptie als in genoemde industrieën. We gaan ze ook behandelen in de volgorde van hoog naar laag omdat er nergens zoveel corruptie is als in deze takken van industrie:

1: De bankwereld

2: De energiewereld

3: Agricultuur/Biotech

4: Media

5: Gezondheidszorg

Politiek hoort hier ook bij maar alle genoemde industrieën worden min of meer gestuurd door de politiek. Het zij met geld dan wel met wetten of belasting afspraken en/of subsidies. Wij, het doodgewone klootjesvolk, mag de veel te dikke rekening betalen. Dat is de reden waarom ik politiek niet als corrupt heb opgenomen. Politici zijn mensen die niets kunnen of kennen van en over het gebied waar ze de scepter over zwaaien. Hun technocraten en voor de lobbyisten zorgen ervoor dat politici alle wetten, subsidies en aanpassingen veroorzaken die uitsluitend goed zijn voor bepaalde figuren en niet voor het ganse volk. Eigenlijk zijn politici kleinzielige mensen met een veel te dikke nek, vol van zichzelf en niet waard dat ze een publieke baan hebben. Het is de kleine groep doe op ondemocratische manier beslissingen neemt voor de grote groep het volk doordat ze een volledig, onrechtmatig, mandaat naar zich toetrekken. Hopelijk gaan uw ogen open na dit relaas en verandert er nog snel iets op deze zichzelf vernietigende wereld door corruptie!

DE BANKWERELD

Alle geld bestaat uit twee soorten. Echt geld en vals geld. Echt geld zijn de briefjes en munten in circulatie. Vals geld is het geld dat op onrechtmatige en onrechtvaardige manier in circulatie wordt gebracht door private banken. Het vals geld wordt dikwijls krediet genoemd of lening. Op dit moment is er ongeveer 9,7 maal zoveel krediet of vals geld in omloop dan echt geld. En dat beste lezer is waar de ‘economische crisis’ om draait. De private banken hebben met zijn allen zoveel vals geld aangemaakt in hun stupide bankcomputertjes dat er niet eens genoeg echt geld is om te ‘betalen’. (U moet lezen terug te stelen via belastingen.)

Indien we deze bankencrisis, want dat is ze in werkelijkheid, willen oplossen moeten we niet veel doen. In plaats van obligaties te drukken moeten de nationale banken in opdracht van de regeringen geld gaan drukken zonder bemoeienissen van FED, ECB of een gouverneur van een Nationale Bank. Als men voor miljarden obligaties kan drukken kan met het zelfde gemak voor miljarden aan euro’s worden gedrukt. Alleen: obligaties vullen de zakken van corrupte banken en stelende bankiers terwijl geld in de vorm van euro’s het simpele volk uit de penarie zou halen. Verder twee wetten realiseren.

Wet 1: maak alle staatsschulden en andere schulden in de maatschappij onwettig.

Wet 2: verbiedt Fractioneel Reserve Bankieren waaruit alle ellende zo wie zo is voortgekomen.

Vergeet niet dat elke bank maar hooguit 10% van het volledige kapitaal dat ze vertegenwoordigen heeft als onderpand. Dat komt omdat ze, ondanks alle afspraken, uw spaargelden als onderpand gebruiken om 9 maal het totaal aan vals geld aan te maken in een bankcomputer. Dat wil zeggen dat voor elke 1000 euro bij een bank 9000 euro aan vals geld wordt aangemaakt in de computer dat alleen kan worden uitgegeven met een bankkaart of een cheque. Op dit moment is er zo weinig echt geld in circulatie dat u bedragen boven een paar duizend euro moet bestellen bij de bank. Ze hebben dat natuurlijk weer mooi kunnen verkopen aan het grote publiek via allerlei domme politici die dat weer waargemaakt hebben voor de bank. Banken hebben geen geld meer in kas om te voorkomen dat ze worden overvallen.

Dat is echter een leugen.

Banken KUNNEN geen geld meer in kas hebben omdat er bijna geen echt geld meer bestaat. De Kauping bankaffaire moet toch veel mensen genoeg gezegd en geleerd hebben. Elke bank is failliet als ze één tot twee weken geen zaken kan doen. Elke bank is failliet als er een rush ontstaat van klanten die al hun geld willen hebben. Dat kost maar een halve dag. Waarom? Omdat banken maar hooguit 10% uit kunnen keren van alle geld dat ze in bezit hebben. Op het moment dat u uw spaargeld bij de bank onderbrengt mag u blij zijn dat, als de bank in problemen komt, u nog 10% terugkrijgt van al uw spaargeld. Blijf dus vooral flink sparen voor een intrest die niet eens genoeg is om de inflatie op te vangen. Inflatie is 6% per jaar, intrest is nog net 1%. Proficiat uw geld wordt ieder jaar 5% minder waard. Elke 1000 euro is een jaar later nog 950 euro waard vermits u natuurlijk 1% intrest krijgt op uw spaarboekje. Banken zijn een dievenbende, oplichters, valsemunters en fraudeurs. Zoveel moet nu toch wel duidelijk zijn. En onze nietsbetekenende politici helpen hen, al dan niet onwetend.

DE ENERGIEWERELD

Ongeveer 70% van alle elektrische energie wordt geleverd door het verbranden van fossiele brandstoffen. Hierbij komt zo ontzettend veel arsenicum, lood en kwik vrij dat we kunnen zeggen dat we de mensheid min of meer vergiftigen omdat we lucht, bodem en water volledig vervuilen met vrijkomende zware vergiften en metalen. Bijna 100% van alle auto’s rijdt nog op fossiele brandstof en tot nu toe is een elektrische auto of een hybride geen uitkomst die een totale oplossing biedt. Een elektrische auto moet je opladen met elektrische energie gewonnen uit fossiele brandstof en een hybride auto laadt de accu’s op door een tijd te rijden op fossiele brandstof. Ze zijn geen echte alternatieven en kunnen helemaal niet worden meegerekend als toekomstige oplossingen.

Ongeveer 15% van alle elektriciteit wordt opgewekt door kernenergie. Daarbij komt zoveel gevaarlijk afval vrij die we voor duizenden jaren diep moeten begraven in allerlei zoutmijnen dat het gewoon alleen al een schandaal is dat er nog kerncentrales bestaan! Allen die kernenergie in stand willen houden zouden de mond moeten worden gesnoerd! Zij zijn de moordenaars van vele generaties. Onze kinderen hun kinderen hun kinderen hun kinderen … Ik geloof niet dat er nog meer tot de verbeelding spreekt.

Ook biobrandstof is geen alternatief en niet meer dan een dooddoener om echte vernieuwbare energie weg te houden bij de mensen die het kunnen gebruiken. Trouwens ook biobrandstof is altijd nog even carcinogeen als fossiele brandstof. We gaan er geen millimeter op vooruit wat onze gezondheid betreft.

Zijn er oplossingen zullen mensen vragen? Ja, natuurlijk! Waarom gunt de politiek niet elke huiseigenaar en huurder zijn eigen windmolen gecombineerd met zonne­-energie? Trouwens met golfenergie zou België 50% van het land kunnen voorzien met elektriciteit, Nederland tot 80% en als de ganse wereld gebruik zou maken van golfenergie zou 90% van de totale wereld kunnen worden voorzien van elektriciteit. Alleen moeten landen dan het heft in handen nemen en de energie bedrijven buiten bonjouren. Bedrijven willen alleen maar winst maken.

Nikola Tesla had al lang een concept om de ganse wereld van een onuitputtelijke bron van energie te voorzien. Waar is dat patent naar toe? Is het opgekocht door de Amerikaanse militairen, GE of gewoon vernietigd?

In het nu kunnen we niet meer doen dan ons energieverbruik naar beneden brengen en proberen om zelf in onze energie te gaan voorzien door kleinschalige projecten. U weet wel. Fiets, zonnepanelen, windmolen als de provincie of stad het toestaat en dat soort zaken. Zolang de corrupte politiek, die zelfs niet beseft dat ze corrupt is, vanwege het niet begrijpen waarover ze het hebben (ondeskundigheid) alle bedrijven naar de pijpen danst moeten burgers zichzelf maar behelpen zo goed als mogelijk!

AGRICULTUUR/BIOTECH

Dit zijn mooie woorden voor Genetische Gemodificeerde Organismen. U moet weten dat deze alleen in opmars zijn doordat de Amerikaanse overheid in bed ligt met het leidende bedrijf in deze materie, Monsanto. Telegrammen, gepubliceerd door WikiLeaks leggen deze onsmakelijke boodschap volledig bloot en vertellen hoe Spanje en Frankrijk al zijn benaderd door de Amerikaanse regering op straffe van een totale handelsoorlog indien ze geen GGO’s van Monsanto in de vorm van maïs zouden toestaan.

Monsanto is een bedrijf dat een ‘unieke’ soort voedsel heeft uitgevonden. Een soort gewas waarin een chemische gen voorkomt om round-up te kunnen weerstaan. Daardoor kan deze soort zoveel pesticiden weerstaan dat het me niet zal verwonderen dat er vandaag of morgen nog eens iemand spontaan doodvalt als er van geproefd wordt. Dat zal dan moord heten, en dat is een droomwereld. Dit soort zaken wordt jarenlang uitgetest. Uw wordt sluipend ziek en uiteindelijk kunt u de schuld op niemand steken dan op uzelf. U hebt toch al die troep gegeten, niet?

Wellicht kunt u zoveel mogelijk zelf gaan planten en zaaien. Heeft Monsanto het nakijken en natuurlijk iedereen die zijn bocht wil planten of zaaien! Geweldig, zijn die gelijkertijd uit zaken verdwenen.

Voor de kopers: koop lokale producten van boeren die u kent en waarvan u weet dat ze geen bocht gebruiken. Grote markten en supermarkten zijn it den boze. U en zij weten niet waar de troep vandaan komt.

MEDIA

Weet en beseft u wel dat bijna alle massamedia op de wereld luisteren baar 7 grote bazen ondanks de versnipperingen per continent? De grote bonzen luisteren naar namen als: Disney, NewsCorp, TimeWarner, CBS, Viacom, NBCUniversla en Sony. Ze controleren alles. Films, televisie, kranten, tijdschriften en muziek.

Als één bedrijf een industrie domineert noemen we dat een monopolie. Indien meerdere bedrijven in coöperatie een volledige bedrijfstak domineren noemen we dat een kartel. Kartelvorming is verboden door de wet maar omdat het kartel alles controleert wat er via radio, televisie en kranten op ons toe komt, is het nog niemand opgevallen.

Indien men het koudweg onder woorden wil brengen. Superrijken zijn eigenaar van alles en die superrijken zijn in Europa ondergebracht onder het eliteclubje genaamd De Bilderbergers. Bilderbergers schieten op iedereen die de uitvoering van hun globale agenda in de weg staat. Ze snoeren dat soort mensen de mond en daarom zullen mensen zoals Peter Joseph of Dylan Avery nooit door documentaire makers worden geïnterviewd hoewel hun films Zeitgeist (met Nederlandse ondertiteling) en een van de weinige interviews met de maker van Loos Change.

Kartels zijn bang van zulke mensen hun open geest en gunnen hen geen gratis reclame waarin ze in een vrije spreekbeurt ook nog eens uit kunnen leggen hoe ze over de omringende wereld denken en waarom alles vierkant draait in deze wereld.

Werken van Peter Joseph en Dylan Avery worden dan ook dikwijls in het belachelijke getrokken of informatie over deze documentaires van internet gehaald. De krachten die hiervoor worden gebruikt zijn de mensen achter de schermen en de verantwoordelijken zijn te vinden in de industrieën die we hier aan de kaak stellen!

Er zijn niet al teveel oplossingen te bedenken. Geen abonnementen meer bij dit soort bedrijven. Geen kabel, geen krant. U spaart geld en u bent volledig van de propagandamachine afgekoppeld. Trouwens hoe oneerlijk is het om u te laten betalen om u te laten hersenspoelen. Haal uw nieuws daar waar de echte waarheid wordt verteld. Er zijn genoeg onafhankelijke berichtgevingen en bronnen. U houdt van een onafhankelijke krant die heerlijk knispert tussen uw vingers? Abonneer u op AFP. Zoek ernaar er zijn er genoeg maar stop met betalen van geld aan de elite. De portemonnee is de enige plek waar ze kwetsbaar zijn! Denk aan Blogs, internetradio, radio die informeert over blogs etc. er zijn heel veel mogelijkheden om te weten te komen wat mensen in uw omgeving niet eens beseffen! Bega echter niet de fout om alles in te zetten op één bron. Zoek meerdere alternatieve bronnen en proef wat de waarheid is.

Voor hen die nog meer willen doen. Publiceer zoveel mogelijk op sociale media, uw website of ga zelf bloggen. Een blog opzetten is nog 30 minuten werk en u kunt aan de slag. Hoe meer mensen er aan de slag gaan hoe meer mensen aan het hersenspoelende systeem worden onttrokken.

GEZONDHEIDSZORG

Farmaceutische bedrijven sponsoren wetenschappelijke tijdschriften zodat ze kunnen blijven bestaan, studieboeken en politieke lobbyisten. Alles is zelfs wetenschappelijk gedocumenteerd en bestaat. Zo staan bijvoorbeeld vaccinstudies onder de leiding van farmaceutische bedrijven. De gepubliceerde studie was ooit via internet op te vragen bij het Britisch Medical Journal maar is natuurlijk gewist. Gelukkig zijn er in de medische wereld ook alternatievelingen te vinden die alles publiceren. Daarom geen nood. Zover reikt de sterke arm van het farmaceutische geld niet!

Medische studenten hun tijd gaat op aan chemie en bestuderen van chemische medicatie. Over voeding weten ze niets en hun beroep leren ze via doden en zieken. Ze weten niet hoe een gezonde mens in elkaar zit. Daarbij moeten ze de postulaten van Koch kennen om deze later te laten interpreteren door een ‘wiskundig‘ model dat de postulaten op alle manieren verkracht.

Er bestaat geen enkel farmaceutisch middel, sommigen noemen het medicijn andere noemen het, hilarisch genoeg, geneesmiddel dat doet wat het pretendeert te doen, genezen! Farmaceutische middelen maskeren symptomen door te verdoven (pijnstiller) of cellen te vernietigen (chemokuren) of maken zelfs ziek door middel van vaccinaties.

Er bestaat geen enkel farmaceutisch middel dat het zieke lichaam weer in harmonie brengt. Mij interesseert het geen lor of u me gelooft dan niet! Denk een keer voor uzelf. Geen enkel middel is goed voor u en geen enkel geneest een ziekte. Er is bewijs genoeg dat chemokuren het leven van kankerpatiënten drastisch verkorten. Ook dat was al een keer gepubliceerd, nu in de Lancet van 1991 maar ook dit onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek is doodgezwegen en niet langer te vinden!

Enfin, als u wilt genezen dan is er maar één iets dat dit kan bewerkstelligen. Uw immuunsysteem. Chemokuren, vaccinaties en ander chemische middelen open een aanval op uw immuunsysteem zodat het tegenovergestelde wordt bereikt.

U bent als persoon volledig zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid en dus ook voor uw genezing. We dringen erop aan een expert over uw eigen gezondheid te worden. Leer en implementeer harmonieuze voeding, zorg voor genoeg beweging en sport in uw dagelijkse leven en zorg dat u hobby’s hebt waar u uw stress en negatieve vibraties in kunt verliezen. Als u deze drie dingen niet snel onder controle krijgt, zal uw gezondheid zienderogen afnemen en het medische circuit zal u niet helpen of het moet het graf in zijn.

U hoort te begrijpen wat er aan de hand is in uw lichaam. Het wordt tijd dat iedereen dat gaat beseffen. U kunt de verantwoordelijkheid om te genezen niet bij een ander leggen die niet weet wat genezen betekent en daar dode chemische troep tegenover zet. Denk een keer zorgvuldig na. Hebt u zichzelf nooit afgevraagd of artsen nog meer kunnen dan een recept uitschrijven? Waarom zou u uzelf laten opereren? Een operatie is GEEN genezing. Alle therapieën horen harmonie in het lichaam te brengen. Hoe kan bijvoorbeeld een lichaam zonder gal nog ooit in harmonie komen? Zo iemand kan zelfs niet meer eten wat hij wenst!

Waar moet u zijn voor harmonieuze herstellingen van uw lichaam? Wel, acupunctuur en reiki zijn aangewezen als eerste zorg. Voor dieper liggende oorzaken is het beter een naturopaat of homeopaat te consulteren. Laat de huisarts links liggen alhoewel hij voor het grootste gedeelte wordt terugbetaald.

Alles wordt terugbetaald om het niet­ genezen in stand te houden.

Chronische pijn? Rol uzelf een joint. Niemand wil het weten maar er is geen beter werkend middel. Tot nu toe heb ik niemand weten sterven door het roken van een joint maar ik weet hoeveel patiënten er al naar de andere wereld zijn geholpen met opiumpleisters en dat terwijl de pijnstillende werking van een goede joint beter is dan van opium.

Tot nu toe hebben alle ‘wetenschappelijke’ onderzoeken aangetoond ‘hoe slecht’ marihuana is en hoe verslavend. Wel raar, want ik heb niet deze ervaring. Daarbij is het opvallend hoe ze vooral niet in hun eigen winkel laten kijken of daar eens een boekje over open doen. Van hoeveel verschillende medicijnen is het verslavende effect bekend om over het dodelijke maar te zwijgen?

Vindt iedereen DAT dan NORMAAL?

CONCLUSIE VAN HET GEHEEL

Wij hopen dat we met dit soort informatie mensen over de streep kunnen trekken om werkelijk een en ander te veranderen vanaf vandaag.

Blijf niet apathisch. Doe iets met al deze info. Koop een fiets, leg zonnecellen, zeg uw kabel op en ga biologisch eten. Onderschat deze solitaire acties niet. Om de wereld te veranderen zullen we allemaal individueel moeten veranderen.

Doe mee! Help de wereld veranderen!

BRONNEN

1. http://www.eia.gov/electricity/monthly/

2. http://www.nytimes.com/2009/08/20/science/earth/20brfs-MERCURYFOUND_BRF.html

3. http://www.popsci.com/cars/article/2010-04/most-advanced-engines

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power#cite_note-WNAMay-0

5. http://www.ers.usda.gov/data/biotechcrops/

6. http://www.ers.usda.gov/data/organic

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Media_conglomerate

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.