Connect with us

Politiek

De verplichte vaccinatie komt er aan

Published

on

Vaccinatieplicht

De verplichte COVID-19-vaccinatie (voor kinderen) komt er aan: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens maakt gehakt van de burgerrechten en effent de weg voor op macht beluste politici. De tijd wordt door hen zo’n 80 jaar teruggezet.

De Volkskrant, gisteren:

Verplichte vaccinaties van kinderen zijn legaal en kunnen nodig zijn in een democratische samenleving om de gezondheid te beschermen. Dit heeft het Europese Hof voor de Mensenrechten geoordeeld in een zaak die was aangespannen door een groep Tsjechische gezinnen.
In Tsjechië moeten kinderen verplicht worden ingeënt tegen negen ziekten. Hoewel de uitspraak niet ging over coronavaccinaties, kan het volgens deskundigen gevolgen hebben voor de inentingscampagnes die in Europese landen zijn gestart. Uit peilingen blijkt dat in veel landen een deel van de bevolking twijfelt over een coronavaccinatie.

Volgens de Franse jurist Nicolas Hervieu, een deskundige als het gaat om uitspraken van het hof, versterkt het oordeel van de rechters ‘de mogelijkheid voor een verplichte vaccinatie in de huidige corona-epidemie’. Het was de eerste keer dat het hof zich boog over verplichte vaccinaties.

In artikel 8 (van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) staat dat alle Europeanen het recht hebben op respect voor hun privé- en gezinsleven. Het hof meent dat de verplichte vaccinatie ‘in het belang’ is van de kinderen. ‘Het doel moet zijn dat elk kind wordt beschermd tegen ernstige ziekten, door middel van vaccinatie of door groepsimmuniteit.’

Volgens de rechters probeerde de Tsjechische regering met de vaccinatieplicht te bereiken dat de ‘gezondheid en de rechten van anderen’ werden beschermd. Het beleid was volgens het hof ‘in overeenstemming met de belangen van de kinderen’.

Advertisement

Ook in Nederland leidt de toegang tot kinderdagverblijven van kinderen die niet zijn gevaccineerd voor discussie. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een initiatiefwet van D66 aan die kinderdagverblijven de mogelijkheid biedt kinderen te weigeren die niet zijn ingeënt tegen kinderziekten. Ouders die weigeren tot vaccinatie over te gaan, zijn gedwongen om op zoek te gaan naar een ander kinderdagverblijf.

Volgens de samenvatting van de uitspraak van de 17 rechters die deel uitmaken van de Grote Kamer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, kan in een democratische samenleving een verplichte vaccinatie nodig zijn. De verplichting van een individu om tegen zijn wil een vaccinatie te laten uitvoeren wordt door 15 van de 17 rechters als juist gezien, alleen de rechters uit Polen (Krzysztof Wojtycek) en België (Paul Lemmens) hebben zichzelf een ander oordeel toegemeten. Wanneer rechters dergelijke onjuiste oordelen vellen wordt de individuele vrijheid opgeofferd aan een andere entiteit, een concept dat, in tegenstelling tot een echt persoon wiens vrijheden over het hoofd worden gezien, niet echt bestaat: de “verplichting van een staat om de individuele- en volksgezondheid te beveiligen en te beschermen tegen ziekten”. We hebben eerlijk gezegd geen idee waar deze verplichting vastgelegd is.
Deze verplichting is een soort tombola die met zo ongeveer alles kan worden gevuld, bijvoorbeeld met de gedachte van bepaalde partijen in het politieke spectrum om mensen gedwongen te castreren/steriliseren, om te voorkomen dat ze zich voortplanten, of om het lichaam van mensen na hun dood aan de staat te doen toekomen.
Een uiterst belangrijke regeling voor burgerhatende mensen ten aanzien van de bescherming van de individuele en volksgezondheid.

We hebben vaker gezegd dat de Europese Unie – gebouwd op de grondvesten van het nazisme – het Viierde Rijk in wording is, en de uitspraak van de “rechters” is daar weer een exemplarisch bewijs van.
In wezen zijn we teruggekeerd naar de situatie waarin door politici de bescherming van de individuele gezondheid wordt omgevormd tot de volksgezondheid, om vervolgens de volksgezondheid als excuus te gebruiken om de individuele vrijheid af te nemen.

Voor de duidelijkheid: dit artikelt gaat niet over het doel van vaccinaties. Een vaccinatie tegen polio is zeker zinvol, eentje tegen mazelen misschien ook nog wel, maar eentje tegen griep is in het beste geval goed in uitzonderlijke gevallen. De vraag is hier of een staat het recht heeft zijn burgers te dwingen te doen wat de leden van de regering als “gezondheid” benoemen.

Deze en geen andere vraag is behandeld voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, en deze kwestie is beslist in het voordeel van de staat en tegen de burgers – door rechters die op weg zijn om weer vreselijke advocaten te worden. Volgens de rechters hebben staten het fundamentele recht om hun burgers te dwingen te doen wat de regeringen van deze staten als “goed” beschouwen.
Socialisme komt met zevenmijlslaarzen.

Advertisement

De specifieke zaak betreft eisers uit Tsjechië die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de verplichte vaccinatie in dat land, waaronder het vaccineren van kinderen voor negen ziekten. In Tsjechië wordt gevaccineerd tegen difterie, bof, mazelen, rubella, hepatitis B, polio, tetanus etc. Een burger weigerde zijn kinderen te laten vaccineren tegen bof, mazelen en rubella. De ouders, een echtpaar bestaande uit twee biologen, stelde hun eigen vaccinatieschema op, waarin niet alle vaccinaties waren opgenomen die de Tsjechische staat voorschrijft. De vijf aanklagers hebben verschillende motieven, maar wat ze gemeen hebben is de reactie op hun beslissing om alle of een deel van de verplichte vaccinaties voor hun kinderen te weigeren.
Als afstraffing werd de kinderen de toegang tot de kleuterschool geweigerd (een praktijk die – zoals blijkt uit genoemd Volkskrant-artikel – door D66 nagestreeft wordt). In het ene geval werd een kind dat twee jaar naar de kleuterschool was gegaan zonder een negatieve bijdrage te hebben geleverd aan de gezondheid van de andere kinderen na twee jaar uitgesloten omdat bekend werd dat ze niet tegen alle voorgeschreven ziekten waren ingeënt.
Ook in Tsjechië is de geest van onderwerping aan duidelijk zinloze regels te vinden, en is er zó weinig respect voor de vrijheid van het individu.

Hoewel de niet-gevaccineerde of slechts gedeeltelijk gevaccineerde kinderen de toegang tot de kleuterschool werd geweigerd, werd de vaccinatie niet afgedwongen. De rechters merkten dit wel op, maar met hun oordeel leggen ze de basis om deze verplichte vaccinatie in te halen, want je hoeft niet veel fantasie te hebben om je voor te stellen dat de onwil van de Tsjechische autoriteiten ook met dit hangende juridisch geschil voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te maken heeft. Over mensenrechten gesproken, dit gaat over artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

In het onderhavige geval wordt het argument afgedekt door de vraag wie moet beslissen wat “in het belang van een kind” is: een staat of de ouders. Vijftien van de zeventien rechters van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zien geen reden om mensenrechten te verdedigen, maar zijn van mening dat zij zichzelf tot gerechtsdeurwaarder kunnen maken. We hebben het argument dat bewakers van mensenrechten ertoe kan brengen tegenstanders van mensenrechten te worden, uit het vonnis gehaald. Het gaat als volgt:

Het is aan een staat, een regering, om de gezondheid van de bevolking, in dit geval de kinderen, te waarborgen.
Vaccinatie moet voldoende zijn om immuniteit van de groep vast te stellen, zodat degenen die worden gevaccineerd, degenen beschermen die niet (kunnen) worden gevaccineerd. De rechters introduceren de categorie van “sociale solidariteit”, een categorie die autoritaire heersers zéker zullen bevallen, aangezien “sociale solidariteit” vrijwel alles kan rechtvaardigen, van sociale uitkeringen tot onteigening…

De nationale autoriteit die verantwoordelijk is voor de gezondheid is de beste rechter over de maatregelen die nodig zijn om “de gezondheid van de bevolking te beschermen”, aldus de rechters.
Niet alleen de bescherming van de gezondheid van gevaccineerde mensen komt aan de orde, maar ook de bescherming van anderen, d.w.z. een niet-gevaccineerd persoon wordt hier gedefinieerd als een mogelijk gezondheidsrisico voor de volksgezondheid. De vraag of het “beste belang” van kinderen wordt bepaald door de ouders of de staat, komt tot uiting in de uitspraak in een zeer duidelijke verklaring ten gunste van de staat:
Furthermore, in all decisions concerning children their best interest must be of paramount importance. It followed that there was an obligation of States to place the best interests of the child, and those of children as a group, at the centre of all decisions affecting their health and development.”

Advertisement

We zijn er niet 100% zeker van of dergelijke formuleringen een verstandelijke beperking uitdrukken. In ieder geval is het zeker dat de belangen van “alle kinderen” alleen in overeenstemming kunnen zijn met de belangen van een kind als kinderen klonen van elkaar zijn of als er belang wordt gegeven voor iedereen, dat wil zeggen dat kinderen door de staat worden gekloond. 15 van de 17 rechters bij het Europese Hof van Justitie voor de “mensenrechten” hebben met deze totalitaire onbekwaamheid van individuen ten gunste van een collectieve entiteit die niet bestaat – omdat er geen “het belang van alle kinderen” is zolang men kinderen toestaat anders te zijn zoals iedereen – helemaal niets. Dat zegt eigenlijk alles over deze “rechters”.

De ultieme reden waarom de rechters groen licht geven om individuele mensenrechten af te schaffen en te vervangen door collectieve fantasierechten die door vrijelijk elke regering misbruikt kunnen worden, is vanwege de immuniteit van de groep. Als dit niet wordt grealiseerd is er geen garantie dat er sociale solidariteit kan plaatsvinden. Sociale solidariteit die erin bestaat dat degenen die bijvoorbeeld tegen polio zijn ingeënt, degenen die niet tegen polio kunnen worden ingeënt omdat hun gezondheid het niet toelaat. kunnen beschermen omdat ze de overdracht van polio voorkómen. Wetenschappers zijn verre van unaniem als het erom gaat wanneer groeps-immuniteit wordt bereikt. Goed om te weten dat de 15 mensenrechtenorganisaties zojuist deze vraag hebben gedefinieerd: groeps-immuniteit is aanwezig wanneer nationale autoriteiten geen verplichte vaccinatie opleggen. Als ze dàt doen, is er geen groeps-immuniteit. De waanzin neemt met de dag toe.

Eigenlijk hoeft het oordeel niet zo gedetailleerd beschreven te worden. De eenvoudige manier van denken van de 15 mensenrechtenrechters is gebaseerd op het uitgangspunt dat vaccinatie goed is, dat vaccinatie beschermt, en omdat vaccinatie beschermt moet het worden uitgevoerd om groeps-immuniteit te bereiken. Groeps-immuniteit kan niet worden bereikt door onvoldoende vaccinatie-respons onder de bevolking, dus is vaccinatie vereist. Mensenrechten zijn dan ondergeschikt aan de veronderstelde rechten van overheidsinstanties. Deze  gekke argumentatie kan gemakkelijk worden overgezet naar elk ander vaccin dat beschikbaar wordt gesteld voor de noodzaak om “sociale solidariteit” te creëren. Het arrest bevat het plan om verplichte vaccinatie af te dwingen, bijvoorbeeld voor COVID-19-vaccins, over de hele linie en om er zeker van te zijn dat degenen die de mensenrechten op het altaar van het collectief hebben vernietigd, niets te klagen hebben.

Nog even twee zaken over dit fatale oordeel van dat vreselijke “Hof”. Op een gegeven moment schrijven de rechters over een “afname van de immuniteit van de groep”, decrease in herd immunity, waaruit blijkt dat ze geen idee hebben waar ze het over hebben, omdat de immuniteit van de kudde binair is. Ze bestaat of ze bestaat niet. Er is geen kleine groeps-immuniteit of veel groeps-immuniteit. Eén van de grootste problemen van onze tijd is dat mensen dingen beoordelen waarvan ze geen idee hebben. De “mensenrechtenrechters” vormen daarop geen uitzondering.

Het tweede gaat als volgt: “With respect to the child applicants, their exclusion from preschool had meant the loss of an important opportunity for them to develop their personalities and to begin to acquire important social and learning skills”.

Advertisement

We kunnen niet ontkennen dat de mensenrechtenrechters niet standvastig zijn in de gemeenplaatsen die onder links worden verspreid als het gaat om plaatsen die grotendeels ineffectief zijn, zo niet belemmerend voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, zoals kleuterscholen, waar afwijking wordt bestraft en “gecorrigeerd” om in harmonie met anderen te zijn, ze na te papegaaien. Dat ieder zijn of haar persoonlijkheid buiten de institutionele zorg beter ontwikkelt en gewoonlijk meer leert in zelfstudie dan op kleuterscholen of openbare scholen, dat zou waarschijnlijk een belediging zijn voor deze rechters… Maar misschien is het wel een heel bijzondere vorm van persoonlijke ontwikkeling…

Hoe dan ook, en houdt er alvast rekening mee: de verplichte vaccinatie voor COVID-19 voor kinderen (en volwassenen) komt eraan.

Hallo beste bezoekers van SDB, wij zijn terug na een tijdje weggeweest om eerlijk tegen jullie te zijn wij konden de rekening van de hosting niet direct betalen vanwege minder prive inkomsten. Gelukkig hebben wij toch kunnen regelen dat de site weer online is al weten we niet voor hoe lang. Daarom hebben wij een verzoek om een donatie te doen zodat onze berichten die niet vermeld worden door de Mainstream Media kunnen blijven plaatsen. Wij zullen jullie voor altijd dankbaar zijn en veel leesplezier, denk aan onze sponsors, deel zo veel mogelijk onze berichten en als het mogelijk is steun ons hier onder!.

KLIK HIER VOOR EEN DONATIE

STEUN DE VRIJE MEDIA

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım