DELEN
islam

De islam lijkt op een boom met vertakkingen; de salafisten, de extremisten, de radicalen, de  fundamentalisten, de soennieten, de shiïten, de orthodoxen, de modernisten, de achterlijken, noem het maar.

De islam is een derde weg tussen het Jodendom en het christendom. Daaruit werd de islamitische religie onttrokken. Iemand die de islam wil leren kennen, zal dus eerst het Jodendom en christendom moeten onderzoeken. Om de waarheid over de herkomst van de islam te verbergen, wordt het moslims verboden in aanraking te komen met het christendom, het Jodendom en zelfs met het polytheïsme. Gezien vanuit de islam zijn het Jodendom en het christendom niet meer dan nepreligies, vervalsingen door de Joden. Het Arabische woord ‘islam’ betekent letterlijk ‘overgave’, of ‘onderwerping’, en wijst op het fundamentele principe dat een aanhanger van de islam (moslim) zich overgeeft aan Allah’s wil. Volgens de moslims waren Adam, Ibrahim (Abraham) en Isa (Jezus) moslims.

De verlichte, milde versie van de islam is onvindbaar

Ieder weldenkend persoon in Nederland die het lef heeft om verder te kijken dan zijn eigen neus lang is, kan de stelling van Ayaan Hirsi Ali over het Europese migratiebeleid onderschrijven. Ze daagt de politiek en de samenleving uit om, ten gunste van de vrijheid en de veiligheid van Europese vrouwen, waakzamer om te gaan met de traditie van ‘barmhartigheid’ en ‘tolerantie’ ten aanzien van de minderbedeelden in de wereld.

Deze traditie wordt te pas en te onpas door de gevestigde orde als manipulatiemiddel ingezet om meer draagvlak te creëren voor het dwaze Europese migratie- en vluchtelingenbeleid. Een beleid dat groen licht geeft voor de import van migranten met hetzelfde anti-vrouw sentiment, waar CDA-leider Buma afgelopen zondag bij Rick Nieman zijn bezorgdheid over uitte.

 

Een beleid dat in mijn optiek overigens geïnspireerd is door de perverse drang van de gevestigde orde om van Europa een zogenaamde multiculturele natie te maken. Of het nu bewust of onbewust is, onze politici zijn inmiddels goed op weg om in plaats daarvan een monoculturele islamitische natie te creëren.

Iraanse sharia-cultuur

Islam is niet langer slechts een religie die een land domineert, maar een cultuur die vrijwel door iedereen – jong of oud, moslim of geen moslim, vrouw of man – ongemerkt en stilletjes wordt omhelsd. Iedere Iraanse Nederlander kan meepraten over hoe de positie van Iraanse vrouwen in een ooit zo modern, westers georiënteerd en daadwerkelijk multicultureel land, in een dramatisch tempo bergafwaarts is gegaan. Van die mooie, krachtige, 2500 jaar oude Perzische beschaving waarbij respect voor vrouwen centraal stond, is in de praktijk vrijwel niets meer overgebleven. Beetje bij beetje, stap voor stap en ieder jaar meer dan het voorgaande heeft de Perzische cultuur onder dwang van het islamitische geloof plaats gemaakt voor de islamitische cultuur.

Vandaag de dag worden vrouwen door hun echtgenoot ongestraft over heet asfalt meegesleept, publiekelijk aan hun haren getrokken, in elkaar geslagen en mishandeld omdat zij om de een of andere reden niet hebben toegegeven aan de heilige wil van de man. Vandaag de dag heeft iedere doorsnee man in Iran – moslim, ‘gematigde moslim’, of geen moslim – ongeacht achtergrond of opleidingsniveau, naast zijn eigen echtgenote nog vier of vijf scharrels die hij conform de sharia-cultuur tot zijn tijdelijke slavin heeft gemaakt.

Het uithuwelijken van een minderjarig meisje wordt gezien als de normaalste zaak van de wereld. Het is vandaag de dag uit het straatbeeld van Iran niet meer weg te denken dat een Iraanse vrouw lastiggevallen wordt door mannen in een auto, die haar vervolgens geld aanbieden in ruil voor de meest uiteenlopende seksuele diensten. De zuuraanvallen tegen ‘ongehoorzame’ vrouwen worden juist toegejuicht en een man die geen wraak neemt op zijn ontrouwe echtgenote wordt gezien als een zwakkeling zonder eer.

Islam verward met multiculturalisme

Dezelfde trend zien wij gedurende de afgelopen tien tot vijftien jaar Nederland stukje bij beetje binnensluipen. We kijken niet meer verrast op als een moslimman met zijn vier vrouwen en ontelbare kinderen gekleed in een Arabisch gewaad op straat loopt. We zijn niet meer verbaasd als minderjarige meisjes in Nederland worden uitgehuwelijkt. We raken niet meer ontdaan als vrouwen en meisjes worden besneden in ons land. En we hebben het niet door dat de islamitische cultuur zich aan het normaliseren is en daarbij de Nederlandse normen en waarden langzamerhand heeft gegijzeld. We staan erbij, kijken ernaar en laten het gewoon gebeuren.

Dat onze kinderen verplicht meegenomen worden naar moskeeën om te bidden vindt onze regering geen issue. Dat onze politie zich zo ezelachtig aansluit bij een Ramadan-viering of islamitisch gebed (Azan) beschouwen wij als barmhartige daad van verbinding.

De politiek heeft vanaf het begin af aan een cruciale fout gemaakt door vanuit haar tunnelvisie de aanname te doen dat elke allochtoon automatisch moslim is. Met als gevolg dat islamisering in wezen is verward met multiculturalisme.

Het is de lezer inmiddels duidelijk dat ik, zoals vele vrouwen met een migratieachtergrond die helaas de stille meerderheid onder allochtone vrouwen vormen, het grondig eens ben met de stelling van Hirsi Ali.

[block]0[/block]

De bewegingsvrijheid van Europese vrouwen staat onder druk door immigranten uit moslimlanden. Dat betoogt Ayaan Hirsi Ali, die in de VS bezig is met een onderzoek en een nieuw boek over dit controversiële onderwerp. De Telegraaf sprak met haar https://t.co/7Iywxv3Bix

Barmhartig-tolerante Buma

Afgelopen zondag was Buma bij Rick Nieman te gast bij het programma WNL Op Zondag. Met zijn bekende ‘barmhartig tolerante’ toon gaf hij het volgende aan: “De islam heeft verschillende kanten, we moeten de goede vorm van de islam stimuleren… Maar als het anti-vrouw of anti-homo wordt, dan moet je daar streng op zijn.

Ik betrapte mezelf op het feit dat ik via mijn beeldscherm Buma probeerde van repliek te voorzien, mede omdat mijn eigen dochter de nacht daarvoor door een dronken moslimjongen tot drie keer toe was aangerand tijdens het uitgaan. Toen mijn dochter hem vroeg waarom hij zich zo gedroeg antwoordde hij met een brutale lach op zijn gezicht “vanaf morgen is het Ramadan en dan kan ik dat een maand lang niet doen”.

Meneer Buma, het is een ideologie en cultuur geïmporteerd uit het Midden-Oosten die al eeuwen hetzelfde predikt en geen enkele hervorming of verlichtingsperiode kent.

Vervolgens voegt u het volgende toe: “Er is de hoop geweest dat er een soort Europese, verlichte islam zou ontstaan, die onze waarden en normen zou hebben. Dat is niet gebeurd.

Vertekend beeld

Ik had opeens plaatsvervangend medelijden met u. De naïviteit, simpelheid, oppervlakkigheid en hypocrisie druipt van uw uitspraken af. Want als ik u mag geloven, heeft u sinds begin 2000 als een braaf kind maar zitten hopen dat er op een dag uit zichzelf een soort Europese verlichting zou gaan ontstaan binnen de islam. Die maar geen enkele intentie heeft om te komen.

En ondertussen heeft u samen met uw coalitiemaatjes iedere criticus – moslim of geen moslim, allochtoon of autochtoon, westers of niet westers – die moedig genoeg was om kritiek te leveren op de onmenselijke aspecten van islam, als racist, islamofoob, xenofoob, extremist en moslimhater afgeschilderd en aan de kant geschoven. Terwijl u bezig was de vrijheid van het islamitische geloof te verdedigen, is het u ontgaan dat de klauwen van de islamitische cultuur langzaam maar zeker tot in de diepste vezels van onze samenleving aan het doordringen zijn.

Bovendien neem ik het u persoonlijk kwalijk dat u een vertekend beeld heeft gecreëerd van de gehele allochtonengemeenschap, die ervan uitgaat dat alle allochtonen moslims zijn. Daarmee doet u een immens onrecht aan de overige allochtonen die ondertussen in alle gesprekken over het hoofd worden gezien. Een doelgroep die ooit met volle overtuiging voor de waarden en normen van een land als Nederland heeft gekozen en zich vandaag de dag, evenmin als autochtonen, niet in het huidige straatbeeld van Nederland herkent.

Struisvogelgedrag

U heeft met uw hypocriete struisvogelgedrag en uw aanmatigende uitlatingen, uw eigen joods-christelijke waarden, normen en tradities ondergeschikt gemaakt aan die van de islam. Heeft u dat allemaal gedaan met de hoop om een verlichte Europese vorm van de islam uit uw mouwen tevoorschijn te kunnen halen?

Meneer Buma, u en uw coalitiemaatjes vormen de grootste reden dat die verlichting niet is gekomen!

Correct me if I’m wrong – er is tot op heden geen enkele geestelijke leider, Imam, mollah of islamitische profeet opgestaan die dacht: weet je wat, we leven niet meer in de zevende eeuw, dus laat ik maar met de tijd meegaan en de moslims proberen te emanciperen. Laat ik de islamitische cultuur maar hervormen en de moslims verlossen van dat barbaarse gedachtegoed die niet meer bij de moderne tijd past. Laat ik maar opstaan ter bestrijding van een vrouwonvriendelijke cultuur waarbij het ondermijnen en beperken van rechten van vrouwen en agressie tegen vrouwen, ongelimiteerd en ongefilterd in alle delen van deze wereld wordt uitgedragen.

[block]1[/block]

British Activist Sentenced for Denying Existence of Moderate Islam https://t.co/vcssjAyk9r

“Gematigde islam”

Ik heb zowel u als onze regering, uw collega’s, journalisten en opiniemakers al vaker horen verwijzen naar de “gematigde Islam”, maar mag ik u voor een keer vragen wat u daar eigenlijk onder verstaat?

Als een “gematigde Islam” wel bestaat, mogen we alstublieft wel voor eens en altijd weten in welke kluis die gematigde moslims hun heilige herziene milde versie van islam hebben opgeborgen? Mogen we misschien een kopie daarvan in onze handen krijgen om dat te bestuderen? Kunt u de burgers doorverwijzen naar een website waar ze de moderne versie van de Koran zouden kunnen lezen?

Laten we elkaar niet langer voor de gek houden en toegeven dat er dus maar één Allah, één Koran en één islam bestaat. Er zijn wel verschillende stromingen die elkaar aan de hand van één en dezelfde islam bij sektarische gevechten afslachten. Maar een andere vorm van islam – een moderne islam, een Europese, Afrikaanse, Australische, Aziatische of Amerikaanse Islam – bestaat simpelweg niet.

Hoe moeilijk is het om gewoon het eerlijke verhaal te vertellen door toe te geven dat u en uw collega’s sinds de moord op Theo Van Gogh gewoon gebakken lucht aan het verkopen zijn aan de burgers van dit land over het bestaan van een “gematigde islam”?

Meneer Buma, bent u echt zo naïef, goedgelovig en blind dat u het islamiseren van Nederland en Europa niet ziet, of staat u gewoon te diep tot aan uw nek vast in het islamiseringsmoeras dat mede door uw persoonlijke bijdrage gecreëerd is in opdracht van de Europese partijkartels? Persoonlijk denk ik het tweede, maar wat denkt u zelf?

Reacties

Reacties

Een bevolking die de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid niet respecteert en verdedigt, zal niet lang de vrijheid hebben die voortvloeit uit de vrijheid van meningsuiting, het debat en de waarheid. Deze website respecteert de waarheid en het vereist uw steun denk aan onze sponsors of doe een donatie hier wij zijn blij met elke euro. Zoals u wellicht weet doen de Social Media sites zoals Facebook en Twitter er alles aan om ons bereik tot een minimum te beperken! We zijn daarom meer dan ooit afhankelijk van uw support om het woord bij de mensen te krijgen. Wanneer u bovenstaand artikel nuttig, interessant of leerzaam vond, like het dan en deel het overal waar u maar kunt! Alvast heel hartelijk bedankt voor de support!

5 REACTIES

 1. Er bestaat inderdaad geen verlichte islam, en evenmin verlicht christendom of judeïsme. Die 3 takken van voornamelijk meer van hetzelfde zijn geen van alle een spatje veranderd,; het zijn de culturen die er al dan niet verlicht mee omgaan. Religies zijn daarentegen erg statisch.

  Joods-christelijke waarden bestaan misschien in enge, sectarische evangelische kerkgenootschappen *(de zgn christenzionisten met hun absurde dwaalleer over de ´rapture´ en de eindtijd), in de westerse cultuur is dat hypothetische propaganda, aangezien we seculiere christen-humanistische waarden hebben. Het christendom heeft het OT, dus het jodendom geïncorporeerd. Dat zou iedereen kunnen weten, en het is dus een rare uitdrukking zonder werkelijke betekenis.

  Hirschi Ali zit in de extreem zionistische, neocon pro Geller/ Wilders enterprise institute denktank. Logisch dat er gegeneraliseerd wordt over de islam, toegespitst op Iran. Het is dus haatzaaien, indirect gericht op oorlog.

  Alsof de Iraanse vrouwen zich momenteel over kledingvoorschriften druk zouden maken, terwijl Trump, Bolton en Pompeo bijna dagelijks met totale verwoesting van dat land en bevolking dreigen. Geen loze bombastiek, zoals destijds Ahmedinejad deed, maar ondersteund met vliegdekschepen , B-52s en het grootste defensiebudget ter wereld.

 2. Ik wil graag volledig blijven, en had een belangrijke paragraaf gemist..

  ´Iraanse Sharia- cultuur´. De titel van dit hoofdstukje dekt de lading niet, het gaat over de positie van sexwerksters.

  Het sharia-systeem van voor een uurtje trouwen om haar doormidden te neuken is uiterst hypocriet! Dit soort ellende vindt overal plaats in preutse judeochrislamitische culturen: in het ´indispensible´ imperium van ´molecules of freedom´ is elke vorm van prostitutie (want zondig) zwaar verboden. Dat stelt de dames van plezier bloot aan pimps, verslavende drugs, geweld, etc. Beter niet hulp inroepen van de politie: hoewel ze wel gratis neuken leveren ze geen bescherming, hoogstens extra problemen.

  Gelukkig is het hier niet zo erg, Nederland en Europa zijn nog niet onderworpen aan de gristelijke sharia.

  Mijn punt is dat slechts indien men met enthousiasme seculariteit wil omarmen, er helemaal niks is om voor te vechten!

  We hebben dus VEEL allerleukste westerse babies nodig als we dit echt belangrijk vinden (geef mij maar Morenas! Ik wil mulata hijos!!! Mulatos zijn genetisch superieur en hebben de toekomst imho): Tegeltjeswijsheid: If you don´t want to FUCK (met het door de natuur beoogde doel): you SUCK!! (fucking losers en salonfilosofen….Dodo´s en Panda´s)

 3. Het zijn volgens mij oikofobisch-zelfhatende, karlmarksisties gestoorde, dogmatisch cultuurrelativistische, crypto-racistische, van westerse cultuur en geschiedenis niets begrijpende, en tot auto-genocide neigende verwarde geesten, die denken dat er zoiets kan bestaan als een gematigde islam, dus een islam die je NIET vermoorden zal als je kritische vragen stelt en/of de islam verlaten hebt en/of er blijk van geeft de islam niet te zullen gehoorzamen. Ook lijkt het mij onmogelijk dat we ooit een islam vinden die daadwerkelijk interesse heeft voor wetenschap, die universele mensenrechten hoog acht en nastreeft, en die niet met alle mogelijke middelen (grote gezinnen, massamigratie, infiltratie, omkoping, intimidatie, criminaliteit, terreur) werkt aan de vernietiging van alle niet-islamitische cultuur om die te vervangen voor de eigen anti-mens en anti-leven cultuur. Althans, dit alles wordt uitgelegd in honderden boeken, lezingen en interviews door o.a. Robert Spencer, Bill Warner, Thilo Sarrazin, Hamed Abdel Samad, Ayaan Hirsi Ali, Nonie Darwish, Wafa Sultan, Brigitte Gabriel, Zineb el Rhazoui, enzovoort. Deze mensen brengen de islamitische doctrine in beeld, en leggen uit wat islam is. En wat is het dan dat je aantreft? Wel, dit bijvoorbeeld: “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71. “…de moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna. En de moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. De ontkennende moslims, zij die beweren dat de moordenaars geen ‘échte’ moslims zijn, doen ook precies wat de islam van hen vraagt. Namelijk het voorspiegelen aan de niet-moslims (de ongelovigen) dat er vanuit de islam geen ‘echt’ gevaar dreigt…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt, De Blauwe Tijger, p. 597. “De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30. “Verkrachting, diefstal, afpersing, oplichting, georganiseerde misdaad, pooierij, pedofilie, necrofilie, slavernij, psychologische oorlogvoering, moord, terrorisme en systematische genocide, leidend tot de dood van meer dan 270.000.000 mensen.” J.K. Sheindlin, The people vs. Muhammad. p. 304. Vormen moslims tussen 2 tot 5% van de bevolking, dan zijn er opdringerige bekerings-activiteiten, ook in gevangenis en straatbendes. 5% en meer: continu eisen wat betreft halal-eten, gescheiden onderwijs meisjes en jongens, eisen wat betreft was- en gebedsruimten, geen alcohol, geen honden. 10% van de bevolking: rellen, auto’s verbranden, bedreigingen, agressie, wetteloosheid. Meer dan 20%: ernstige rellen, bendevorming, aanvallen op mensen, kerken, synagoges. Vanaf 40%: slachtingen, rondtrekkende moordenaarsbendes. Vanaf 60%: ongeremde vervolging van ongelovigen, genocide, toepassing sharia en belastingheffing ongelovigen onder grote dwang. Zie: Dr. Peter Hammond, ‘Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat’. Op de een of andere manier komt het op mij niet geloofwaardig over dat de islam een ‘religie van de vrede’ is, dat de islam een ‘culturele verrijking’ is, en dat de islam bijdraagt aan een gezellige, veelvormige en rijke ‘diversiteit’.

  • Alhoewel ik het met veel punten van uw uitgebreide reactie eens ben (maar minder met het perspectief wat u schetst) rijst bij mij dan wel de vraag:

   Wat kan er gedaan worden? Uiteraard zonder onze eigen maatschappij en cultuur nog verder te ontwrichten. Symboolpolitiek of gewoon een beetje klagen heeft vermoedelijk slechts een averechts effect.

   De fouten die, al dan niet bewust gemaakt zijn waren:

   -oorlogen van agressie in MENA landen, die tot radicalisatie en failed states hebben geleid, en de migrantenstroom op gang hebben gebracht

   -de ´gastarbeiders´ en gezinshereniging.

   -de geldstromen uit oliestaten ter verbreiding van het salafisme

   Niet meer doen dus! Meer het Hongaarse en Italiaanse model volgen. Maar het kan niet meer teruggedraaid worden, die mensen zijn hier immers grotendeels wettelijk en legaal.

   Het wordt dan al snel klagen en zeuren, en leidt tot frustratie en haat. Het geeft geen enkele oplossing, integendeel!

   Daarom blijf ik tegen dat aspect ageren, en omdat ik dat gepusht zie door krachten uit de neocon, fascistische en ook christenzionistische hoeken, groepen die volgens mij veel gevaarlijker zijn dan ´de moslims´. Ze zijn net zo fanatiek als jihadisten, maar hebben wel meer geld en macht.

   Dus laat die ´oikofobisch-zelfhatende, karlmarksisties gestoorde, dogmatisch cultuurrelativistische, crypto-racistische, van westerse cultuur en geschiedenis niets begrijpende, en tot auto-genocide neigende verwarde geesten´ maar zitten. Dat zijn Soros marionetjes. Die vechten, al of niet goedbedoelend, inderdaad tegen onze klassieke cultuur. We worden tegen elkaar uitgespeeld, en ik wil daar slechts voor waarschuwen!

 4. Erg goede reactie! 😉

  Islam betekent “vrede” door onderwerping. Net zoals het enorm vreedzaam kan zijn om al degenen die het niet met je eens zijn in de boeien te gooien, of te vermoorden…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.