DELEN
islam
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 16: Protestors hold placards outside a press conference being held by right-wing Dutch MP Geert Wilders on October 16, 2009 in London. Mr Wilders was allowed into the UK after he overturned a previous ban by the UK immigration authorities. About 20 protestors gathered outside the building where he held a press conference. (Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images)

De twee belangrijkste problemen waarmee Europa momenteel geconfronteerd wordt: massa-immigratie en de groei van de Islam!

Europa wordt vandaag voor de derde keer getroffen door islamisering,dit keer niet door de gewelddadige jihad,maar via ‘sluipende’ wijze.Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren de wereld kunnen veroveren niet alleen met zwaard,maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine!Er zijn meer dan genoeg voorbeelden uit de geschiedenis.

Het Zoroastrische Perzië, het boeddhistische Afghanistan, het hindoeïstische Pakistan, het christelijke Egypte, allen lieten uitgebreide tolerantie voor de Islam zien. Allen zijn veranderd in islamitische landen. Hun pre-islamitisch verleden is totaal weggevaagd.Ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden in Europa,die wordt binnenkort een ‘Islamitische staat’, waar de Sharia geldt!…

Deze harde kern van moslims zal inderdaad een kleine groep vormen tussen de vele moslims op deze wereld, alleen deze harde kern wordt wel, op wat voor manier dan ook, gesteund door een hele grote groep moslims – misschien wel 80 procent.Vergelijk het met nazi-Duitsland: de nazi’s (de harde kern) vormden een kleine groep van de Duitse bevolking maar kregen wel de steun van een groot deel van de bevolking, waardoor zij hun terreurbewind konden uitvoeren.

Spreken we over ‘migranten’ of ‘vluchtelingen’?…Een vluchteling is iemand die zijn of haar land ontvlucht om te ontsnappen aan oorlog of vervolging…Een migrant is iemand die eigener beweging ervoor heeft gekozen naar een ander land te gaan.Ze worden niet vervolgd, hun leven loopt geen gevaar, ze willen slechts in een rijk westers land wonen.En landen mogen migranten, die zonder geldige papieren aankomen, terugsturen. Dat kan volgens de conventie van 1951 niet met vluchtelingen….Volgens deskundigen is zo’n 90 tot 95% van de mensen die naar Europa willen ‘economische migrant’ en geen vluchteling(de echte vluchtelingen zitten in Turkije, Jordanie en Libanon).

Ze betalen duizenden dollars voor de overtocht om hier naartoe te komen,maar, hoe komen ze aan dat geld? Ik wil dat echt weten!De bedragen die mensensmokkelaars van de migrantenen vluchtelingen vragen, kunnen oplopen tot meer dan 10.000 euro per persoon,maar, hoe komen ze aan dat geld? Voor die geld kunnen zij een huis kopen in hun land. Ondanks overvloedige rijkdom steken de Golfstaten hun kop in het zand als het om Syrische vluchtelingen gaat.Sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië hebben Saudi-Arabië, Kuweit, Qatar en Bahrein geweigerd Syrische vluchtelingen asiel te verlenen. Ook weigeren ze mee te doen aan zogenoemde ‘resettlement-programma’s’, waarbij vluchtelingen uit opvangkampen worden verdeeld onder andere landen.De bedoeling is dat ze Europa komen overnemen,toch….

De politieke “elite” is werkelijk iedereen die zijn neus hier laat zien een permanente verblijfsvergunning aan het uitreiken, inclusief gratis uitkering, bijslag, onderdak, voedsel, zorg, dagbesteding, sport programma, etc… .Als West-Europa verder gaat met zijn huidige open-deurbeleid, wordt de bevolking van ons continent gewoon vervangen….Maar,wat zijn de gevolgen van migratie?….Elke asielzoeker kost ons gemiddeld 26.500 euro per jaar. Een Nederlander met AOW krijgt bruto amper de helft. Dat is om je kapot te schamen.Het weekblad Elsevier berekende onlangs dat de immigratie ons de afgelopen veertig jaar meer dan 200 miljard euro heeft gekost!…Europa importeert niet alleen de vluchtelingen en economische migranten,maar ook de culturen, ideologieën/jihadisme, antisemitisme, vrouwenhaat, homohaat en de haat jegens andersdenkende….De stroom “vluchtelingen” naar West-Europa zoals we die op dit moment kennen, bestaat voor 99 procent uit mensen die ‘geen echte vluchteling’ zijn….Patriottische partijen vrezen dat de toestroom van miljoenen asielzoekers, onder wie veel moslims, de culturele en maatschappelijke waarden van Europa in gevaar brengen.Rond 1970 waren er amper moslims in West-Europa. Nu, 2017 verblijven er ca. 30 miljoen moslims in West-Europa.Als de huidige “vluchtelingen”stroom doorzet, zullen er in 2050 75 miljoen moslims in Europa zijn – 14 procent van de totale Europese bevolking.Tussen 2010 en 2016 kwamen ongeveer 2,5 miljoen moslims naar Europa.En hoeveel terroristen, verkrachters, ISIS-sympathisanten en bijstandstrekkers zitten daartussen?..Door aanzwellende demografische verandering, dreigt de Europese
bevolking vervangen te worden.. ..

De Algerijnse president Boumédienne zei het al: “Nous prendrons la France par le ventre de nos femmes”, (We nemen Frankrijk in door de buik van onze vrouwen).De groei van de Islam in Europa gaat schrikbarend snel. Het is niet vijf voor twaalf, maar het is al over twaalven.Tussen 2004 en 2007 nam de moslim bevolking in G.B. toe met 6.7% per jaar en dat betekende dat in 2008, 4% van de Briste bevolking moslim was. Doorrekenend zou dat betekenen dat in 2020 , 8 % van de Britten moslim is, 15% in 2030, 28% in 2040 en tenslotte in 2050 zou het aandeel moslims in G.B. de 50% overstijgen…Nu is het percentage moslims van de totale Europese bevolking ongeveer 5 procent.In 2050 kan dat aandeel meer dan verdubbelen en groeien naar 11,2 procent of meer, afhankelijk van de grootte van de migratiestromen. Het gaat dan om zo’n 58,8 miljoen mensen in totaal in Europa. In Nederland komt dat neer op een aantal van zo’n 2,2 miljoen moslims.moslimmigranten…De meeste allochtonen met succes zijn geïntegreerd in Europa, geldt dat inderdaad voor de meeste nationaliteiten, maar niet voor de islamieten. Integratie betekent een rechtstreekse aanval op hun geloof.FEIT:Sinds 1400 jaar zijn moslims nergens met een andere cultuur of een ander volk geïntegreerd!…De West-Europese grote steden kennen al hele wijken/sharia wijken/, waar alleen of merendeels moslims wonen.In een rapport beschrijft de Zweedse politie 23 van deze wijken als “luchtbellen in de samenleving”, waar drugsbendes de macht hebben overgenomen, negenjarigen met wapens rondlopen en moslimjongeren radicaliseren…

Terwijl in steeds meer landen binnen de Europese Unie de onvrede over en het verzet tegen de massale moslim immigratie groeit gaan de (niet democratisch gekozen leiders) in Brussel onverminderd door met het islamiseren van Europa.In het verre verleden is het de moslims bijna gelukt om Europa te veroveren. Tijdens de imperialistische islamitische veroveringsoorlogen in de 8e eeuw bezetten de moslims naast het Heilige Land, Syrië, Egypte, Noord Afrika en Marokko ook Spanje en Portugal. Vervolgens was het doel de vernietiging van het christelijke Europa. Dat mislukte maar net, toen de islamitische legers in 732 werden verslagen bij het Franse Poitiers, waarna ze uiteindelijk uit Europa werden verdreven. Velen maken de vergelijking tussen de islamitische militaristische veroveringen van toen met de huidige, al tientallen jaren aan de gang zijnde massale immigratie van moslims naar Europa. Wat in de 8e eeuw de islam uiteindelijk tegenhield -namelijk de wil om de moslims te stoppen- broeit nu opnieuw onder de bevolking in Europa.De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende religie’ niet te irriteren doen de regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is …

De Europese leiders spelen met onze toekomst. Het multiculturalisme is volledig mislukt is, maar desondanks worden de migratiestromen uit de moslimlanden en de gelukzoekers uit Afrika, niet tegengehouden. Europa heeft een ramp over zich uitgesproken….

De Islam is geen vredelievende religie, maar een totalitaire ideologie, die erop gericht is iedereen aan de islamitische wet Sharia te onderwerpen.Moslim leiders verklaren openlijk hun streven om de Islamitische wetgeving (Sharia) in Europa in te voeren zodra de moslim bevolking groot genoeg is…. Zolang ze een minderheid zijn, maken ze gebruik van onze rechten. Daarna veroveren ze ons door gebruik te maken van diezelfde rechten, en tot slot zullen ze ons bezetten….Momenteel heeft Denemarken de strengste immigratiebeleid in Europa.Veel Denen, die ooit zo gastvrij waren, begonnen in te zien, dat de Islam onverenigbaar was met hun lang bestaande normen en waarden: het geloof in persoonlijke vrijheid en het vrije woord, in gelijkwaardigheid van vrouwen en toegevendheid voor andere etnische groeperingen en een zeer diep gevoelde trots op de Deense geschiedenis en erfgoed…Moslim leiders verklaren openlijk hun streven om de Islamitische wetgeving (Sharia) in Europa in te voeren zodra de moslim bevolking groot genoeg is….

Wat heeft Saoedi Arabië, het land dat de heilige plaatsen van de Islam bewaakt, op zijn vlag gezet? Twee zwaarden! Een museum in Istanbul bewaart zelfs twee zwaarden, waarvan wordt gemeend dat zij van Mohammed waren….Minstens 80% van alle terroristische aanslagen in de wereld worden uitgevoerd in de naam van de Islam. En dit is aan het toenemen, zelfs in het Westen.Europa is laatste jaren een slagveld, een oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs.Het is verschrikkelijk!Deze aanslagen zijn slechts het actuele hoogtepunt van een oorlog, die ondertussen al bijna 14 eeuwen duurt.Terreurorganisaties zoals Hamas,Al Qaida,Hezbollah, Al Nusra, Boko Haram en IS zijn slechts de gewapende voorhoede van een fundamentalistische Islam, die simpelweg en zonder omwegen wereldheerschappij nastreeft.Zolang er geen mondiale Sharia heerst, is de Islam in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam….

De Islam is een politieke, absolute en totalitaire ideologie, die tot doel heeft het religieuze, sociale en politieke leven van de mensheid in alle opzichten te controleren op basis van totale onderwerping aan de leer en het gezag van de Koran/Sharia.

Het afwijzen van westerse normen en waarden centraal staat in de Islam.De democratische rechtsstaat wordt als een afgodendienst gezien, omdat mensen zich als wetgever opstellen, terwijl Allah in hun ogen de enige wetgever is…

/////////////////////Volgens de Koran,heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door de Koran/Sharia, wordt gezien als een land van oorlog: Dar al-Harb. ….

Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Jihad kent vele facetten, waarvan “jihad door het zwaard” er slechts één is. En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is er ook een.Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren niet alleen de wereld kunnen veroveren met het zwaard, maar ook via succesvolle demografische oorlogsdoctrine! ….En hoe komt het dat migranten allemaal minimaal € 5000,- per persoon kunnen betalen voor een overtocht naar Europa, terwijl het maandelijks inkomen in de landen van herkomst nauwelijks hoger dan € 250,- ligt? Hoe komen ze aan dat geld? Ik wil dat echt weten! En voor dat geld kunnen zij ook een huis kopen in hun land….En als u niet openstaat voor de islamisering van Europa, dan bent u een islamofoob, racist, fascist of nazi!…

In Groot-Brittannië de islamitische rechtsspraak op basis van de Sharia wettelijk toegestaan. …Mohammed was een woestijnrover, die een ideologie creëerde, die zijn rooftochten legitimeerde en daardoor roofzuchtige bedoeïenen aantrok voor een veroveringsoorlog, die geheel de toenmalige wereld overspoelde.Met het kromzwaard in de hand heeft hij het hele Arabische schiereiland gezuiverd van alles wat christelijk was….Het is een utopie om te denken dat we de Islam in Europa kunnen verlichten,omdat er geen Europese Koran kan bestaan. Er is maar één Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.…De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” ( Koran 4, vers 95)…“Gematige Islam” en “extreme Islam” bestaan niet, zoals onder meer de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan ons bezworen heeft; er is alleen de Islam.De term “radicale Islam” is een rookgordijn, oorspronkelijk uitgevonden door de sussende westerse politiek en hun media in een poging om moslims niet te beledigen.Er is maar één Islam,die niet “gekaapt” is door radicale moslims……Het doel van zowel heel wat niet-radicale als radicale moslims is hetzelfde: de wereld moet onderwor-pen worden aan de Islam en de Sharia….Een van de laatste citaten van de helaas in 2015 overleden Nederlandse arabist Hans Jansen luidt: ‘Wie Islam zaait, zal Sharia en Jihad oogsten.’…

.De Islam is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst,die heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-islam is, en dat die oorlog nog immer voortduurt(„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”/Koran- 60.4.)….In Frankrijk de regering staat op de officiële website van de regering een lijst 751 “gevoelige urbane zones”, te beschouwen als islamitische enclaves, No-Go-Zones. ..Wat de Islam doet nu met christenen in het Midden-Oosten, doet hij ook hier. Hij stopt niet voordat hij de wereldheerschappij heeft…In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen.In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen…Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld.Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren, waarbij de evolutie steeds meer facetten aan geeft van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam….

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven, dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald,die de staatskasen miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd.Het gevoerde migratie en gedoogbeleid kost tientallen miljarden Euro’s per jaar. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, BIJSTAND, AOW, kinderbijslag plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, IND, COA etc etc. Dat was en blijft de voornaamste reden voor onbeheersbare begrotingstekorten, de nationale schuld en het geldgebrek in onderwijs en gezondheidszorg en steeds hogere belastingen. …Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen.

Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen.’….De Britse socialistische minister Shalid Malik in oktober 2006 zei: “In 1997 hadden we onze eerste moslim-kamerlid. In 2001 hadden we twee moslim-kamerleden. In 2005 hadden we vier moslim-kamerleden. InshaAllah (Bij Gods wil) zullen we acht of tien moslim-kamerleden hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerleden hebben. Op deze manier zal het volledige parlement ooit moslim zijn. Ik vertrouw erop dat, InshaAllah, we binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt.”…

INTERN DOCUMENT: EU GAAT 60 MILJOEN IMMIGRANTEN HIERHEEN VERSCHEPEN!…http://joostniemoller.nl/2017/01/intern-document-eu-gaat-60-miljoen-immigranten-hierheen-verschepen/

Reacties

Reacties

Steun echt vrije en onafhankelijke journalistiek via onze sponsors, niet de soort met zakelijke steun die onafhankelijkheid als een slogan gebruikt, maar schrijvers en denkers die niet verplicht zijn om veel geld te verdienen en een passie hebben om de waarheid aan de macht te vertellen. 100% van de opbrengst van de fooienpot gaat naar de individuele schrijvers van de artikelen die u leest.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.