De Skripal-zenuwgas zaak keiharde propaganda oorlog

propaganda

De Skripal-zenuwgas zaak. Er zijn geen feiten over wie, hoe, wanneer het gif werd vervoerd naar Salisbury en hoe het werd gebruikt. Zelfs de slachtoffers zijn niet geïnterviewd. In plaats daarvan is er een “lange lijst van kwaadwillige activiteiten door Rusland” door de Britse regering gemaakt om te bewijzen dat Rusland “waarschijnlijk … verantwoordelijk is voor deze roekeloze en verachtelijke daad”. Het enige zekere feit is dat er geen zekere feiten zijn.

Het gaat dus kennelijk helemaal niet over feiten, bewijzen, maar waarom dan wel?

Goed beschouwd wordt er door politici en de mainstream media, collectief en kritiekloos de mededelingen van Londen (op)gevolgd over de “misdaden” waar Rusland zich de afgelopen jaren aan schuldig zou hebben gemaakt.

RUSLAND
De door de Britten vervaardigde lijst begint met de “annexatie” van de Krim, gevolgd door de “invasie van Russische soldaten in Oost-Oekraïne”, dan ook nog “het neerschieten van het  passagiersvliegtuig MH17”, ook nog de “moord op oppositieleider Boris Nemtsov in de onmiddellijke nabijheid van het Kremlin”, o ja, “Rusland’s roekeloze actie in Syrië” en dan waren er ook nog “de dopinggevallen van Russische atleten.” Hierboven een pagina uit een document dat door de Britse regering als “bewijs” voor de Russische schurkenstaat is vervaardigd.

En trouwens, hebben we al de verschillende cyber-aanvallen door Rusland genoemd?

Met deze opsomming wordt het eerste motief duidelijk, waar het in deze “affaire” om gaat: aangezien er weinig feiten worden gepresenteerd in het “geval” van Salisbury, wordt er vooral de nadruk gelegd op de opsomming van de Russische “overtredingen”. Het gaat veeleer om de specifieke toepassing van het oude Romeinse principe “sempre aliquid haeret”: “er blijft altijd wel wat hangen”, met andere woorden, we zien hier een al langer geleden gestarte politieke lastercampagne tegen Rusland, waarin het hele instrument van ideologische oorlogvoering is uitgebreid tot het voorlopige hoogtepunt: de gezamenlijke uitwijzing van Russische diplomaten.

Twee belangrijke vragen die we hebben, zijn natuurlijk: waarom nu en wie profiteert ervan?

De focus van de lastercampagne is gericht op het woord “solidariteit”, waarvoor de vertegenwoordigers van de Atlantische Alliantie elkaar feliciteren en bedanken. Theresa May bedankt Jean-Claude Juncker, Juncker bedankt vervolgens May en allemaal bedanken ze Donald  Trump. Uiteindelijk wordt zelfs de NAVO bedankt, die zich uiteraard bij de solidariteitsalliantie had aangesloten.

Politici voelen zich door elkaars steun gesterkt. Zelfs Trump en Merkel kunnen nu samen door één deur.

Maar staat men ècht sterker? Daar kunnen we de nodige vraagtekens bij zetten, vraagtekens die een beetje kunnen bijdragen aan het ontrafelen van de beweegreden. We noemen een paar hoofdrolspelers, buiten de Russische president Poetin:

– Theresa May: zij heeft waarschijnlijk het meest voor de hand liggende motief. Als ze na het verlaten van de EU (door de Brexit) de positie van het in verval geraakte Groot-Brittannië als wereldmacht wil behouden, dan heeft ze het Atlantische kader nodig, vooral de steun van de VS. Los hiervan lezen we in veel alternatieve media het “gerucht” dat Skripal van plan was terug te keren naar Rusland, en zouden de CIA en MI6 bang zijn dat hij in het land van Poetin informatie over hun organisaties zou kunnen geven. Het zou een verrassende wending zijn…

– Jean-Claude Juncker:  moet zich al lange tijd zorgen maken over het bijeenhouden van de Europese Unie. Met betrekking tot het sanctiebeleid nemen de verschillen tussen de llidstaten merkbaar toe. De huidige solidariteit zou de Unie weer bijeen kunnen brengen, is zijn gedachte.

– Donald Trump: met zijn recente aansluiting bij de kritiek op Rusland binnen de Atlantische Alliantie weet hij afstand te nemen van zijn critici die hem beschuldigen nauwe contacten met Rusland en president Vladimir Poetin na te streven. Daarnaast willen de VS al jarenlang Poetin “wippen”, het land destabiliseren en hem vervangen door een westers gezinde marionet. Het Irak- en Libiëscenario, zullen we maar zeggen.

– Stoltenberg: de Amerikaanse buikspreekpop van Washington in de NAVO: in het licht van een zich ontwikkelende wereldwijde multipolariteit is het bondgenootschap een fase ingegaan waarin het zich alleen kan legitimeren door de opkomst van nieuwe Oost-West-spanningen, een nieuwe Koude Oorlog. Hem (en Trump) wordt het een en ander ingefluisterd door de machtige Amerikaanse wapenlobby.

Alles bij elkaar worden er voor de huidige lastercampagne tegen Rusland alle krachten gebundeld – er liggen alleen nog wat EU-lidstaten dwars die nog even onder druk gezet (moeten) worden.

Met deze beschrijving van het oppervlakkige voordeel is de kwestie van de achtergronden echter nog niet beantwoord. Hiervoor moeten we wat dieper ingaan op de lijst van hierboven genoemde “misdrijven” die aan Rusland worden toegeschreven. Als we de nimmer bewezen brij beweringen blijft maar een klein aantal (politiek) belangrijke zaken over: Georgië, de Krim/Oekraïne en Syrië.

Deze drie zaken zijn juist dié, waar de politiek van de westerse landen (en dan met name ten aanzien van de door de VS gedomineerde mondiale hegemonieclaim) de afgelopen jaren gefaald heeft – door de machtspolitiek van Rusland, die één van de leidinggevende rollen op het wereldtoneel opeist. Het land laat niet meer over zich heen lopen.

We willen die drie zaken toch nog even kort in herinnering roepen.

– Met de invasie van Georgië in 2008 heeft Rusland niet alleen de provocerende poging van Michail Saakasjvili’s annexatie naar Noord-Ossetië teruggedraaid. Met de afwijzing van Saakashvili trok Rusland tegelijkertijd de voor de hand liggende rode kaart tegen een nieuwe oostwaartse uitbreiding van de EU en de NAVO.

– Met de opname van de Krim in de Russische Federatie in 2014 aan de ene kant, en met de steun van Oost-Oekraïne voor het behoud en de ontwikkeling van hun autonomie nà de door het Westen betaalde en georganiseerde gewelddadige regimewisseling in Kiev, verhinderde Rusland de overdracht van Oekraïne naar de EU en de NAVO. Rusland verzette zich dus tegen een strategische castratie, zoals die was  voorzien in de plannen van de Amerikaanse strategie, wat na te lezen valt in artikelen van Zbigniew Brzezinski.

Daarnaast koos de bevolking van de Krim massaal – in een referendum (maar dat democratische instrument wordt in het Westen niet op prijs gesteld) – voor aansluiting bij Moedertje Rusland, omdat men zag dat er in Kiev door het Westen een neonazi-regime was geïnstalleerd.

– Met de interventie ter ondersteuning van Bashar al-Assad in Syrië in 2016, heeft Rusland niet alleen de door de VS geplande regimeverandering in Syrië gestopt, maar ook de transformatie van de hele Mesopotamische regio in een Amerikaans protectoraat en door haar bezet territorium, gericht tegen Rusland, Iran, Turkije en Noord-Afrika, geheel volgens de plannen van de “New American Century”.

Rusland, en met name Poetin, kunnen we in deze gerust de status van een wereldwijde crisismanager toekennen. Het land is trouwens het enige “buitenland” dat in Syrië legitiem verblijft – de andere landen hebben er niets te zoeken.

De huidige lastercampagne is dan ook voornamelijk gericht op de ontmanteling van Rusland en het vervangen van Poetin door een door het Westen geïnstalleerde marionet.

In ieder geval hebben de meeste EU-lidstaten de Britse politieke daad kritiekloos opgevolgd. Hoezo: iemand is onschuldig tenzij het tegendeel bewezen is? Bij de dames en heren politici zijn kennelijk de stoppen doorgeslagen. Deze zaak laat ook zien dat er van een gezamenlijk EU-beleid in het geheel geen sprake is.

De solo-actie van May laat al zien dat de Europse Commissie en het Europees nepparlement buitenspel werden gezet. Juncker koos pas eieren voor zijn geld nadat de Pool (en anti-Rusland politicus) Tusk hem vóór was en zich lovend uitliet over May. Over het opleggen van sancties behoort er binnen de EU namelijk eenstemmigheid te zijn…. wat duidelijk niet het geval is. Er is nooit over gestemd, er is alleen gehandeld op basis van een solidariteitsverklaring. Maar zelfs dan worden de regels van de EU genegeerd. Volgens het EU-Verdrag is solidariteit namelijk goed gedefinieerd. Daarvoor zijn er twee spelregels in het leven geroepen (na de terroristische aanslagen in Parijs): artikel 222 en artikel 42.

Londen heeft echter zorgvuldig vermeden deze officiële solidariteitsmechanismen in acht te nemen. In plaats daarvan werden Tusk en Merkel aangespoord om andere, snellere manieren te zoeken. Ze hebben het dus ook gevonden. Uiteindelijk was er noch een sanctiebesluit noch een solidariteitsprocedure, alleen onderling afgestemde nationale maatregelen. Daarom was het aan de individuele EU-landen om mee te doen – of niet. Maar de “tegenstanders” worden niet met rust gelaten. Nee, ze waren – en zullen – onder druk gezet worden. Oostenrijk wordt momenteel bewerkt. De mainstream media dragen natuurlijk ook hun steentje bij.

Het is veelzeggend dat (veel landen in) de Europese Unie – maar dat hebben we vaker gezegd – geregeerd worden (even opletten, Mark) door een stel nietsnutten, mensen die gespeend zijn van elke vorm van gezond verstand, die besluiten (laten) nemen zonder over de gevolgen nagedacht te hebben, die geen enkele toekomstvisie hebben, die alle wetten en internationale spelregels aan hun laars lappen en waarbij vooral het belang van het land en dat van de burgers compleet te grabbel wordt gegooid, behalve natuurlijk door de dominante landen in de EU, die door hun machtspositie het hele continent naar hun hand kunnen zetten.

Tja, dan is een allesbeslissende oorlog wel heel dichtbij. De nietsnutten hebben geen idee dat zij met vuur spelen….

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.