16 oktober 2021

SDB

dagelijks nieuws en blogs

De samenzwering ontkenners

complot

De tijdgenoten die als “complottheoretici” worden bestempeld, hebben gewoonlijk een alertere geest dan hun dogmatische informanten.

De ‘complottheoreticus’ en zijn ‘complottheorieën’ zijn sinds 2020 enorm in opkomst dankzij het coronavirus, de Great Reset en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar de geschoolde propagandiste Angela Merkel wil ze consequent bestrijden. Reden genoeg om dit fenomeen nogmaals aan te pakken.

Vooral tijdgenoten die zichzelf als verlicht en rationeel denken beschouwen, beschouwen de zogenaamde “complottheoretici” graag als pathologische of infantiele warboel. Juist degenen die mensen met andere meningen met deze aanduiding willen kleineren, hebben zowel psychologische en mentale gebreken als argumentatieve tekortkomingen.

De “complottheoreticus” als moorddadig argument

De Italiaanse hoogleraar sociologie Marcello Truzzi introduceerde in 1987 de term ‘pseudo-scepticus’, die wordt gebruikt om wetenschappers te beschrijven die nieuwe stellingen verwerpen of afwijkingen ontkennen zonder ze serieus en onpartijdig te hebben onderzocht, d.w.z. zich op een fundamentalistische, dogmatische en dus onwetenschappelijke manier gedragen. (1).

Nu is dit mentale type ook buiten de wetenschap in zeer grote aantallen te vinden. Heel veel mensen zijn simpelweg niet in staat om echt sceptisch te denken, omdat ze nieuwe informatie niet rationeel beoordelen, maar in vergelijking met het wereldbeeld dat zich in hun hoofd heeft gevestigd, onmiddellijk en puur emotioneel en ook buitengewoon gezaghebbend blijken te zijn. Als je in de loop van een discussie merkt dat je inferieur bent in argumentatie, gebruik je tegenwoordig maar al te graag het “wonderwapen” dat voor zulke gevallen beschikbaar is: je wordt persoonlijk en belastert je tegenhanger als “complottheoretici”.

“Persoonlijk worden houdt in dat je weggaat van het onderwerp van het geschil (omdat je daar het spel hebt verloren) naar de ruziënde partij en zijn persoon op de een of andere manier aanvalt (…) word je beledigend, kwaadaardig, beledigend, grof. Het is een benaming van de krachten van de geest naar die van het lichaam of naar het beest ” (2).

De tekorten van de “complotfoben”

Wat zijn de gevolgen hiervan voor degenen die worden beledigd als “complottheoretici” of “aluminium hoedendragers”? Net als Aristoteles adviseert Schopenhauer:

“Maak geen ruzie met de eerste over de beste (…); maar alleen met degenen (…) waarvan bekend is dat ze reden genoeg hebben (…) om met redenen te discussiëren en niet met machtsuitspraken, en om naar redenen te luisteren en erop te reageren; en tenslotte dat ze de waarheid waarderen, graag goede redenen horen, ook uit de mond van de tegenstander, en genoeg billijkheid hebben om te kunnen verdragen het bij het verkeerde eind te hebben als de waarheid aan de andere kant ligt ” (3).

Het gezeur van de “samenzweringstheorie” heeft verder karakter en mentale tekortkomingen. Hoewel ze over het algemeen de meningen accepteren die hen door de regering en hun rechtbank worden gepresenteerd, die de media grotendeels of althans gedeeltelijk zonder kritiek rapporteren, vertegenwoordigt de ‘complottheoreticus’ een anachronisme met een uiterst stabiele ruggengraat in onze tijd, die wordt gekenmerkt door constante haast en griezeligheid.

Doordat hij de tijd neemt om het officiële verhaal nader te bekijken, zelf de feiten te onderzoeken, en bovendien gebruikt hij ook zijn gezond verstand op een brutale en weerbarstige manier en komt daardoor soms tot de overtuiging dat het hem wordt aangeboden of opgelegd door de politiek en de reguliere media. Kant- en-klare mening is nogal zwak in termen van geloofwaardigheid, terwijl hem tegelijkertijd in de context van een overzicht van alle beschikbare gegevens en feiten een – naar zijn mening – zeer overtuigend of in ieder geval significant meer plausibel alternatief wordt geboden, zelfs opgelegd.

Deze alternatieve theorie, die botst met de mainstream, schrijft de politieke of sociale gebeurtenissen in kwestie vaak toe aan een gezamenlijke samenzweerderige actie van meerdere individuen of min of meer grote groepen mensen die een financieel en / of machtspolitiek belang hebben bij deze gebeurtenissen.

Degene met de ‘complottheorie’-club om zich heen lijkt dergelijke samenzweringen echter te beschouwen als verzinsels van de verbeelding of als uiterst zeldzame uitzonderlijke verschijnselen, die een verbazingwekkende mate van naïviteit, onbekendheid en onwetendheid onthullen. Het feit dat de Bilderbergers – om maar één voorbeeld te noemen – de wereldgebeurtenissen in hun zin in zeer aanzienlijke mate sturen – één wereld, totale controle over de mensheid … – is meerdere keren onweerlegbaar bevestigd, inclusief ondubbelzinnige verklaringen van hooggeplaatste politici.

Samenzwering en schaduwkrachten

Toen Margaret Thatcher in 1990 gedwongen werd ontslag te nemen als premier vanwege een gebrek aan steun binnen het kabinet, zei ze in een kranteninterview dat ze “gesanctioneerd” was door de Bilderbergers. Ze wilden duidelijk maken dat noch Groot-Brittannië, noch enige andere lidstaat zijn soevereiniteit zou mogen verdedigen (4).

Thatcher had het idee van een Europese superstaat die alle lidstaten regeert vanuit Brussel altijd rigoureus verworpen. Begin november 2011, op het hoogtepunt van de eurocrisis, ontmoette de toenmalige Franse premier François de Fillon enkele Bilderbergers in zijn ambtswoning. Toen de Franse politicus en publicist Philippe de Villiers hem vroeg waarom hij deze mensen had ontvangen, antwoordde Fillon: “Omdat we helemaal geen keus hebben, zijn dit de mensen die ons regeren” (5).

Mayer Amschel Rothschild (1744 tot 1812), de grondlegger van de Rothschild-bankdynastie, vatte de machtsverhoudingen die feitelijk in onze wereld heersen als volgt samen:

“Geef me controle over de munteenheid van een natie en het kan me niet schelen wie de wetten maakt!” (6).

En wie veel geld en macht heeft, wil er altijd meer van: “De rijkdom is als meerwater: hoe meer je ervan drinkt, hoe dorstiger je wordt”, zegt Arthur Schopenhauer in “Aphorisms on Wisdom of Life”.

Bovendien: uiterlijk sinds Charles Baudelaire weten we dat er mensen zijn die opzettelijk door en door slecht zijn. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat sinds het einde van de 17e eeuw grote bankiers en invloedrijke kooplieden een netwerk van centrale banken hebben gecreëerd met als enig doel rijker en machtiger te worden.

“De Amerikaanse Federal Reserve werd in 1913 opgericht door de toen rijkste bankiers op Wall Street in geheime samenwerking met een paar hooggeplaatste politici. Dus de centrale banken gaan terug in hun historische begin naar een interactie tussen bankiers en regeringen. Beiden profiteerden hiervan: de bankiers kregen het recht om geld te creëren en de regeringen creëerden in ruil daarvoor een bron van geld die ze op elk moment kunnen gebruiken.

Het klinkt nu alsof we te maken hebben met twee gelijkwaardige partners. Maar dat is niet helemaal waar: als de ene partner – politiek – geld kan krijgen van de andere, mag de andere – de centrale bank – het creëren … Wie is dan de machtiger? Precies: met de centrale banken hebben de bankiers organisaties gecreëerd die hen boven de politiek, de regeringen en dus de rest van de samenleving verheffen.

In een wereld waar geld regeert, spreekt het voor zich dat degene die dit geld kan creëren de machtigste is. Wat betekent dit voor ons? Bovenal één ding: de zin: ‘In een democratie komt alle macht van het volk’, die we allemaal op school hebben geleerd, klopt gewoon niet. De echte macht in onze tijd zijn niet wij, maar de banken en hun hoogste belangengroep – de centrale bank ” (7).

Geloof in de staat en vervreemding van de wereld

Degenen die, armoedig en dom, de wonderformule ‘samenzweringstheorie’ of ‘complottheoreticus’ beschouwen als de ultieme ‘argumentatieve’ doodsteek tegen zelfdenkers, lijken het blijkbaar ook als absurd of zelfs onmogelijk te beschouwen dat ze hier en daar door de regering en de gevestigde orde zijn. In de grofste en meest weerzinwekkende vorm tegen de media gelogen. De realiteit is anders, zoals duidelijk blijkt uit de geschiedenis van de oorlog in Irak.

Op 5 februari 2003 beschuldigde de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell Irak tijdens een bijeenkomst van de VN- Veiligheidsraad van het hebben van massavernietigingswapens om Amerikaanse interventie te rechtvaardigen. Het “bewijs” dat Powell voor het bestaan ​​van dergelijke wapens presenteerde, bestond echter uitsluitend uit materiaal dat voor dit doel door de Amerikaanse inlichtingendienst in elkaar was geplakt; Zoals later bleek, was Irak nooit in het bezit van massavernietigingswapens.

In 2005 bood Colin Powell persoonlijk zijn excuses aan de wereld aan voor het verspreiden van de leugens die de Amerikaanse regering gebruikte om haar oorlog in Irak te rechtvaardigen, waarbij honderdduizenden omkwamen. Maar het werd nog erger: nadat George W.Bush , die op dat moment in ieder geval tot de diepe staat behoorde, de oorlog in Irak als zegevierend had verklaard, maakten hij en andere leden van het establishment zelfs grapjes over hun afschuwelijke leugens en bespotten ze hen talloze slachtoffers van hun wreedheden, zoals te zien is in deze video van Newsmax TV vanaf 07:43 minuten (8).

Zulke wangedrochten zouden eigenlijk een zeer effectief tegengif moeten zijn tegen een al te naïef staatsgeloof. “De leugen is gemaakt in de wereldorde”, schreef de helderziende Franz Kafka (9). George Orwell, die nauwelijks minder begaafd is met voorspellingen, helpt hem: “Het concept van waarheid staat op het punt van deze wereld te verdwijnen”, en in de toekomst “zal de leugen in alle opzichten de waarheid hebben vervangen” (10).

Over “geloof in de staat” gesproken: “Staat is de koudste van alle koude monsters. Het ligt ook koud (…) en wat hij ook zegt, hij liegt ”, zegt Friedrich Nietzsche in“ Also sprach Zarathustra ”. Maar de auteur van “Beyond Good and Evil” noemt niet eens het ergste: de staat liegt niet alleen, hij pleegt ook misdaden, waaronder die van de meest ernstige, meest gruwelijke soort. Wat dit donkere punt betreft, in het bijzonder staatsterrorisme, men moet de woorden onthouden die Helmut Schmidt ons achterliet tijdens een interview met het weekblad Die Zeit :

“ZEIT: Was er een speciale vorm van terrorisme in Duitsland door Baader, Meinhof en de anderen?

Helmut Schmidt: Ik vermoed dat alle terrorismen, of het nu de Duitse RAF, de Italiaanse Brigate Rosse, de Fransen, Ieren, Spanjaarden of Arabieren zijn, weinig aandacht besteden aan hun menselijke minachting. Ze worden overtroffen door bepaalde vormen van staatsterrorisme.

ZEIT: Meen je dat serieus? Wie bedoel je?

Helmut Schmidt: Laten we het daarbij laten. Maar ik meen echt wat ik zeg. (…) Ik vertrouw geen enkele geheime dienst meer. Punt “ (11).

Hoe zit het met 11 september, met de twee vliegtuigen en de drie torens, met het aluminium en het staal, met de moord op John F. Kennedy …?

Over JFK gesproken: van 1963 tot 2013 voerde het Amerikaanse stembureau Gallup vierjarige enquêtes uit over zijn moord op 22 november 1963, waarbij telkens werd aangetoond dat een duidelijke meerderheid van de Amerikanen van de officiële rekening – Lee Harvey Oswald als de enige dader – dat niet deed Gelooft en gaat in plaats daarvan uit van een samenzwering van meerdere daders (12). Ts, ts, ts, deze Amerikanen, duidelijk een volk van “complottheoretici”.

De briljante triomf van de ‘complottheorieën’

Dat de “complottheoreticus” de veel alertere en realistischere waarnemer van wereldgebeurtenissen is dan zijn beledigend geworden tegenstander in de discussie, is met ongeëvenaarde duidelijkheid gebleken, want de ene na de andere “complottheorie” is inmiddels onweerlegbare feiten gebleken. Daarom maken veel van de zogenaamde alternatieve media nu grapjes dat het tegenwoordig nauwelijks mogelijk is een complottheorie te noemen die nog niet is uitgekomen.

Laten we een paar voorbeelden bekijken: SARS-CoV-2 is beslist geen dodelijk virus, het is niet (significant) gevaarlijker dan de jaarlijkse griepvirussen; De PCR-test van de heer Drosten is een schijnvertoning gebleken; Met betrekking tot bewaking, censuur en het temmen van de bevolking hebben we de Chinese omstandigheden op een vlucht genomen; Volgens resoluties van de Europese Commissie zijn het niet de farmaceutische bedrijven en / of overheden die aansprakelijk zijn voor eventuele schade en bijwerkingen die kunnen optreden als onderdeel van het grootschalige medische experiment van coronamassavaccinaties , maar alleen de cavia’s zelf via belastingheffing; de tweede lockdown, die aanvankelijk werd uitgesloten van onze regeringskliek, is nu hier en is zeker niet beperkt tot slechts een paar weken; deDe Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werkt al aan een elektronische, wereldwijd geldige vaccinatiepas; Gedurende 2020 benadrukte de federale overheid dat er geen verplichte vaccinatie zou zijn in het geval van Corona, wat alleen de jure waar is , omdat er de facto een verplichte vaccinatie is wanneer de toegang tot de supermarkt openbaar is. Transport, naar restaurants, concerten, naar de werkvloer etc. wordt afhankelijk gemaakt van een coronavaccinatie.

Bovendien: de gebeurtenissen met betrekking tot het coronavirus vertonen opvallende overeenkomsten met het pandemiescenario ‘Event 201’ dat Bill Gates, de Wereldbank en andere zogenaamde elites in het najaar van 2019 speelden, evenals met de verklaringen van Klaus Schwab (13), de oprichter van het World Economic Forum (WEF) en gezaghebbende woordvoerder van de “Great Reset”.

De bovenstaande uitspraken laten slechts één conclusie toe: met betrekking tot wereldgebeurtenissen en vooral met betrekking tot mondiale en nationale crises, geldt het volgende in onze tijd, zo niet algemeen: in dubio pro conspiratione … De uitspraken van de regering en haar lakeien zijn absoluut geen verdomde waard. .

Allen die terugvallen op het ad-hominem ‘argument’ ‘complottheoretici’ zouden er goed aan doen om voor eens en voor altijd hun overmoed op te geven, hun kijk op de wereld en de mensen bij te stellen en hun eigen reden te gebruiken.

Naschrift: Het feit dat er massale verkiezingsfraude plaatsvond in de VS die de enorme overwinning van Donald Trump vernietigde, is ook een rotsvast feit, zelfs als de Duitse reguliere tijdschriften en zelfs veel van de alternatieve media dit blijven ontkennen vraag of zwijg (14).


Bronnen en opmerkingen:

(1) https://www.anomalistik.de/ueber-gfa/was-ist-anomalistik
(2) Arthur Schopenhauer: The art of being right, Cologne, Anaconda, 2016, pagina 83.
(3) Arthur Schopenhauer: The art of being right, Keulen, Anaconda, 2016, pagina 85.
(4) Daniel Estulin: Le Club Bilderberg: lʼhistoire secrète des maîtres du monde, Kindle-editie, 2017, pagina 105 (Duits: The true story of the Bilderbergers , 2007).
(5) Gérard Conio: “Le groupe Bilderberg et lʼoligarchie mondiale”, in: Front populaire, No. 2: Lʼétat profond, le vrai pouvoir à abattre (automne 2020), pagina 89 (vertaling St. B.).
(6) Valérie Bugault: “La finance international: un nouvel ordre qui dirige le monde”, in: Front populaire, no. 2: Lʼétat profond, le vrai pouvoir à abattre (automne 2020), pagina 18 (vertaling uit St. B.).
(7) https://kenfm.de/the-wolff-of-wall-street-die-zentralbanken/
(8) https://www.youtube.com/watch?v=dV5mDBDshnA
(9) Franz Kafka: Der Process, Frankfurt am Main, Fischer, 4e editie 2019, pagina 211.
(10) George Orwell: terugkijkend op de Spaanse oorlog, Essay, 1943 (vertaling uit St. B.).
(11) Helmut Schmidt: “Ik ben verstrikt in schuldgevoelens”, in: Die Zeit, nr. 36 (30 augustus 2007).
(12) https://news.gallup.com/poll/165893/majority-believe-jfk-killed-conspiracy.aspx
(13) Klaus Schwab / Thierry Malleret: Covid-19: Der große Umbruch, Cologny / Genève, Forum Publishing, 2020.
(14) https://www.journalistenwatch.com/2021/01/21/praesident-biden-elect /

SDB is al meer dan 10 jaar vrij, eerlijk en onafhankelijk. Geen miljardair bezit ons, geen adverteerders controleren ons. Wij zijn een door lezers ondersteunde non-profitorganisatie. In tegenstelling tot veel andere publicaties, houden we onze inhoud gratis voor lezers, ongeacht waar ze wonen of het zich kunnen veroorloven om te betalen.

We hebben geen paywalls en alles blijft gratis zonder censuur. In het post-truth-tijdperk van nepnieuws, echokamers en filterbubbels publiceren we meerdere perspectieven van over de hele wereld.

Iedereen kan bij ons publiceren, maar iedereen doorloopt een rigoureus redactioneel proces. U krijgt dus op feiten gecontroleerde, goed gemotiveerde inhoud in plaats van ruis.

Dit is niet goedkoop. Servers, redacteuren fees en web ontwikkelaars kosten geld. Overweeg alstublieft om ons te steunen als donateur of ondersteunend lid, ook wij hebben onze inkomsten zien dalen in deze heftige tijden daarom, KLIK HIER voor IBAN of via PayPal hieronder!, hartelijke dank en veel leesplezier.

Steun SDB via PayPal veilig en simpel.