Connect with us

Politiek Internationaal

De pandemische profiteurs

Published

on

profiteur

Elitaire kringen jagen meedogenloos hun economische belangen na onder het mom van preventieve gezondheidszorg.

Al meer dan anderhalf jaar horen we bijna elke dag, via alle media en van vooraanstaande politici, de enorme schade die het Covid 19-virus toebrengt aan mens en economie. Ook in die van t-onlineEr wordt verwezen naar het interview dat op 14 september 2021 is gepubliceerd met prof. Adam Tooze, een van de toonaangevende economische historici van dit moment en doceert aan Cambridge en Yale. De coronacrisis, die ervoor zorgde dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) begin maart 2020 de pandemie uitriep, is als niets dat de wereld ooit eerder heeft meegemaakt, zei hij. Zo’n vrije val zou nooit eerder zijn gebeurd, zelfs niet tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig. Overigens heeft prof. Tooze ook de economische en financiële achtergrond van de huidige sociale situatie aangeroerd en een zin toegevoegd die mijn aandacht trok:

“Veel mensen merkten niet eens de werkelijke crisis die zich op de achtergrond afspeelde.”

Deze “echte crisis”, zoals de volgende vraag aan het licht kwam, was “de onrust over Amerikaanse schatkistpapier in maart 2020” . Volgens prof. Tooze zou de term ’turbulentie’ nog steeds een vrij onschuldig woord zijn voor wat er toen gebeurde.

“Het was een schok van ongekende proporties. De markt voor Amerikaanse staatsobligaties stopte gewoon met functioneren in maart 2020. We hebben het over een markt van een biljoen dollar. Ook dat klinkt misschien onschuldig, maar de hele wereld bouwt zijn liquiditeitsreserves op op Amerikaanse staatsobligaties. Ook het VK en de eurozone werden getroffen. De situatie was buitengewoon ernstig; het sleepte bijna de rest van de wereld mee” (1).

Advertisement

Wat een vreemd toeval! In maart 2020 zijn we niet alleen afgegleden in een voorheen onvoorstelbare wereldwijde gezondheidscrisis veroorzaakt door een virus, maar tegelijkertijd ook in een wereldwijde financiële crisis die, ondanks zijn ongelooflijke, ongekende omvang, volledig onopgemerkt bleef door onze leidende media en uiteraard geen invloed op wat dan ook zou hebben. De immense bedreiging voor ons leven en onze gezondheid, veroorzaakt door een onverwacht en toevallig coronavirus, stond altijd centraal.

Overheden over de hele wereld zagen zich onmiddellijk genoodzaakt de geldstroom te stoppen om mensen wereldwijd te beschermen, het openbare leven te lamleggen, volwassenen en kinderen maandenlang in isolement te dwingen en de ketens van transport en goederen te onderbreken, waardoor talloze middelen van bestaan ​​werden vernietigd.

Om alles onder controle te houden, werden aanvullende monitoringmaatregelen bevolen. Ze wilden elk protest voorkomen en elke overtreding bestraffen, want onze gezondheid moest met alle macht worden beschermd. Het virus had de wereld in zijn ijzeren greep genomen. Dat vergde de zwaarste maatregelen. Ons leven zou nooit meer hetzelfde zijn, verkondigden de heersers. Sindsdien zweeft deze aankondiging als het zwaard van Damocles boven de hoofden van ons allemaal, hoewel de afmetingen van de geplande veranderingen open zijn gelaten.

De andere catastrofale gebeurtenis die tegelijkertijd plaatsvond, speelde echter geen rol, evenmin als alle gigantische maatregelen die razendsnel werden genomen om de financiële wereld te redden. “De Fed verlaagde de rente, ondersteunde de geldmarkten, kocht staatsobligaties op, de laatste op gigantische schaal. Eind maart bereikte het een miljoen dollar per seconde! In korte tijd had de Fed vijf procent van deze markt van 20 biljoen dollar gekocht. Dit waren interventieparameters die nooit eerder bestonden. Het was waarschijnlijk een redding op het laatste moment. (…) In het ergste geval zouden de wereldwijde financiële markten zijn ingestort en zou bijna iedereen de gevolgen hebben gevoeld. Game over’ , zegt prof. Tooze (2).

Omdat het Covid-19-virus tegelijkertijd verscheen, speelde dit vreemd genoeg geen rol in de berichtgeving in onze belangrijkste media. Het artikel van Paul Schreyer, dat op 2 december 2020 door Multipolar is gepubliceerd onder de titel “Wat zit er achter het coronabeleid?”werd genegeerd door de publieke opinieleiders. Daar werd uitgebreid beschreven dat de Amerikaanse centrale bank al vanaf eind 2017 was begonnen met de verkoop van staats- en bedrijfsobligaties in behapbare tranches. De druk die was opgebouwd na de grote financiële crisis van 2007/08, die werd afgedekt met enorme sommen geld, zou in kleine stappen uit de enorme zeepbel moeten worden bevrijd om absoluut te voorkomen dat “een nieuwe editie van de ineenstorting van 2008” , die nu dreigde (3).

13 jaar eerder

Toen in 2007/08 de toenmalige wereldwijde economische en financiële crisis volgens schattingen van het Internationaal Monetair Fonds leidde tot wereldwijde effectenverliezen van ongeveer vier biljoen dollar, de ineenstorting van de investeringsbank Lehman Brothers en vele faillissementen, zoals die van General Motors, een van de grootste automobielconcerns. In de wereld en hele economieën, vooral in Europa, Griekenland, in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, gebruikte de Fed, zo zei prof. Tooze, precies dezelfde instrumenten om het wereldwijde financiële systeem te redden, namelijk enorme geldbedragen die het in de instortende markt pompte. Zoals hij zei, dat was “nuttig”bewezen. Ook toen werd geprobeerd de publieke aandacht van het financiële debacle af te leiden naar de angst voor ziekte en dood door middel van gerichte paniekberichten.

Advertisement

Een paar maanden nadat de financiële ineenstorting woedde en met de catastrofale gevolgen ervan in de belangstelling was komen te staan, kwam het varkensgriepvirus in het spel. Op 1 augustus 2009 meldde Bild 6.000 besmette mensen, de Europese Unie (EU) verwachtte in het najaar een miljoen besmette mensen en vele doden (4). Zelfs toen waarschuwde Christian Drosten in de Süddeutsche Zeitung dringend met de woorden die we vandaag kennen: “De golf is begonnen” en riep hij op om mensen te vaccineren tegen de Mexicaanse griep (5).

Door de vertraging en door de kritische stemmen die tegelijkertijd te horen waren, die veel van de uitspraken op een feitelijk gegronde manier ter discussie stelden, kon het bedrijf niet in de gewenste paniekmodus worden gebracht. De vaccindoses, gefinancierd met miljoenen uit de staatsbegroting, dus belastinggeld, bleven ongebruikt en moesten uiteindelijk worden weggegooid, maar leverden de farmaceutische bedrijven een winst op van 7 tot 10 miljard dollar. Per slot van rekening kwamen er achteraf zelfs een hele reeks verontschuldigende artikelen in de media en de stelling dat dergelijke fouten nooit meer mogen gebeuren. Dat las ik ook in het buitengewoon interessante artikel van Tobias Riegel, “Corona and swine griep: The parallels between the ‘pandemics’”, gepubliceerd op 16 september 2021 op deNachDenkSeiten ” (6).

De controlerende instellingen

In mei 2009 heeft de WHO haar definitie van een pandemie snel aangepast en de zinsnede “met enorme aantallen doden en zieken – met een enorm aantal doden en ziekten” eruit gehaald. Sindsdien is het sterftecijfer niet meer relevant. Deze beslissing van de WHO werd destijds ook openlijk bekritiseerd, aangezien van veel van de als adviseurs betrokken deskundigen zou kunnen worden gezegd dat ze nauwe banden hebben met de farmaceutische bedrijven die betrokken zijn bij de productie van vaccins. Hoewel de WHO, waarvan de pandemische classificatie bindend is voor alle landen op aarde, een internationale instelling is die is aangesloten bij de VN, wordt tot 80 procent van haar budget gefinancierd door particuliere stichtingen, grotendeels van de Bill and Melinda Gates Foundation en die welke door haar worden gefinancierd Gavi vaccinatie alliantie.

Ik was ook erg peinzend over waarom de dreigende wereldwijde financiële crisis van 2020, in tegenstelling tot die van 2008, zo verbazingwekkend onopgemerkt bleef. Misschien was het omdat de “beproefde maatregelen van de Fed” allemaal te maken hadden met de ongelooflijke hoeveelheid geld die werd verdeeld, maar de verantwoordelijke overheidsinstanties geen beslissingen namen om de speculatieve, internationale financiële markt in het algemeen belang te reguleren? Het ging gewoon door zoals voorheen.

Het businessmodel van deze wereldspeler, die actief is in alle belangrijke financiële en economische sectoren, is gebaseerd op het behalen van de grootst mogelijke winst. Daarom is er natuurlijk geen bereidheid om daar verandering in te brengen en zo de echte oorzaken van de crisis aan te pakken.

Ze zijn ook krachtig genoeg om te voorkomen dat wereldleiders de nodige regulering proberen. Op deze manier zitten de financiële oligarchie van de wereld en de leidende politici in hetzelfde schuitje, wat letterlijk tot gezamenlijke actie dwingt. Na slechts twaalf jaar zou een nieuwe financiële crisis die de wereldeconomie instortte, zowel het buitensporige falen van de financiële en economische elites als het daarmee gepaard gaande totale falen van de politiek hebben onthuld. Dat moest in ieder geval voorkomen worden.

Advertisement

Een andere vraag die me aan het denken zette, ging over de oorsprong van de astronomische bedragen die de Fed zojuist uit haar mouw heeft geschud. Helaas moet ik toegeven dat ik bijna niets weet over het Federal Reserve System , deze grote redder van de financiële wereld. op WikipediaIk verneem dat de Amerikaanse centrale bank geen staatsbedrijf is, maar een samenstelling van particuliere banken waarvan de namen tot de jaren dertig topgeheim werden gehouden. Deze zijn inmiddels bekend. Het zijn de grote spelers op de internationale geldmarkt zelf, de vertegenwoordigers van de Morgans, Rockefellers, Rothschilds en Warburgs, die onafhankelijk het monetaire beleid van de VS bepalen en financiële diensten verlenen aan bewaarders, aan de Amerikaanse regering en aan buitenlandse instellingen. De Federal Reserve Act machtigt hen om geld te creëren zonder “intrinsieke waarde”.

Zoals ik ook op Wikipedia ontdek , is “geld zonder intrinsieke waarde” een fictief economisch object dat geen echte waarde heeft en daarom elke hoeveelheid geld mogelijk maakt. De ergste financiële en schuldencrisis in 2007/08 die de wereld ooit heeft gezien, werd dus ‘overwonnen’ door onvoorstelbare sommen fictief geld te investeren.

De vraag is natuurlijk hoe en vooral hoe lang je met zo’n “no-brainer” zo’n crisis kunt tegenhouden als er geen andere maatregelen zijn die de ongecontroleerde financiële processen echt reguleren. Het deprimerende antwoord is: nog geen twaalf jaar! Het ergste geval was door de maatregelen van de Fed maar een klein beetje uitgesteld.

Het idee

Aangezien de werkelijke oorzaken van zo’n immense crisis en hun oorzaak onder geen enkele omstandigheid openbaar mogen worden gemaakt vanwege ‘grandfathering’-redenen, moesten de verhullingsmanoeuvres die al in 2009 waren geoefend, worden geperfectioneerd. De aanpassing van de pandemiedefinitie door de WHO in 2009 heeft geholpen, omdat nu elke infectiegolf kan worden gebruikt om dwingende dwangmaatregelen wereldwijd af te dwingen. Wie zou maatregelen willen bekritiseren als het leven en de gezondheid van mensen op het spel staan?

Om ervoor te zorgen dat niets onvoorziens de verdere gang van zaken in de toekomst kan verstoren, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen en zijn de criteria opgesteld voor een internationaal bindend pandemie-akkoord, dat de regeringen van de landen van de wereld zal dwingen om uniform op te treden. Zoals de Europese Raad eerder liet weten, heeft het pandemieverdrag tot doel de internationale samenwerking op het gebied van surveillance, waarschuwing en respons te versterken door middel van grotere laboratorium- en surveillancecapaciteiten en betere waarschuwingssystemen, waarbij digitale technologieën en innovatieve instrumenten voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens een sleutelrol spelen rol. Het is ook de bedoeling om de ongewenste kritische mediareacties als nepnieuws te elimineren en zo het ongestoorde verloop van de hele campagne te waarborgen.

Advertisement

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) helpt koppige staten te dwingen toe te geven met sancties, maar beloont bijzonder ijverige uitvoerders met royale uitkeringen. De EU steunt het verdrag in ieder geval. 23 staten hebben al een intentieverklaring ondertekend, waaronder de Bondsrepubliek Duitsland. Toevallig komt het pandemiecontract op veel belangrijke punten overeen met de concepten van de Rockefeller Foundation, die in 2007 het programma “Disease Surveillance Networks Initiative” ontwikkelde. Veel van de ideeën van Bill Gates zijn ook terug te vinden in het concept van het WHO-document, dat naar verwachting in de nabije toekomst door de EU zal worden geratificeerd (7).

We krijgen dus ons oude leven niet terug, dat hebben onze belangrijke politici al op bindende wijze aangekondigd. De concepten voor een “nieuw leven” liggen al lang op tafel.

De geplande maatregelen, die inbreuk maken op de belangrijkste basisrechten, kunnen goed worden gerechtvaardigd met de wijdverbreide angst voor pandemieën en worden afgedwongen met staatsgeweld. Ze worden aangeprezen als bijzonder voorzorgsmaatregel, omdat het gaat om het beschermen van onze gezondheid. Maar aangezien deze concepten en maatregelen in de eerste plaats zijn ontwikkeld door sociale krachten die alleen worden gelegitimeerd door het hebben van enorme hoeveelheden geld, geeft mij dat een pauze.

de redders

Een van de grote denktanks is naast de Rockefeller Foundation en de Bill and Melinda Gates Foundation het in 1971 door Klaus Schwab opgerichte World Economic Forum (WEF), waar deze twee grote spelers natuurlijk ook vertegenwoordigd zijn. Zoals Wikipedia me informeert, zijn er ongeveer 1.000 wereldwijde bedrijven met een zakelijke omzet van ongeveer 5 miljard US dollar elk betrokken en financieel geëngageerd. Dit betekent dat de forumleden tot de belangrijkste bedrijven in hun branche en hun land behoren, een enorme invloed hebben en natuurlijk in alle opzichten een beslissende rol spelen. De deelnamekosten voor de bijeenkomsten van het forum, waarvoor internationaal vooraanstaande economische experts, wetenschappers, maatschappelijke actoren en journalisten in Davos worden uitgenodigd, zijn aanzienlijk.

De welgestelde dames en heren ontmoeten elkaar natuurlijk niet voor een glaasje champagne en snacks van kaviaar. Aangezien vooraanstaande persoonlijkheden uit de internationale zaken- en financiële elite worden uitgenodigd voor de bijeenkomst, evenals vooraanstaande politici uit de belangrijkste landen van onze wereld, is de invloed van deze neoliberale groep op realpolitik over de hele wereld verzekerd.

Klaus Schwab, de oprichter, is ook lid van belangrijke internationale bedrijven en instellingen, waaronder de stuurgroep van de Bilderbergconferenties. In zijn boek “The Fourth Industrial Revolution”, gepubliceerd in 2016, blikte hij vooruit op de nodige omwentelingen, met name digitale netwerken. De versmelting van onze fysieke, digitale en biologische identiteit met de nieuwe technologieën speelt een belangrijke rol. Volgens Schwab zullen ze doordringen in de voorheen besloten ruimte van onze geest, onze gedachten lezen en ons gedrag beïnvloeden. In 2019 werd het motto van het boek van Schwab ook het onderwerp van de 49e jaarlijkse bijeenkomst van het WEF in Davos, waar ook de gevolgen van de onopgeloste en nog steeds smeulende wereldwijde financiële crisis van 2008 centraal stonden.

Advertisement

In mei 2020, kort nadat de pandemie was uitgeroepen, presenteerde Schwab vervolgens zijn nieuwste boek, “Covid-19 – The Great Reset”, waarin hij alle maatregelen beschrijft die nodig zijn om de wereld te redden. Schwab maakt echter geen melding van de ergste financiële en schuldencrisis die de wereld ooit heeft gezien, genoemd door Prof. Tooze en die nog ingrijpender was dan de crisis van 2008. Hij leek niets te hebben gemerkt, hoewel de financiële crisis van 2020 er bijna “de rest van de wereld mee wegvaagde “.

Volgens Klaus Schwab was het uitsluitend de pandemie veroorzaakt door het coronavirus die ons in een wereldwijde crisis stortte die ongekend was in zijn omvang, economische schade van monumentale proporties veroorzaakte en ons in extreem gevaarlijke tijden bracht. Ik kan me echter niet voorstellen dat iemand uit de illustere kring van mensen die werkzaam zijn in de top van de wereldwijde financiële economie, de dreigende wereldwijde financiële ineenstorting niet zou hebben opgemerkt. Dit constante negeren en de exclusieve fixatie op het virus is al merkbaar.

Het grote falen van de elites, dat duidelijk tot uiting kwam in de wereldwijde financiële ramp, mag natuurlijk geenszins openbaar worden gemaakt.

Daarom moet de angst voor ziekte en dood keer op keer worden aangewakkerd met beelden en berichten die paniek veroorzaken, zodat de opgelegde beperkingen op de vrijheidsrechten op een duidelijke en begrijpelijke manier kunnen worden gerechtvaardigd. Wie wilde protesteren of zelfs maar vragen wie verantwoordelijk was?

De simulatiespellen

Ik vind het nogal verbazingwekkend dat pandemieën die sinds 2001 worden aangenomen en de reacties daarop, in verschillende simulatiegames zijn gesimuleerd. Zelfs vóór de aanslagen op het World Trade Center probeerden het Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Strategies en andere strategisch actieve instellingen in juni een pokkenepidemie uit met het pandemische simulatiespel “Dark Winter”. Na de aanslagen werd de wijdverbreide angst voor terreur gebruikt om de kwestie van biosecurity tot een belangrijke nieuwe factor te maken. Meer van dergelijke simulatiegames volgden: 2003 “Global Mercury”, 2005 “Atlantic Storm”, 2018 “Clade X” en 2019 “Event 201”.

Niet alleen werden terroristische aanslagen met biologische wapens gesimuleerd, maar ook de nodige reacties werden internationaal gevolgd. De hoogste regeringsniveaus in de VS, Groot-Brittannië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden, Nederland en Polen, evenals de hoofden van de EU-commissie en de WHO hebben de organisatorische omschakeling van een terrorist naar een pandemie al geoefend bedreiging. Ook internationale organisaties als de VN, de WHO, de NAVO en de EU speelden een rol bij het uitoefenen van druk op individuele staten om de economische gevolgen, de verdeling van middelen, het mediabeleid en andere noodzakelijke maatregelen uniform te regelen. Supporters waren het Centrum voor Biosecurity van UPMC , deCentrum voor Transatlantische Betrekkingen aan de Johns Hopkins University en het Transatlantic Biosecurity Network , donateurs van de Alfred P. Sloan Foundation, het German Marshall Fund en het Nuclear Threat Initiative.

Advertisement

In mei 2010, kort na de laatste grote financiële catastrofe, wierp de Rockefeller Foundation een blik in de toekomst met zijn simulatiespel “Lock Step” om een ​​strategisch debat onder besluitvormers op gang te brengen en daarmee de volgende grote financiële crash zonder al te veel een storing om de grote spelers te overleven. Ook hier speelt een grieppandemie, die wereldwijde paniek veroorzaakt en, naar het voorbeeld van China, wereldwijd tot maskervereisten en autoritaire maatregelen leidt, een belangrijke rol (8).

In september 2019 was er feitelijk sprake van een “kortsluiting in het financiële systeem” op de Amerikaanse financiële markten, zoals Die Zeit op 1 oktober 2019 schreef (9).

Dit kondigde de volgende financiële crash aan. Nu moesten er duidelijke instructies op tafel komen. Er was geen tijd te verliezen. Om ervoor te zorgen dat alles echt volgens plan verloopt en niets uit de hand loopt, kwam een ​​selecte groep deelnemers in oktober 2019 op uitnodiging van het Johns Hopkins Center for Health Security, het WEF en de Bill and Melinda Gates Foundation bijeen in New York om deelnemen aan het simulatiespel “Event 201”. Om vooraf het gewenste verloop van het verwachte evenement te spelen en de nodige beslissingen te nemen. Deze keer zou een dier-op-mens coronavirus, dat ongelooflijk gevaarlijk zou zijn en dus alle zeer harde maatregelen zou rechtvaardigen, de pandemie moeten veroorzaken (10).

Het virus verschijnt

In feite en als door een wonder verscheen begin 2020 bij toeval een Covid-19-virus op het toneel en op hetzelfde moment dat de wereldwijde financiële markten werden geconfronteerd met een andere en dit keer absoluut catastrofale ineenstorting. Volgens de officieel gewenste lezing is het op de wilde dierenmarkt in Wuhan overgedragen van vleermuizen op mensen. Toevallig is er ook een bio-laboratorium in Wuhan waar het onderzoeksprogramma “gain of function” wordt gebruikt om te experimenteren met coronavirussen om ze gevaarlijker te maken en ze als biowapens te kunnen gebruiken (11).

Daarom wordt het biolaboratorium van Wuhan door sommige experts beschouwd als een mogelijke oorsprong van het virus. De VS hebben daar immers een half miljard dollar geïnvesteerd via hun hoofdviroloog Anthony Fauci. Omdat dat totaal niet in het gegeven verhaal paste, werd er met de complottheoriehamer geprobeerd om dergelijke overwegingen meteen weg te werken.

Advertisement

Ondertussen uit echter ook de Amerikaanse president soortgelijke gedachten, wat betekent dat deze theorie niet zo volkomen absurd kan zijn. Voor het verloop van de pandemie is het echter niet zo belangrijk waar dit virus vandaan komt. Volgens de planning van “Event 201” was het in ieder geval op het juiste moment in de wereld en zeker ook op de juiste plaats, aangezien men de aartsvijand van de westerse wereld de schuld zou kunnen geven van een wereldwijde besmetting.

In oktober 2019 vonden echter ook de World Military Games plaats in Wuhan, waaraan zo’n 10.000 atleten uit 110 landen deelnamen. Aangezien mijns inziens de noodzakelijke en snelle, zo wereldwijd mogelijke verspreiding van de ziekteverwekker onontbeerlijk is voor het geloofwaardig uitroepen van een pandemie en voor de rechtvaardiging van de noodzakelijke mondiale maatregelen, lijkt mij het samenvallen van deze twee gebeurtenissen opmerkelijk, vooral omdat een aantal van de deelnemers eigenlijk een ernstige Lijdde aan een luchtwegaandoening met hoge koorts, zoals de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) op 8 mei 2020 aankondigde (12).

Nu beleven we een voorheen onvoorstelbare en steeds hardere wereldwijde campagne van maatregelen, waarvan het einde nog niet in zicht is. De meedogenloze hebzucht naar steeds grotere winsten bracht het financiële systeem op het punt waarop het instortte, zodat het eerder gepredikte credo van de meest ongebreidelde consumptie mogelijk niet langer kan worden gehandhaafd. De verwachte sociale beving en de onvoorspelbare reacties van de overgrote meerderheid van de mensen die met de gevolgen worden geconfronteerd, kunnen de bestuursstructuren wereldwijd in gevaar brengen en moeten daarom onder controle worden gehouden.

Met de angst voor levensbedreiging door terreur, infectiegolven en ineenstorting van het klimaat, kunnen echter alle beslissingen die ons normale leven tot nu toe hebben beperkt, goed worden gerechtvaardigd zonder zelfs maar de dreigende financiële crash te hoeven noemen.

Wat ons kan redden is alleen het naleven van alle bevolen maatregelen, ongeacht of ze doorslaggevend of overdreven overdreven zijn – en natuurlijk de vaccinatie.

De pandemische realiteit

Alleen de snelle en volledige vaccinatie van de mensheid kan haar redden van de dreigende uitsterving, we horen en lezen het bijna elke dag. Alleen de ontvangen vaccinatie, die keer op keer moet worden bewezen, stelt de gevaccineerde in staat om enkele van de opgeschorte grondrechten uit te oefenen. De “digitale vaccinatiepas” is momenteel het meest ideale instrument om de monitoring voorzien in het pandemiecontractconcept te initiëren en uit te voeren.

Advertisement

Het mRNA-vaccin, geadverteerd als het echte en bijna het enige wondermiddel, is echter een volledig nieuw type product en is nog niet voldoende getest. Om deze reden en vanwege de buitengewoon korte tijd om vaccins te testen, heeft het slechts een voorlopige goedkeuring omdat de langetermijneffecten niet bekend zijn. Desondanks claimen politici en de aangesloten media onvoorwaardelijke veiligheid en betrouwbaarheid als een gebedsmolen en verklaren negatieve gevolgen onschadelijk.

Er is lange tijd geen objectief, maatschappelijk debat geweest. Er is maar één mening van toepassing, namelijk die die onvoorwaardelijk alle maatregelen ondersteunt die bindend zijn voor de regeringen van de landen in de planningsgames en de pandemieregels van de WHO. Twijfels erover worden afgedaan als absurde afwijkende meningen, sceptici belasterd en gemarginaliseerd, degenen die weigeren ermee te worden ingeënt, worden afgedaan als een bedreiging voor de mensheid. De uitsluitingscriteria worden van week tot week strenger om ervoor te zorgen dat de bevolking wordt ingeënt.

De volgende stap zou dan de gepersonaliseerde, draagbare, biometrisch gekoppelde digitale identiteit zijn, aangekondigd door de door de Rockefeller Foundation gefinancierde “Digital Identity Alliance” ID2020 sinds 2017 en ook aangekondigd door Klaus Schwab. Dit zou betekenen dat elke persoon overal ter wereld en over alle grenzen kan worden geïdentificeerd. Ook hier zijn de belangrijkste supporters en financiers de reeds bekende wereldspelers.

Naast de afmetingen van de geplande biometrisch gekoppelde, digitale identiteit, kwam ik op 22 juli 2021 een interview tegen in de Berliner Zeitung met de Weense biotechnoloog Markus Schmidt, die samen met andere partners werkt aan een project om mensen samen te voegen met digitale technologie . Het doel is om het menselijk brein via een hersenchip met internet te verbinden. “Zonder een hersenchip word je een tweederangs mens” , is de onheilspellende titel van dit artikel (13).

Tech-miljardair Elon Musk experimenteert er ook mee, zoals dezelfde krant op 31 augustus meldde. Een microcomputer geïmplanteerd in de menselijke schedel zou helpen “pijn, slechtziendheid, gehoorverlies, slapeloosheid of hersenbeschadiging, evenals ruggenmergletsels” te behandelen. De mogelijke probleemloze beheersing van menselijke gedachten en handelingen wordt hier niet genoemd (14).

Advertisement

Hervat

Aangezien de gevolgen van de nog steeds smeulende, immense wereldwijde financiële problemen met de accumulatie van steeds nieuwe en enorme schuldenbergen in het beste geval alleen maar kunnen worden uitgesteld, hebben de wereldspelers die een grote rol spelen in de wereldpolitiek allang voorzorgsmaatregelen genomen zodat de volgende crash en de gevolgen ervan hebben niet echt invloed op hun systeem in gevaar kunnen brengen. Het wereldwijde financiële systeem, dat momenteel slecht beveiligd is, voornamelijk door ‘geld zonder intrinsieke waarde’, heeft een gevaarlijke tegenstander die alles door elkaar kan schudden. Het is het echte geld van “normale” mensen, dat een reële waarde heeft die ondergeschikt is aan werk en goederen. Het wekt niet alleen verlangen op, maar vormt ook een zeer concrete bedreiging voor dit instortende speculatieve financiële systeem.

Daarom is de spaarrente al lang afgeschaft om sparen onaantrekkelijk te maken en het rendabele verbruik nog meer aan te wakkeren. De taak is nu om de vrije toegang van de burgers tot hun spaargeld te beperken. De afgesproken boeterente, waarmee het gespaarde geld tot boven een bepaald bedrag geminimaliseerd moet worden, is de volgende stap. We worden al lang geroemd om digitaal geld en gemakzuchtige cashloosheid, waarbij diensten en goederen niet meer betaald worden met besmettelijk besmette bankbiljetten en munten, maar gewoon met een app op de smartphone en binnenkort ook via een chip in het lichaam. Dit heeft voordelen, want het bespaart sommigen van hen de hele tijd hun portemonnee en creditcard bij zich te hebben, terwijl het anderen in staat stelt om de privé-kasstromen gemakkelijk te controleren en te controleren.

Om het nodige brede begrip voor iedereen te verzekeren, zelfs de meest ingrijpende beslissingen, zal de in de media wijdverbreide angst voor ziekte en dood het optimale instrument blijven.

Het pandemische contract, dat binnenkort voor alle mensen op deze planeet geldt, zal er dan voor zorgen dat zelfs de meest dubieuze maatregelen zonder problemen kunnen worden uitgevoerd. Digitale technologie, geperfectioneerd door de implantatie van digitaal leesbare en controleerbare elementen, maakt het mogelijk om eventuele opkomende kritiek of zelfs weerstand te herkennen en te voorkomen. Verhelderende of zelfs kritische stemmen die het geplande proces verstoren, kunnen dan zoveel gemakkelijker worden bestreden en uitgeschakeld dan nu waarschijnlijk al mogelijk is. En de gewapende veiligheidstroepen zijn dan zeker nog beter toegerust om ons aangekondigde “nieuwe leven” en de nieuwe, mooie en natuurlijk ook “ideale” wereld te beschermen.


Bronnen en opmerkingen:

(1) https://www.t-online.de/nachrichten/wissen/geschichte/id_90690270/drohender-corona-crash-experte-war-wahrlik-rettung-in-letzt-sekunde-.html?utm_source=pocket- newtab-global-de-DE
(2) Ibid.
(3) https://multipolar-magazin.de/artikel/was-steckt-hinter-der-corona-politik
(4) https://www.forum-csr.net/News/14627/Der-Fall-Corona -im-anders-Licht.html
(5) https://www.nachdenkseiten.de/?p=76074
(6) Ibid.
(7) https://www.nachdenkseiten.de/?p=75922 , op 12 september 2012
(8) https://multipolar-magazin.de/artikel/was-steckt-hinter-der-corona-politik
( 9) https://www.zeit.de/2019/41/us- Notenbank-zinssatz-repo-markt-finanzsystem
(10) https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/pandemie-planspiele-haetten-wir-besser-vorhaben-sein-koennen , 23 april 2020.
(11) https://multipolar-magazin.de/artikel / ik kan niet meer
(12) https://www.faz.net/aktuell/sport/mehr-sport/militaerweltspiele-2019-in-wuhan-damals-schon-corona-faelle-16758894.html
(13 ) https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/biotechnologe-ohne-gehirnchip-wird-man-ein-mensch-zweiter-klasse-sein-li.171279
(14) https: //www.berliner -zeitung.de/zukunft-technologie/musk- shows-prototypen-fuer-verbindungen- between-gehirn-und-smartphone-li.101963

Advertisement

BELANGRIJK STEUN SDB MET EEN KLEINE GIFT

Plaats je eigen nieuws op Ons Nieuws

On Nieuws

Google Incognitomodus is niet anoniem

Google Incognitomodus is niet anoniem en blijft persoonlijke gegevens verzamelen, stelt Texaanse procureur-generaal Ken Paxton In de Verenigde Staten wordt Alphabet- het moederbedrijf van Google – door verschillende Amerikaanse staten… [...]

Trump welkom in Rusland Biden NIET!

President Joe Biden op de “zwarte lijst” van Rusland, maar voormalig president Donald Trump niet. Trump blijft gewoon welkom. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zaterdag een lijst van mensen die niet langer… [...]

Omvolking

Het gesprek dat Ongehoord Nederland uitzond over het ‘omvolking’ van Europa en waarin met name de Vlaamse politicus Filip Dewinter (Vlaams Belang) stevige argumenten voor die gedachte poneerde, is verkeerd gevallen… [...]

Hubert Bruls die vet nek moet minder drinken

Hubert Bruls is 10 jaar burgemeester van Nijmegen. Radio Gelderland vindt dat kennelijk een prestatie, want de hele dag wordt Bruls op de regionale zender geprezen. Met name toen Bruls… [...]

Deze politici pikken nieuwe richtlijnen op op de WEF-bijeenkomst

Illustere WEF ronde voor de reorganisatie van de wereld. WEF – De jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos begon vandaag, zondag, en duurt tot en met… [...]

Copyright © 2010 SDB

Dumanbet yeni giriş - Dinamobet giriş -
Kolaybet giriş
- Sekabet yeni giriş - envidatoken.io -
celtabet
- atlantisbahis.club -

retrobet.live

-

mars bahis güncel adres

- istanbul eskort - izmir eskort - eskort mersin - eskort - eskort antalya - istanbul avukat - web tasarım