corona-vaccin

De (on)vrijwillige vaccinatie komt er aan

Geconfronteerd met een breed gedragen wantrouwen onder de bevolking stelt Hugo de Jonge een nationale vaccinatiestrategie voor die sterk lijkt op de strategie die al sinds maart tegen covid geldt. Misschien een beetje te veel.

Het sleutelwoord voor minister De Jonge is “vrijwillig”. Voor het eerste experimentele corona-mRNA-vaccin dat binnenkort beschikbaar komt heeft de Nederlandse regering nadrukkelijk gezegd dat er geen verplichte vaccinatie zou komen. Daarvoor heeft ook de Tweede Kamer gestemd (alle partijen, exclusief D’66 en de VVD). Maar premier Mark Rutte heeft wel gezegd bereid te zijn (heeft dat al gedaan – red.) na te denken over een mogelijke “indirecte vaccinatieplicht” vanwege het coronavirus.

“Het kabinet zal niet voor dwang zijn, maar je kan ook indirect nudgen, door mensen te stimuleren”, had Rutte gezegd. “Dat is echt een medisch-ethisch standpunt, daar beraden wij ons op dit moment over.” Rutte schetste momenten waarop die kwestie speelt. “Het kan het moment zijn waarop de helft van Nederland is gevaccineerd, en dat is niet genoeg voor groepsimmuniteit. Hoe ga je daar dan mee om?”

Die groepsimmuniteit waarover Rutte het heeft, wordt door de Duitse bondskanselier Merkel gesteld op 70%. Dat roept de vraag op welke plannen de regentenclub van Rutte nastreeft om deze ambitieuze inspanningen te realiseren. Er zijn tenslotte méér mensen nodig die zich volgens de wens van Rutte “vrijwillig” moeten laten inenten om weer terug te kunnen naar het “oude normaal” dan er nu voorstanders van zijn. Veel mensen zullen een afwachtende houding aannemen omdat zij geen behoefte hebben als proefkonijn te fungeren. De voorstanders van vaccinaties zijn vooral te vinden onder jongeren (die dan denken weer de bloemetjes buiten te kunnen zetten – wat in eerste instantie niet zal gebeuren) en de “kwetsbaren” (waarvan het een slechte zaak is dat mensen die niet gezond zijn ingeënt moeten worden). Want in tegenstelling tot de beloften en garanties dat Nederland weer terug kan gaan naar het Oude Normaal met het verschijnen van een vaccin wordt nu gezegd dat algemene verwachtingen gereserveerd dienen te worden. Er is bijna geen universele immuunrespons te verwachten.

Bijkomend slecht nieuws is dat, zoals de zelfbenoemde filantroop Bill Gates weken geleden verkondigde, één vaccinatie niet voldoende is. Een tweede inenting is noodzakelijk. Dit dient vier weken nà toediening van de eerste dosis te gebeuren. Dat heet: maximalisering van de winst voor farmaceuten (waarin Gates fors geïnvesteerd heeft). En als u dacht dt we daarná weer in het “oude norrmaal” terugkomen dan willen we u nu alvast waarschuwen. Dat zal niet gebeuren en als dat zo is: waarom zou u zich dan laten vaccineren als de gezondheids- en politieke situatie niet verandert? Eén van de belangrijkste elementen van de politieke communicatie van de uitvoerende macht was om van het vaccin een stip aan de horizon te maken en het begin van het einde van een gezondheidscrisis die niet alleen de gezondheid van de burgers heeft aangetast, maar ook van vrijheden en burgerrechten heeft afgepakt. Dat zal de politiek niet zomaar teruggeven.

Gezien het feit dat de propaganda over de tests van de mRNA-vaccins (waarbij de premature dierenexperimenten werden overgeslagen en die straks voor het eerst op de mensheid worden losgelaten, sowieso niet in orde is): hoe willen Mark Rutte en zijn Europese collega’s in vredesnaam 70% van de respectieve populaties ingeënt krijgen?

Het valt nog te bezien of dit “wetenschappelijke populisme” van de tegenstanders, net als het politieke, niet ook haar oorsprong vindt in de beweringen van een bureaucratische Staat die zowel almachtig is als faalt, die probeert alles te beheersen en niet in staat is om dat te doen. Dit is een dynamiek van wantrouwen tussen de Staat en de burgers , die niet van gisteren dateert en veel overheidsinstellingen (bijvoorbeeld belastingdienst, politie en zelfs politici) betreft.

Er is een niet onbelangrijk risico dat de autoritaire excessen van de overheid, de politiek-technocratische inconsistenties, het altijd aanwezige vermoeden van belangenconflicten aan de top, het vertrouwen van de bevolking blijvend beschadigd hebben.

In ieder geval wordt het vaccin gerantsoeneerd, in kleine hoeveelheden afgeleverd en zal het uiteindelijk voor het grootste aantal burgers beschikbaar zijn wanneer het virus waarschijnlijk bijna is verdwenen. Rutte zal bij tegenvallende opkomst ongetwijfeld de eerste stap zetten door in te zetten op verdere verdeeldheid onder de burgers. Met de beoogde onderwaarde van 70% mobiliseert de regering straks (buiten medici en de mainstream media) wellicht diegenen die willen vaccineren om de onwilligen te dwingen en te stigmatiseren. Omdat immers – volgens zijn gedachte – alleen vanwege de weigeraars geen terugkeer mogelijk is alleen naar normaliteit.

Bovendien kan dan de antivirale hygiënemanie overal aangewakkerd worden totdat mensen onvermijdelijk toegeven en in de stemming komen voor de Corona-dictatuur. Volle luchthavens, concertzalen, stadions, hotels etc. kunnen alleen bestaan met honderd procent bescherming. Ergo zonder vaccinatiebescherming zullen het ongekende bedrijfsschadelijke sociale trauma op afstand en de maskerdwang voor altijd duren. Wat leidt tot politieke druk om te bewegen. Richting controlemechanismen die ooit onwelkom waren, maar u weet dat niets veranderlijker is dan de mening van een politicus.

Met betrekking tot de aanstaande massale vaccinaties hadden veel voorstanders van lockdowns en mensen die instemden met de ondergang van de wereldeconomie de vaste overtuiging dat waarschuwingen voor een gespleten Corona-tweeklassemaatschappij paranoïde verzinsels waren van corona-ontkenners en alu-hoedjes. Maar nu is het duidelijk dat we er in een adembenemend tempo naartoe gaan. Steeds meer sectoren spelen met het idee om een digitale gezondheidspas in te voeren om de inactieve business nieuw leven in te blazen. De wereldwijd genetwerkte kaartverkoopmaatschappij “Ticketmaster” maakte onlangs bekend dat het de beslissing heeft genomen om een verplichte smartphone-app te introduceren om “de veiligheid van concertgangers te waarborgen”. Zo denkt ook het kabinet aan een plan om bijvoorbeeld alleen gevaccineerden toegang te verschaffen tot concerten en overheidsgebouwen. Een vreemde gang van zaken, omdat immers mensen die gevaccineerd zijn toch immuun zijn voor het coronavirus? Of is dat toch niet zo…..

Ondertussen hebben wereldwijde luchtvaartallianties al aangekondigd dat ze overwegen om het Ticketmaster-model over te nemen. Er zijn al tests met digitale gezondheidspaspoorten uitgevoerd. Het gebruikte systeem, genaamd “Common Pass”, wordt gefinancierd door…. het World Economic Forum.

Afgaande op deze informatie komt het er dan uiteraard op neer dat zoals zojuist gezegd degenen die weigeren zich te laten vaccineren waarschijnlijk niet meer naar een concert mogen (iets wat in de kringen van de VVD al werd geopperd, en zelfs de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals pleitte eerder al in het dagbladTrouw voor de mogelijkheid om kaartjes te weigeren aan mensen niet gevaccineerd zijn). Andere industrieën zullen volgen.

Na de Tweede Wereldoorlog wilden we er als samenleving voor zorgen dat het uitsluiten van stigmata tot het verleden zou behoren. Het zijn herinneringen aan een tijd waarin deelname aan het dagelijks leven werd ontzegd. We glijden rechtstreeks af naar Apartheid op het gebied van gezondheid. Het is te betreuren dat velen de corona-tirannie zonder slag of stoot zullen omarmen om weer concerten en stadions te kunnen bezoeken. Sommigen kunnen niet wachten om een experimenteel mRNA-vaccin te laten injecteren.

De Amerikanen, die al volop geconfronteerd worden met de totalitaire Covid-tirannie, zullen waarschijnlijk binnenkort hun blauwe wonder ervaren met Joe Biden’s intrede in het Witte Huis. In het bijzonder het behoeftige democratische electoraat. Omdat dementie-lijder Joe Biden meteen een corona-taskforce heeft opgericht, wat best wel pittig is. Eén van zijn adviseurs is hoofd geweest van een werkgroep die plannen indient om de voorgenomen voedselbonnen of huursubsidies te koppelen aan de administratie van coronavaccins. Het is Luciana Borio, een arts en vice-president van de non-profit In-Q-Tel, die naar verluidt banden heeft met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

In het document “The Publics Role in Covid-19 Vaccination”, gepubliceerd door Johns Hopkins University, wordt Borio vermeld als een leidend lid van de redactionele werkgroep. Er wordt o.a. het volgende aanbevolen: “Lokale en nationale volksgezondheidsinstanties zouden moeten overwegen om samen te werken met andere interinstitutionele en niet-gouvernementele partners om vaccinatie te bundelen met andere welzijnsdiensten.”

Het document benadrukt ook dat de zwarte en Latijns-Amerikaanse gemeenschappen de meeste overredingskracht nodig hebben om coronavaccinaties te omarmen. Met andere woorden, de sloppenwijken en slums. De intrekking van sociale bijstand en voedselbonnen zou voldoende prikkels moeten creëren om onvermijdelijk gevaccineerd te worden. Verhongering of injectie? Op een dag zal de maag het winnen van het hoofd. Luciana Borio en haar collega’s hebben ook realtime monitoring in gedachten, waaruit moet blijken welke mensen het vaccin al hebben gekregen: “Het zal van cruciaal belang zijn om in real time te volgen wie al een vaccinatie heeft gekregen en welke belangrijke bemiddelaars en obstakels voor vaccinatie de overhand hebben in gemeenschappen. Zodat lokale volksgezondheidsautoriteiten hun aanpak op de juiste manier kunnen aanpassen.”

Maak alvast kennis met de fascistische gezondheidspolitie!

Het document stelt ook dat een goed geoliede propagandamachine moet worden ingezet met instrumenten voor psychologische oorlogsvoering. Zoals de constante herhaling van de boodschap dat vaccinaties bedoeld zouden zijn voor persoonlijke bescherming. Men overweegt hiervoor bekende leiders, televisiestations en andere media te gebruiken: “Huur een breed netwerk van vertrouwde sprekers in die een bindende boodschap over de Covid-19-vaccinatie kunnen overbrengen en versterken. Om mensen te motiveren om beschermende maatregelen te nemen, zoals vaccinaties, moeten ze herhaaldelijk een prominente specifieke boodschap horen van verschillende vertrouwde tussenpersonen en via verschillende mediakanalen.”

De voormalige Amerikaanse presidenten Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton hebben inmiddels al gezegd bereid te zijn zich op termijn voor de camera te laten inenten (met een zoutoplossing?) tegen het coronavirus. Liever hadden we gezien dat Obama zijn kinderen zou laten inenten, in fysieke aanwezigheid van publiek en beëdigde controleurs.

Het document komt met andere deprimerende suggesties voor indoctrinatie van de Amerikaanse bevolking. We zullen in een artikel voor onze abonnee’s dieper op de inhoud ingaan.

Als u van mening bent dat onze overheid er niet aan denkt om gevaccineerde mensen voordelen te bieden en degenen die weigeren te worden gevaccineerd te straffen, dan heeft u zich bij voorbaat al vergist.

We moeten niet vergeten dat alle draconische maatregelen van de regering gebaseerd zijn op een tot dusverre niet klinisch gevalideerde PCR-testprocedure, die, zoals inmiddels al lang bewezen is, de motor is van de pandemie. Exponentieel toenemende vals-positieve cijfers voeden het aantal infecties voortdurend en alle griepachtige ziekten zijn verbonden aan Covid-19. Longontsteking bijvoorbeeld. Het maakt niet uit of het bacterieel of viraal van aard is. Het sterftecijfer dat correleert met de testepidemie is daarom een reflecterende hersenschim. Een positief testresultaat is voldoende om sterfgevallen bij ongevallen en degenen die stierven door schotwonden in de coronastatistieken op te nemen. Intubaties, nosocomiale kiemen, overdosis medicijnen en wanpraktijken worden ook gekaapt door de favoriete ziekteverwekker. Wat, volgens de laatste bevindingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een sterftecijfer heeft als middelmatige griep (0,14%).

Als de hierboven geschetste plannen worden uitgevoerd om massale vaccinaties te bevorderen, zal er een onomkeerbare breuk in de samenleving komen. Een ongekende splitsing zal zich manifesteren. Maak uzelf vertrouwd met de gedachte dat degenen die anders denken en voorstanders van het coronasysteem elkaar als jakhalzen zullen aanvallen. Gezinnen, huwelijken, kerken, bevolkingsgroepen worden verscheurd. Om nog maar te zwijgen van de basissfeer van het zich moeten voelen als iemand die weigert zich te laten vaccineren, alsof er in het Derde Rijk op wordt gejaagd. Exclusieve vliegreizen, afgezonderde sociale activiteiten, speciale reizen, vip-winkelen.
Heerlijk of om hier bang voor te moeten zijn? Voor eeuwig worden verbannen met corona-boerka’s? Uitgesloten van het leven…. het “gewone normaal”!

Reacties

Reacties

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.